Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 001/2017

Effective from 03 MAR 2017

Published on 03 MAR 2017

Nýtt fyrirkomulag á útgáfu NOTAM-númeraraða New procedures for NOTAM series

Efnisleg ábyrgð: Isavia, Upplýsingadeild flugmála Content Responsibility: Isavia, AIS

1. Nýtt fyrirkomulag á útgáfu NOTAM-númeraraða / New procedures for NOTAM series

1.1 Inngangur / Introduction

Þann 27. apríl 2017 verður tekið upp nýtt fyrirkomulag á útgáfu NOTAM.On the 27th of April 2017 a new procedure regarding NOTAM series will be activated.
Bætt verður við nýrri NOTAM-númeraröð, B-númeraröð. Númeraröðin mun innihalda upplýsingar fyrir flugvelli og lendingarstaði á Íslandi, með blindaðflug, að frátöldum alþjóðaflugvöllunum (BIKF, BIRK, BIAR og BIEG). A new NOTAM series (B series) will be taken into use. The series will contain information for aerodromes and landing strips, in Iceland, with an instrument approach procedure, excluding the International aerodromes (BIKF, BIRK, BIAR and BIEG).
Röðin mun einnig innihalda upplýsingar varðandi fjarskipti, leiðsöguvirki og leiðsöguaðvaranir. B-númeraröðin verður á sama sniðmáti og A-númeraröðin í samræmi við ICAO Viðauka 15 og skjal 8126 og verður dreift alþjóðlega.The series will also contain information about radio communications, navigation aids and navigation warnings. B series will be in the same format as the A series in accordance with ICAO Annex 15 and DOC 8126 and will be distributed internationally.
Á C-númeraröð verða einnig gerðar breytingar. Númeraröðin verður send út á ensku og verður á NOTAM sniðmáti samkvæmt Viðauka 15 og skjali 8126.
C-númeraröð verður einungis dreift innanlands.
C series will also change. The series will be published in English and will be in the NOTAM format in accordance with ICAO Annex 15 and DOC 8126. The series will be distributed within Iceland only.
Einnig fækkar flugvöllum og lendingarstöðum í C-númeraröð þar sem vellir með blindaðflug færast yfir í B-númeraröð.Number of aerodromes and landing strips in C series will be reduced, as aerodromes and landing strips which have instrument approach procedures will be moved into B series.
B-númeraröð verður dreift á alla áskrifendur C-númeraraðar.B series will be distributed to all subscribers of series C.
Beiðni um áskrift eða afskráningu skal berast til:For subscription or unsubscription please contact:
Í töflunni hér fyrir neðan má sjá hvaða númeraröð flugvöllur eða lendingarstaður tilheyrir eftir breytinguna. The table below shows which NOTAM series airport or landing strip belongs to after the change.

1.2 NOTAM-númeraraðir / NOTAM series

A-númeraröð
A NOTAM series
B-númeraröð
B NOTAM series
C-númeraröð
C NOTAM series
Akureyri (BIAR) Bíldudalur (BIBD)Bakki (BIBA)
Egilsstaðir (BIEG)Blönduós (BIBL)Búðardalur (BIBR)
Keflavík (BIKF)Djúpivogur (BIDV)Einiholtsmelar (BIEH)
Reykjavík (BIRK)Gjögur (BIGJ)Fagurhólsmýri (BIFM)
Grímsey (BIGR)Flúðir (BIFL)
Hólmavík (BIHK)Grímsstaðir (BIGS)
Húsvík (BIHU)Hella (BIHL)
Höfn í Hornafirði (BIHN)Herðubreiðarlindir (BIHE)
Ísafjörður (BIIS)Húsafell (BIHZ)
Norðfjörður (BINF)Hveravellir (BIHI)
Reykjahlíð (BIRL)Kaldármelar (BIKA)
Sauðárkrókur (BIKR) Kerlingarfjöll (BIKE)
Þingeyri (BITE)Kirkjubæjarklaustur (BIKL)
Vestmannaeyjar (BIVM)Kópasker (BIKP)
Vopnafjörður (BIVO)Melgerðismelar (BIMM)
Þórshöfn (BITN)Múlakot (BIMK)
Nýidalur (BIND)
Raufarhöfn (BIRG)
Reykhólar (BIRE)
Reykjanes (BIRS)
Rif (BIRF)
Sandskeið (BISS)
Sauðárflugvöllur (BISA)
Selfoss (BISF)
Skaftafell (BISL)
Skálavatn (BISV)
Skógasandur (BISK)
Stórikroppur (BISR)
Stykkishólmur (BIST)
Tungubakkar (BIMS)
Vík (BIVI)
Þórsmörk (BITM)
Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
Ekkert / NIL
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END