Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 102 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-102 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 021/2019

Effective from 06 DEC 2019

Published on 06 DEC 2019

Nöfn PBN aðflugskorta - breyting úr RNAV(GNSS) yfir í RNP /
PBN Procedure Identification - change from RNAV(GNSS) to RNP

Efnisleg ábyrgð: Isavia, Flugleiðsögusvið - FLS Content Responsibility: Isavia, Air Navigation Services Division

1. Inngangur / Introduction

1.1

Til og með 30. nóvember 2022 geta kort, skv. Pans-OPS DOC 8168 VOL II, sem uppfylla RNP APCH leiðsagnarkröfur, innihaldið annaðhvort hugtakið RNAV(GNSS) eða RNP í auðkenningu.
Frá og með 1. desember 2022 eiga öll kort sem uppfylla skilyrði fyrir RNP APCH að innhalda hugtakið RNP í auðkenningu.
According to PANS-OPS DOC 8168 VOL II, charts that meet the RNP APCH navigation specification criteria can include either the term RNAV(GNSS) or RNP in the identification, until 30th of November 2022.
From the 1st of December 2022 all charts depicting procedures that meet the RNP APCH navigation specification criteria shall include the term RNP in the identification.

1.2

Ef við á skal auðkenni korta einnig innihalda nánari lýsingu í sviga á eftir heiti; eins og sýnt er í töflunni hér að neðan.
Í dag eru engir flugferlar á Íslandi sem uppfylla skilyrði þar sem nánari lýsingar er þörf.
If applicable the identification of charts shall also include a parenthetical suffix; as described in the table below.
Currently there are no procedures in Iceland that meet the condition where parenthetical suffix is needed.
ConditionSuffixExample
Procedure has only an LPV line of minimaLPV onlyRNP RWY 23 (LPV only)
Procedure has only an LNAV/VNAV line of minimaLNAV/VNAV onlyRNP RWY 23 (LNAV/VNAV only)
Procedure has both LPV and LNAV/VNAV lines of minima but no LNAV minimaLPV, LNAV/VNAV onlyRNP RWY 23 (LPV, LNAV/VNAV only)
Procedure has only an LP line of minimaLP onlyRNP RWY 23 (LP only)
(source: ICAO PANS OPS DOC 8168 VOL II)

1.3

Innan sama tímaramma eiga kort sem uppfylla RNP AR APCH leiðsagnarkröfu að breytast. Í stað RNAV (RNP) í auðkenningu verður RNP notað með (AR) innan sviga.
Sem stendur eru engir flugferlar á Íslandi sem uppfylla skilyrði RNP AR APCH.
In the same time frame charts depicting procedures that meet the RNP AR APCH navigation specification shall be changed from including the term RNAV(RNP) in identification to include the term RNP with parenthetical suffix (AR).
Currently there are no procedures in Iceland that meet the criteria for RNP AR APCH navigation specification.

2. Breyting á RNAV í RNP fyrir íslenska flugvelli / Transition from RNAV to RNP for Icelandic aerodromes

2.1

Ákvörðun hefur verið tekin um að breyta aðflugskortum á Íslandi, sem innihalda flugferla sem uppfylla RNP APCH leiðsagnarkröfu, þannig að þau innihaldi hugtakið RNP í auðkenningunni í stað RNAV(GNSS).A decision has been made to start changing approach charts in Iceland depicting procedures that meet the RNP APCH navigation specification criteria to include the term RNP in the identification instead of RNAV(GNSS).

2.2

Í lok árs 2020 munu öll aðflugskort fyrir íslenska flugvelli, sem sýna flugferla sem uppfylla RNP APCH leiðsagnarkröfu, innihalda hugtakið RNP í auðkenningunni eins og lýst er í inngangi.By the end of the year 2020, all approach charts for Icelandic aerodromes depicting procedures that meet the RNP APCH navigation specifications criteria will include the term RNP in the identification as described in the introduction.

2.3

Auðkenni kortanna verður breytt smám saman á árinu 2020. Enginn flugvöllur mun hafa mismunandi kort með annaðhvort RNAV(GNSS) eða RNP í auðkenningu, öllum kortum fyrir tiltekinn flugvöll verður breytt á sama tíma. The chart identification will be changed gradually during the year 2020. No aerodrome will have different charts with either RNAV(GNSS) or RNP in the identification, all charts for a given aerodrome will be changed at the same time.

3. Dæmi um núgildandi nöfn á kortum og ný nöfn / Examples of current chart title and new chart title

3.1

Núgildandi nöfn á kortum / Current chart titleNý nöfn á kortum / New chart title


Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
Ekkert / NIL
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END