BIGJ — GJÖGUR / GJOGUR

Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank: AD-2.20, AD-2.21, AD-2.22, AD-2.23

BIGJ AD 2.1Staðarauðkenni og heiti flugvallar Aerodrome location indicator and name

BIGJ — GJÖGUR / GJOGUR

BIGJ AD 2.2Landfræðilegar og stjórnunarupplýsingar flugvallar Aerodrome geographical and administrative data

ENGLISH/ ICELANDIC
1ARP coordinates and site at Aerodrome655943N 0211937W
Hnattstaða flugvallar
2Direction and distance from (city)250° GEO, 12 KM (6.5 NM) from Norðurfjörður
Stefna og fjarlægð frá (borg)
3Elevation / Reference temperature90 FT / 11.3°C (August)
Landhæð / viðmiðunarhitastig
4Geoid undulation at AD ELEV PSN214 FT
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
5MAG VAR / Annual change15°W (2015) / 0.28° decreasing
Misvísun / árleg breyting
6AD Administration / Rekstraraðili flugvallarDistrict 2 / Umdæmi 2:
address / heimilisfangISAVIA OHF. Ísafjarðarflugvelli 400 Ísafirði, Iceland
telephone / sími:+354 451 4033 AFIS
+354 456 3640 District manager / Umdæmisstjóri
telefax / símbréf:
email / netfang:
AFS:
7Types of traffic permitted IFR-VFR
Leyfð flugumferð
8RemarksNIL
Athugasemdir

BIGJ AD 2.3Þjónustutímar Operational hours

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD AdministrationNIL
Rekstraraðili flugvallar
2Customs and immigrationNIL
Tollur og útlendingaeftirlit
3Health and sanitationNIL
Heilsugæsla
4AIS Briefing OfficeNIL
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
5ATS Reporting Office (ARO)NIL
Flugvarðstofa
6MET Briefing OfficeH24 - IMO telephone / Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6000
Kynningastofa veðurþjónustu
7ATSAFIS: Summer / Sumartími 01 June to 30 Sept. / 1. júní til 30. sept. Fri. / Fös. 1130-1530 AFIS: Winter / Vetrartími 01 Oct. to 31 May / 1. okt. til 31. maí Tues., Fri / Þri., fös. 1130-1530 No service New Year's Eve, New Year's Day, Good Friday, Easter Sunday, Christmas Eve and Christmas Day / Engin þjónusta gamlársdag, nýársdag,föstudaginn langa, páskadag, aðfangadag og jóladag
Flugumferðarþjónusta
8FuellingNIL
Eldsneyti
9HandlingO/R / Skv. beiðni
Afgreiðsla
10SecurityNIL
Flugvernd
11De-icingNIL
Afísing
12Remarks ATS available on request outside operational hours, if personnel is available. Surcharge applies. Request service, with a minimum of 1 hour notice during summer and 2 hours notice during winter, via tel. +354 456 3640 or +354 451 4033
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges/ Flugumferðarþjónusta er veitt utan þjónustutíma gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá, svo fremi sem starfsmaður sé tiltækur. Óskið þjónustu, með að lágmarki 1 klst. fyrirvara að sumri og 2 klst. fyrirvara að vetri, í síma +354 456 3640 eða +354 451 4033
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia
Athugasemdir

BIGJ AD 2.4Afgreiðsla og tæki Handling services and facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1Cargo handling facilities:Limited - PN / Takmörkuð - Með fyrirfram beiðni
Fraktmeðhöndlun
2Fuel / oil types NIL
Eldsneytistegundir / olíur
3Fuelling facilities / capacityNIL
Eldsneytisbúnaður / magn
4De-icing facilitiesNIL
Afísingarbúnaður
5Hangar space for visiting aircraftNIL
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
6Repair facilities for visiting aircraftNIL
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIGJ AD 2.5Aðstaða farþega Passenger facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1HotelsNIL
Hótel
2Airport RestaurantNIL
Veitingastaðir á flugvelli
3TransportationNIL
Fólksflutningar
4Medical facilitiesNIL
Hjúkrunaraðstaða
5Bank and Post OfficeNIL
Banki og pósthús
6Tourist OfficeNIL
Ferðaskrifstofa
7RemarksTerminal / Flugstöð
Athugasemdir

BIGJ AD 2.6Björgun og eldvarnir Rescue and fire fighting services

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD category for fire fightingARFF CAT II
Flokkur slökkviþjónustu
2Rescue equipmentYes / Já
Björgunartæki
3Capability for removal of disabled aircraftNIL
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
4RemarksFor hours of operation, see ATS in / Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD-2.3
Athugasemdir

