BIGR — GRÍMSEY / GRIMSEY

Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank: AD-2.20, AD-2.21, AD-2.22

BIGR AD 2.1Staðarauðkenni og heiti flugvallar Aerodrome location indicator and name

BIGR — GRÍMSEY / GRIMSEY

BIGR AD 2.2Landfræðilegar og stjórnunarupplýsingar flugvallar Aerodrome geographical and administrative data

ENGLISH/ ICELANDIC
1ARP coordinates and site at Aerodrome663246N 0180102W
Hnattstaða flugvallar
2Direction and distance from (city)360° GEO, 1.85 KM (1 NM)
Stefna og fjarlægð frá (borg)
3Elevation / Reference temperature81 FT / 11.5° C (August)
Landhæð / viðmiðunarhitastig
4Geoid undulation at AD ELEV PSN210 FT
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
5MAG VAR / Annual change14° (2014) / 0.28°
Misvísun / árleg breyting
6AD Administration / Rekstraraðili flugvallarDistrict 3 / Umdæmi 3:
address / heimilisfangISAVIA OHF. Akureyrarflugvelli 600 Akureyri, Iceland
telephone / sími:+354 424 4370 +354 467 3130 AFIS
telefax / símbréf:
email / netfang:biar@isavia.is
AFS:
7Types of traffic permitted IFR-VFR
Leyfð flugumferð
8RemarksNIL
Athugasemdir

BIGR AD 2.3Þjónustutímar Operational hours

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD AdministrationDuring Office Hours 09:00-16:00 / Á skrifstofutíma 09:00-16:00
Rekstraraðili flugvallar
2Customs and immigrationNIL
Tollur og útlendingaeftirlit
3Health and sanitationNIL
Heilsugæsla
4AIS Briefing OfficeNIL
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
5ATS Reporting Office (ARO)NIL
Flugvarðstofa
6MET Briefing OfficeH24 - IMO telephone / Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6000
Kynningastofa veðurþjónustu
7ATSAFIS: Summer / Sumartími June / Júní Mon.-Fri. / Mán.-fös.: 0800-1700 Sat., Sun. / Lau., sun.: 1100-1600 01 July to 31 August / 1. júlí til 31. ágúst Mon., Tue., Fri. / Mán., þri., fös.: 0800-1700 Sat., Sun. / Lau., sun: 0900-1400 AFIS: Winter / Vetrartími 01 Sept. to 31 May / 1. sept. til 31. maí Tue., Fri., Sun / Þri., fös., sun.: 1200-1700 No service Christmas Eve and or at New Year's Eve after 1600, or at New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day. / Ekki þjónusta eftir 1600 aðfangadag og gamlársdag eða á nýársdag, páskadag og jóladag.
Flugumferðarþjónusta
8FuellingNIL
Eldsneyti
9HandlingO/R / Skv. beiðni
Afgreiðsla
10SecurityNIL
Flugvernd
11De-icingNIL
Afísing
12RemarksATS available on request outside operational hours, if personnel is available. Surcharge applies. Request service, with a minimum 1 hour´s notice during summer and 2 hour´s notice during winter, via Tel +354 467 3130
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges/
AthugasemdirFlugumferðarþjónusta veitt utan þjónustutíma gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá, svo fremi sem starfsmaður sé tiltækur. Óskið þjónustu, með að lágmarki 1 klst. fyrirvara að sumri og 2 klst. fyrirvara að vetri, í síma +354 467 3130
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia

BIGR AD 2.4Afgreiðsla og tæki Handling services and facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1Cargo handling facilities:Limited - PN / Takmörkuð - Með fyrirfram beiðni
Fraktmeðhöndlun
2Fuel / oil types NIL
Eldsneytistegundir / olíur
3Fuelling facilities / capacityNIL
Eldsneytisbúnaður / magn
4De-icing facilitiesNIL
Afísingarbúnaður
5Hangar space for visiting aircraftNIL
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
6Repair facilities for visiting aircraftNIL
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
7RemarksNo oxygen or related service / Ekkert súrefni eða hliðstæð þjónusta
Athugasemdir

BIGR AD 2.5Aðstaða farþega Passenger facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1HotelsIn town / Í bænum
Hótel
2Airport RestaurantNIL
Veitingastaðir á flugvelli
3TransportationTaxi/bus available on-request / Leigubílar/rútur samkvæmt beiðni
Fólksflutningar
4Medical facilitiesNIL
Hjúkrunaraðstaða
5Bank and Post OfficeNIL and YES
Banki og pósthús
6Tourist OfficeNIL
Ferðaskrifstofa
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIGR AD 2.6Björgun og eldvarnir Rescue and fire fighting services

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD category for fire fightingCAT III
Flokkur slökkviþjónustu
2Rescue equipmentYes / Já
Björgunartæki
3Capability for removal of disabled aircraftCrane in town / Krani í þorpi
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
4Remarks For hours of operation, see ATS in AD-2.3 / Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD-2.3
Athugasemdir

