Contact

Isavia ANS ehf., Reykjavíkurflugvelli, 102 Reykjavík / Isavia ANS, Reykjavik Airport, IS-102 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 019/2020

Effective from 04 DEC 2020

Published on 04 DEC 2020

Breytingar á SNOWTAM númeraröð /
SNOWTAM serial numbering changes

Efnisleg ábyrgð: Isavia ANS ehf Content Responsibility: Isavia ANS

1. Inngangur / Introduction

Breytingar verða á SNOWTAM númeraröð sem taka gildi í byrjun árs 2021. SNOWTAM serial numbering changes will be effective from beginning of 2021.
Í stað þess að hafa eina sameiginlega númeraröð fyrir flugvellina BIKF, BIRK, BIAR og BIEG mun hver flugvöllur hafa sína eigin SNOWTAM númeraröð.
Röðin byrjar á 0001 1. janúar kl. 00:00 UTC ár hvert.
Instead of having only one serial number for airports BIKF, BIRK, BIAR and BIEG each airport will have its own individual SNOWTAM serial numbers.
The series will start each year on 0001 1. January 2021 at 00: 00 UTC.
Breytingin mun taka gildi þann 1 . janúar 2021 kl 0000 UTC. The change will take effect on the 1st. January at 0000 UTC 2021.

2. Tengiliðir / Contacts

Ef óskað er frekari upplýsinga, eða ef koma þarf athugasemdum á framfæri, vinsamlegast hafið samband við:The following may be contacted for information or to provide feedback:
Isavia ANS ehf.
Upplýsingaþjónusta flugmála (AIS)
Reykjavíkurflugvelli
102 Reykjavik
Isavia ANS
Aeronautical Information Service (AIS)
Reykjavik Airport
102 Reykjavik, Iceland
Netfang / Email:
Sími / Phone:

+354 424 4000

Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
Ekkert / NIL
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END