Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

B 006/2017

Effective from 13 OCT 2017

Published on 13 OCT 2017

Skráning bilana /
Recording of defects and malfunctions

Efnisleg ábyrgð: Samgöngustofa. Content Responsibility: Icelandic Transport Authority.

1. Skráning bilana í leiðar- og tækniflugbækur í einkaflugi /
Registration of technical breakdowns into Aircraft Journey and Technical Log

Flugöryggissvið vill hvetja til þess að notaðar séu leiðar og tækniflugbækur (Aircraft Journey and Technical Log) í einkaflugi til þess að tryggja að bilanir séu skráðar og að upplýsingar um ástand loftfars berist á öruggan hátt milli flugmanna.The Icelandic Transport Authority encourages the use of Aircraft Journey and Technical Log in private aviation to ensure that defects and malfunctions are recorded and that information about the condition of the aircraft is securely passed between pilots.
Þann 17. júní 2003 átti sér stað flugatvik á Reykjavíkurflugvelli þegar flugvélin TF-FKR sveigði út af flugbrautinni í lendingabruni. Fram kemur í skýrslu Rannsóknarnefndar flugslysa að stuttu fyrir atvikið munu flugmenn, sem flogið höfðu flugvélinni, bent umsjónarmanni hennar og flugvéltækni á nokkur atriði sem gáfu til kynna að óöruggt væri að starfrækja flugvélina.
Þar munu meðal annars hafa komið fram upplýsingar um að beita þyrfti hliðarstýri/nefhjólstýri óeðlilega mikið til vinstri í akstri til þess að halda flugvélinni í beinni stefnu, ennfremur mun hafa komið fram að flugvélin hafi leitað til hægri í lendingum. Þessar athugasemdir höfðu ekki verið skráðar í leiðar og tækniflugbók flugvélarinnar af flugmönnum hennar.
On 17 June 2003 an incident occurred at Reykjavik Airport where TF-FKR swerved off the runway during roll-out. According to the Icelandic Transport Safety Board (ITSB), shortly before the incident, pilots who had flown the aircraft drew the attention of its operator and aircraft maintenance technician to several items that indicated that it was unsafe to operate the aircraft.
The report stated that it had been necessary to apply the rudder/nose gear steering abnormally to the left while taxiing to keep the plane in a straight line. Furthermore, it was stated that the aircraft had swerved to the right during landing. These comments had not been entered in the Aircraft Journey and Technical Log of the aircraft by its pilots.
Flugöryggisvið hvetur því til þess að verklag við skráningu bilana í leiðar og tækniflugbók sé fylgt eftir af flugmönnum í einkaflugi. Ef flugmaðurinn sem flaug þennan dag hefði á aðgengilegan hátt getað kynnt sér ástand flugvélarinnar með upplýsingum úr leiðar og tækniflugbók flugvélarinnar kynni hann að hafa metið það svo að flugvélin væri ekki lofthæf fyrir umrætt flug.The Icelandic Transport Authority therefore encourages pilots in private aviation to follow procedures for recording defects and malfunctions into Aircraft Journey and Technical Logs. If the pilot who flew that day could have studied the condition of the aircraft in a readily available way by familiarising himself with the information in the Aircraft Journey and Technical Log, he might have concluded that the aircraft was not airworthy for that particular flight.

Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
B 010 / 2004
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END