BIGR AD 2.7Árstíðarbundnar hreinsanir Seasonal Availability - Clearing

ENGLISH/ ICELANDIC
1Types of clearing equipmentSee snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2
Tegund tækja
2Clearance prioritiesSee snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2
Forgangsröð hreinsunar
3RemarksAll seasons, winter conditions from Oct. to Apr. / Allt árið, vetrartími frá okt. til apr.
Athugasemdir

BIGR AD 2.8Hlað, akbrautir og staðsetning gátstaða Aprons, taxiways and check locations data

ENGLISH/ ICELANDIC
1Apron surface and strengthAsphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús
Yfirborð hlaðs og styrkur
2Taxiway width, surface and strength20 M -Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
3Altimeter checkpoint location and elevationNIL
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
4VOR checkpointsNIL
VOR-gátunarstaðir
5INS checkpointsNIL
INS-gátunarstaðir
6RemarksNIL
Athugasemdir

BIGR AD 2.9Leiðsaga og stjórnkerfi fyrir hreyfingar á jörðu niðri og merkingar Surface movement guidance and control system and markings

ENGLISH/ ICELANDIC
1Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft standsProvided / Til staðar
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
2RWY & TWY markings and LGTRWY Markings: Designation, THR and centreline
RWY Lights: THR, END and EDGE
TWY Markings: Centreline and taxyhold
TWY Lights: EDGE

Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds og miðlínu
Brautarljós: þröskulds-, enda- og kantljós
Akbrautarmerkingar: Miðlína og biðlína
Akbrautarljós: kantljós
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
3Stop barsNIL
Stöðvunarljós
4RemarksNIL
Athugasemdir

BIGR AD 2.10Flugvallarhindranir Aerodrome Obstacles

OBST ID / DesignationOBST typeOBST positionELEV / HGTMarkings / Type, colourRemarks
abcdef
BIGROB2001Antenna663245.28N
0175933.18W
412 / - FTNILNIL
BIGROB2002Antenna663244.85N
0175933.90W
370 / - FTNILNIL
BIGROB2003Antenna663244.59N
0175931.59W
372 / - FTNILNIL
BIGROB2004Antenna663245.55N
0175932.77W
384 / - FTNILNIL
BIGROB2005Antenna663246.56N
0175932.05W
370 / - FTNILNIL
BIGROB2006Antenna663246.11N
0175933.82W
367 / - FTNILNIL
BIGROB2007Antenna663237.59N
0180100.32W
97 / - FTNILNIL
BIGROB2008WDI663301.79N
0180122.16W
93 / - FTNILNIL
BIGROB2009WDI663254.74N
0180105.36W
99 / - FTNILNIL
BIGROB2010WDI663229.96N
0180040.83W
101 / - FTNILNIL
BIGROB2011Building663252.39N
0180114.65W
97 / - FTNILNIL
BIGROB2012Mast663224.86N
0180051.75W
125 / - FTNILNIL
BIGROB2014Pole663251.94N
0180114.30W
93 / - FTNILNIL

BIGR AD 2.11Veittar veðurupplýsingar Meteorological information provided

ENGLISH/ ICELANDIC
1Associated MET OfficeIcelandic Met Office, see GEN 3.5 - / Veðurstofa Íslands, sjá GEN 3.5 -
Aðalveðurstofa
2Hours of serviceH24 / Allan sólarhringinn
Þjónustutími
3Office responsible for TAF preparationTAF not AVBL
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Periods of validityNIL
Gildistími
4Trend forecast / Interval of issuanceNIL
Leitnispá / Tímalengd milli spáa
5Briefing/consultation providedIcelandic Met Office / Veðurstofa Íslands Telephone / sími: + 354 522 6000
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
6Flight documentationMETAR, SIGMET, Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts.
Fluggögn
Language(s) usedEnglish and Icelandic / Enska og íslenska
Tungumál
7Charts and other information available for briefing or consultationRef:/Tilv.: GEN 3.1 - , GEN 3.5 - http://en.vedur.is/weather/aviation/ http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
8Supplementary equipment available for providing informationNIL
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
9ATS units provided with informationGrimsey AFIS / Grímsey Flugradíó ACC / Flugstjórnarmiðstöð
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
10Additional information (limitation of service, etc.)NIL
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)

BIGR AD 2.12Sérkenni flugbrauta Runway physical characteristics

Designations RWY NRTRUE BRGDimensions of RWY (M)Strength (PCN) & surface of RWY and SWYTHR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulationTHR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY
123456
17159.841030x23— Asphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús663301.41N 0180116.71W — GUND 210 FTTHR 81 FT —
35339.8431030x23— Asphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús663230.21N 0180047.96W — GUND 210 FTTHR 75 FT —
Designations RWY NRSlope of RWY-SWYSWY dimensions (M)CWY dimensions (M)Strip dimensions (M)OFZ
17891011
17-0.2%NILNIL1150x80NIL
35+0.2%NILNIL1150x80NIL
Designations RWY NRRemarks
112
17NIL
35

