BIEG — EGILSSTAÐIR / EGILSSTADIR

Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank:

BIEG AD 2.1Staðarauðkenni og heiti flugvallar Aerodrome location indicator and name

BIEG — EGILSSTAÐIR / EGILSSTADIR

BIEG AD 2.2Landfræðilegar og stjórnunarupplýsingar flugvallar Aerodrome geographical and administrative data

ENGLISH/ ICELANDIC
1ARP coordinates and site at Aerodrome651700N 0142405W Centre of Runway
Hnattstaða flugvallar
2Direction and distance from (city)005° GEO, 1.5 KM (0.8 NM) from Egilsstaðir
Stefna og fjarlægð frá (borg)
3Elevation / Reference temperature 76 FT / 15.1°C (July)
Landhæð / viðmiðunarhitastig
4Geoid undulation at AD ELEV PSN212 FT
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
5MAG VAR / Annual change10°W (2019) / 0.27°
Misvísun / árleg breyting
6AD Administration / Rekstraraðili flugvallarDistrict 4 / Umdæmi 4:
address / heimilisfangISAVIA OHF. Egilsstaðaflugvelli 701 Egilsstöðum, Iceland
telephone / sími:+354 424 5639 District manager / Umdæmisstjóri +354 424 4020 AFIS
telefax / símbréf:+354 471 2607 AFIS
email / netfang:biegtwr@isavia.is AFIS
AFS:
7Types of traffic permitted IFR-VFR
Leyfð flugumferð
8RemarksNIL
Athugasemdir

BIEG AD 2.3Þjónustutímar Operational hours

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD AdministrationDuring office hour / Á skrifstofutíma
Rekstraraðili flugvallar
2Customs and immigrationOR / Skv. beiðni
Tollur og útlendingaeftirlit
3Health and sanitationNIL
Heilsugæsla
4AIS Briefing OfficeNIL
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
5ATS Reporting Office (ARO)NIL
Flugvarðstofa
6MET Briefing OfficeH24- IMO telephone / Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6000
Kynningastofa veðurþjónustu
7ATSAFIS: Daily / Daglega 0700 - 2300
Flugumferðarþjónusta
8FuellingAll days: / Alla daga: 0900 - 1800
(O/R Limited / Þjónusta skv. beiðni takmörkuð)

No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.
Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag.
Eldsneyti
9HandlingAll days: / Alla daga: 0900 - 1800
(O/R Limited / Þjónusta skv. beiðni takmörkuð)

No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.
Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag.
Afgreiðsla
10SecurityH24
Flugvernd
11De-icingAll days: / Alla daga: 0900 - 1800
(O/R Limited / Þjónusta skv. beiðni takmörkuð)

No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day. Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag.
Afísing
12Remarks ATS available on request outside operational hours. Surcharge applies. Request service, 1st of May to 30th of September with a minimum of 15 minutes notice and 1st of October to 30th of April with a minimum of 30 minutes notice, via Tel. +354 424 4020
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges/ Flugumferðarþjónusta er veitt utan þjónustutíma gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá. Óskið þjónustu, 1. maí til 30. september með að lágmarki 15 mínútna fyrirvara og 1. október til 30. apríl með að lágmarki 30 mínútna fyrirvara, í síma +354 424 4020
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia
Isavia tekur aðeins við greiðslum gegnum umboðsaðila /
Isavia only accepts payments via Ground handling Agent
Athugasemdir

BIEG AD 2.4Afgreiðsla og tæki Handling services and facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1Cargo handling facilities:Limited - PN / Takmörkuð - með fyrirfram beiðni
Fraktmeðhöndlun
2Fuel / oil types AVGAS 100LL, Jet A1 / NIL
Eldsneytistegundir / olíur
3Fuelling facilities / capacityJet A1: 600 L pr min / 600 L á mín
Eldsneytisbúnaður / magn
4De-icing facilitiesO/R / Samkvæmt beiðni
Afísingarbúnaður
5Hangar space for visiting aircraftNIL
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
6Repair facilities for visiting aircraftNIL
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
7RemarksNo oxygen or related service / Ekkert súrefni eða hliðstæð þjónusta
Athugasemdir
Umboðsaðili á Egilsstaðaflugvelli er: /The authorized handling agent at Egilsstadir Airport is:


BIEG Phone / Sími:
Phone / Sími:
Fax:
Email / Netfang:
Air Iceland Connect
102 Reykjavik Airport, Iceland / 102 Reykjavíkurflugvelli
+354 570 3855 / +354 425 0933 +354 570 3000 / +354 460 7023 / +354 570 3540

+354 570 3555

egsap@icelandair.is, jetcenter@icelandair.is

BIEG AD 2.5Aðstaða farþega Passenger facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1HotelsIn town / Í bænum
Hótel
2Airport RestaurantLight refreshments at airport, restaurants in town / Léttar veitingar á flugvelli, veitingahús í bænum
Veitingastaðir á flugvelli
3TransportationTaxi / bus available on-request / Leigurbílar / rútur, skv. beiðni
Fólksflutningar
4Medical facilitiesHospital in town / Sjúkrahús í bænum
Hjúkrunaraðstaða
5Bank and Post OfficeIn Town / Í bænum
Banki og pósthús
6Tourist OfficeTourist Inf. in Town / Upplýsingamistöð ferðamála í bænum
Ferðaskrifstofa
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIEG AD 2.6Björgun og eldvarnir Rescue and fire fighting services

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD category for fire fighting CAT V. CAT VII: PN 10 min / með 10 mín fyrirvara Information tel / Upplýsingar í síma: +354 424 4020 E-mail / Netfang: biegtwr@isavia.is
Flokkur slökkviþjónustu
2Rescue equipmentYes / Já
Björgunartæki
3Capability for removal of disabled aircraftCrane and trailer in town / Krani og tengivagn í bænum
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
4RemarksFor hours of operation, see ATS in AD 2.3 / Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD 2.3
Athugasemdir

BIEG AD 2.7Árstíðarbundnar hreinsanir Seasonal Availability - Clearing

ENGLISH/ ICELANDIC
1Types of clearing equipmentSee snow plan, AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald, AD 1.2.2
Tegund tækja
2Clearance prioritiesSee snow plan, AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald, AD 1.2.2
Forgangsröð hreinsunar
3RemarksAll seasons, winter conditions from Oct. to Apr. / Allt árið, vetrartími frá okt. til apr.
Athugasemdir

BIEG AD 2.8Hlað, akbrautir og staðsetning gátstaða Aprons, taxiways and check locations data

ENGLISH/ ICELANDIC
1Apron surface and strength ASPH / Malbik 220x40 m - PCN 45 / F/A/X/T
Yfirborð hlaðs og styrkur
2Taxiway width, surface and strengthTWY ALPHA: 30 M - ASPH / Malbik PCN 45 /F/A/X/T
TWY BRAVO: 30 M - ASPH / Malbik PCN 45 /F/A/X/T
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
3Altimeter checkpoint location and elevationPre-flight altimeter check points and elevations:
Apron elev. 76 FT / Flughlað hæð 76 FT
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
4VOR checkpointsNIL
VOR-gátunarstaðir
5INS checkpointsNIL
INS-gátunarstaðir
6Coordinates for aircraft standsNIL
Hnit loftfarastæða
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIEG AD 2.9Leiðsaga og stjórnkerfi fyrir hreyfingar á jörðu niðri og merkingar Surface movement guidance and control system and markings

ENGLISH/ ICELANDIC
1Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft standsYes / Já
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
2RWY & TWY markings and LGTRWY Markings: Designation, THR, aiming point and centreline RWY Lights: THR, END and EDGE TWY Markings: Centreline and taxihold TWY Lights: EDGE
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljósBrautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds, miðlínu og miðunarpunktur Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós Akbrautarmerkingar: Miðlína og biðlína Akbrautarljós: kantljós
3Stop barsNIL
Stöðvunarljós
4RemarksNIL
Athugasemdir

BIEG AD 2.10Flugvallarhindranir Aerodrome Obstacles

In Area 2
OBST ID / DesignationOBST typeOBST positionELEV / HGTMarkings / Type, colourRemarks
abcdef
See Electronic aerodrome terrain and obstacle chart http://www.map.is/area2/bieg
In Area 3
OBST ID / DesignationOBST typeOBST positionELEV / HGTMarkings / Type, colourRemarks
abcdef
Not available

