AD 2 ALÞJÓÐAFLUGVELLIR OG AÐRIR FLUGVELLIR INTERNATIONAL AERODROMES AND OTHER AERODROMES

BIAR — AKUREYRI / AKUREYRI

Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank: AD-2.21, AD-2.22, AD-2.23

BIAR AD 2.1Staðarauðkenni og heiti flugvallar Aerodrome location indicator and name

BIAR — AKUREYRI / AKUREYRI

BIAR AD 2.2Landfræðilegar og stjórnunarupplýsingar flugvallar Aerodrome geographical and administrative data

ENGLISH/ ICELANDIC
1ARP coordinates and site at Aerodrome653924N 0180419W Centre of RWY / Miðja flugbrautar
Hnattstaða flugvallar
2Direction and distance from (city)160° GEO, 2.8 KM (1.5 NM) from/frá Akureyri
Stefna og fjarlægð frá (borg)
3Elevation / Reference temperature7 FT / 14° C (July)
Landhæð / viðmiðunarhitastig
4Geoid undulation at AD ELEV PSN217 FT
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
5MAG VAR / Annual change13°W (2015) / 0.27° decreasing / minnkandi
Misvísun / árleg breyting
6AD Administration / Rekstraraðili flugvallarDistrict 3 / Umdæmi 3:
address / heimilisfang:ISAVIA OHF. Akureyrarflugvelli 600 Akureyri, Iceland
telephone / sími:

telefax / símbréf:
+354 424 4370 +354 424 4360 Control tower / Flugturn
+354 424 4390
email / netfang:biar@isavia.is
AFS:
7Types of traffic permitted IFR-VFR
Leyfð flugumferð
8RemarksNIL
Athugasemdir

BIAR AD 2.3Þjónustutímar Operational hours

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD AdministrationDuring office hours / Á skrifstofutíma
Rekstraraðili flugvallar
2Customs and immigrationO/R Skv. beiðni
Tollur og útlendingaeftirlit
3Health and sanitationNIL
Heilsugæsla
4AIS Briefing OfficeNIL
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
5ATS Reporting Office (ARO)NIL
Flugvarðstofa
6MET Briefing OfficeH24 - IMO telephone / Sími Veðurstofu Íslands + 354 522 6000
Kynningastofa veðurþjónustu
7ATS ATC: Daily: 07:00 - 23:00 Christmas Eve and New Year's Eve: 07:00 – 16:00 No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day. AFIS and ATC: Available outside operational hours. Further information see AD 2.12 remarks / Flugstjórnarþjónusta daglega: 07:00 - 23:00 Aðfangadagur og gamlársdagur flugstjórnarþjónusta: 07:00 – 16:00 Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag. Flugupplýsinga- eða flugumferðaþjónusta er veitt utan þjónustutíma. Nánari upplýsingar sjá AD 2.12 athugasemdirATC: Daily 0700-2300 Christmas Eve and New Year's Eve ATC until 1600 No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day / Flugstjórnarþjónusta: Daglega 0700-2300 Aðfangadag og gamlársdag flugstjórnarþjónusta til 1600 Ekki þjónusta nýársdag, páskadag og jóladag
Flugumferðarþjónusta
8FuellingAll days: 0900 - 1800; Holidays: O/R Alla daga: 0900 - 1800; Helgidaga: Skv. beiðni
Eldsneyti
9HandlingH24O/RSkv. beiðni
Afgreiðsla
10SecurityH24
Flugvernd
11De-icingAir Iceland Connect O/R Air Iceland Connect, skv. beiðni
Afísing
12Remarks AFIS as well as ATC is available on request outside operational hours, surcharge applies. Request service, 1st of May to 30th of September with a minimum of 30 minutes notice and 1st of October to 30th of April with a minimum of 45 minutes notice, via tel.ATS (AFIS/ATC) available on request outside operational hours, surcharge applies. Request service, 1st of May to 30th of September with a minimum of 30 minutes notice and 1st of October to 30th of April with a minimum of 45 minutes notice, via tel.
+354 896 1270
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges / Flugupplýsinga – og flugumferðarþjónusta er veitt samkvæmt beiðni utan þjónustutíma gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá. Óskið þjónustu, 1. maí til 30. september með að lágmarki 30 mínútna fyrirvara og 1. október til 30. apríl með að lágmarki 45 mínútna fyrirvara, í símaFlugumferðarþjónusta (AFIS/ATC) er veitt utan þjónustutíma gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá. Óskið þjónustu, 1. maí til 30. september með að lágmarki 30 mínútna fyrirvara og 1. október til 30. apríl með að lágmarki 45 mínútna fyrirvara, í síma +354 896 1270.
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia
Athugasemdir

