AD 2 ALÞJÓÐAFLUGVELLIR OG AÐRIR FLUGVELLIR INTERNATIONAL AERODROMES AND OTHER AERODROMES

BIAR — AKUREYRI / AKUREYRI

Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank:

BIAR AD 2.1Staðarauðkenni og heiti flugvallar Aerodrome location indicator and name

BIAR — AKUREYRI / AKUREYRI

BIAR AD 2.2Landfræðilegar og stjórnunarupplýsingar flugvallar Aerodrome geographical and administrative data

ENGLISH/ ICELANDIC
1ARP coordinates and site at Aerodrome653924N 0180419W Centre of RWY / Miðja flugbrautar
Hnattstaða flugvallar
2Direction and distance from (city)160° GEO, 2.8 KM (1.5 NM) from/frá Akureyri
Stefna og fjarlægð frá (borg)
3Elevation / Reference temperature7 FT / 14° C (July)
Landhæð / viðmiðunarhitastig
4Geoid undulation at AD ELEV PSN217 FT
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
5MAG VAR / Annual change12°W (2019) / 0.27° decreasing / minnkandi
Misvísun / árleg breyting
6AD Administration / Rekstraraðili flugvallarDistrict 3 / Umdæmi 3:
address / heimilisfang:ISAVIA OHF. Akureyrarflugvelli 600 Akureyri, Iceland
telephone / sími:
+354 424 4370 +354 424 4360 Control tower / Flugturn
email / netfang:biar@isavia.is
AFS:
7Types of traffic permitted IFR-VFR
Leyfð flugumferð
8RemarksNIL
Athugasemdir

BIAR AD 2.3Þjónustutímar Operational hours

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD AdministrationDuring office hours / Á skrifstofutíma
Rekstraraðili flugvallar
2Customs and immigrationO/R Skv. beiðni
Tollur og útlendingaeftirlit
3Health and sanitationNIL
Heilsugæsla
4AIS Briefing OfficeNIL
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
5ATS Reporting Office (ARO)NIL
Flugvarðstofa
6MET Briefing OfficeH24 - IMO telephone / Sími Veðurstofu Íslands + 354 522 6000
Kynningastofa veðurþjónustu
7ATS ATC: Daily: 07:00 - 23:00 Christmas Eve and New Year's Eve: 07:00 – 16:00 No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day. AFIS and ATC: Available outside operational hours. Further information see AD 2.3.12 remarks. / Flugstjórnarþjónusta daglega: 07:00 - 23:00 Aðfangadagur og gamlársdagur flugstjórnarþjónusta: 07:00 – 16:00 Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag. AFIS eða ATC er veitt utan þjónustutíma. Nánari upplýsingar sjá AD 2.3.12 athugasemdir.
Flugumferðarþjónusta
8Fuelling

All days: / Alla daga: 0900 - 1800

(O/R Limited / Þjónusta skv. beiðni takmörkuð)

No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.
Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag.
Eldsneyti
9HandlingMán.-fös. / Mon.,- Fri.: 07:40 - 18:40 Lau., sun. / Sat., Sun.: 08:30 - 18:30
(O/R Limited / Þjónusta skv. beiðni takmörkuð)
No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.
Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag.
Afgreiðsla
10SecurityH24
Flugvernd
11De-icingMán.-fös. / Mon.,- Fri.: 07:40 - 18:40
Lau., sun. / Sat., Sun.: 08:30 - 18:30

(O/R Limited / Þjónusta skv. beiðni takmörkuð)

No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.
Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag.
Afísing
12Remarks AFIS as well as ATC is available on request outside operational hours, surcharge applies. Request service, 1st of May to 30th of September with a minimum of 30 minutes notice and 1st of October to 30th of April with a minimum of 45 minutes notice, via tel. +354 896 1270
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges / Flugupplýsinga – og flugumferðarþjónusta er veitt samkvæmt beiðni utan þjónustutíma gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá. Óskið þjónustu, 1. maí til 30. september með að lágmarki 30 mínútna fyrirvara og 1. október til 30. apríl með að lágmarki 45 mínútna fyrirvara, í síma +354 896 1270.
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia
Isavia tekur aðeins við greiðslum gegnum umboðsaðila /
Isavia only accepts payments via Ground handling Agent
Athugasemdir

