Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 012/2020

Effective from 09 OCT 2020

Published on 09 OCT 2020

Grímsey (GR) NDB lagður niður
Decommission of Grimsey (GR) NDB

Efnisleg ábyrgð: Isavia, Flugleiðsögusvið - FLS Content Responsibility: Isavia, Air Navigation Services Division

1. Inngangur / Introduction

Isavia ohf. kynnir áform um að leggja niður Grímsey (GR) NDB.Isavia ohf informs planned decommission of Grimsey (GR) NDB.
Grímsey (GR) NDB þjónar NDB hringaðflugi að Grímseyjarflugvelli. Grimsey (GR) NDB serves a NDB circling approach to Grimsey airport.
GR NDB er bilaður og ekki hægt að fá varahluti.GR NDB is currently out of service and spare parts are not available.
RNAV(GNSS) aðflug er að flugbraut 35.There is an RNAV(GNSS) approach to runway 35.

2. Tillaga / Proposal

Isavia leggur til með tilliti til ofanritaðs að leggja niður:Isavia ohf. propose based on the above, decommission of:
  • BIGR (GR) NDB og BIGR NDB A aðflug.
BIGR (GR) NDB and BIGR NDB A approach.

3. Tengiliðir / Contacts

Ef óskað er frekari upplýsinga, eða koma þarf athugasemdum á framfæri, vinsamlegast hafið samband við:The following may be contacted for information or to provide feedback:
Isavia ohf,
Upplýsingaþjónusta flugmála (AIS)
Reykjavíkurflugvelli
101 Reykjavik
Isavia ohf,
Aeronautical Information Service (AIS)
Reykjavik Airport
101 Reykjavik, Iceland
Netfang / Email:
Sími / Phone:

+354 424 4000

Vinsamlegast sendið athugasemdir fyrir 15. október 2020.Please provide feedback before 15th of October 2020.
Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
Ekkert / NIL
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END