BIAR AD 2.4Afgreiðsla og tæki Handling services and facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1Cargo handling facilitiesNormal facilities available O/R / Venjulegur búnaður fyrir hendi skv. beiðni
Fraktmeðhöndlun
2Fuel / oil types AVGAS 100LL, Jet A1 / NIL
Eldsneytistegundir / olíur
3Fuelling facilities / capacity Delivery rate 150 liters per minute AVGAS / Afköst 150 lítrar á mínútu AVGAS Delivery rate 650 liters per minute JET A1 / Afköst 650 lítrar á mínútu JET A1
Eldsneytisbúnaður / magn
4De-icing facilitiesO/R / Samkvæmt beiðni
Afísingarbúnaður
5Hangar space for visiting aircraftNIL
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
6Repair facilities for visiting aircraftMajor, light aircraft. Minor, large aircraft / Góðir fyrir minni vélar. Takmarkaðir fyrir stærri vélar
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
7Remarks No oxygen or related service / Ekkert súrefni eða hliðstæð þjónusta
Athugasemdir
Umboðsaðilar á Akureyrarflugvelli eru: /
The authorized handling agents at Akureyri Airport are:


Phone / Sími:
Fax:
Email / Netfang:
Air Iceland Connect
101 Reykjavik Airport, Iceland / 101 Reykjavíkurflugvelli +354 570 3000 / +354 460 7023 / +354 570 3540

+354 570 3555
Phone / Sími:
Fax:
Email / Netfang:
AFS:
Web / Veffang:
FBO SouthAir Iceland / FBO Suðurflug: Building 810 / Bygging 810
235 Keflavik Airport, Iceland / 235 Keflavíkurflugvelli
+354 425 5520
+354 425 5521BIKFSFKO

BIAR AD 2.5Aðstaða farþega Passenger facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1HotelsIn town / Í bænum
Hótel
2Airport RestaurantLight refreshments at the aerodrome, restaurants in town Léttar veitingar á flugvelli, veitingahús í bænum
Veitingastaðir á flugvelli
3TransportationTaxi/bus available on-request Leigubílar/rútur samkvæmt beiðni
Fólksflutningar
4Medical facilitiesHospital and ambulances in town Sjúkrahús og sjúkrabílar í bænum
Hjúkrunaraðstaða
5Bank and Post OfficeIn Town / Í bænum
Banki og pósthús
6Tourist OfficeIn Town / Í bænum
Ferðaskrifstofa
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIAR AD 2.6Björgun og eldvarnir Rescue and fire fighting services

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD category for fire fightingCAT VI CAT VII PN 10 min / með 10 mín fyrirvara. Upplýsingar í síma / Information tel: +354 424 4360 / +354 424 4380 Netfang / E-mail: biar@isavia.is
Flokkur slökkviþjónustu
2Rescue equipmentYes / Já
Björgunartæki
3Capability for removal of disabled aircraftCrane, up to 60 tons and trailer / Krani, allt að 60 tonn og tengivagn
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
4RemarksFor hours of operation, see ATS in AD 2.3 / Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD 2.3
Athugasemdir

BIAR AD 2.7Árstíðarbundnar hreinsanir Seasonal Availability - Clearing

ENGLISH/ ICELANDIC
1Types of clearing equipmentSee snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald: AD 1.2.2
Tegund tækja
2Clearance prioritiesSee snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald: AD 1.2.2
Forgangsröð hreinsunar
3RemarksAll seasons, winter conditions from Oct. to Apr. / Allt árið, vetrartími frá okt. til apr
Athugasemdir

