Contact

Isavia ANS ehf., Reykjavíkurflugvelli, 102 Reykjavík / Isavia ANS, Reykjavik Airport, IS-102 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 020/2020

Effective from 04 DEC 2020

Published on 04 DEC 2020

Vefgátt fyrir flugáætlanir og forflugsupplýsingar /
Web Portal for flight plans and preflight information

Efnisleg ábyrgð: Isavia ANS Content Responsibility: Isavia ANS

1. Inngangur / Introduction

Isavia ANS hefur hafið verkefni við að innleiða nýtt kerfi sem heldur utan um flugáætlanir, forflugsupplýsingar, NOTAM, SNOWTAM, veðurupplýsingar og lifandi gögn.Isavia ANS has started a project of implementing a new system for Flight Plans, Pre-flight Information Bulletins, NOTAM, SNOWTAM, Meteorological Information and Dynamic Data.
Nýja kerfið mun taka við af núverandi kerfum vegna NOTAM og SNOWTAM.
Kerfið auðveldar flugáætlanagerð og býður upp á útgáfu staðlaðra forflugsupplýsinga.
The new system will replace the current system for NOTAM and SNOWTAM.
It makes flight planning easier and gives possibilities of standard Pre-flight Information Bulletins.
Kynningafundir fyrir notendur verða haldnir áður en kerfið verður tekið í notkun.Meetings, introducing the web portal will be held before the implementation.

2. Rafræn vefgátt / Web Portal

2.1 Rafræn vefgátt2.1 Web Portal
Rafræn vefgátt verður aðgengileg á
https://www.isavia.is/fyrirtaekid/c-forflugsupplysingar
A web portal will be accessible through
https://www.isavia.is/en/corporate/c-preflight-information
2.2 Flugáætlanir2.2 Flight Plans
Með þessari breytingu verður hægt að leggja inn flugáætlanir í vefgáttinni.
Innleiðingin fer fram í tveimur áföngum, sjá nánar kafla 3.
Flight Plans submission will be possible electronically in the web portal.
The implementation will be done in two phases, see chapter 3.
2.3 Forflugsupplýsingar 2.3 Preflight Information
Forflugsupplýsingar fyrir flug, sem innihalda samantekt NOTAM, SNOWTAM, veðurupplýsinga og aðrar áríðandi upplýsingar fyrir rekstraraðila og flugmenn, verða aðgengilegar í rafrænu gáttinni.Pre-flight Information Bulletins, which contain a recapitulation of NOTAMs, SNOWTAM, Meteorological Information and other urgent information for the operator and pilot, will be available on the web.

3. Innleiðing / Implementation

3.1 Fyrsti áfangi3.1 First Phase
Innleiðing fyrrifyrsta áfanga verður á fyrri hluta fyrsta ársfjórðungi ársins 2021 en gert er ráð fyrir að hefja notkun á vefgátt 22. apríl 2021.Implementation of phase one is estimated in the first quarterhalf of the year 2021 and planned start for the usage of the web portal is 22 April 2021.
Innlögn flugáætlana verður nú opin í gegnum vefgátt.
Innlögn flugáætlana með símtölum og netpósti til fjarritunar og flugradíó hættir.
Aðstoð við notkun vefgáttar verður kynnt þegar nær dregursíðar.
Submission of Flight Plans will be available through the web page, submission via phone or e-mail to Flight Data Specialists will no longer be available.
Assistance for using the web portal will be announced later.
3.2 Annar áfangi3.2 Second Phase
Innleiðing annars áfanga verður á öðrum og þriðja ársfjórðungi ársins 2021. The second phase will be implemented on the second and third quarter of the year 2021.
Allar flugáætlanir verða lagðar inn um vefgátt. Flugturnar og flugradíó hætta að taka við flugáætlunum í síma.All Flight Plans will be submitted via the web page. Towers and AFIS no longer accept Flight Plans via telephone.
3.3 Nákvæmar dagsetningar3.3 Exact implementation dates
Nákvæmar dagsetningar verða auglýstar með NOTAM.28. janúar 2021 - nýtt AFS heimilisfang skeyta fyrir allar íslenskarflugáætlanir, BIRDZPZX.Exact implementation dates will be published via a NOTAM.28. January 2021 - New AFS address for incoming FPL, BIRDZPZX.
22. apríl 2021 - Ný vefgátt tekin í notkun. Hætt verður móttöku flugáætlana með símtölum og netpósti í fjarritun.22 April 2021 - Web portal for flight plans in use. Submission via phone or e-mail to Flight Data specialists will not be available anymore.
Nákvæm dagsetning vegna niðurlagning símtala fyrir flugáætlanir til flugturna og flugradíó verður auglýst síðar.Exact date for when Towers and AFIS will stop accepting FPL via phone be announced later.
Flugmálahandbók Íslands (AIP) verður uppfært til samræmis.AIP ICELAND will be updated accordingly.

4. Tengiliðir / Contacts

Ef óskað er frekari upplýsinga vinsamlegast hafið samband við:For further information and comment please contact:
Netfang / Email:
Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
A 009 / 2020
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: / NOTAM incorporated in this AIC:
Ekkert / NIL
ENDIR / END