Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 009/2019

Effective from 26 APR 2019

Published on 26 APR 2019

Komur stórra skipa til Akureyrar
Arrivals of large ships into Akureyri harbor

Efnisleg ábyrgð: Isavia, Flugleiðsögusvið - FLS Content Responsibility: Isavia, Air Navigation Services Division

1. Inngangur / Introduction

Stór skip koma í Akureyrarhöfn reglulega.
Höfnin er staðsett um 1900 metra norðan við þröskuld brautar 19 við framlengda miðlínu brautar 01/19
(654103.43N 0180438.10W).
Large ships come to Akureyri harbour on a regular basis.
The harbour is around 1900 meters north of THR RWY 19 and on extended centreline RWY 01/19
(654103.43N 0180438.10W).
Öryggisradíus er 150 m. Safety radius is 150 M.
Skipin eru EKKI lýst með hindranaljósum. The ships are NOT lit with obstruction lights.
Gefið er út NOTAM daginn fyrir komu skips.NOTAM is issued the day before arrival.

2. Listi yfir skip / List for ships

Hér fyrir neðan er listi yfir komur og brottfarir skipa til Akureyrar. Athugið að mögulega getur þessi listi breyst.
Uppfærður listi er á https://www.port.is/
Below is a list for the arrivals and departure of ships to Akureyri. Be advised that this list may change.
On https://www.port.is/ you can find an updated list.
Dagsetning / DateKoma / ArrivalBrottför / DepartureLoftrista / Height
9. May09:0019:0048
11. May10:3018:3064
13. May07:3016:3064
15. May00:0022:3035
21. May10:3018:3064
24. May00:0022:3035
26. May07:0016:3050
30. May09:0016:0065
2. June07:0018:0065
3. June08:0023:0042
5. June08:0016:0050
7. June08:0016:0050
8. June10:3024:0064
9. June00:0017:0064
9. June06:0017:0035
10. June23:0024:0035
11. June08:0016:0050
12. June07:0016:3050
13. June09:3019:0048
15. June07:0013:3035
15. June07:0017:0055
16. June06:0017:0035
16. June08:0017:0060
17. June07:0017:0051
20. June00:0022:3035
20. June08:0018:0055
21. June07:0023:0035
21. June09:0019:0040
22. June09:3019:0048
22. June13:0024:0044
23. June00:0018:0044
23. June08:0017:0056
24. June07:0016:0064
24. June08:0019:0050
25. June07:0016:0045
27. June09:0019:0055
28. June08:0017:0059
29. June00:0022:3035
29. June07:0016:3050
30. June06:0017:0035
30. June08:0017:0039
2. July06:4517:0055
3. July09:0018:0044
5. July09:0019:0048
5. July09:0020:0038
6. July07:3024:0044
6. July09:0018:0055
7. July07:0017:0045
7. July08:0019:3054
8. July00:0022:3035
8. July08:0018:0040
10. July12:3018:0038
12. July08:0018:0055
12. July08:0017:0054
12. July23:0024:0045
13. July00:0017:0045
14. July08:0016:0050
14. July10:0020:0050
15. July08:0017:0048
17. July00:0022:3035
18. July08:0018:0046
19. July11:0020:0060
20. July06:4517:0055
20. July08:0020:0060
21. July06:0017:0035
23. July08:0018:0040
26. July08:0017:0056
26. July09:0018:0055
27. July08:0017:3055
28. July07:0019:0065
29. July09:0019:0055
30. July08:0023:5942
30. July09:0018:0054
1. August06:0017:0035
2. August06:0018:0035
2. August08:0016:0040
2. August09:0018:0055
3. August09:0019:0035
4. August07:0016:3050
4. August08:0017:0035
7. August09:0020:0035
8. August08:0018:0046
10. August06:0018:0035
10. August07:0018:0042
10. August08:0016:0050
11. August06:0017:0035
11. August08:0018:0060
12. August07:0016:0045
12. August07:1016:0038
13. August07:0015:0060
15. August08:3018:3055
15. August09:0019:0055
16. August08:0016:0050
18. August06:0017:0035
19. August08:0018:0040
21. August08:0015:0060
22. August09:0018:0035
22. August10:0020:0056
25. August06:0017:0035
29. August08:0018:0046
30. August07:0016:0045
30. August08:0017:0053
4. September00:0022:3035
6. September12:3019:0040
9. September08:0017:0045
11. September09:0018:0055
12. September08:0022:3035
12. September08:0017:0054
17. September09:0019:0048
21. September08:0019:0040
4. October08:0017:0050
17. October08:0016:0048
18. October08:0017:0048
31. October07:0018:0035

3. Tengiliðir / Contacts

Ef óskað er frekari upplýsinga, eða ef koma þarf athugasemdum á framfæri, vinsamlegast hafið samband við:The following may be contacted for information or to provide feedback:
Isavia ohf.
Upplýsingaþjónusta flugmála (AIS)
Reykjavíkurflugvelli
101 Reykjavik
Isavia Ltd.
Aeronautical Information Service (AIS)
Reykjavik Airport
101 Reykjavik, Iceland
Netfang / Email:
Sími / Phone:

+354 424 4000

Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
Ekkert / NIL
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END