GEN 3.2Flugkort Aeronautical Charts

GEN 3.2.1 Ábyrgðaraðili þjónustunnar Responsible service(s)

Samgöngustofa er ábyrg fyrir útgáfu flugkorta til nota við almenningsflug.
Kortin eru hönnuð, samkvæmt skilmálum ICAO Viðauka 4 - Flugkort.
Frávik frá þessum skilmálum eru tiltekin í kafla GEN 1.7.
The Icelandic Transport Authority is responsible for the provision of aeronautical charts for use by civil aviation. The charts are produced in accordance with the provisions contained in ICAO Annex 4 - Aeronautical Charts. Differences to these provisions are detailed in subsection GEN 1.7.

GEN 3.2.2 Uppfærsla/viðhald korta Maintenance of charts

Flugkortum í Flugmálahandbókinni er viðhaldið með uppfærslum. Leiðréttingar á flugkortum, sem ekki tilheyra handbókinni, eru gefnar út með uppfærslum Flugmálahandbókar og er listi yfir þau í kafla GEN 3.2.8.The aeronautical charts included in the AIP are kept up to date by amendments. Corrections to aeronautical charts not contained in the AIP are promulgated by the AIP Amendments and are listed under GEN 3.2.8 of this subsection.
Ef rangar upplýsingar koma fram á útgefnum kortum, sem hafa mikilvægt gildi vegna flugstarfsemi, eru þau leiðrétt af upplýsingþjónustu flugmála og kortið endurútgefið eins fljótt og mögulegt er.If incorrect information detected on published charts is of operational significance, it is corrected by the AIS office and the chart reissued as soon as possible thereafter.

GEN 3.2.3 Sala Purchase arrangements

Kort sem koma fram í lista í kafla GEN 3.2.5 má nálgast hjá:The charts listed under section GEN 3.2.5 may be obtained from the:

Isavia ohf. Upplýsingaþjónusta flugmála - AIS Reykjavíkurflugvelli 101 Reykjavík, Ísland

Isavia Aeronautical Information Service Reykjavik Airport IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími:

+354 424 4000

Telephone:

+354 424 4000

Netfang:E-mail
Veffang:Internet:

GEN 3.2.4 Fáanleg flugkort Aeronautical chart series available

Eftirfarandi flugkortaflokkar eru gefnir út:The following series of aeronautical charts are produced:
 1. Flugvallakort - ICAO
 2. Flugvallaaksturskort - ICAO
 3. Lendingakort - ICAO
 4. Flugvélastæðiskort - ICAO
 5. Leiðarljóskort
 6. Sjónaðflugskort - ICAO
 7. Flugvallahindranakort - ICAO - Flokkur A
 8. Flugvallahindranakort - ICAO - Flokkur B
 9. Rafrænt landslags- og hindranakort - (ICAO)*
 10. Nákvæmnisaðflugshindranakort - ICAO
 11. Leiðarkort - ICAO
 12. Staðlað blindaðflugskort (STAR) - ICAO
 13. Staðlað blindbrottflugskort (SID)- ICAO
 14. Blindaðflugskort - ICAO
 15. Sjónflugskort*
 1. Aerodrome Chart - ICAO
 2. Aerodrome Ground Movement Chart - ICAO
 3. Landing Charts - ICAO
 4. Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO
 5. Chart for Lead-in lights
 6. Visual Approach Chart - ICAO
 7. Aerodrome Obstacle Chart - ICAO - Type A
 8. Aerodrome Obstacle Chart - ICAO - Type B
 9. Aerodrome Terrain and Obstacle Chart - ICAO (Electronic)*
 10. Precision Approach Terrain Chart - ICAO
 11. Enroute Chart - ICAO
 12. Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) ICAO
 13. Standard Departure Chart - Instrument (SID) ICAO
 14. Instrument Approach Chart - ICAO
 15. Aeronautical Chart*
*) fylgir ekki Flugmálahandbókinni.*) not included in AIP-Iceland
Kortin sem nú eru fáanleg eru talin upp í kafla GEN 3.2.5The charts currently available are listed under GEN 3.2.5 of this subsection.
Almenn lýsing á hverjum flokkGeneral description of each series
a. Flugvallakort - ICAO. Sjá texta á ensku.a. Aerodrome/Heliport Chart - ICAO. This chart contains detailed aerodrome/heliport data to provide flight crews with information that will facilitate the ground movement of aircraft:
 • from the aircraft stand to the runway; and
 • from the runway to the aircraft stand;
It also provides essential operational information at the aerodrome.
b. Flugvallaaksturskort - ICAO. Sjá texta á ensku.b. Aerodrome Ground Movement Chart - ICAO This supplementary chart shall provide flight crews with detailed information to facilitate the ground movement of aircraft to and from the aircraft stands and the parking/docking of aircraft.
c. Lendingakort - ICAO. Sjá texta á ensku.c. Landing Chart. This chart is designed to provide an illustration of the aerodrome and its environs to facilitate the approach to the runway of intended landing and the trasition from non-visual to visual flight by reference to visual aids and by recognition from the air of significant features on and within the immediate vicinity of the aerodrome to provide information necesary for landing and to facilitate rapid clearance of the runway after landing.
d. Flugvélastæðiskort - ICAO. Sjá texta á ensku.d. Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO. This chart is produced for those aerodromes where, due to the complexity of the terminal facilities, the information to facilitate the ground movement of aircraft between the taxiways and the aircraft stands and the parking/docking of aircraft cannot be shown with sufficient clarity on the Aerodrome/ Heliport Chart - ICAO or on the Aerodrome Ground Movement Chart - ICAO.
e. Leiðarljóskort.e. Chart for Lead-in lights
f. Sjónaðflugskort - ICAO. Sjá texta á ensku.f. Visual Approach Chart (VAC) - ICAO The purpose of the Visual Approach Charts is to provide the pilot with a graphic presentation of the approach procedures to an aerodrome by visual reference. The scales are at 1:200 000, 1:250 000 and 1:350 000.
g. Flugvallahindranakort - ICAO - Flokkur A. Sjá texta á ensku.g. Aerodrome Obstacle Chart - ICAO - Type A (operating limitations). This chart contains detailed information on obstacles in the take-off flight path areas of aerodromes. It is shown in plan and profile view.
h. Flugvallahindranakort - ICAO - Flokkur B.
Sjá texta á ensku.
h. Aerodrome Obstacle Chart - ICAO - Type B These special charts at scale of 1:25 000 show the topography and the obstacles in the vicinity of the airport. They are intended to be used by and to assist flights crews in determination of the minimum safe heights during departure and arrival phase including those for circling procedures.
i. Rafrænt landslags- og hindranakort (ICAO)
