GEN 2.5Listi yfir aðflugs- og leiðsöguvirki List of Radio Navigation Aids

EncodeDecode
IdentStation nameFacilityPurposeStation nameFacilityIdentPurpose
Purpose:
AAerodrome radio navigation aid
EEn-route radio navigation aid
AEDual
AAAASIAATLEAASIAATLAAE
AKIAKUREYRIVOR/DMEAEAKUREYRINDBARA
ARAKUREYRINDBAAKUREYRIVOR/DMEAKIAE
BLBLONDUOSNDBAEAKUREYRI RWY 01DMEIEYA
DAKULUSUKLEAKUREYRI RWY 01LOCIEYA
ELELLIDAVATNNDBAEAKUREYRI RWY 01DMEIALA
ESEGILSSTADIRNDBAEAKUREYRI RWY 01ILS/LOCIALA
GAGARDURNDBAEBLONDUOSNDBBLAE
GHGFGODTHAABGROFLLEABOTNNDBNBAE
GJGJOGURNDBAEGILSSTADIRDMEIESAE
GRGRIMSEYNDBAEGILSSTADIRNDBESAE
HAHOFSANDBAEEGILSSTADIR RWY 04ILS/LOCIESA
HBHOLSTEINSBORGNDBEELLIDAVATNNDBELAE
HEHEGRANESNDBAEGARDURNDBGAAE
HJHJALTEYRILAGJOGURNDBGJA
HKHOLMAVIKNDBAGODTHAABLGHE
HLVESTMANNAEYJARDMEAEGRIMSEYGROFNDBLGRGFAA
HLVESTMANNAEYJARLAHEGRANESNDBHEAE
HNHORNAFJORDURNDBAEHJALTEYRILHJA
HSHUSAVIKLAHOFSANDBHAAE
IALAKUREYRI RWY 01DMEAHOLMAVIKNDBHKA
IALAKUREYRI RWY 01 ILS/LOCAHOLSTEINSBORGNDBHBE
IESEGILSSTADIR RWY 04ILS/LOCAHORNAFJORDURNDBHNAE
IESEGILSSTADIRDMEAEHUSAVIKLHSA
IEYAKUREYRI RWY 01DMEAILULISSATNDBJVE
IEYAKUREYRI RWY 01 LOCAINGOVOR/DMEINGE
IKFKEFLAVIK RWY 11ILS/LOCAINGODMEINGE
IKNKEFLAVIK RWY 01ILS/LOCAISAFJORDURNDBISA
IKOKEFLAVIK RWY 19ILS/LOCAKEFLAVIKVORTACKFVAE
IKWKEFLAVIK RWY 28 ILS/LOCAKEFLAVIKNDBKFA
INGINGODMEEKEFLAVIK RWY 01ILS/LOCIKNA
INGINGOVOR/DMEEKEFLAVIK RWY 11ILS/LOCIKFA
OGOGURDMEAKEFLAVIK RWY 19ILS/LOCIKOA
IREREYKJAVIKDMEAEKEFLAVIK RWY 28 ILS/LOC IKWA
IREREYKJAVIK RWY 13LOCAKOOK ISLANDNDBKUE
IRKREYKJAVIK RWY 19ILS/LOCAKRISTNESLKNA
ISISAFJORDURNDBAKULUSUKLDAE
JVILULISSATNDBELANGHOLTNDBLAAE
KFVKEFLAVIKVORTACAEMANIITSOQLMAE
KFKEFLAVIKNDBAMYGGENESNDBMYAE
KNKRISTNESLAMYNESLMNAE
KUKOOK ISLANDNDBEODDEYRILOEA
LALANGHOLTNDBAEOGURLOGA
MAMANIITSOQLEOGURDMEOGA
MYMYGGENESNDBAEQAANAAQLQQE
MNMYNESLAEREYKHOLTNDBRHE
NBBOTNNDBAEREYKJANESSKOLINDBREAE
OEODDEYRILAREYKJAVIKNDBRKAE
OGOGURLAREYKJAVIK DMEIREAE
QQQAANAAQLEREYKJAVIK RWY 13LOCIREA
REREYKJANESSKOLINDBAEREYKJAVIK RWY 19ILS/LOCIRKA
RFRIFNDBARIFNDBRFA
RHREYKHOLTNDBESELARDALURNDBSBA
RKREYKJAVIKNDBAESELFOSSNDBSEA
SBSELARDALURNDBASØNDRE STRØMFJORD NDBSFE
SFSØNDRE STRØMFJORD NDBETHORSHOFNNDBTNAE
SESELFOSSNDBATORFURLTOA
TNTHORSHOFNNDBAEUPERNARVIKNDBUPE
TOTORFURLAVADNDBVAAE
UPUPERNARVIKNDBEVESTMANNAEYJARNDBVMAE
VAVADNDBAEVESTMANNAEYJARLHLA
VMVESTMANNAEYJARNDBAEVESTMANNAEYJARDMEHLAE
VPVOPNAFJORDURLAVOPNAFJORDURLVPA