BIAR AD 2.8Hlað, akbrautir og staðsetning gátstaða Aprons, taxiways and check locations data

ENGLISH/ ICELANDIC
1Apron surface and strengthAsphalt 88,5x147 m / PCN 45 / F/A/X/T Malbik 88,5x147 m / PCN 45 / F/A/X/T
Yfirborð hlaðs og styrkur
2Taxiway width, surface and strengthAsphalt 78 m wide / PCN 45 / F/A/X/T Malbik 78 m breitt / PCN 45 / F/A/X/T
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
3Altimeter checkpoint location and elevationApron elev. 6 FT / Flughlað hæð 6 FT
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
4VOR checkpointsNIL
VOR-gátunarstaðir
5INS checkpointsSee Coordinates for aircraft stands, AD 2.8.6 / Sjá Hnit loftfarastæða, AD 2.8.6
INS-gátunarstaðir
6Coordinates for aircraft standsCAT B: 653914.67N 0180429.29W 653917.66N 0180429.86W 653916.16N 0180429.57W CAT C / D: 653916.99N 0180428.76W
Hnit loftfarastæða
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIAR AD 2.9Leiðsaga og stjórnkerfi fyrir hreyfingar á jörðu niðri og merkingar Surface movement guidance and control system and markings

ENGLISH/ ICELANDIC
1Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft standsProvided / Til staðar
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
2RWY & TWY markings and LGTRWY Markings: Designation, THR, aiming point and centreline RWY Lights: THR, END and EDGE TWY Markings: Centreline and taxihold TWY Lights: EDGE
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljósBrautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds, miðlínu og miðunarpunktur. Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós Akbrautarmerkingar: Miðlína og biðlína Akbrautarljós: Kantljós
3Stop barsNIL
Stöðvunarljós
4RemarksObstacles on aerodrome are lit day and night / Hindranir á flugvelli eru lýstar allan sólarhringinn
Athugasemdir

BIAR AD 2.10Flugvallarhindranir Aerodrome Obstacles

In approach/TKOF areasIn circling area and at ADRemarks
123
RWY/ Area affectedObstacle type Elevation Markings/LGTCoordinatesObstacle type Elevation Markings/LGTCoordinatesOBSTRUCTIONS IN PAPI APPROACH SECTORS.
abcde
Runway 01 Papi lights are not to be used beyond 4 NM from threshold and more than 10°either side of centerline due to obstacles. Runway 19 Papi lights are not to be used beyond 4 NM from threshold due to obstacles. Braut 01 Aðflugshallaljós Papi á ekki að nota í meira en 4 NM fjarlægð frá þröskuldi eða í meira en 10° til hliðar við miðlínu vegna hindrana. Braut 19 Aðflugshallaljós Papi á ekki að nota í meira en 4 NM frá þröskuldi vegna hindrana.
See / Sjá:BIAR AD 2.24.4.1- 1Aerodrome Obstacle Chart - ICAO, Type A and
BIAR AD 2.24.4.2- 1Aerodrome Obstacle Chart - ICAO, Type B

BIAR AD 2.11Veittar veðurupplýsingar Meteorological information provided

ENGLISH/ ICELANDIC
1Associated MET OfficeIcelandic Met Office, see GEN 3.5 / Veðurstofa Íslands, sjá GEN 3.5
Aðalveðurstofa
2Hours of serviceH24 / Allan sólarhringinn
Þjónustutími
3Office responsible for TAF preparationIcelandic Met Office/ Veðurstofa Íslands
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Periods of validitySee GEN 3.5.4.1 / Sjá GEN 3.5.4.1
Gildistími
4Trend forecast / Interval of issuanceNIL
Leitnispá / Tímalengd milli spáa
5Briefing/consultation providedIcelandic Met Office/ Veðurstofa Íslands Telephone / sími: + 354 522 6000
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
6Flight documentationMETAR, TAF, SIGMET, Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts.
Fluggögn
Language(s) usedEnglish and Icelandic / Enska og íslenska
Tungumál
7Charts and other information available for briefing or consultationRef:/Tilv.: GEN 3.1, GEN 3.5 http://en.vedur.is/weather/aviation/ http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
8Supplementary equipment available for providing informationNIL
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
9ATS units provided with informationAkureyri TWR / Turn Akureyri APP / Aðflug ACC / Flugstjórnarmiðstöð
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
10Additional information (limitation of service, etc.)NIL
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)

