BIHU — HÚSAVÍK / HUSAVIK

Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank: AD-2.20, AD-2.21, AD-2.22, AD-2.23

BIHU AD 2.1Staðarauðkenni og heiti flugvallar Aerodrome location indicator and name

BIHU — HÚSAVÍK / HUSAVIK

BIHU AD 2.2Landfræðilegar og stjórnunarupplýsingar flugvallar Aerodrome geographical and administrative data

ENGLISH/ ICELANDIC
1ARP coordinates and site at Aerodrome655709N 0172533W
Hnattstaða flugvallar
2Direction and distance from (city)
Stefna og fjarlægð frá (borg)
3Elevation / Reference temperature48 FT / 14° C (August)
Landhæð / viðmiðunarhitastig
4Geoid undulation at AD ELEV PSN
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
5MAG VAR / Annual change12°W (2016) / 0.28°
Misvísun / árleg breyting
6AD Administration / Rekstraraðili flugvallarDistrict 3 / Umdæmi 3:
address / heimilisfangISAVIA OHF. Akureyrarflugvelli 600 Akureyri, Iceland
telephone / sími:+354 424 4370 +354 464 1253 / +354 894 3677 AFIS
telefax / símbréf:
email / netfang:biar@isavia.is
AFS:
7Types of traffic permitted IFR-VFR
Leyfð flugumferð
8Remarks
Athugasemdir

BIHU AD 2.3Þjónustutímar Operational hours

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD AdministrationDuring Office Hours 09:00-16:00 / Á skrifstofutíma 09:00-16:00
Rekstraraðili flugvallar
2Customs and immigrationNIL
Tollur og útlendingaeftirlit
3Health and sanitationNIL
Heilsugæsla
4AIS Briefing OfficeNIL
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
5ATS Reporting Office (ARO)NIL
Flugvarðstofa
6MET Briefing OfficeH24 - IMO telephone / Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6000
Kynningastofa veðurþjónustu
7ATSAFIS: Summer / Sumartimi 1 June - 30 September / 1. júní - 30. sept. Mon./Mán. 0700 - 1800 Tue./Þri. 1400 - 1800 Wed./Mið. 1200 - 1500 Thu./Fim. 0800 - 1900 Fri./Fös. 1500 - 1800 Sat./Lau. 1200 - 1500 Sun./Sun. 1400 - 1700 AFIS: Winter / Vetrartími 1 Oct. - 31 May / 1. okt. - 31. maí Mon./Mán. 0700 - 1000 Tue./Þri. 0700 - 1800 Wed./Mið. Lokað Thu./Fim. 0800 - 1900 Fri./Fös. 1500 - 1800 Sat./Lau. Lokað Sun./Sun. 1600 - 1830 No service Christmas Eve and New Year's Eve after 1600, or at New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day. Ekki þjónusta eftir 1600 aðfangadag og gamlársdag eða á nýársdag, páskadag og jóladag.
Flugumferðarþjónusta
8FuellingNIL
Eldsneyti
9HandlingO/R / Skv. beiðni
Afgreiðsla
10SecurityNIL
Flugvernd
11De-icingNIL
Afísing
12Remarks ATS available on request outside operational hours, if personnel is available. Surcharge applies. Request service with a minimum 1 hour´s notice during summer and 2 hour´s notice during winter, via Tel +354 464 1253
Isavia user charges: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia Flugumferðarþjónusta veitt utan þjónustutíma gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá, svo fremi sem starfsmaður sé tiltækur. Óskið þjónustu með að lágmarki 1 klst. fyrirvara að sumri og 2 klst. fyrirvara að vetri, í síma +354 464 1253
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia
Athugasemdir

BIHU AD 2.4Afgreiðsla og tæki Handling services and facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1Cargo handling facilities:Limited - PN / Takmörkuð - Með fyrirfram beiðni
Fraktmeðhöndlun
2Fuel / oil types NIL
Eldsneytistegundir / olíur
3Fuelling facilities / capacityNIL
Eldsneytisbúnaður / magn
4De-icing facilitiesNIL
Afísingarbúnaður
5Hangar space for visiting aircraftNIL
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
6Repair facilities for visiting aircraftNIL
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIHU AD 2.5Aðstaða farþega Passenger facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1HotelsIn Town / Í bænum
Hótel
2Airport RestaurantRestaurants in town / Veitingahús í bænum
Veitingastaðir á flugvelli
3TransportationBus available on-request / Rútur samkvæmt beiðni
Fólksflutningar
4Medical facilitiesHospital in town / Sjúkrahús í bænum
Hjúkrunaraðstaða
5Bank and Post OfficeIn Town / Í bænum
Banki og pósthús
6Tourist OfficeIn Town / Í bænum
Ferðaskrifstofa
7RemarksTerminal / Flugstöð
Athugasemdir