BIAR AD 2.4Afgreiðsla og tæki Handling services and facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1Cargo handling facilitiesNormal facilities available O/R / Venjulegur búnaður fyrir hendi skv. beiðni
Fraktmeðhöndlun
2Fuel / oil types AVGAS 100LL, Jet A1 / NIL
Eldsneytistegundir / olíur
3Fuelling facilities / capacity Delivery rate 150 liters per minute AVGAS / Afköst 150 lítrar á mínútu AVGAS Delivery rate 650 liters per minute JET A1 / Afköst 650 lítrar á mínútu JET A1
Eldsneytisbúnaður / magn
4De-icing facilitiesO/R / Samkvæmt beiðni
Afísingarbúnaður
5Hangar space for visiting aircraftNIL
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
6Repair facilities for visiting aircraftMajor, light aircraft. Minor, large aircraft / Góðir fyrir minni vélar. Takmarkaðir fyrir stærri vélar
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
7Remarks No oxygen or related service / Ekkert súrefni eða hliðstæð þjónusta
Athugasemdir
Umboðsaðili á Akureyrarflugvelli er: /
The authorized handling agent at Akureyri Airport is:


BIAR Phone / Sími:
Phone / Sími:
Fax:
Email / Netfang:
Air Iceland Connect
102 Reykjavik Airport, Iceland / 102 Reykjavíkurflugvelli
+354 570 3823 / +354 425 0933 +354 570 3000 / +354 460 7023 / +354 570 3540

+354 570 3555

aeyap@icelandair.is, jetcenter@icelandair.is

BIAR AD 2.5Aðstaða farþega Passenger facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1HotelsIn town / Í bænum
Hótel
2Airport RestaurantLight refreshments at the aerodrome, restaurants in town Léttar veitingar á flugvelli, veitingahús í bænum
Veitingastaðir á flugvelli
3TransportationTaxi/bus available on-request Leigubílar/rútur samkvæmt beiðni
Fólksflutningar
4Medical facilitiesHospital and ambulances in town Sjúkrahús og sjúkrabílar í bænum
Hjúkrunaraðstaða
5Bank and Post OfficeIn Town / Í bænum
Banki og pósthús
6Tourist OfficeIn Town / Í bænum
Ferðaskrifstofa
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIAR AD 2.6Björgun og eldvarnir Rescue and fire fighting services

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD category for fire fightingCAT VI CAT VII PN 10 min / með 10 mín fyrirvara. Upplýsingar í síma / Information tel: +354 424 4360 / +354 424 4380 Netfang / E-mail: biar@isavia.is
Flokkur slökkviþjónustu
2Rescue equipmentYes / Já
Björgunartæki
3Capability for removal of disabled aircraftCrane, up to 60 tons and trailer / Krani, allt að 60 tonn og tengivagn
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
4RemarksFor hours of operation, see ATS in AD 2.3 / Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD 2.3
Athugasemdir

BIAR AD 2.7Árstíðarbundnar hreinsanir Seasonal Availability - Clearing

ENGLISH/ ICELANDIC
1Types of clearing equipmentSee snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald: AD 1.2.2
Tegund tækja
2Clearance prioritiesSee snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald: AD 1.2.2
Forgangsröð hreinsunar
3RemarksAll seasons, winter conditions from Oct. to Apr. / Allt árið, vetrartími frá okt. til apr
Athugasemdir

BIAR AD 2.8Hlað, akbrautir og staðsetning gátstaða Aprons, taxiways and check locations data

ENGLISH/ ICELANDIC
1Apron surface and strengthAsphalt 88,5x147 m / PCN 45 / F/A/X/T Malbik 88,5x147 m / PCN 45 / F/A/X/T
Yfirborð hlaðs og styrkur
2Taxiway width, surface and strengthAsphalt 78 m wide / PCN 45 / F/A/X/T Malbik 78 m breitt / PCN 45 / F/A/X/T
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
3Altimeter checkpoint location and elevationApron elev. 6 FT / Flughlað hæð 6 FT
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
4VOR checkpointsNIL
VOR-gátunarstaðir
5INS checkpointsSee Coordinates for aircraft stands, AD 2.8.6 / Sjá Hnit loftfarastæða, AD 2.8.6
INS-gátunarstaðir
6Coordinates for aircraft standsCAT B: 653914.67N 0180429.29W 653917.66N 0180429.86W 653916.16N 0180429.57W CAT C / D: 653916.99N 0180428.76W
Hnit loftfarastæða
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIAR AD 2.9Leiðsaga og stjórnkerfi fyrir hreyfingar á jörðu niðri og merkingar Surface movement guidance and control system and markings

