BIBD — BÍLDUDALUR / BILDUDALUR

Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank: AD-2.20, AD-2.21, AD-2.22, AD-2.23

BIBD AD 2.1Staðarauðkenni og heiti flugvallar Aerodrome location indicator and name

BIBD — BÍLDUDALUR / BILDUDALUR

BIBD AD 2.2Landfræðilegar og stjórnunarupplýsingar flugvallar Aerodrome geographical and administrative data

ENGLISH/ ICELANDIC
1ARP coordinates and site at Aerodrome653829N 0233246W
Hnattstaða flugvallar
2Direction and distance from (city)140° GEO, 8.3 KM (4.5 NM) from Bíldudalur
Stefna og fjarlægð frá (borg)
3Elevation / Reference temperature26 FT / 14.9° C (July)
Landhæð / viðmiðunarhitastig
4Geoid undulation at AD ELEV PSN211 FT
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
5MAG VAR / Annual change16°W (2015) / 0.28° decreasing
Misvísun / árleg breyting
6AD Administration / Rekstraraðili flugvallarDistrict 2 / Umdæmi 2:
address / heimilisfangISAVIA OHF. Ísafjarðarflugvelli 400 Ísafirði, Iceland
telephone / sími:+354 456 2266 AFIS
+354 456 3640 District manager / Umdæmisstjóri
telefax / símbréf:
email / netfang:finnbjorn.bjarnason@isavia.is
AFS:
7Types of traffic permitted VFR
Leyfð flugumferð
8RemarksNIL
Athugasemdir

BIBD AD 2.3Þjónustutímar Operational hours

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD AdministrationDuring Office Hours / Á skrifstofutíma
Rekstraraðili flugvallar
2Customs and immigrationNIL
Tollur og útlendingaeftirlit
3Health and sanitationNIL
Heilsugæsla
4AIS Briefing OfficeNIL
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
5ATS Reporting Office (ARO)NIL
Flugvarðstofa
6MET Briefing OfficeH24 - IMO telephone / Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6000
Kynningastofa veðurþjónustu
7ATSAFIS: Summer and winter / Sumar- og vetrartími Mon.-Fri. / Mán. - föst.: 0830-1600 Sun. / Sun.: 1030-1400 No service Christmas Eve and New Year's Eve after 1200. Closed at New Year's Day, Good Friday, Easter Sunday and Christmas Day / Engin þjónusta eftir kl. 1200 á aðfangadag og gamlársdag. Lokað nýársdag, föstudaginn langa, páskadag og jóladag.
Flugumferðarþjónusta
8FuellingNIL
Eldsneyti
9HandlingO/R (0800-1600) / Skv. beiðni (0800-1600)
Afgreiðsla
10SecurityNIL
Flugvernd
11De-icingNIL
Afísing
12Remarks ATS available on request outside operational hours, if personnel is available. Surcharge applies. Request service, with a minimum of 1 hour's notice during summer and 2 hour's notice during winter, via Tel +354 456 2266.
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges
AthugasemdirFlugumferðarþjónusta veitt utan þjónustutíma, gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá, svo fremi sem starfsmaður sé tiltækur. Óskið þjónustu, með að lágmarki 1 klst. fyrirvara að sumri og 2 klst. fyrirvara að vetri, í síma +354 456 2266.
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia

BIBD AD 2.4Afgreiðsla og tæki Handling services and facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1Cargo handling facilitiesNormal facilities available O/R / Venjulegur búnaður fyrir hendi skv. beiðni
Fraktmeðhöndlun
2Fuel / oil types NIL
Eldsneytistegundir / olíur
3Fuelling facilities / capacityNIL
Eldsneytisbúnaður / magn
4De-icing facilitiesNIL
Afísingarbúnaður
5Hangar space for visiting aircraftNIL
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
6Repair facilities for visiting aircraftNIL
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
7RemarksNo oxygen or related service / Ekkert súrefni eða hliðstæð þjónusta
Athugasemdir

BIBD AD 2.5Aðstaða farþega Passenger facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1HotelsIn town / Í bænum
Hótel
2Airport RestaurantNIL
Veitingastaðir á flugvelli
3TransportationTaxi/bus available on-request / Leigubílar/rútur samkvæmt beiðni
Fólksflutningar
4Medical facilitiesIn town / Í bænum
Hjúkrunaraðstaða
5Bank and Post OfficeIn Town / Í bænum
Banki og pósthús
6Tourist OfficeNIL
Ferðaskrifstofa
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIBD AD 2.6Björgun og eldvarnir Rescue and fire fighting services

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD category for fire fightingCAT III
Flokkur slökkviþjónustu
2Rescue equipmentYes / Já
Björgunartæki
3Capability for removal of disabled aircraftCrane and trailer in town / Krani og tengivagn í þorpi
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
4RemarksFor hours of operation, see ATS in AD 2.3 / Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD 2.3
Athugasemdir