BIAR AD 2.12Sérkenni flugbrauta Runway physical characteristics

Designations RWY NRTRUE BRGDimensions of RWY (M)Strength (PCN) & surface of RWY and SWYTHR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulationTHR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY
123456
01355.542400x4545 / F/A/X/T ASPH653845.03N 0180411.80W — GUND 217 FTTHR 7 FT TDZ 7 FT
19175.542400x4545 / F/A/X/T ASPH654002.29N 0180426.40W — GUND 217 FTTHR 5 FT —
Designations RWY NRSlope of RWY-SWYSWY dimensions (M)CWY dimensions (M)Strip dimensions (M)OFZ
17891011


01


0%


NIL


NIL


2520x300
The strip, approximately 1200m along western side and 1000m eastern side of RWY 01 is under water. The water is outside the graded area and is 10-40 cm deep. The transition between the grassy strip area and the water is smooth with no sharp rocks.
190%NILNIL2520x300
Designations RWY NRRemarks
112
0161 m wide 58 m long asphalt turning area on each end inside RESA. RESA is 90 m.
19

BIAR AD 2.13Tilgreindar viðmiðunarvegalengdir Declared distances

RWY DesignatorTORA (M)TODA (M)ASDA (M)LDA (M)Remarks
123456
012550255025502400TKOF from paved end inside RESA
192550255025502400

BIAR AD 2.14Aðflugs- og flugbrautarljós Approach and runway lighting

RWY DesignatorAPCH LGT type LEN INTSTTHR LGT colour WBARVASIS (MEHT) PAPITDZ LGT LENRWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTSTRWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTSTRWY End LGT colour WBARSWY LGT LEN (M) colourRemarks
12345678910
01900 m LIH Crossbar 300 M Seq. fl. CL
9 LDIN Flashing Lights with 700 m interval Lights start at 7196 m south of RWY 01
GRNPAPI 3.5° (53.4 FT) and PAPI 5.3° (80.6 FT)NILNIL1800 m, 60 m, WHI 600 m, 60 m, Y LIH REDNILRWY 01: PAPI lights 3,5° left side of RWY. PAPI lights 5.3° right side of RWY. TWY - Apron LIL B THR ID LGT RWY 01/19 FLG WHITE
19NILGRNPAPI 3.5° (59.1 FT)NILNIL1800 m, 60 m, WHI 600m, 60 m, Y LIH REDNIL

BIAR AD 2.15Önnur lýsing og vararafmagn Other lighting, secondary power supply

ENGLISH/ ICELANDIC
1ABN/IBN location, characteristics and hours of operationNIL
Flugvallarviti - staðsetning
2WDI location and LGT Anemometer location and LGTSee Aerodrome Chart / Sjá Flugvallarkort
BIAR AD 2.24.1.2 - 1
Vindpoki staðsetning og lýsing Vindmælir staðsetning og lýsing
3TWY edge and centre line lighting Edge / Hliðar: All TWY / Allar akbrautir Centre line / Miðlína: NIL
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
4Secondary power supply / switch-over timeSwitch-over time 1 sec at RVR below 800 M. Otherwise Max 10 sec / Skiptitími 1 sek. ef RVR er lægra en 800 m. Annars hámark 10 sek.
Vararafmagn / skiptitími
5Remarks:NIL
Athugasemdir