ENGLISH/ ICELANDIC
1Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft standsProvided / Til staðar
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
2RWY & TWY markings and LGTRWY Markings: Designation, THR, aiming point and centreline RWY Lights: THR, END and EDGE TWY Markings: Centreline and taxihold TWY Lights: EDGE
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljósBrautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds, miðlínu og miðunarpunktur. Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós Akbrautarmerkingar: Miðlína og biðlína Akbrautarljós: Kantljós
3Stop barsNIL
Stöðvunarljós
4RemarksObstacles on aerodrome are lit day and night / Hindranir á flugvelli eru lýstar allan sólarhringinn
Athugasemdir

BIAR AD 2.10Flugvallarhindranir Aerodrome Obstacles

In Area 2
OBST ID / DesignationOBST typeOBST positionELEV / HGTMarkings / Type, colourRemarks
abcdef
See Electronic aerodrome terrain and obstacle chart http://www.map.is/area2/biar
In Area 3
OBST ID / DesignationOBST typeOBST positionELEV / HGTMarkings / Type, colourRemarks
abcdef
Not available

BIAR AD 2.11Veittar veðurupplýsingar Meteorological information provided

ENGLISH/ ICELANDIC
1Associated MET OfficeIcelandic Met Office, see GEN 3.5 / Veðurstofa Íslands, sjá GEN 3.5
Aðalveðurstofa
2Hours of serviceH24 / Allan sólarhringinn
Þjónustutími
3Office responsible for TAF preparationIcelandic Met Office/ Veðurstofa Íslands
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Periods of validitySee GEN 3.5.4.1 / Sjá GEN 3.5.4.1
Gildistími
4Trend forecast / Interval of issuanceNIL
Leitnispá / Tímalengd milli spáa
5Briefing/consultation providedIcelandic Met Office/ Veðurstofa Íslands Telephone / sími: + 354 522 6000
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
6Flight documentationMETAR, TAF, SIGMET, Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts.
Fluggögn
Language(s) usedEnglish and Icelandic / Enska og íslenska
Tungumál
7Charts and other information available for briefing or consultationRef:/Tilv.: GEN 3.1, GEN 3.5 http://en.vedur.is/weather/aviation/ http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
8Supplementary equipment available for providing informationNIL
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
9ATS units provided with informationAkureyri TWR / Turn Akureyri APP / Aðflug ACC / Flugstjórnarmiðstöð
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
10Additional information (limitation of service, etc.)NIL
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)

BIAR AD 2.12Sérkenni flugbrauta Runway physical characteristics

Designations RWY NRTRUE BRGDimensions of RWY (M)Strength (PCN) & surface of RWY and SWYTHR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulationTHR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY
123456
01355.542400x4545 / F/A/X/T ASPH653845.03N 0180411.80W — GUND 217 FTTHR 7 FT TDZ 7 FT
19175.542400x4545 / F/A/X/T ASPH654002.29N 0180426.40W — GUND 217 FTTHR 5 FT —
Designations RWY NRSlope of RWY-SWYSWY dimensions (M)CWY dimensions (M)Strip dimensions (M)OFZ
17891011


01


0%


NIL


NIL


2520x300
The strip, approximately 1200m along western side and 1000m eastern side of RWY 01 is under water. The water is outside the graded area and is 10-40 cm deep. The transition between the grassy strip area and the water is smooth with no sharp rocks.
190%NILNIL2520x300
Designations RWY NRRemarks
112
0161 m wide 58 m long asphalt turning area on each end inside RESA. RESA is 90 m.
19

BIAR AD 2.13Tilgreindar viðmiðunarvegalengdir Declared distances

RWY DesignatorTORA (M)TODA (M)ASDA (M)LDA (M)Remarks
123456
012550255025502400
192550255025502400

