Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 008/2019

Effective from 26 APR 2019

Published on 26 APR 2019

Ný kerfi Upplýsingaþjónustu flugmála (AIS)
New AIS production system

Efnisleg ábyrgð: Isavia, Flugleiðsögusvið - FLS Content Responsibility: Isavia, Air Navigation Services Division

1. Inngangur / Introduction

Vegna undirbúnings og uppsetningar á nýjum kerfum, verður afkastageta Upplýsingaþjónustu flugmála (AIS) minni, árin 2019 og 2020.Aeronautical Information Service (AIS) will have reduced capacity, during 2019 and 2020, due to change of production system.
Lengri tíma getur tekið að gefa út uppfærslur, viðauka (SUP), upplýsingabréf (AIC) og/eða NOTAM.This may result in longer lead times of AMDTs, SUPs, AICs and/or NOTAMs.
Mögulega getur þurft að hætta við áætlaðar uppfærslur.It may also result in planned AMDTs being cancelled.
Veitendur upplýsinga eru beðnir um að hafa þetta í huga og tilkynna allar breytingar eins tímanlega og hægt er.Data providers are asked to keep this in mind and report any changes as timely as possible.

2. Tengiliðir / Contacts

Ef óskað er frekari upplýsinga, eða ef koma þarf athugasemdum á framfæri, vinsamlegast hafið samband við:The following may be contacted for information or to provide feedback:
Isavia ohf.
Upplýsingaþjónusta flugmála (AIS)
Reykjavíkurflugvelli
101 Reykjavik
Isavia Ltd.
Aeronautical Information Service (AIS)
Reykjavik Airport
101 Reykjavik, Iceland
Netfang / Email:
Sími / Phone:

+354 424 4000

Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
Ekkert / NIL
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END