BIEG AD 2.11Veittar veðurupplýsingar Meteorological information provided

ENGLISH/ ICELANDIC
1Associated MET OfficeIcelandic Met Office, see GEN 3.5 / Veðurstofa Íslands, sjá GEN 3.5
Aðalveðurstofa
2Hours of serviceH24 / Allan sólarhringinn
Þjónustutími
3Office responsible for TAF preparationIcelandic Met Office / Veðurstofa Íslands
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Periods of validitySee GEN 3.5.4.1 Sjá GEN 3.5.4.1
Gildistími
4Trend forecast / Interval of issuanceNIL
Leitnispá / Tímalengd milli spáa
5Briefing/consultation providedIcelandic Met Office / Veðurstofa Íslands Telephone / sími: + 354 522 6000
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
6Flight documentationMETAR, TAF, SIGMET, Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts.
Fluggögn
Language(s) usedEnglish and Icelandic / Enska og íslenska
Tungumál
7Charts and other information available for briefing or consultationRef:/Tilv.: GEN 3.1, GEN 3.5 http://en.vedur.is/weather/aviation/ http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
8Supplementary equipment available for providing informationNIL
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
9ATS units provided with informationEgilsstadir AFIS / Egilsstaðir Flugradíó ACC / Flugstjórnarmiðstöð
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
10Additional information (limitation of service, etc.)NIL
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)

BIEG AD 2.12Sérkenni flugbrauta Runway physical characteristics

Designations RWY NRTRUE BRGDimensions of RWY (M)Strength (PCN) & surface of RWY and SWYTHR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulationTHR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY
123456
04025.26 1850x45PCN 45 / F/A/X/T ASPH651633.47N 0142435.23W — GUND 212 FTTHR 75 FT TDZ 75 FT
22205.281850x45*PCN 45 / F/A/X/T ASPH651727.48N 0142334.28W — GUND 212 FTTHR 75 FT —
Designations RWY NRSlope of RWY-SWYSWY dimensions (M)CWY dimensions (M)Strip dimensions (M)OFZ
17891011
040%NILNIL1970x300NIL
220%NILNIL1970x300NIL
Designations RWY NRRemarks
112
04* A 60 x 60m asphalt turning area on north end.
22

BIEG AD 2.13Tilgreindar viðmiðunarvegalengdir Declared distances

RWY DesignatorTORA (M)TODA (M)ASDA (M)LDA (M)Remarks
123456
042000200020001850
222000200020001850

BIEG AD 2.14Aðflugs- og flugbrautarljós Approach and runway lighting

RWY DesignatorAPCH LGT type LEN INTSTTHR LGT colour WBARVASIS (MEHT) PAPITDZ LGT LENRWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTSTRWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTSTRWY End LGT colour WBARSWY LGT LEN (M) colourRemarks
12345678910
04 900 M LIH Crossbar 300 M SEQ. FL. CL. THR LIH GRN 1PAPI 3°NILNIL 1250 m, 60 m, WHI 600 m, 60 m, Y LIH END LIH REDNILTWY - Apron LIL BLU

1 FLG THR Identification LGT
22NILTHR LIH GRN 1PAPI 3°NILNIL 1250 m, 60 m, WHI 600 m, 60 m, Y LIHEND LIH REDNIL

BIEG AD 2.15Önnur lýsing og vararafmagn Other lighting, secondary power supply

ENGLISH/ ICELANDIC
1ABN/IBN location, characteristics and hours of operationNIL
Flugvallarviti - staðsetning
2WDI location and LGT Anemometer location and LGTTDZ RWY 04/22 / Snertisvæði brautar 04/22
Vindpoki staðsetning og lýsing Vindmælir staðsetning og lýsing
3TWY edge and centre line lighting Edge / Hliðar: All TWY / Allar akbrautir Centre line / Miðlína: NIL
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
4Secondary power supply / switch-over timeSwitch-over time 1 sec at RVR below 800 M. Otherwise Max 10 sec / Skiptitími 1 sek. ef RVR er lægra en 800 m. Annars hámark 10 sek.
Vararafmagn / skiptitími
5Remarks:NIL
Athugasemdir

BIEG AD 2.16Lendingarsvæði fyrir þyrlur Helicopter landing area

ENGLISH/ ICELANDIC
1Coordinates TLOF or THR of FATORunway in front of Terminal / Flugbraut framan við flugstöð
Staðsetning lendingarsvæðis
2TLOF and/or FATO elevation M/FT76 FT / 23 m
Hæð á lendingarstað M/FT
3TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, markingPCN 45
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
4True and MAG BRG of FATONIL
Réttstefna og segulstefna á FATO
5Declared distance availableNIL
Skilgreind lengd
6RemarksNIL
Athugasemdir