BIAR AD 2.14Aðflugs- og flugbrautarljós Approach and runway lighting

RWY DesignatorAPCH LGT type LEN INTSTTHR LGT colour WBARVASIS (MEHT) PAPITDZ LGT LENRWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTSTRWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTSTRWY End LGT colour WBARSWY LGT LEN (M) colourRemarks
12345678910
01
900 m LIH Crossbar 300 M Seq. fl. CL
9 LDIN Flashing Lights with 700 m interval Lights start at 7196 m south of RWY 01

GRNPAPI 3.5° (53.4 FT) and PAPI 5.3° (80.6 FT)NILNIL1800 m, 60 m, WHI 600 m, 60 m, Y LIH REDNILRWY 01: PAPI lights 3,5° left side of RWY. PAPI lights 5.3° right side of RWY. TWY - Apron LIL B THR ID LGT RWY 01/19 FLG WHITE

RWY 01
Papi lights are not to be used beyond 4 NM from threshold and more than 10°either side of centerline due to obstacles.

RWY 19
Papi lights are not to be used beyond 4 NM from threshold due to obstacles.
19NILGRNPAPI 3.5° (59.1 FT)NILNIL1800 m, 60 m, WHI 600m, 60 m, Y LIH REDNIL

BIAR AD 2.15Önnur lýsing og vararafmagn Other lighting, secondary power supply

ENGLISH/ ICELANDIC
1ABN/IBN location, characteristics and hours of operationNIL
Flugvallarviti - staðsetning
2WDI location and LGT Anemometer location and LGTSee Aerodrome Chart / Sjá Flugvallarkort
BIAR AD 2.24.1.2 - 1
Vindpoki staðsetning og lýsing Vindmælir staðsetning og lýsing
3TWY edge and centre line lighting Edge / Hliðar: All TWY / Allar akbrautir Centre line / Miðlína: NIL
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
4Secondary power supply / switch-over timeSwitch-over time 1 sec at RVR below 800 M. Otherwise Max 10 sec / Skiptitími 1 sek. ef RVR er lægra en 800 m. Annars hámark 10 sek.
Vararafmagn / skiptitími
5Remarks:NIL
Athugasemdir

BIAR AD 2.16Lendingarsvæði fyrir þyrlur Helicopter landing area

ENGLISH/ ICELANDIC
1Coordinates TLOF or THR of FATORunway in front of terminal / Flugbraut framan við flugstöð
Staðsetning lendingarsvæðis
2TLOF and/or FATO elevation M/FT1,8 m / 6 ft
Hæð á lendingarstað M/FT
3TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, markingRWY - ASPH PCN 45 / NONE Flugbraut - Malbik PCN 45 / ÓMERKT
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
4True and MAG BRG of FATONIL
Réttstefna og segulstefna á FATO
5Declared distance availableNIL
Skilgreind lengd
6RemarksNIL
Athugasemdir

BIAR AD 2.17Loftrými flugumferðarþjónustu ATS airspace

ENGLISH/ ICELANDIC
1Designation and lateral limitsAKUREYRI CTR / ATZ Straight lines joining following points / beinar línur milli eftirtalinna punkta: 655257N 0175633W 653858N 0174833W 652522N 0175556W 652756N 0182620W 653923N 0181956W 654927N 0182638W
Heiti og útlínur
2Vertical limitsUPPER LIMIT: 3000 FT MSL / Lower limit of the control area outside hours of operation LOWER LIMIT: GND, excluding Melgerdismelar ATZ
HæðarmörkEFRI MÖRK: 3000 FT MSL / Lægri mörk flugstjórnarsvæðis utan þjónustutíma NEÐRI MÖRK: Jörð, að undanskildu Melgerðismelar ATZ
3Airspace classificationCTR Class D - ATZ Class G outside hours of ATC operations at BIAR
Flokkun loftrýmisCTR Flokkur D - ATZ Flokkur G utan þjónustutíma flugstjórnarþjónustu á BIAR
4ATS unit call sign and Language(s)AKUREYRI TOWER - Icelandic / English AKUREYRI INFORMATION - Icelandic / English
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumálAKUREYRI TURN - Íslenska / Enska AKUREYRI FLUGRADÍÓ - Íslenska / Enska
5Transition altitude7000 FT MSL
Skiptihæð
6Hours of applicabilityH24
Opnunartími
7RemarksOutside hours of ATC operations at BIAR, ATS is available on request by Akureyri AFIS. Establish two way communication prior entering the ATZ. Outside opening hours pilots are required to transmit blind on the ATZ frequency their intentions.
AthugasemdirUtan þjónustutíma flugstjórnarþjónustu á BIAR er flugumferðarþjónusta veitt samkvæmt beiðni af Akureyri AFIS. Koma skal á fjarskiptasambandi áður en komið er inn í vallarsviðið. Sé þjónusta ekki fyrir hendi skulu flugmenn senda blint upplýsingar um fyrirhugað flug innan vallarsviðs á bylgju vallarins.