Sjá texta á ensku.
i. Aerodrome Terrain and Obstacle Chart - ICAO (Electronic). This electronic chart shall portray the terrain and obstacle data in combination with aeronautical data, as appropriate, necessary to:
 1. enable an operator to comply with the operating limitations of Annex 6, Part I, Chapter 5, and Part III, Section II, Chapter 3, by developing contingency procedures for use in the event of an emergency during a missed approach or take-off, and by performing aircraft operating limitations analysis; and
 2. support the following air navigation applications:
  1. instrument procedure design (including circling procedure);
  2. aerodrome obstacle restriction and removal; and
  3. provision of source data for the production of other aeronautical charts.
j. Nákvæmnisaðflugshindranakort - ICAO. sjá texta á ensku.j. Precision Approach Terrain Chart - ICAO. This chart provides detailed terrain profile information within a defined portion of the final approach so as to enable aircraft operating agencies to assess the effect of the terrain on decision height determination by the use of radio altimeters. This chart is produced for all precision approach Cat II and III runways.
k. Leiðarkort - ICAO. Sjá texta á ensku.k. Enroute Chart - ICAO. This chart is produced for the entire FIR. The aeronautical data include all aerodromes, prohibited, restricted and danger areas and the air traffic services system in detail. The chart provides the flight crew with information that will facilitate navigation along ATS routes in compliance with air traffic services procedures.
l. Staðlað blindaðflugskort (STAR) - ICAO. Sjá texta á ensku.l. Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) ICAO. This chart is produced whenever a standard arrival route - instrument has been established and cannot be shown with sufficient clarity on the Area Chart - ICAO.
The aeronautical data shown include the aerodrome of landing, aerodrome(s) which affect the designated standard arrival route - instrument, prohibited, restricted and danger areas and the air traffic services system. This chart provides the flight crew with information that will enable them to comply with the designated standard arrival route - instrument from the Enroute phase to the approach phase.
m. Staðlað blindbrottflugskort (SID)- ICAO. Sjá texta á ensku.m. Standard Departure Chart - Instrument (SID) ICAO. This chart is produced whenever a standard departure route - instrument has been established and cannot be shown with sufficient clarity on the Area Chart - ICAO.
The aeronautical data shown include the aerodrome of departure, aerodrome(s) which affect the designated standard departure route instrument, prohibited, restricted and danger areas and the air traffic services system. This chart provides the flight crew with information that will enable them to comply with the designated standard departure route -instrument from the takeoff phase to the Enroute phase.
n. Blindaðflugskort- ICAO (fyrir hverja flugbraut og tegund aðflugs). Sjá texta á ensku.n. Instrument Approach Chart - ICAO. This chart is produced for all aerodromes used by civil aviation where instrument approach procedures have been established. A separate Instrument Approach Chart - ICAO has been provided for each approach procedure.
The aeronautical data shown include information on aerodromes, prohibited, restricted and danger areas, radio communication facilities and navigation aids, minimum sector altitude, procedure track portrayed in plan and profile view, aerodrome operating minima, etc.
This chart provides the flight crew with information that will enable them to perform an approved instrument approach procedure to the runway of intended landing including the missed approach procedure and where applicable, associated holding patterns.
o. Sjónflugskort. Sjá texta á ensku.Aeronautical Chart - ICAO 1:500 000 (ANC) This chart is designed to serve the requirements of visual air navigation for low speed, short and medium range operations and to provide a suitable medium for basic pilotage and navigation training. The chart is constructed on the Lambert conformal conical projection and it conforms to the ICAO specifications included in Annex 4.