BIGJ AD 2.7Árstíðarbundnar hreinsanir Seasonal Availability - Clearing

ENGLISH/ ICELANDIC
1Types of clearing equipmentSee snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2
Tegund tækja
2Clearance prioritiesSee snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2
Forgangsröð hreinsunar
3RemarksAll seasons, winter conditions from Oct. to Apr. / Allt árið, vetrartími frá okt. til apr.
Athugasemdir

BIGJ AD 2.8Hlað, akbrautir og staðsetning gátstaða Aprons, taxiways and check locations data

ENGLISH/ ICELANDIC
1Apron surface and strengthAsphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús
Yfirborð hlaðs og styrkur
2Taxiway width, surface and strength23 M - Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
3Altimeter checkpoint location and elevationApron 98 FT / Hlað 98 FT
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
4VOR checkpointsNIL
VOR-gátunarstaðir
5INS checkpointsNIL
INS-gátunarstaðir
6RemarksNIL
Athugasemdir

BIGJ AD 2.9Leiðsaga og stjórnkerfi fyrir hreyfingar á jörðu niðri og merkingar Surface movement guidance and control system and markings

ENGLISH/ ICELANDIC
1Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft standsNIL
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
2RWY & TWY markings and LGTRWY Markings: Designation, THR and centreline RWY Lights: THR, END and EDGE TWY Markings: Centreline TWY Lights: NIL Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds og miðlínumerkingar Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós Akbrautarmerkingar: Miðlína Akbrautarljós: NIL
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
3Stop barsNIL
Stöðvunarljós
4RemarksNIL
Athugasemdir

BIGJ AD 2.10Flugvallarhindranir Aerodrome Obstacles

OBST ID / DesignationOBST typeOBST positionELEV / HGTMarkings / Type, colourRemarks
abcdef
BIGJOB0001Terrain660014.71N 0212036.89W244 / - FTNILNIL
BIGJOB0002Terrain660104.53N 0212247.72W372 / - FTNILNIL
BIGJOB0003Terrain660009.97N 0212318.86W237 / - FTNILNIL
BIGJOB0004Terrain655934.09N 0212324.16W708 / - FTNILNIL
BIGJOB0005Terrain655736.41N 0212250.20W369 / - FTNILNIL
BIGJOB0006Terrain655728.13N 0212338.45W1527 / - FTNILNIL
BIGJOB0007Terrain655931.37N 0212549.62W2095 / - FTNILNIL
BIGJOB0008Terrain655945.25N 0212458.32W1350 / - FTNILNIL
BIGJOB0009Terrain660126.40N 0212357.12W1076 / - FTNILNIL
BIGJOB0010Terrain660030.67N 0212359.51W232 / - FTNILNIL

BIGJ AD 2.11Veittar veðurupplýsingar Meteorological information provided

ENGLISH/ ICELANDIC
1Associated MET OfficeIcelandic Met Office, see GEN 3.5/ Veðurstofa Íslands, sjá GEN 3.5
Aðalveðurstofa
2Hours of serviceH24 / Allan sólarhringinn
Þjónustutími
3Office responsible for TAF preparationTAF not AVBL
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Periods of validityNIL
Gildistími
4Trend forecast / Interval of issuanceNIL
Leitnispá / Tímalengd milli spáa
5Briefing/consultation providedIcelandic Met Office / Veðurstofa Íslands Telephone / sími: + 354 522 6000
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
6Flight documentationSIGMET, Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts.
Fluggögn
Language(s) usedEnglish and Icelandic/ Enska og íslenska
Tungumál
7Charts and other information available for briefing or consultationRef:/Tilv.: GEN 3.1, GEN 3.5 http://en.vedur.is/weather/aviation/ http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
8Supplementary equipment available for providing informationNIL
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
9ATS units provided with informationNIL
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
10Additional information (limitation of service, etc.)NIL
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)

BIGJ AD 2.12Sérkenni flugbrauta Runway physical characteristics

Designations RWY NRTRUE BRGDimensions of RWY (M)Strength (PCN) & surface of RWY and SWYTHR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulationTHR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY
123456
04028960x23— Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús655929N 0211955W — GUND 214 FTTHR 83 FT —
22208960x23— Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús655957N 0211919W — GUND 214 FTTHR 54 FT —
Designations RWY NRSlope of RWY-SWYSWY dimensions (M)CWY dimensions (M)Strip dimensions (M)OFZ
17891011
04-0.9%NIL2001080 x 80NIL
22+0.9%NIL2001080 x 80NIL
Designations RWY NRRemarks
112
04Safety area is limited on both sides of RWY, especially at northern part of RWY / Öryggissvæði eru takmörkuð til beggja hliða, sérstaklega við norðurhluta brautar It should be noted that outside of the advertised service hours, traffic and/or pedestrians may be on the road to the west of the runway from the end of 22 to the terminal / Athygli skal vakin á því að fyrir utan auglýstan þjónustutíma gæti verið umferð ökutækja og/eða gangandi vegfarenda á akvegi vestan við flugbrautina frá enda 22 að flugstöð
22

