Contact

Isavia ANS ehf., Reykjavíkurflugvelli, 102 Reykjavík / Isavia ANS, Reykjavik Airport, IS-102 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 010/2020

Effective from 19 JUN 2020

Published on 19 JUN 2020

ADS-B geimkögun /
Space-Based ADS-B

Efnisleg ábyrgð: Isavia, ANS Content Responsibility: Isavia, ANS

1. Inngangur / Introduction

Geimkögun ADS-B verður innleidd í íslenska flugstjórnarsvæðinu (BIRD CTA) suður af 70 norður, fyrir ofan fluglag 255, vorhaustið 2020.Space-Based ADS-B surveillance services will be implemented above flight level 255 south of 70 North in the Reykjavik Control Area (BIRD CTA) in the springautumn of 2020.
Tilgangur þessa upplýsingabréfs er að útskýra hvernig innleiðingunni verður hagað.The purpose of this AIC is to explain the implementation of this project.

2. Drægi ADS-B í íslenska flugstjórnarsvæðinu / ADS-B Coverage in Reykjavik CTA

Geimkögun ADS-B er viðbótar kögunarlag við kögun frá stöðvum á jörðu niðri í Færeyjum, á Íslandi og á Grænlandi. Áætlað drægi í þotuhæðum er sýnt á kortinu hér fyrir neðan.Space-Based ADS-B will provide an additional surveillance layer to the one provided by ground stations in the Faroe Islands, Iceland, and Greenland Approximate coverage at jet levels is indicated in the map below.
Kögunarþjónusta byggð á ADS-B merkjum er veitt í samræmi við útgáfu 0 (DO-260/ED-102), útgáfu 1 (DO-260A) og útgáfu 2 (DO-260B/ED-102A) af ADS-B flugrafeindabúnað.ATS surveillance services based on ADS-B is provided to aircraft equipped with version 0 (DO-260/ED-102), version 1 (DO-260A) and version 2 (DO-260B/ED-102A) ADS-B avionics.
Flugumferðarstjórn má nýta ADS-B gögn til að staðfesta stöðu flugvélar ef gæði merkjanna (NUCp, NIC, NACp, SIL) er ofar ákveðinna marka. Ef gæðin eru undir þessum mörkum þá er flugumferðarstjórum ekki sýnd staðsetning flugvélarinnar með ADS-B merki og flugvélin mun ekki njóta ATS kögunarþjónustu byggða á ADS-B merkjum.Air Traffic Control is not allowed to use ADS-B data for determining aircraft position unless the position quality indicators (NUCp, NIC, NACp, SIL) included in the ADS-B message are of a certain value. If the position quality indicators are of a lower value, the aircraft will not be presented to the controller as an ADS-B based surveillance target and will not receive ATS Surveillance services based on ADS-B.

3. Verklag / Procedures

Verklag flugmanna hvað varðar ADS-B er óbreytt eftir innleiðingu geimkögunar ADS-B.Pilot procedures regarding ADS-B equipment remain unchanged after the implementation of Space-Based ADS-B.
Engin breyting er á verklagi flugleiðsöguþjónustu vegna innleiðingu geimkögunar ADS-BATS Procedures remain unchanged after the implementation of Space-Based ADS-B.

4. Innleiðing / Implementation

Áætlað er að innleiða kögunarþjónustu byggða á geimkögun ADS-B í íslenska flugstjórnarsvæðinu sumarið 2020. Nákvæm dagsetning verður auglýst með NOTAM.ATS surveillance service based on Space-Based ADS-B is estimated to be implemented in the Reykjavik Control Area in the summer of 2020. An exact implementation date will be published via a NOTAM.

5. Tengiliðir / Contacts

Ef óskað er frekari upplýsinga vinsamlegast hafið samband við:For further information and comment please contact:
Netfang / Email:
Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
AIC A 007 / 2020
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: / NOTAM incorporated in this AIC:
Ekkert / NIL
ENDIR / END