Contact

Isavia ANS ehf., Reykjavíkurflugvelli, 102 Reykjavík / Isavia ANS, Reykjavik Airport, IS-102 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 004/2020

Effective from 27 MAR 2020

Published on 27 MAR 2020

Upplýsingabréf (AIC) - gátlist /
AIC - Checklist

Efnisleg ábyrgð: Isavia, ANS Content Responsibility: Isavia, ANS

1. Gild upplýsingabréf (AIC) í A-röð: / The following AIC, series A are valid:

A 008/2020Starfræksla loftfara flugrekstraraðila í öskumenguðu loftrými / Volcanic ash - Commercial Air Transport
A 007/2020ADS-B geimkögun / Space-Based ADS-B
A 006/2020Flugmálahandbók Íslands á geisladiski / AIP CDs publication
A 005/2020Útgáfa flugmálaupplýsinga - Verðlisti / Aeronautical Information Publications - Price list
A 004/2020Upplýsingabréf (AIC) - gátlisti / AIC - Checklist
A 003/2020Flugáætlanir fyrir flug innan FAXI TMA / Flight plans for flights within FAXI TMA
A 002/2020Breytingar á gervihnöttum EGNOS / Changes to EGNOS satellites
A 001/2020Rafræn landslags- og hindranakort / Aerodrome Terrain and Obstacle Charts - ICAO (Electronic)
A 021/2019Nöfn PBN aðflugskorta - breyting úr RNAV(GNSS) yfir í RNP /
PBN Procedure Identification - change from RNAV(GNSS) to RNP
A 020/2019Skert þjónusta Upplýsingaþjónustu flugmála (AIS) / Limited AIS services
A 019/2019Vetrarviðhald / Snow plan
A 018/2019EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service)
A 017/2019Ratsjársvarmerki - Úthlutun / Allocated transponder codes
A 016/2019Flug án heimildar á fastan hraða / Operations Without an Assigned Fixed Speed (OWAFS)
A 015/2019Upplýsingar um vind á Vaðla- og Gagnheiði/ Information on wind at Vadla- and Gagnheidi
A 014/2019Egilsstaðir / Egilsstadir LOC 04 (CAT I)
A 013/2019Akureyri ILS 19 (CAT I) LOC
A 007/2019Lokun aðflugs - Djúpivogur RNAV(GNSS) C / Decommission of Djupivogur RNAV(GNSS) C
A 006/2019Lokun Hólmavík (HK) NDB/MKR / Decommission of Holmavik (HK) NDB/MKR
A 003/2019Sérstakt verklag vegna óvissuástands loftfars í úthafssvæði /
Special Procedures for In-Flight Contingencies in Oceanic Airspace
A 002/2019Fjölvísun (MLAT) fyrir FAXI-TMA / Multilateation (MLAT) system for FAXI-TMA
A 008/2018Birting heraðflugskorta vegna loftrýmisgæslu í Flugmálahandbók (AIP) /
Publication of military charts for use during air policing in AIP Iceland
A 004/2018Eftirlit með skilgreindu biðtímagildi CPDLC skeyta / CPDLC Uplink Message Latency Monitor Function
A 018/2017Fjarstýrð loftför (drónar eða flugmódel) / Remotely piloted aircraft (drone or aircraft model)
A 006/2017Flug við vetraraðstæður / Winter flying
A 002/2017Sjónaðflug - Sjónflug / Visual approach - VFR
A 018/2016Keflavik (BIKF) – Runway Occupancy Time (ROT) / Keflavík (BIKF) – Tími á flugbraut (ROT)
A 014/2016Notkun SID/STAR / SID/STAR procedures
A 012/2016Staðfesting á heimilaðri flugleið / Confirm assigned route
A 008/2016Tilhögun sjónflugs í Austursvæði (æfingasvæði) / VFR procedures in the East exercise area
A 011/2015Breytingar á orðtökum í Norður-Atlantshafssvæðinu (NAT) /
Changes to North Atlantic Regional (NAT) radiotelephony procedure
A 009/2015Notkun AIRINC-424 auðkenningar / Recommended use of ARINC-424 identifiers

2. Gild upplýsingabréf (AIC) í B-röð: / The following AIC, series B are valid:

B 003/2019Upphafskall / Initial call
B 002/2019Að taka við og skila af sér loftfari / To receive and deliver an aircraft
B 005/2018Lækkun út úr flugstjórnarrými yfir Ísland / Descend out of controlled airspace over Iceland
B 004/2018Starfræksla skrúfuflugvéla í ísingarskilyrðum / Operation of propeller aircraft in icing conditions
B 003/2018Vitund flugmanna um eldsneyti og eldsneytiseyðslu / Pilot's awareness on fuel and fuel consumption
B 011/2017Sjónflugsflugáætlanir á Reykjavíkurflugvelli / VFR Flight Plans at Reykjavik Aerodrome
B 010/2017Lendingar eða flugtök utan flugvalla / Landings or take-offs outside aerodromes
B 009/2017Sætisbelti við gangveg / Seat belts on aisle seats
B 008/2017Reynsluflug / Test flights
B 007/2017Almennt um kvörðun prófunar- og mælibúnaðar /
General aspects of the calibration of test and measuring equipment
B 006/2017Skráning bilana / Recording of defects and malfunctions
B 005/2017Skoðanir mæli-, fjarskipta og flugleiðsögutækja loftfara /
Inspections of aircraft measurement, communications and navigational instruments
B 004/2017Bensínleki - fyrirflugsskoðun / Fuel leaks and pre-flight inspection
B 001/2016Sjúkrakassar í litlum flugvélum í einkaflugi /
First-aid kits in non-commercial operation on non-complex aircraft
B 001/2015Einkaflug í öskumenguðu loftrými / Volcanic ash General Aviation

3. Tengiliðir / Contacts

Ef óskað er frekari upplýsinga vinsamlegast hafið samband við:For further information and comment please contact:
Netfang / Email:
Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
A 001 / 2019
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: / NOTAM incorporated in this AIC:
Ekkert / NIL
ENDIR / END