GEN 3.2.5 Listi yfir fáanleg flugkort List of aeronautical charts available

Title of seriesName of ChartPrice ISKDate
Flugvallakort Aerodrome Chart - ICAO Akureyri200,-08 DEC 2017
Egilsstaðir200,-20 JUL 2018
Keflavik200,-20 JUL 201814 SEP 2018
Reykjavik200,-19 JUL 2018
Flugvallakort - A380 flugvallaakstur Aerodrome Chart - A380 Ground MovementKeflavik 200,-20 JUL 201814 SEP 2018
Flugvallaaksturskort Aerodrome Ground Movement Chart Gjogur200,-12 NOV 2015
Holmavik200,-11 MAR 2011
Hornafjordur200,-09 JAN 2015
Husavik200,-08 DEC 2016
Isafjordur200,-14 NOV 2014
Nordfjordur200,-07 DEC 2017
Rif200,-24 MAY 2018
Saudarkrokur200,-17 AUG 2017
Vestmannaeyjar200,-18 AUG 2017
Lendingakort Landing Chart - ICAOVopnafjordur200,-27 JUN 2013
Flugvélastæðiskort Aircraft Parking/Docking Chart - ICAOKeflavik - Terminal Aprons200,-20 JUL 201814 SEP 2018
Keflavik - East Apron200,-20 JUL 201814 SEP 2018
Leiðarljóskort Chart for Lead-in lights Akureyri - Lead-in lights RWY 01200,-12 OCT 2017
Sjónflugsleiða- og umferðahringjakort VFR Routes and Traffic Pattern Chart Keflavik VFR Routes 200,-29 APR 2016
Reykjavik VFR Routes 200,-20 JUL 2018
Reykjavik INBOUND VFR-ROUTES FOR SINGLE ENGINE AIRCRAFT 200,-23 JUN 2017
Reykjavik OUTBOUND VFR-ROUTES FOR SINGLE ENGINE AIRCRAFT200,-23 JUN 2017
Flugvallahindranakort Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type AAkureyri - TYPE A RWY 01/19 200,-12 NOV 2015
Egilsstadir - TYPE A RWY 22/04200,-07 FEB 2013
Reykjavik - TYPE A RWY 19/01200,-28 SEP 2006
Reykjavik - TYPE A RWY 13/31200,-03 AUG 2007
Flugvallahindranakort Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type BAkureyri - TYPE B5000,-12 NOV 2015
Egilsstadir - TYPE B 1700,-08 JUN 2006
Reykjavik - TYPE B 1700,-08 JUN 2006
Nákvæmnisaðflugshindranakort Precision Approach Terrain Chart -ICAOKeflavik - RWY 01200,-27 APR 2017
Keflavik - RWY 10200,-20 JUL 2018
Keflavik - RWY 19200,-27 APR 2017
Keflavik - RWY 28200,-27 APR 2017
Leiðarkort Enroute Chart - ICAOENROUTE CHART- ICAO Iceland1200,-30 MAR 2018
ENROUTE CHART- ICAO Reykjavik Control Area1200,-30 MAR 2018
ENROUTE CHART- ICAO West Greenland Insert1200,-29 APR 2016
Staðlað blindkomukort (STAR) - ICAO Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAOAkureyri ARRIVAL PROCEDURES200,-28 APR 2016
Egilsstadir ARRIVAL PROCEDURES200,-03 MAY 2013
Keflavik RNAV STAR RWY 01 DEVUD 3N, NASBU 3N, ASRUN 2N, BASLU 2N200,-30 MAR 2017
Keflavik RNAV STAR RWY 01 BIRNA 1N, ELDIS 2N, GIRUG 2N, INGAN 3N200,-30 MAR 2017
Keflavik RNAV STAR RWY 10 DEVUD 2M, NASBU 2M, ASRUN 2M, BASLU 2M200,-01 FEB 2018
Keflavik RNAV STAR RWY 10 BIRNA 2M, ELDIS 2M, GIRUG 2M, INGAN 2M200,-01 FEB 2018
Keflavik RNAV STAR RWY 19 DEVUD 2K, NASBU 2K, ASRUN 2K, BASLU 2K200,-01 FEB 2018
Keflavik RNAV STAR RWY 19 BIRNA 2K, ELDIS 2K, GIRUG 2K, INGAN 2K200,-01 FEB 2018
Keflavik RNAV STAR RWY 28 DEVUD 1H, NASBU 1H, ASRUN 1H, BASLU 2H200,-27 APR 2017