BIEG AD 2.17Loftrými flugumferðarþjónustu ATS airspace

ENGLISH/ ICELANDIC
1Designation and lateral limits EGILSSTADIR AERODROME TRAFFIC ZONE / Egilsstaðir Vallarsvið A circle of 10 NM from BIEG ARP (651700N 0142405W) / 10 NM hringur frá BIEG ARP (651700N 0142405W)
Heiti og útlínur
2Vertical limits Upper limit / Efri mörk: 3000 FT MSL Lower limit / Neðri mörk: GND / Jörð
Hæðarmörk
3Airspace classificationClass G Flokkur G
Flokkun loftrýmis
4ATS unit call sign and language(s)EGILSSTADIR INFORMATION – Icelandic / English Egilsstadir flugradío – Íslenska / Enska
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
5Transition altitude7000 FT MSL
Skiptihæð
5Hours of applicabilityH24
Opnunartími
7RemarksEstablish two waycommunication prior entering the ATZ
Koma skal á fjarskiptasambandi áður en komið er inn í vallarsviðið
Athugasemdir

BIEG AD 2.18ATS fjarskiptabúnaður ATS communication facilities

Service designationCall signFrequencyHours of OperationRemarks
TransmitReceives
12345
AFISEGILSSTADIR INFORMATION
Egilsstadir flugradío
119.400H24NIL

BIEG AD 2.19Flugleiðsögu- og aðflugsbúnaður Radio navigation and landing aids

Type of aid, CAT of ILS/MLS (For VOR/ILS/MLS, give VAR)IDFrequencyHours of operationSite of transmitting antenna coordinatesElevation of DME transmitting antennaRemarks
1234567
ILS 04(CAT I) LOC (10°W 2019)IES109.300 MHZH24651733.0N 0142328.1WGP 3° LLZ usable only within 10°E and 35°W of centreline
Constantly monitored
GP 04332.000 MHZH24651644.8N 0142434.0W3° RDH 53 FT
DMEIES109.300 MHZ CH 30XH24651629.1N 0142423.0W100 FTFreq paired with LLZ
Constantly monitored
NDBES365.000 KHZH24651418.5N 0142707.3WRange 50 NM approx Constantly monitored
LMN382.000 KHZH24651808.2N 0142248.3WRange 15 NM Constantly monitored
NDBVA335.000 KHZH24650634.3N 0143546.1WRange 50 NM approx unreliable in QDR 090-100 Constantly monitored

BIEG AD 2.20Svæðisbundnar umferðarreglur Local traffic regulations

2.20.1 Almennar takmarkanir2.20.1 General Restrictions
Skilyrði - Sendir og móttakari.Requirement - Two way radio.
Hægri handar umferðarhringur fyrir braut 22, vinstri handar umferðarhringur fyrir braut 04.
Right hand circuit for RWY 22, left hand circuit for RWY 04.
2.20.2 Takmarkanir kennslu- og æfingaflugs2.20.2 Training flights restrictions
Til að viðhalda öryggi getur flugleiðsöguþjónusta þurft að draga úr álagi án fyrirvara með því að takmarka þjálfunarflug.Air Navigation Service may without prior notice need to restrict training flights in order to decrease workload and maintain safety.
2.20.3 Flug fisa2.20.3 Microlight operations
Flug fisa er heimilt.Microlights are accepted
2.20.4 Umferð á jörðu og stæði2.20.4 Ground manoeuvring and parking
Hafið samband við flugradíó.Contact AFIS for instructions.

BIEG AD 2.21Flugaðferðir til hávaðamildunar
Noise abatement procedure

Eftirfarandi flugaðferðir hafa verið þróaðar til að minnka líkur á að hávaði frá flugi hafi áhrif á íbúa í nágrenni flugvallarins.The following noise abatement operating procedures have been developed in order to reduce aircraft noise affecting communities in the vicinity of the aerodrome.
  1. Uppkeyrslur á fullu afli verða ekki samþykktar milli klukkan 22:00 og 07:00 mánudaga til sunnudaga og til klukkan 12:00 á sunnudögum nema í undantekningartilfellum.
  2. Orrustuflugvélar skulu, eftir flugtaksbrun, klifra með 5 gráðu halla (á HUD) þar til sýndur flughraði er 300 kts. Draga úr afli og halda áfram klifri á 300 kts. með 5 gráðu halla að 5 DME IES.
  1. High power run-ups will not be approved from 22:00 to 07:00 Mondays through Saturdays and to 12:00 on Sundays, unless in unconventional cases.
  2. Military fighter aircraft shall, after rotation, climb with 5 degrees (on HUD) until indicated airspeed is 300 kts. Reduce power and continue climb out with 300 kts. and 5 degrees climb angle until crossing shoreline or DME 5 IES.

