Contact

Isavia ANS ehf., Reykjavíkurflugvelli, 102 Reykjavík / Isavia ANS, Reykjavik Airport, IS-102 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 017/2020

Effective from 04 DEC 2020

Published on 04 DEC 2020

Skert þjónusta Upplýsingaþjónustu flugmála (AIS) /
Limited AIS services

Efnisleg ábyrgð: Isavia ANS ehf Content Responsibility: Isavia ANS

1. Inngangur / Introduction

Vegna undirbúnings og uppsetningar á nýjum kerfum, verður afkastageta Upplýsingaþjónustu flugmála (AIS) árið 2020 skert fram til 22. apríl 2021.Aeronautical Information Service (AIS) will have reduced capacity until 22 April 2021, during 2020, due to change of production system.
Þetta mun hafa áhrif á alla þjónustu AIS deildar að undanskilinni NOTAM þjónustu.
Á þetta við útgáfu AIP bókar, viðauka (SUP), upplýsingabréf (AIC), hönnun flugferla og kortagerð.
This will affect all AIS services excluding NOTAM service.
This applies to publication of AIP, SUP, AIC, procedure design and charting.
Útgáfuáæltlun má sjá í kafla GEN 3.1.4. Mögulega getur þurft að hætta við áætlaðar uppfærslur.Scheduled effective dates can be found in GEN 3.1.4.
It is possible that some planned AMDTs may be cancelled.
Veitendur upplýsinga eru beðnir um að hafa þetta í huga og tilkynna allar breytingar eins tímanlega og hægt er.Data providers are asked to keep this in mind and report any changes as timely as possible.

2. Tengiliðir / Contacts

Ef óskað er frekari upplýsinga, eða ef koma þarf athugasemdum á framfæri, vinsamlegast hafið samband við:The following may be contacted for information or to provide feedback:
Isavia ohf.
Upplýsingaþjónusta flugmála (AIS)
Reykjavíkurflugvelli
102 Reykjavik
Isavia Ltd.
Aeronautical Information Service (AIS)
Reykjavik Airport
102 Reykjavik, Iceland
Netfang / Email:
Sími / Phone:

+354 424 4000

Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
A 020 / 2019, A 002/2019
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END