BIAR AD 2.18ATS fjarskiptabúnaður ATS communication facilities

Service designationCall signFrequencyHours of OperationRemarks
TransmitReceives
12345
Akureyri TWRAkureyri Tower / Approach Akureyri Turn / Aðflug118.2000700-2300121.5 (Emergency)
AFISAkureyri Radio118.2002300-0700

BIAR AD 2.19Flugleiðsögu- og aðflugsbúnaður Radio navigation and landing aids

Type of aid, CAT of ILS/MLS (For VOR/ILS/MLS, give VAR)IDFrequencyHours of operationSite of transmitting antenna coordinatesElevation of DME transmitting antennaRemarks
1234567
VOR/DME (13°W / 2015)AKI113.600 MHZ CH 83XH24654535.3N 0180014.8W2100 FTNot usable below 5500 FT Not usable below 7000 FT outside 15 NM Not usable below 10000 FT outside 25 NM
Monitored during airports opening hours
NDBAR334.000 KHZH24654521.4N 0180522.6WRange 25 NM Approx less in S & W Monitored during airports opening hours
LOC 01 (13°W / 2015)IEY111.900 MHZH24653753.2N 0180040.3WLOC usable only within ±10°of course line
Monitored during airports opening hours
Z75.000 MHZ653604.1N 0180237.0WCont. 3000 Hz tone Monitored during airports opening hours
DMEIEY111.900 MHZ CH 56X653854.6N 0180404.1W0 FTFreq paired with LOC Monitored during airports opening hours
ILS 01 (CAT I) LOC (13°W / 2015)IAL108.900 MHZH24654010.9N 0180416.5WLOC usable only within ±10°of course line
Monitored during airports opening hours
GP 01329.300 MHZ653854.6N 0180404.1WThe glide path angle is 5.3°
Monitored during airports opening hours
DMEIAL108.900 MHZ CH 26X653854.6N 0180404.1W0 FTMonitored during airports opening hours
ILS 19 (CAT I)
LOC 19
(12° W / 2019)
IAR 110.5 MHZ
CH 42X
H24653840.6N
0180354.2W
LOC offset 3°
GP 19 (CAT I)329.6 MHZ653953.6N
0180434.2W
GP angle 3.45
DMEIARCH 42X653953.6N
0180434.2W
58 FTFreq paired with LOC. Offset 3
NDBNB387.000 KHZH24651934.0N 0181736.9WRange 50 NM approx Monitored during airports opening hours
LHJ319.000 KHZH24655106.0N 0181129.8WRange 15 NM approx Monitored during airports opening hours
L KN364.000 KHZH24653513.0N 0180331.8WRange 15 NM approx Monitored during airports opening hours
LOE415.000 KHZH24654111.3N 0180439.5WRange 15 NM approx Monitored during airports opening hours
LTO324.000 KHZH24653001.5N 0180903.4WRange 15 NM approx Monitored during airports opening hours
TACANMOBCH 95XH24653808.1N
0180403.8W
MILITARY USE ONLY

