Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 008/2016

Effective from 01 JUN 2016

Published on 01 JUN 2016

Tilhögun sjónflugs í Austursvæði (æfingasvæði)
VFR procedures in the East exercise area

Efnisleg ábyrgð: Samgöngustofa, Flugleiðsögudeild Content Responsibility: Icelandic Transport Authority, ANS section

1. Tilhögun sjónflugs í Austursvæði, milli Austursvæðis og BIRK CTR og við Sandskeið / VFR procedures in the East exercise area, between the East area and BIRK CTR and at Sandskeid gliding area

 • Austursvæði er stækkað að Sandskeiðssvæði, sjónflugsleið um Lyklafell lögð niður.
 • East exercise area is extended to Sandskeið BISS, Sandskeið gliding area. VFR corridor via Lyklafell hill is cancelled.
 • Fjarskiptatíðni Austursvæðis, Sandskeiðs og G loftrýmis á milli flugstjórnarsviðs BIRK og Austursvæðis skal vera 119.9 Mhz, (athugið að lægri mörk FAXI TMA eru 2000 fet í hluta þessa svæðis á milli Austursvæðis og BIRK CTR).
 • In the East exercise area, in Sandskeið gliding area as well as in G airspace between the East exercise area and BIRK CTR the frequency is 119.9 Mhz, (note that the lower limit of FAXI TMA is 2000 feet in part of the area between the East area and BIRK CTR).
 • Fjarskiptatíðni 119.9 Mhz er þannig innan fjallahrings, sunnan línu frá Grímannsfelli í Svínanes og þaðan suður til Bláfjalla.
 • This means that 119.9 Mhz is the frequency west of the mountain range, south of a line between Grimannsfell and Svínanes and from there south to Bláfjöll (Blue mountains).
 • Hæð umferðarhrings við BISS er 1300´ MSL / 700´ AGL. Umferðarhringur skal floginn norðan brautar 15/33.
 • BISS traffic circuit shall be flown at 1300 feet MSL / 700 feet AGL north of runway 15/33.
 • Hámarkshæð umferðarhrings við fisflugbraut á Hólmsheiði skal vera 1000´ MSL / 550´ AGL.
 • Traffic circuit at (Hólms)Heiði ultra-light field shall be max 1000 feet MSL / 550 feet AGL.
 • Hæð umferðarhrings við BIMS skal vera 700 fet MSL/AGL.
 • BIMS traffic circuit shall be flown at 700 feet MSL/AGL.

2. Nánari upplýsingar og athugasemdir / Further Information and Comments

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Samgöngustofu http://www.samgongustofa.is/ og á netsíðu http://alltumflug.is.Further information can be found on the ICETRA homepage, http://www.icetra.is/ and internet site http://alltumflug.is.
Athugasemdir berist til:Comments shall be delivered to:

Samgöngustofa b.t. Flugleiðsögudeildar Ármúla 2 108 Reykjavík Ísland

Icelandic Transport Authority c/o ANS section Armula 2 108 Reykjavik Iceland

Netfang: samgongustofa@samgongustofa.is E-mail: icetra@icetra.is
Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled: NIL