Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

ais@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 007/2015

Effective from 18 SEP 2015

Published on 18 SEP 2015

Aeronautical Chart / Sjónflugskort

Efnisleg ábyrgð: Isavia, Upplýsingaþjónusta flugmála - AIS (IM) Content Responsibility: Isavia, Aeronautical Information Service - AIS (IM)

1. Iceland Aeronautical Chart - ICAO 1:500 000 in PDF format / Íslenskt sjónflugskort - ICAO 1:500 000 gefið út sem PDF skjal

1.1 Rafrænt kort (PDF) / Electronic Chart (PDF)

Uppfært sjónflugskort (ICAO - Iceland Aeronautical Chart), í mælikvarðanum 1:500 000, hefur verið gefið út sem PDF-skjal á heimasíðu Isavia ohf.An updated Aeronautical Chart - ICAO 1:500 000, in PDF format, has been published at Isavia's website.
PDF-útgáfa kortsins er gerð til að koma til móts við þarfir og óskir notenda um kort sem nothæft er í tölvum og snjalltækjum. The PDF version of the chart is published to meet the needs and demands of users who wish to use the chart in computers, smart phones or tablets.
Kortið er hnitsett sem gerir notendum kleift að sjá og leita að hnitum t.d. í Adobe Reader og ýmsum smáforritum.The PDF version of the chart is georeferenced which enables the user to see and look for coordinates e.g. in Adobe Reader and various apps.
Kortið hefur ekki fyrirfram ákveðna uppfærsludaga eða gildistíma en verður uppfært eftir því sem við á. Hver útgáfa hefur sitt útgáfunúmer á forminu númer/ár (xx/áááá) og er að finna á forsíðu kortsins sem og niðurhalssíðu kortsins. Notendur bera ábyrgð á að fylgjast með nýjum útgáfum.The chart does not have any defined publish dates or period of validity but will be updated when appropriate. Each version will have a version number in the form number/year (xx/yyyy). The version number can be found at the cover page of the chart and on the download page. It is the responsibility of the user to check for new versions.
Hægt er að sækja kortið á slóðinni http://www.isavia.is/c/kort/The chart can be downloaded at http://www.isavia.is/english/c/charts/

1.2 Viðbótarupplýsingar / Further Information

Prentuð útgáfa Aeronautical Chart - ICAO var síðast gefin út í ágúst 2014. Prentuðu útgáfuna er hægt að kaupa hjá Isavia Reykjavíkurflugvelli eða panta í gegnum tölvupóst á netfangið ais@isavia.isA printed Aeronautical Chart - ICAO was issued in August 2014 and can be purchased at Isavia's headquarters at Reykjavik Airport or via email at ais@isavia.is
Upplýsingar um verð á prentuðum kortum er að finna í Flugupplýsingabréfinu (AIC) Subscriptions to Aeronautical Information Publications.Information on the prices of printed charts can be found in the AIC - Subscriptions to Aeronautical Information Publications.
END
Upplýsingabréf felld úr gildi / AIC hereby cancelled:
Ekkert / NIL