Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 017/2016

Effective from 14 OCT 2016

Published on 14 OCT 2016

Reykjavíkurflugvöllur - Flugbraut 06/24 lokað Reykjavik airport - Decommission of RWY 06/24

Efnisleg ábyrgð: Isavia Content Responsibility: Isavia

1. Reykjavíkurflugvöllur - Flugbraut 06/24 lokað /
Reykjavik airport - Decommission of RWY 06/24

1.1 Inngangur / Introduction

Isavia ohf. tilkynnir lokun flugbrautar 06/24 á Reykjavíkurflugvelli (BIRK).Isavia ohf. announces decommission of RWY 06/24 at Reykjavik airport (BIRK).

1.2 Forsendur / Prerequisite

Flugbraut 06/24 lokað samkvæmt ákvörðun stjórnvalda.Government decision to close RWY 06/24.
Brautin var tímabundið tekin úr notkun, þann 15. júní 2016. Tilkynning um lokun brautarinnar var send sem NOTAM-skeyti.The RWY was temporary closed 15th of June 2016. The closure was announced by NOTAM.
Viðeigandi upplýsingar verða fjarlægðar úr Flugmálahandbók Íslands (AIP) frá og með fyrirvaraútgáfu (AIRAC) 006, 8. desember 2016.Applicable information will be removed from the AIP in AIRAC 006, December 8th 2016.

1.3 Viðbótarupplýsingar / Further Information

Ef óskað er frekari upplýsinga, vinsamlegast sendið tölvupóst á:For further information, please contact:
Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled: NIL
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi:NOTAM incorporated in this AIC:
A0448/16
ENDIR / END