Keflavik RNAV STAR RWY 28 BIRNA 2H, ELDIS 2H, GIRUG 1H, INGAN 1H200,-27 APR 2017
Reykjavik RNAV STAR RWY 19 VM 1N, NASBU 1V, TIBRA 1N,
RH 2N, TERTU 2N, MYRAR 1N, INGAN 2N
200,-20 JUL 2018
OMNI - DIRECTIONAL DEPARTURESKeflavik OMNI-DIRECTIONAL DEPARTURES RWY 01/10/19/28 OMNI 3A, OMNI 3B, OMNI 3C, OMNI 3D200,-27 APR 2017
Staðlað blindbrottflugskort (SID)- ICAO Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAOAkureyri RNAV(RNP) SID RWY 01 PERUR1S ASKUR 1S200,-28 APR 2016
Akureyri RNAV(RNP) SID RWY 01 PERUR 2S ASKUR 2S200,-28 APR 2016
Akureyri SID RWY 01 AKI - 2A AKI - 2B200,-28 APR 2016
Akureyri SID RWY 01 AR - 1200,-28 APR 2016
Akureyri SID RWY 19 BOTN 1A200,-28 APR 2016
Egilsstadir SID RWY 04 VAD 1A / VAD 1B BRUSI 1 FELLI 1200,-04 MAR 2016
Egilsstadir SID RWY 22 VAD 2 ELVUR 2 BRUSI 2 FELLI 2200,-04 MAR 2016
Isafjordur RNAV(RNP) SID RWY 08 MYRAR 1S NOBVI 1S RE 1S200,-22 AUG 2013
Keflavik RNAV SID RWY 01 LUTER 2A OSKUM 3A PIXUM 1A200,-30 MAR 2018
Keflavik RNAV SID RWY 01 DELES 1A RALOV 2A SORIR 2A200,-30 MAR 2018
Keflavik RNAV SID RWY 10 LUTER 2B, OSKUM 1B, PIXUM 2B200,-19 JUL 2018
Keflavik RNAV SID RWY 10 DELES 2B, RALOV 3B, SORIR 2B200,-30 MAR 2018
Keflavik RNAV SID RWY 19 LUTER 2C, OSKUM 2C, PIXUM 1C200,-30 MAR 2018
Keflavik RNAV SID RWY 19 DELES 1C, RALOV 2C, SORIR 1C200,-30 MAR 2018
Keflavik RNAV SID RWY 28 LUTER 3D, OSKUM 3D, PIXUM 2D200,-30 MAR 2018
Keflavik RNAV SID RWY 28 DELES 2D, RALOV 1D, SORIR 1D200,-30 MAR 2018
Reykjavik SID RWY 01 EL - 1  KFV- 1 MYRAR -1 RH-1A Departures 200,-24 MAY 2018
Reykjavik SID RWY 19 EL - 2 KFV - 2 MYRAR - 2 RH-2A Departures200,-24 MAY 2018
Reykjavik SID RWY 31 EL - 3  KFV- 3 MYRAR - 3 RH-3A Departures200,-24 MAY 2018
Reykjavik SID RWY 13 EL - 4  KFV- 4 MYRAR - 4 RH-4A Departures200,-24 MAY 2018
Reykjavik - Vestmanneyjar SID / STAR200,-23 JUN 2017
Blindaðflugskort Instrument Approach Chart - ICAOAkureyri ILS RWY 01200,-24 MAY 2018
Akureyri LOC/RADAR RWY 01 INITIAL200,-28 APR 2016
Akureyri LOC/RADAR RWY 01 FINAL200,-28 APR 2016
Akureyri LOC RWY 01 CAT A and B200,-28 APR 2016
Akureyri LOC B CAT C and D200,-28 APR 2016
Akureyri RNAV(GNSS) RWY 19200,-28 APR 2016
Akureyri NDB RWY 19200,-28 APR 2016
Bildudalur RNAV(GNSS) A200,-13 SEP 2018
Blonduos NDB 177°200,-14 NOV 2014
Djupivogur RNAV(GNSS) C200,-08 DEC 2016
Egilsstadir ILS or LOC RWY 04200,-07 FEB 2013
Egilsstadir RNAV(GNSS) RWY 04200,-03 MAY 2013
Egilsstadir RNAV(GNSS) RWY 22200,-08 FEB 2013
Egilsstadir NDB RWY 04200,-01 FEB 2018
Egilsstadir NDB RWY 22200,-30 MAY 2014
Gjögur RNAV(GNSS) A200,-12 NOV 2015
Gjogur NDB A200,-12 NOV 2015
Grimsey RNAV(GNSS) RWY 35200,-14 NOV 2014
Grimsey NDB A200,-16 OCT 2014
Hornafjordur RNAV(GNSS) RWY 18200,-28 JUN 2012
Hornafjordur RNAV(GNSS) RWY 36200,-20 SEP 2012
Hornafjordur NDB RWY 36200,-20 SEP 2012
Holmavik NDB A200,-06 FEB 2014
Husavik RNAV(GNSS) RWY 02200,-19 JUL 2018
Husavik NDB RWY 02200,-15 SEP 2016