BIAR AD 2.16Lendingarsvæði fyrir þyrlur Helicopter landing area

ENGLISH/ ICELANDIC
1Coordinates TLOF or THR of FATORunway in front of terminal / Flugbraut framan við flugstöð
Staðsetning lendingarsvæðis
2TLOF and/or FATO elevation M/FT1,8 m / 6 ft
Hæð á lendingarstað M/FT
3TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, markingRWY - ASPH PCN 45 / NONE Flugbraut - Malbik PCN 45 / ÓMERKT
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
4True and MAG BRG of FATONIL
Réttstefna og segulstefna á FATO
5Declared distance availableNIL
Skilgreind lengd
6RemarksNIL
Athugasemdir

BIAR AD 2.17Loftrými flugumferðarþjónustu ATS airspace

ENGLISH/ ICELANDIC
1Designation and lateral limitsAKUREYRI CTR / ATZ Straight lines joining following points / beinar línur milli eftirtalinna punkta: 655257N 0175633W 653858N 0174833W 652522N 0175556W 652756N 0182620W 653923N 0181956W 654927N 0182638W
Heiti og útlínur
2Vertical limitsUPPER LIMIT: 3000 FT MSL / Lower limit of the control area outside hours of operation LOWER LIMIT: GND
HæðarmörkEFRI MÖRK: 3000 FT MSL / Lægri mörk flugstjórnarsvæðis utan þjónustutíma NEÐRI MÖRK: Jörð
3Airspace classificationCTR Class D - ATZ Class G outside hours of ATC operations at BIAR
Flokkun loftrýmisCTR Flokkur D - ATZ Flokkur G utan þjónustutíma flugstjórnarþjónustu á BIAR
4ATS unit call sign and Language(s)AKUREYRI TOWER - Icelandic / English AKUREYRI INFORMATION - Icelandic / English
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumálAKUREYRI TURN - Íslenska / Enska AKUREYRI FLUGRADÍÓ - Íslenska / Enska
5Transition altitude7000 FT MSL
Skiptihæð
6RemarksAkureyri CTR/ATZ/TMA for details see ENR 2.1
Athugasemdir

BIAR AD 2.18ATS fjarskiptabúnaður ATS communication facilities

Service designationCall signFrequencyHours of OperationRemarks
TransmitReceives
12345
Akureyri TWRAkureyri Tower / Approach Akureyri Turn / Aðflug118.2000700-1700121.5 (Emergency)
Akureyri ASRAkureyri Radar118.7000700-1700121.5 (Emergency)
AFISAkureyri Radio118.2001700-2300

BIAR AD 2.19Flugleiðsögu- og aðflugsbúnaður Radio navigation and landing aids

Type of aid, CAT of ILS/MLS (For VOR/ILS/MLS, give VAR)IDFrequencyHours of operationSite of transmitting antenna coordinatesElevation of DME transmitting antennaRemarks
1234567
VOR/DME (13°W / 2015)AKI113.600 MHZ CH 83XH24654535.3N 0180014.8W2100 FTNot usable below 5500 FT Not usable below 7000 FT outside 15 NM Not usable below 10000 FT outside 25 NM
NDBAR334.000 KHZH24654521.4N 0180522.6WRange 25 NM Approx less in S & W
LOC 01 (13°W / 2015)IEY111.900 MHZH24653753.2N 0180040.3WLOC usable only within ±10°of course line
Z75.000 MHZ653604.1N 0180237.0WCont. 3000 Hz tone
DMEIEY111.900 MHZ CH 56X653854.6N 0180404.1W0 FTFreq paired with LOC
ILS 01(CAT I) LOC (13°W / 2015)IAL108.900 MHZH24654010.9N 0180416.5WLOC usable only within ±10°of course line
GP 01329.300 MHZ653854.6N 0180404.1WThe glide path angle is 5.3°
DMEIAL108.900 MHZ CH 26X653854.6N 0180404.1W0 FT
NDBNB387.000 KHZH24651934.0N 0181736.9WRange 50 NM approx
LHJ319.000 KHZH24655106.0N 0181129.8WRange 15 NM approx
L KN364.000 KHZH24653513.0N 0180331.8W
LOE415.000 KHZH24654111.3N 0180439.5W
LTO324.000 KHZH24653001.5N 0180903.4WRange 15 NM approx
TACANMOBCH 95XH24653808.1N
0180403.8W
MILITARY USE ONLY