BIBD AD 2.7Árstíðarbundnar hreinsanir Seasonal Availability - Clearing

ENGLISH/ ICELANDIC
1Types of clearing equipmentSee snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald: AD 1.2.2
Tegund tækja
2Clearance prioritiesSee snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald: AD 1.2.2
Forgangsröð hreinsunar
3RemarksAll seasons, winter conditions from Oct. to Apr. / Allt árið, vetrartími frá okt. til apr.
Athugasemdir

BIBD AD 2.8Hlað, akbrautir og staðsetning gátstaða Aprons, taxiways and check locations data

ENGLISH/ ICELANDIC
1Apron surface and strengthAsphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús
Yfirborð hlaðs og styrkur
2Taxiway width, surface and strength25 M, Asphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
3Altimeter checkpoint location and elevationNIL
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
4VOR checkpointsNIL
VOR-gátunarstaðir
5INS checkpointsNIL
INS-gátunarstaðir
6RemarksNIL
Athugasemdir

BIBD AD 2.9Leiðsaga og stjórnkerfi fyrir hreyfingar á jörðu niðri og merkingar Surface movement guidance and control system and markings

ENGLISH/ ICELANDIC
1Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft standsNIL
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
2RWY & TWY markings and LGTRWY Markings: Designation, THR and centreline: NIL RWY Lights: THR, END and EDGE TWY Markings: NIL TWY Lights: EDGE Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds og miðlínumerkingar: NIL
Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós
Akbrautarmerkingar: NIL
Akbrautarljós: Kantljós
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
3Stop barsNIL
Stöðvunarljós
4RemarksNIL
Athugasemdir

BIBD AD 2.10Flugvallarhindranir Aerodrome Obstacles

OBST ID / DesignationOBST typeOBST positionELEV / HGTMarkings / Type, colourRemarks
abcdef
BIBDOB0001Terrain653653.86N 0233423.76W1072 / - FTNILNIL
BIBDOB0002Terrain653655.10N 0233424.49W996 / - FTNILNIL
BIBDOB0003Terrain653657.77N 0233423.99W763 / - FTNILNIL
BIBDOB0004Terrain653654.21N 0233418.05W1059 / - FTNILNIL
BIBDOB0005Terrain653654.81N 0233419.36W1045 / - FTNILNIL
BIBDOB0006Terrain653656.36N 0233416.76W936 / - FTNILNIL

BIBD AD 2.11Veittar veðurupplýsingar Meteorological information provided

ENGLISH/ ICELANDIC
1Associated MET OfficeIcelandic Met Office, see GEN 3.5 / Veðurstofa Íslands, sjá GEN 3.5
Aðalveðurstofa
2Hours of serviceH24 / Allan sólarhringinn
Þjónustutími
3Office responsible for TAF preparationIcelandic Met Office / Veðurstofa Íslands
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Periods of validitySee GEN 3.5.4.1 / Sjá GEN 3.5.4.1
Gildistími
4Trend forecast / Interval of issuanceNIL
Leitnispá / Tímalengd milli spáa
5Briefing/consultation providedIcelandic Met Office/ Veðurstofa Íslands Telephone / sími: + 354 522 6000
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
6Flight documentationMETAR, TAF, SIGMET, Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts.
Fluggögn
Language(s) usedEnglish and Icelandic / Enska og íslenska
Tungumál
7Charts and other information available for briefing or consultationRef:/Tilv.: GEN 3.1, GEN 3.5 http://en.vedur.is/weather/aviation/ http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
8Supplementary equipment available for providing informationNIL
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
9ATS units provided with informationBildudalur AFIS / Bíldudalur Flugradíó ACC / Flugstjórnarmiðstöð
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
10Additional information (limitation of service, etc.)NIL
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)

BIBD AD 2.12Sérkenni flugbrauta Runway physical characteristics

Designations RWY NRTRUE BRGDimensions of RWY (M)Strength (PCN) & surface of RWY and SWYTHR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulationTHR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY
123456
04027.74940X30— Asphalt stabilized gravel653815.20N 0233303.10W — GUND 211 FTTHR 11 FT —
22207.75940X30— Asphalt stabilized gravel 653842.06N 0233228.89W — GUND 211 FTTHR 26 FT —
Designations RWY NRSlope of RWY-SWYSWY dimensions (M)CWY dimensions (M)Strip dimensions (M)OFZ
17891011
04+ 0.4%NIL2001060X60NIL
22- 0.4%NIL2001060X60NIL
Designations RWY NRRemarks
112
04NIL
22

BIBD AD 2.13Tilgreindar viðmiðunarvegalengdir Declared distances

RWY DesignatorTORA (M)TODA (M)ASDA (M)LDA (M)Remarks
123456
04100012001000940TKOF from paved end
22100012001000940

