Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 003/2018

Effective from 02 FEB 2018

Published on 02 FEB 2018

Upplýsingabréf (AIC) - gátlisti AIC - Checklist

Efnisleg ábyrgð: Isavia, Upplýsingadeild flugmála Content Responsibility: Isavia, AIS

1. Gild upplýsingabréf (AIC) í A-röð: / The following AIC, series A are valid:

A 003/2018Upplýsingabréf (AIC) - gátlisti / AIC - Checklist
A 002/2018Minnkaður aðskilnaður yfir Norður-Atlantshafi / Reduced separation minima in the North Atlantic Region
A 018/2017Fjarstýrð loftför (drónar eða flugmódel) / Remotely piloted aircraft (drone or aircraft model)
A 016/2017Ratsjársvarmerki - Úthlutun / Allocated transponder codes
A 014/2017Vetrarviðhald / Snow plan
A 011/2017Útgáfa flugmálaupplýsinga - Verðlisti / Aeronautical Information Publications - Price list
A 010/2017Dreifing Flugmálahandbókar Íslands (AIP) / AIP Iceland Distribution
A 009/2017Breytt flugumferðarþjónusta á Reykjavíkurflugvelli / ATS changes at Reykjavik Airport
A 006/2017Flug við vetraraðstæður / Winter flying
A 003/2017KEFLAVÍK (BIKF) – Fyrirhugaðar breytingar á tungumálanotkun flugumferðarþjónustu /
KEFLAVIK (BIKF) – Planned changes of ATS use of languages
A 002/2017Sjónaðflug - Sjónflug / Visual approach - VFR
A 001/2017Upplýsingabréf fyrir nýtt fyrirkomulag á útgáfu NOTAM númeraraða /
A new procedure for NOTAM series.
A 018/2016Keflavík (BIKF) – Tími á flugbraut (ROT) / Keflavik (BIKF) – Runway Occupancy Time (ROT)
A 017/2016Reykjavíkurflugvöllur - Flugbraut 06/24 lokað
Reykjavik airport - Decommission of RWY 06/24
A 014/2016Notkun SID/STAR / SID/STAR procedures
A 012/2016Staðfesting á heimilaðri flugleið / Confirm assigned route
A 010/2016Nýtt verklag við tilkynningar um ástand lendingarstaða á Íslandi /
A new procedure for announcing the condition of landing strips in Iceland
A 008/2016Tilhögun sjónflugs í Austursvæði (æfingasvæði)/
VFR procedures in the East exercise area
A 004/2016Breyting á nafni MNPSA í NAT HLA / Re-naming of the NAT MNPSA to NAT HLA
A 011/2015Breytingar á orðtökum í Norður-Atlantshafssvæðinu (NAT) /
Changes to North Atlantic Regional (NAT) radiotelephony procedure
A 009/2015Notkun AIRINC-424 auðkenningar / Recommended use of ARINC-424 identifiers
A 007/2015Sjónflugskort / Aeronautical Chart
A 005/2015Starfræksla loftfara flugrekstraraðila í öskumenguðu loftrými /
Volcanic ash - Commercial Air Transport
A 004/2014Data Link Services within Reykjavik CTA
A 003/2014ADS-B Pilot Procedures
A 008/2012OCA (H)
A 007/2012Árekstrar við fugla - tilkynningar / Bird strike reporting
A 004/2012Monitoring of Navaids

2. Gild upplýsingabréf (AIC) í B-röð: / The following AIC, series B are valid:

B 011/2017Sjónflugsflugáætlanir á Reykjavíkurflugvelli / VFR Flight Plans at Reykjavik Aerodrome
B 010/2017Lendingar eða flugtök utan flugvalla / Landings or take-offs outside aerodromes
B 009/2017Sætisbelti við gangveg /Seat belts on aisle seats
B 008/2017Reynsluflug / Test flights
B 007/2017Almennt um kvörðun prófunar- og mælibúnaðar /
General aspects of the calibration of test and measuring equipment
B 006/2017Skráning bilana / Recording of defects and malfunctions
B 005/2017Skoðanir mæli-, fjarskipta og flugleiðsögutækja loftfara /
Inspections of aircraft measurement, communications and navigational instruments
B 004/2017Bensínleki - fyrirflugsskoðun / Fuel leaks and pre-flight inspection
B 003/2017Að taka við og skila af sér flugvél / To receive and deliver an aircraft
B 001/2016Sjúkrakassar í litlum flugvélum í einkaflugi
First-aid kits in non-commercial operation on non-complex aircraft
B 001/2015 Einkaflug í öskumenguðu loftrými / Volcanic ash General Aviation
B 004/2014 Reglur sem gilda um lækkun út úr flugstjórnarrými yfir Íslandi
B 004/2004 Starfræksla skrúfuflugvéla í ísingarskilyrðum
B 004/2002 Vitund flugmanna um eldsneyti og eldsneytiseyðslu
Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
A 001/2018
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END