Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

ais@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

B 001/2016

Effective from 04 MAR 2016

Published on 04 MAR 2016

Sjúkrakassar í litlum flugvélum í einkaflugi First-aid kits in non-commercial operation on non-complex aircraft

Efnisleg ábyrgð: Samgöngustofa (PSP) Content Responsibility: Icelandic Transport Authority (PSP)

1.

1. Tilmæli / Recommendation

Sjúkrakassar í litlum flugvélum, í einkaflugi, á Íslandi (undir 5.700 kg. hámarks flugtaksþyngd eða vottuðum fyrir færri en 19 farþega) skulu innihalda viðeigandi og nægilegan búnað auk leiðbeininga. Kassarnir skulu að lágmarki innihalda þann búnað sem fram kemur í lista hér að neðan.First-aid kits in non-commercial operation on non-complex aircraft (below 5,700 kg MTOW or certified for a maximum passenger seating configuration of less than nineteen) in Iceland should be equipped with appropriate and sufficient medications and instrumentation. The kits should at least be equipped in accordance with the information below.
Umráðanda loftfars ber að tryggja að tekið sé tillit til eðli starfseminnar þegar tekin er ákvörðun um innihald sjúkrakassa (umfang, lengd flugs, fjölda farþega o.fl.).However, these kits should be amended by the operator according to the characteristics of the operation (scope of operation, flight duration, number of passengers, etc.).
Kassarnir skulu útbúnir af lyfjaverslun. Flugvirki skal staðfesta í reglubundnum skoðunum að ástand og innihald sjúkrakassa sé fullnægjandi.The first-aid kits should be prepared by pharmacy. Aircraft mechanic should confirm that the content of first-aid kits is acceptable at regular intervals.
Innihald:Content:
 1. Sárabindi (ýmsar stærðir),
 2. brunaumbúðir (stórar og litlar),
 3. sáragrisjur (stórar og litlar),
 4. sáraumbúðir með límlagi (ýmsar stærðir),
 5. sótthreinsandi sáraþurrkur,
 6. öryggisskæri,
 7. einnota hlífðarhanskar.
 1. Bandages (assorted sizes),
 2. burns dressings (large and small),
 3. wound dressings (large and small),
 4. adhesive dressings (assorted sizes),
 5. antiseptic wound cleaner,
 6. safety scissors,
 7. disposable gloves.
Upplýsingabréf felld úr gildi / AIC cancelled: B 01 / 2008
Endir / End