Isafjordur RNAV(GNSS) C200,-30 MAY 2014
Isafjordur RNAV(GNSS) D200,-29 MAY 2014
Isafjordur NDB C200,-29 MAY 2014
Keflavik ILS or LOC Z RWY 01200,-13 OCT 2017
Keflavik ILS or LOC Y RWY 01200,-27 APR 2017
Keflavik ILS or LOC Z RWY 10 200,-27 APR 2017
Keflavik ILS or LOC Y RWY 10 200,-27 APR 2017
Keflavik ILS or LOC Z RWY 19200,-27 APR 2017
Keflavik ILS or LOC Y RWY 19200,-27 APR 2017
Keflavik ILS or LOC Z RWY 28200,-20 JUL 2018
Keflavik ILS or LOC Y RWY 28200,-27 APR 2017
Keflavik RNAV(GNSS) Z RWY 01200,-27 APR 2017
Keflavik RNAV(GNSS) Y RWY 01200,-27 APR 2017
Keflavik RNAV(GNSS) X RWY 01200,-27 APR 2017
Keflavik RNAV(GNSS) RWY 10200,-07 DEC 2017
Keflavik RNAV(GNSS) RWY 19200,-07 DEC 2017
Keflavik RNAV(GNSS) Z RWY 28200,-20 JUL 2018
Keflavik RNAV(GNSS) Y RWY 28200,-27 APR 2017
Keflavik RNAV(GNSS) X RWY 28200,-27 APR 2017
Keflavik VOR RWY 01200,-28 APR 2016
Keflavik VOR RWY 10200,-27 APR 2017
Keflavik VOR RWY 19200,-28 APR 2016
Keflavik VOR RWY 28200,-27 APR 2017
Keflavik NDB RWY 10200,-27 APR 2017
Nordfjordur RNAV(GNSS) C200,-07 DEC 2017
Reykjahlid RNAV(GNSS) RWY 02200,-04 APR 2013
Reykjavik LOC Z RWY 13200,-02 FEB 2018
Reykjavik LOC Y RWY 13200,-17 AUG 2017
Reykjavik ILS or LOC Z RWY 19200,-19 JUL 2018
Reykjavik ILS or LOC Y RWY 19200,-19 JUL 2018
Reykjavik RNAV(GNSS) RWY 01200,-23 JUN 2017
Reykjavik RNAV(GNSS) RWY 13200,-23 JUN 2017
Reykjavik RNAV(GNSS) RWY 19200,-19 JUL 2018
Reykjavik RNAV(GNSS) RWY 31200,-23 JUN 2017
Reykjavik NDB RWY 13200,-17 AUG 2017
Reykjavik NDB RWY 19200,-19 JUL 2018
Saudarkrokur RNAV(GNSS) RWY 36200,-12 OCT 2017
Thingeyri NDB (GPS) Cloud Break200,-05 APR 2012
Thorshofn RNAV(GNSS) RWY 01200,-20 JUL 2018
Thorshofn NDB RWY 19200,-19 JUL 2018
Vestmannaeyjar NDB RWY 03200,-21 OCT 2011
Vestmannaeyjar RNAV(GNSS) RWY 12200,-28 JUN 2013
Vestmannaeyjar NDB RWY 12200,-15 SEP 2016
Vestmannaeyjar NDB RWY 30200,-21 OCT 2011
Vestmannaeyjar NDB C (CLOUD BREAK PROCEDURE)200,-15 SEP 2016
Vopnafjordur RNAV(GNSS) RWY 05200,-06 MAR 2015
Vopnafjordur NDB RWY 05200,-14 NOV 2014
Sjónflugskort - ICAO Aeronautical Chart - ICAOSjónflugskort Aeronautical Chart - ICAO2400,-2017
Rafrænt landslags- og hindranakort (ICAO)
Aerodrome Terrain and Obstacle Chart - ICAO (Electronic)
KeflavikSee / Sjá hér
Verðlisti sjá upplýsingabréf (AIC): Útgáfa flugmálaupplýsinga - Verðlisti
Price list see AIC: Aeronautical Information Publications - Price list

GEN 3.2.6 Skrá yfir World Aeronautical Chart (WAC) - ICAO 1: 1 000 000 Index to the World Aeronautical Chart (WAC) - ICAO 1: 1 000 000

EkkertNIL

GEN 3.2.7 Staðfræðileg kort Topographical charts

EkkertNIL

GEN 3.2.8 Leiðréttingar á kortum sem eru ekki í AIP Corrections to charts not contained in the AIP

Leiðréttingar vegna sjónflugskorts má finna á
https://www.isavia.is/c/kort.
Amendments for the Aeronautical Chart - ICAO can be found at https://www.isavia.is/english/c/charts/.