BIGR AD 2.13Tilgreindar viðmiðunarvegalengdir Declared distances

RWY DesignatorTORA (M)TODA (M)ASDA (M)LDA (M)Remarks
123456
171030103010301030
351030103010301030

BIGR AD 2.14Aðflugs- og flugbrautarljós Approach and runway lighting

RWY DesignatorAPCH LGT typeLEN INTSTTHR LGT colourWBARVASIS (MEHT) PAPITDZ LGT LENRWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTSTRWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTSTRWY End LGT colour WBARSWY LGT LEN (M) colourRemarks
12345678910
17NILGRNPAPI 3.0° (39.5 FT)NILNIL 1030 m, 60 m, WHI, LIHREDNILPAPI RWY 17 only useable within 8° east of centreline
35Lead in lights 450 m before THRGRNPAPI 3.0° (40.3 FT)NILNIL1030 m, 60 m, WHI, LIH REDNIL

BIGR AD 2.15Önnur lýsing og vararafmagn Other lighting, secondary power supply

ENGLISH/ ICELANDIC
1ABN/IBN location, characteristics and hours of operationNIL
Flugvallarviti - staðsetning
2WDI location and LGT Anemometer location and LGTTDZ RWY 35 and ca. 50 m south of terminal / Við snertisvæði brautar 35 og um 50 m sunnan flugstöðvar
Vindpoki staðsetning og lýsing Vindmælir staðsetning og lýsing
3TWY edge and centre line lightingEdge / Hliðar: All TWY / Allar akbrautir Centre line / Miðlína: NIL
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
4Secondary power supply / switch-over timeNIL
Vararafmagn / skiptitími
5Remarks:NIL
Athugasemdir

BIGR AD 2.16Lendingarsvæði fyrir þyrlur Helicopter landing area

ENGLISH/ ICELANDIC
1Coordinates TLOF or THR of FATOOn runway / Á braut
Staðsetning lendingarsvæðis
2TLOF and/or FATO elevation M/FT
Hæð á lendingarstað M/FT
3TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, markingRunway Asphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
4True and MAG BRG of FATONIL
Réttstefna og segulstefna á FATO
5Declared distance availableNIL
Skilgreind lengd
6RemarksNIL
Athugasemdir

BIGR AD 2.17Loftrými flugumferðarþjónustu ATS airspace

ENGLISH/ ICELANDIC
1Designation and lateral limitsUNCONTROLLED AIRSPACE Area of responsibility is the aerodrome and all aircraft flying in the vicinity of an aerodrome. An aircraft is in the vicinity of an aerodrome when it is in, entering or leaving an aerodrome traffic circuit. ÓSTJÓRNAÐ LOFTRÝMI: Ábyrgðarsvæði flugupplýsingaþjónustu er flugvöllurinn og næsta nágrenni hans. Næsta nágrenni flugvallar er skilgreint svæði þar sem flugvél er í umferðarhring, að koma í eða fara úr umferðarhring flugvallar.
Heiti og útlínur
2Vertical limitsNIL
Hæðarmörk
3Airspace classificationClass G / Flokkur G
Flokkun loftrýmis
4ATS unit call sign and language(s)Grímsey Flugradíó – Icelandic / Íslenska
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
5Transition altitude7000 FT MSL
Skiptihæð
6Hours of applicabilityH24
Opnunartími
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIGR AD 2.18ATS fjarskiptabúnaður ATS communication facilities

Service designationCall signFrequencyHours of OperationRemarks
TransmitReceives
12345
AFISGRIMSEY AFIS118.100See AD 2.3.7Reykjavik Control 119.700, 126.750

BIGR AD 2.19Flugleiðsögu- og aðflugsbúnaður Radio navigation and landing aids

Type of aid, CAT of ILS/MLS (For VOR/ILS/MLS, give VAR)IDFrequencyHours of operationSite of transmitting antenna coordinatesElevation of DME transmitting antennaRemarks
1234567

BIGR AD 2.23Viðbótarupplýsingar Additional Information

2.23.1 Fuglar á og við flugvöllinn2.23.1 Birds on and around the airport
Kríuvarp er í kringum flugvöllinn mest í móum austan við braut. Rita heldur sig í bjargi norðvestan við braut. Tern nest around the aerodrome, especially east of the runway. Kittiwake dwells in the cliff northwest of the runway.
Búast má við fuglum á og við flugbraut frá 1. maí til og með 30. september.Expect flocks of birds on runway and around airport, from 1st of May to 30th September.

BIGR AD 2.24Kort sem tilheyra flugvelli Charts Related to Aerodrome

Kort / ChartBlaðsíðunúmer / Page Number
BIGR AD 2.24.10.1-1Grimsey RNAV (GNSS) RWY 35 Instrument Approach Chart