BIAR AD 2.20Svæðisbundnar umferðarreglur Local traffic regulations

2.20.1 Kröfur um fjarskiptabúnað2.20.1 Requirement for communication equipment
Sendir og móttakariTwo way radio
2.20.2 Flug fisa í flugstjórnarsviði BIAR2.20.2 Microlight operations within BIAR CTR
Allt flug fisa í flugstjórnarsviði BIAR og Akureyri TMA er háð undanþágu frá yfirflugumferðarstjóra.Microlights planning to operate within BIAR CTR require an authorization from Chief Controller.
Beiðni fyrir undanþágu skal berast með 24 tíma fyrirvara milli 08:00 og 16:00 virka daga.Request for such an authorization is required with 24 hours prior notice weekdays between 08:00 and 16:00.
Gerð er krafa um talstöð og að flugmenn hafi hlotið þjálfun í talstöðvaviðskiptum við flugumferðarstjórn.Carriage of two way radio is mandatory and pilots shall have received training in communications with ATC.
2.20.3 Takmarkanir kennslu- og æfingaflugs2.20.3 Training flights restrictions
Til að viðhalda öryggi getur flugumferðarstjórn þurft að draga úr álagi án fyrirvara með því að takmarka þjálfunarflug.ATC may without prior notice need to restrict training flights in order to decrease workload and maintain safety.
2.20.4 Umferð á jörðu og stæði2.20.4 Ground manoeuvring and parking
Hafið samband við Turn/flugradíó.Contact TWR/AFIS for instructions.

BIAR AD 2.21Flugaðferðir til hávaðamildunar /
Noise abatement procedures

Eftirfarandi flugaðferðir hafa verið þróaðar til að minnka líkur á að hávaði frá flugi hafi áhrif á íbúa í nágrenni flugvallarins.The following noise abatement operating procedures have been developed in order to reduce aircraft noise affecting communities in the vicinity of the aerodrome.
  1. Uppkeyrslur á fullu afli verða ekki samþykktar milli klukkan 22:00 og 07:00 mánudaga til sunnudaga og til klukkan 12:00 á sunnudögum nema í undantekningartilfellum.
  2. Orrustuflugvélar skulu, eftir flugtaksbrun, klifra með 5 gráðu halla (á HUD) þar til sýndur flughraði er 300 kts. Draga úr afli og halda áfram klifri á 300 kts. með 5 gráðu halla að 5 DME AKI.
  1. High power run-ups will not be approved from 22:00 to 07:00 Mondays through Saturdays and to 12:00 on Sundays, unless in unconventional cases.
  2. Military fighter aircraft shall, after rotation, climb with 5 degrees (on HUD) until indicated airspeed is 300 kts. Reduce power and continue climb out with 300 kts. and 5 degrees climb angle until crossing DME 5 AKI.

BIAR AD 2.22Flugaðferðir
Flight procedures

2.22.1 Almennt2.22.1 General
2.22.1.1 Hægri handar umferðarhringur fyrir braut 01. Staðlaður vinstri handar umferðarhringur fyrir braut 19. 2.22.1.1 Traffic Circuit is right hand circuit for RWY 01. Traffic Circuit is standard left hand circuit for RWY 19.
2.22.1.2 Leitast skal við að koma í og fara úr umferðarhring með 45 °horni.2.22.1.2 Pilots shall endeavour to enter and leave the traffic circuit at a 45°angle.
2.22.1.3 Hringflug á lokastefnu er ekki leyft nema í neyðartilfellum. Fara skal annan umferðarhring verði aðskilnaður milli loftfara of lítill til lendingar.2.22.1.3 Circling on final is not authorized, unless in an emergency situation. If spacing between aircraft is insufficient, another circuit shall be made.
2.22.1.4 Veðurlágmörk til sjónflugs í CTR eru samkvæmt flugreglum (Reg. 770/2010) en til lendingaræfinga þarf skýjahæð að vera 2000 fet.2.22.1.4 The weather minima for VFR flights within CTR, as outlined in Reg. 770/2010, applies but the ceiling shall be at least 2000 feet for landing practices.
2.22.1.5 Kennsluflug skal hafa forgang til lendingaræfinga.2.22.1.5 Training flights shall have priority over other flights requesting landing practices.
2.22.1.6 Upplýsingar um kögunarþjónustu eru í ENR 1.6.2.22.1.6 For information regarding ATS Surveillance service see ENR 1.6.