BIGJ AD 2.13Tilgreindar viðmiðunarvegalengdir Declared distances

RWY DesignatorTORA (M)TODA (M)ASDA (M)LDA (M)Remarks
123456
049601160960960
229601160960960

BIGJ AD 2.14Aðflugs- og flugbrautarljós Approach and runway lighting

RWY DesignatorAPCH LGT typeLEN INTSTTHR LGT colourWBARVASIS (MEHT) PAPITDZ LGT LENRWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTSTRWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTSTRWY End LGT colour WBARSWY LGT LEN (M) colourRemarks
12345678910
04NIL GRN WBAR1, 2APAPI 3.0°NILNIL660 m, 60 m, WHI 300 m, 60 m, Y LIH3RED 4 WBARNIL
22NILGRN WBAR1, 2APAPI 3.0°NILNIL660 m, 60 m, WHI 300 m, 60 m, Y LIH3RED 4 WBARNIL
1Reduced WBAR, 4 ea. LGT on each side of RWY edge / Takmarkaður WBAR, 4 ljós utan hliðarbrún
2RWY THR ID LGT / Þröskuldarkenniljós
3RWY edge LGT, 3 m aside RWY / Hliðarljós, 3 m utan brautar
4RWY end LGT, 4 ea. LGT on each side of RWY edge / Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna

BIGJ AD 2.15Önnur lýsing og vararafmagn Other lighting, secondary power supply

ENGLISH/ ICELANDIC
1ABN/IBN location, characteristics and hours of operationABN FLG G and W on top of pole / í staur - PSN 655943N and 0211952W
Flugvallarviti - staðsetning
2WDI location and LGT Anemometer location and LGTNIL
Vindpoki staðsetning og lýsing Vindmælir staðsetning og lýsing
3TWY edge and centre line lighting Edge / Hliðar: All TWY / Allar Akbrautir Centre line / Miðlína: NIL
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
4Secondary power supply / switch-over timeSecondary power, switchover time 10 seconds / Vararafmagn, skiptitími 10 sekúndur
Vararafmagn / skiptitími
5Remarks:NIL
Athugasemdir

BIGJ AD 2.16Lendingarsvæði fyrir þyrlur Helicopter landing area

ENGLISH/ ICELANDIC
1Coordinates TLOF or THR of FATORunway in front of Terminal / Flugbraut framan við flugstöð
Staðsetning lendingarsvæðis
2TLOF and/or FATO elevation M/FTNIL
Hæð á lendingarstað M/FT
3TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, markingNIL
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
4True and MAG BRG of FATONIL
Réttstefna og segulstefna á FATO
5Declared distance availableNIL
Skilgreind lengd
6RemarksNIL
Athugasemdir

BIGJ AD 2.17Loftrými flugumferðarþjónustu ATS airspace

ENGLISH/ ICELANDIC
1Designation and lateral limitsUNCONTROLLED AIRSPACE / Óstjórnað loftrými
Heiti og útlínur
2Vertical limitsNIL
Hæðarmörk
3Airspace classificationClass G/ Flokkur G
Flokkun loftrýmis
4ATS unit call sign and language(s)Gjogur Information – Icelandic / English Gjögur flugradíó – Íslenska / Enska
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
5Transition altitude7000 FT MSL
Skiptihæð
6Hours of applicabilityH24
Opnunartími
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIGJ AD 2.18ATS fjarskiptabúnaður ATS communication facilities

Service designationCall signFrequencyHours of OperationRemarks
TransmitReceives
12345
AFISGJOGUR118.600See AD-2.3.7NIL

BIGJ AD 2.19Flugleiðsögu- og aðflugsbúnaður Radio navigation and landing aids

Type of aid, CAT of ILS/MLS (For VOR/ILS/MLS, give VAR)IDFrequencyHours of operationSite of transmitting antenna coordinatesElevation of DME transmitting antennaRemarks
1234567
NDB / MKRGJ340 KHZH24655941N 0211948WRange 40-50 NM approx Monitored during airports opening hours

BIGJ AD 2.23Viðbótarupplýsingar
Additional information

2.23.1 Fuglar á og við flugvöllinn2.23.1 Birds on and around the airport
Lítið sem ekkert er um fugl á ferð um eða við flugvöllinn. Ekkert varpland er við völlinn.Birds are not a problem around the airport. No birds nest near the airport.

BIGJ AD 2.24Kort sem tilheyra flugvelli Charts Related to Aerodrome

Kort / ChartBlaðsíðunúmer / Page Number
BIGJ AD 2.24.1.1-1Gjogur Aerodrome Ground Movement Chart
BIGJ AD 2.24.10.1-1Gjogur RNP A Instrument Approach Chart
BIGJ AD 2.24.10.1-3Gjogur NDB A Instrument Approach Chart - ICAO