BIBD AD 2.14Aðflugs- og flugbrautarljós Approach and runway lighting

RWY DesignatorAPCH LGT typeLEN INTSTTHR LGT colour WBARVASIS (MEHT) PAPITDZ LGT LENRWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTSTRWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTSTRWY End LGT colour WBARSWY LGT LEN (M) colourRemarks
12345678910
04NILLIH, GRN, WBAR 1, 2APAPI 3.0°NILNIL940 m, 60 m, WHI, LIHRED 3 WBARNIL
22NILLIH, GRN, WBAR 1, 2APAPI 3.0°NILNIL940 m, 60 m, WHI, LIHRED 3 WBARNIL
  1. Reduced WBAR, 4 ea. LGT on each side of RWY edge / Takmarkaður WBAR, 4 ljós utan hliðarbrúna
  2. RWY THR ID LGT / Þröskuldarkenniljós
  3. RWY end LGT, 4 ea. LGT on each side of RWY edge / Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna

BIBD AD 2.15Önnur lýsing og vararafmagn Other lighting, secondary power supply

ENGLISH/ ICELANDIC
1ABN/IBN location, characteristics and hours of operationNIL
Flugvallarviti - staðsetning
2WDI location and LGT Anemometer location and LGTAt TDZ / Við snertisvæði brautar
Vindpoki staðsetning og lýsing Vindmælir staðsetning og lýsing
3TWY edge and centre line lighting NIL
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
4Secondary power supply / switch-over timeSecondary power supply, switch-over time 3-5 min / Vararafmagn, skiptitími 3-5 mín
Vararafmagn / skiptitími
5RemarksNIL
Athugasemdir

BIBD AD 2.16Lendingarsvæði fyrir þyrlur Helicopter landing area

ENGLISH/ ICELANDIC
1Coordinates TLOF or THR of FATOLanding area at end of RWY 22 / Flugbrautarendi 22
Staðsetning lendingarsvæðis
2TLOF and/or FATO elevation M/FT26 FT
Hæð á lendingarstað M/FT
3TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, markingRunway Asphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
4True and MAG BRG of FATONIL
Réttstefna og segulstefna á FATO
5Declared distance availableNIL
Skilgreind lengd
6RemarksNIL
Athugasemdir

BIBD AD 2.17Loftrými flugumferðarþjónustu ATS airspace

ENGLISH/ ICELANDIC
1Designation and lateral limitsUNCONTROLLED AIRSPACE Area of responsibility is the aerodrome and all aircraft flying in the vicinity of an aerodrome. An aircraft is in the vicinity of an aerodrome when it is in, entering or leaving an aerodrome traffic circuit. ÓSTJÓRNAÐ LOFTRÝMI: Ábyrgðarsvæði flugupplýsingaþjónustu er flugvöllurinn og næsta nágrenni hans. Næsta nágrenni flugvallar er skilgreint svæði þar sem flugvél er í umferðarhring, að koma í eða fara úr umferðarhring flugvallar.
Heiti og útlínur
2Vertical limitsNIL
Hæðarmörk
3Airspace classificationClass G / Flokkur G
Flokkun loftrýmis
4ATS unit call sign and language(s)Bildudalur Information - Icelandic / English Bíldudalur flugradíó – Íslenska / Enska
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
5Transition altitude7000 FT MSL
Skiptihæð
6Hours of applicabilityH24
Opnunartími
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIBD AD 2.18ATS fjarskiptabúnaður ATS communication facilities

Service designationCall signFrequencyHours of OperationRemarks
TransmitReceives
12345
AFISBILDUDALUR RADIO119.100See AD 2.3.7Reykjavik Control 119.700

BIBD AD 2.19Flugleiðsögu- og aðflugsbúnaður Radio navigation and landing aids

Type of aid, CAT of ILS/MLS (For VOR/ILS/MLS, give VAR)IDFrequencyHours of operationSite of transmitting antenna coordinatesElevation of DME transmitting antennaRemarks
1234567
NDB / MKRSB310 KHZH24654718.6N 0235927.1WRange 30 NM approx Monitored during airports opening hours

BIBD AD 2.20Svæðisbundnar umferðarreglur Local traffic regulations

2.20.1 Almennar takmarkanir2.20.1 General Restrictions
NILNIL
2.20.2 Takmarkanir kennslu- og æfingaflugs2.20.2 Training flights restrictions
NILNIL
2.20.3 Flug fisa2.20.3 Microlight operations
Flug fisa er heimilt.Microlights are accepted
2.20.4 Umferð á jörðu og stæði2.20.4 Ground manoeuvring and parking
Hafið samband við flugradíóContact AFIS for instructions

BIBD AD 2.23Viðbótarupplýsingar
Additional information

2.23.2 Fuglar á og við flugvöllinn2.23.2 Birds on and around the airport
Lítið er um ágang fugla í tengslum við flug á vellinum, aðallega máfur og gæs í litlum mæli. Ekki er mikið um að fuglar verpi við flugvöllinn.Birds are not a problem around the airport, there are a few seagull and Greylag geese. Not many birds nest near the airport.

BIBD AD 2.24Kort sem tilheyra flugvelli Charts Related to Aerodrome

Kort / ChartBlaðsíðunúmer / Page Number
BIBD AD 2.24.10.1-1Bildudalur RNAV(GNSS) RNP A
BIBD AD 2.24.10.1-3Bildudalur NDB C (CLOUD BREAK PROCEDURE) - ICAO