BIAR AD 2.23Viðbótarupplýsingar
Additional Information

2.23.1 Land nær upp í hindranaflöt2.23.1 Terrain in the obstacle limitation surfaces
Land nær upp í hindranaflöt austan og vestan við flugbraut 01/19, sjá hindranakort tegund B.Terrain is penetrating the Obstacle Limitation Surfaces east and west of runway 01/19, see obstacle chart type B.
2.23.2 Fuglar á og við flugvöllinn 2.23.2 Birds on and around the airport
Gæsir koma um miðjan apríl og fara í lok september, þær verpa austan brautar og í kjarrlendi austan við braut. Álft heldur til á vatni norðvestur af braut en verpir ekki á flugvallarsvæði, er að koma í lok apríl og fer í byrjun sept. Svolítið er af máf frá byrjun mars fram í lok september sem heldur sig á norðurenda brautar. Endur eru vestan við braut og verpa ekki í kringum flugvöllinn, eru að koma frá miðjum apríl og til lok september. Graylag geese arrive around mid-April and leave at the end of September, they nest east of the runway. Swans reside from end April until early September on a lake northwest of the runway but are not known to nest within the area. A few seagulls stay close to the northern end of runway from the beginning March until end of September. Ducks are from mid-April to the end of September west of the runway and are not known to nest.

BIAR AD 2.24Kort sem tilheyra flugvelli Charts Related to Aerodrome

Kort / ChartBlaðsíðunúmer / Page Number
BIAR AD 2.24.1.1-1Lead-in lights RWY 01
BIAR AD 2.24.1.2-1Akureyri Aerodrome Chart
BIAR AD 2.24.6.1-1Akureyri RNP SID RWY 01 - PERUR 1A, ASKUR 1A
BIAR AD 2.24.6.1-3Akureyri RNP SID RWY 01 - PERUR 1B, ASKUR 1B
BIAR AD 2.24.6.1-5Akureyri RNP SID RWY 01 - MAMEP 1A UTISU 2A
BIAR AD 2.24.6.2-1Akureyri RNP SID RWY 19 - ASKUR 1C, JARRI 1C
BIAR AD 2.24.6.2-3Akureyri RNP SID RWY 19 - PERUR 1D, ASKUR 1D, JARRI 1D, RETUR 1D
BIAR AD 2.24.7.1-1Akureyri SID RWY 01 - AKI - 2A, AKI - 2B
BIAR AD 2.24.7.1-3Akureyri SID RWY 01 - AR - 1A
BIAR AD 2.24.7.2-1Akureyri SID RWY 19 - ASKUR 1E, JARRI 1E
BIAR AD 2.24.8.2-1Akureyri RNP STAR RWY 19 AFPAC 1M, BEZIM 1M,CUBAS 1M, DORFA 1M, UTISU 1M, MAMEP 1M, PEXIL 1M
BIAR AD 2.24.8.2-3Akureyri RNP STAR RWY 19 PERUR 1N, PEXIL 1N, MAMEP 1N, UTISU 1N
BIAR AD 2.24.10.1-1Akureyri ILS RWY 01 Instrument Approach Chart - ICAO
BIAR AD 2.24.10.1-3Akureyri LOC/ASR RWY 01 - INITIAL and FINAL
BIAR AD 2.24.10.1-5Akureyri LOC RWY 01 CAT A and B
BIAR AD 2.24.10.1-7Akureyri LOC B CAT C and D
BIAR AD 2.24.10.2-1 Akureyri ILS or LOC RWY 19 Instrument Approach Chart - ICAO
BIAR AD 2.24.10.4-1Akureyri RNP X RWY 19 Instrument Approach Chart - ICAO
BIAR AD 2.24.10.4-3Akureyri RNP Y RWY 19 Instrument Approach Chart - ICAO
BIAR AD 2.24.10.6-1Akureyri NDB RWY 19
BIAR AD 2.24.20.1-1Akureyri MILITARY TACAN RWY 01
BIAR AD 2.24.20.1-3Akureyri MILITARY TACAN RWY 19
BIAR AD 2.25.1-1BIAR RNP SID RWY 01 - Recommended Coding Tables
BIAR AD 2.25.2-1BIAR RNP SID RWY 19 - Recommended Coding Tables
BIAR AD 2.25.2-3BIAR RNP STAR RWY 19 - Recommended Coding Tables
BIAR AD 2.25.3-1AKUREYRI - WAYPOINT COORDINATES