GEN 4.2Flugleiðsögugjöld Air Navigation Services Charges

Upplýsingar um flugleiðsögugjöld og innheimtu þeirra er að finna á heimasíðu Isavia:Upplýsingar um flugleiðsögugjöld hafa verið fjarlægðar. Vísað í heimasíðu Isavia.
Information regarding Air Navigation Services Charges can be found on Isavia´s webpage:Information regarding Air Navigation Services Charges have been removed. Ref. to ISAVIA´s website added instead.