BIAR AD 2.20Svæðisbundnar umferðarreglur Local traffic regulations

2.20.1 Kröfur um fjarskiptabúnað2.20.1 Requirement for communication equipment
Skilyrði - Sendir og móttakariRequirement - Two way radio
2.20.2 Umferðarhringur2.20.2 Traffic pattern
Hægri handar umferðarhringur fyrir braut 01Right hand circuit for RWY 01
Vinstri handar umferðarhringur fyrir braut 19Left hand circuit for RWY 19
2.20.3 Flug fisa í flugstjórnarsviði BIAR2.20.3 Microlight operations within BIAR CTR
Allt flug fisa í flugstjórnarsviði BIAR og Akureyri TMA er háð undanþágu frá yfirflugumferðarstjóra.Microlights planning to operate within BIAR CTR require an authorization from Chief Controller.
Beiðni fyrir undanþágu skal berast með 24 tíma fyrirvara milli 08:00 og 16:00 virka daga.Request for such an authorization is required with 24 hours prior notice weekdays between 08:00 and 16:00.
Gerð er krafa um talstöð og að flugmenn hafi hlotið þjálfun í talstöðvaviðskiptum við flugumferðarstjórn.Carriage of two way radio is mandatory and pilots shall have received training in communications with ATC.

BIAR AD 2.23Viðbótarupplýsingar
Additional Information

2.23.1 Land nær upp í hindranaflöt2.23.1 Terrain in the obstacle limitation surfaces
Land nær upp í hindranaflöt austan og vestan við flugbraut 01/19, sjá hindranakort tegund B.Terrain is penetrating the Obstacle Limitation Surfaces east and west of runway 01/19, see obstacle chart type B.

BIAR AD 2.24Kort sem tilheyra flugvelli Charts Related to Aerodrome

Kort / ChartBlaðsíðunúmer / Page Number
BIAR AD 2.24.1.1-1Lead-in lights RWY 01
BIAR AD 2.24.1.2-1Akureyri Aerodrome Chart
BIAR AD 2.24.4.1-1Akureyri Aerodrome Obstacle Chart - ICAO TYPE A (OPERATING LIMITATIONS)
BIAR AD 2.24.4.2-1Akureyri Aerodrome Obstacle Chart - ICAO TYPE B
BIAR AD 2.24.7.1-1Akureyri SID RWY 01 - AKI - 2A, AKI - 2B
BIAR AD 2.24.7.1-3Akureyri SID RWY 19 - BOTN 2A
BIAR AD 2.24.7.1-5Akureyri (SID) - ICAO - RWY01-RNAV(RNP) - PERUR 1S, ASKUR 1S
BIAR AD 2.24.7.1-7Akureyri (SID) - ICAO - RWY01-RNAV(RNP) - PERUR 2S, ASKUR 2S
BIAR AD 2.24.7.1-9Akureyri Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 01 AR - 1
BIAR AD 2.24.7.1-11Akureyri RNAV SID RWY 01 INTEX 1A UTISU 1A
BIAR AD 2.24.9.1-1Akureyri Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
BIAR AD 2.24.10.1-1Akureyri ILS RWY 01 Instrument Approach Chart - ICAO
BIAR AD 2.24.10.1-3Akureyri LOC/RADAR RWY 01 - INITIAL and FINAL
BIAR AD 2.24.10.1-5Akureyri LOC RWY 01 CAT A and B
BIAR AD 2.24.10.1-7Akureyri LOC B CAT C and D
BIAR AD 2.24.10.2-1Akureyri RNAV (GNSS) RWY 19 Instrument Approach Chart - ICAO
BIAR AD 2.24.10.2-3Akureyri NDB RWY 19
BIAR AD 2.24.20.1-1Akureyri MILITARY TACAN RWY 01
BIAR AD 2.25-1Akureyri Instrument Approach Procedure Coding Tables