BIEG AD 2.22Flugaðferðir
Flight procedures

2.20.1 Almennt2.20.1 General
2.22.1.1 Hægri handar umferðarhringur fyrir braut 22.
Staðlaður vinstri handar umferðarhringur fyrir braut 04.
2.22.1.1 Right hand circuit for RWY 22.
Standard left hand circuit for RWY 04
2.22.1.2 Leitast skal við að koma í og fara úr umferðarhring með 45° horni.2.22.1.2 Pilots shall endeavour to enter and leave the traffic circuit at a 45° angle.

BIEG AD 2.23Viðbótarupplýsingar
Additional Information

2.23.1 Eldsneytisgeymar2.23.1 Fuel Depot
Eldsneytisgeymir er staðsettur innan öryggissvæðis,
120 m frá miðlínu brautar og á norðurenda flughlaðs.
Sjá Rafrænt landslags- og hindranakort (ICAO).
A Fuel Depot is situated within the outer part of the runway strip, 120m from the centre line and on the north edge of apron. See Aerodrome Terrain and Obstacle Chart - ICAO (Electronic).
2.23.2 Fuglar á og við flugvöllinn2.23.2 Birds on and around the airport
Gæsir og álftir eru einu fuglar sem eitthvað kveður að við völlinn og eru nokkuð samstíga í tímasetningum. Eini munurinn er að álftin virðist ekki verpa mikið í nágrenni vallarins.Greylag geese and Swan are the most common bird at the airport, the birds arrive and leave at a similar time. The only difference is that the Swan doesn´t nest close to the airport.
Fyrstu fuglarnir koma oftast í byrjun apríl og eru fram í júní, koma svo aftur í ágúst og fara í lok október. The birds arrive in the beginning of April and stay until the end of June, then return in August and leave in the end of October.
Nokkuð mikill fjöldi gæsa verpir innan flugvallarsvæðisins, þá mest í jaðri varpstöðva við Lagarfljót og einnig í kjarri og runnum austan við braut.There is a number of Greylag geese that lay eggs within the airport, most of the nests are close to the river Lagarfljót and in the bushes east of the runway.
Áætlað er að um 100-150 pör verpi á árbökkum og hólmum Lagarfljóts norðan brautar.It is estimated that around 100 to 150 pairs lay eggs on the riverbanks and islets of Lagarfljót, north of the runway.
Gæsin er mikið á túnum sunnan og austan við braut og svo á Lagarfljótinu á nóttunni.The Greylag goose like to stay on the hayfield south and east of the runway moving on to the river during night.

BIEG AD 2.24Kort sem tilheyra flugvelli Charts Related to Aerodrome

Kort / ChartBlaðsíðunúmer / Page Number
BIEG AD 2.24.1.1-1Egilsstadir Aerodrome Chart
BIEG AD 2.24.6.1-1RNP SID RWY 04 New Chart
BIEG AD 2.24.7.1-1Egilsstadir SID RWY 04 - VAD 1A / VAD 1B
BIEG AD 2.24.7.1-3Egilsstadir SID RWY 22 - VAD 2A, ELVUR 2A, BRUSI 2A, FELLI 2A
BIEG AD 2.24.9.1-1Egilsstadir Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
BIEG AD 2.24.10.1-1Egilsstadir ILS or LOC RWY 04
BIEG AD 2.24.10.1-3Egilsstadir RNAV(GNSS)RNP RWY 04
BIEG AD 2.24.10.1-5Egilsstadir RNAV(GNSS)RNP RWY 22
BIEG AD 2.24.10.2-1Egilsstadir NDB RWY 04 Instrument Approach Chart - ICAO
BIEG AD 2.24.10.2-3Egilsstadir NDB RWY 22