BIHU AD 2.6Björgun og eldvarnir Rescue and fire fighting services

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD category for fire fightingCAT III
Flokkur slökkviþjónustu
2Rescue equipmentYes / Já
Björgunartæki
3Capability for removal of disabled aircraftCrane and trailer in town / Krani og tengivagn í þorpi
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
4RemarksFor hours of operation, see ATS in AD 2.3 / Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD 2.3
Athugasemdir

BIHU AD 2.7Árstíðarbundnar hreinsanir Seasonal Availability - Clearing

ENGLISH/ ICELANDIC
1Types of clearing equipmentSee snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2
Tegund tækja
2Clearance prioritiesSee snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2
Forgangsröð hreinsunar
3RemarksAll seasons, winter conditions from Oct. to Apr. / Allt árið, vetrartími frá okt. til apr.
Athugasemdir

BIHU AD 2.8Hlað, akbrautir og staðsetning gátstaða Aprons, taxiways and check locations data

ENGLISH/ ICELANDIC
1Apron surface and strengthAsphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús
Yfirborð hlaðs og styrkur
2Taxiway width, surface and strength20 M - Asphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
3Altimeter checkpoint location and elevation
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
4VOR checkpointsNIL
VOR-gátunarstaðir
5INS checkpointsNIL
INS-gátunarstaðir
6RemarksNIL
Athugasemdir

BIHU AD 2.9Leiðsaga og stjórnkerfi fyrir hreyfingar á jörðu niðri og merkingar Surface movement guidance and control system and markings

ENGLISH/ ICELANDIC
1Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft standsNIL
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
2RWY & TWY markings and LGT RWY Markings: Designation, THR and centreline RWY Lights: THR, END and EDGE TWY Markings: Centreline and taxihold
TWY Lights: EDGE
Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds og miðlínu Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós Akbrautarmerkingar: Miðlína og biðlína
Akbrautarljós: Kantljós
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
3Stop barsNIL
Stöðvunarljós
4RemarksNIL
Athugasemdir

BIHU AD 2.10Flugvallarhindranir Aerodrome Obstacles

OBST ID / DesignationOBST typeOBST positionELEV / HGTMarkings / Type, colourRemarks
abcdef
BIHUOB0001Terrain655519N 0172617.89W204 / - FTNILNIL
BIHUOB0002Terrain655519.48N 0172435.10W358 / - FTNILNIL
BIHUOB0003Terrain655509.37N 0172411.32W375 / - FTNILNIL
BIHUOB0004Terrain655705.93N 0172314.34W358 / - FTNILNIL
BIHUOB0005Terrain655721.86N 0172324.40W334 / - FTNILNIL
BIHUOB0006Terrain655801.91N
0172051.78W
320 / - FTNILNIL
BIHUOB0007Terrain655806.57N 0172100.70W312 / - FTNILNIL
BIHUOB0008Terrain655921.16N 0172205.01W349 / - FTNILNIL
BIHUOB0009Terrain655925.35N 0172217.60W327 / - FTNILNIL

BIHU AD 2.11Veittar veðurupplýsingar Meteorological information provided

ENGLISH/ ICELANDIC
1Associated MET OfficeIcelandic Met Office, see GEN 3.5 / Veðurstofa Íslands, sjá GEN 3.5
Aðalveðurstofa
2Hours of serviceH24 / Allan sólarhringinn
Þjónustutími
3Office responsible for TAF preparationTAF not AVBL
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Periods of validityNIL
Gildistími
4Trend forecast / Interval of issuanceNIL
Leitnispá / Tímalengd milli spáa
5Briefing/consultation providedIcelandic Met Office / Veðurstofa Íslands Telephone / sími: + 354 522 6000
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
6Flight documentationSIGMET
Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts.
Fluggögn
Language(s) usedEnglish and Icelandic / Enska og íslenska
Tungumál
7Charts and other information available for briefing or consultationRef:/Tilv.: GEN 3.1, GEN 3.5 http://en.vedur.is/weather/aviation/ http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
8Supplementary equipment available for providing informationNIL
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
9ATS units provided with informationNIL
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
10Additional information (limitation of service, etc.)NIL
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)

BIHU AD 2.12Sérkenni flugbrauta Runway physical characteristics

Designations RWY NRTRUE BRGDimensions of RWY (M)Strength (PCN) & surface of RWY and SWYTHR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulationTHR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY
123456
02011.591603X30— Asphalt Stabilized Gravel 30 m wide / Tjörubundin grús 30 m breið655643.63N 0172546.10W — —THR 48 FT —
20191.601603X30655734.32N 0172520.62W — —THR 44 FT —
Designations RWY NRSlope of RWY-SWYSWY dimensions (M)CWY dimensions (M)Strip dimensions (M)OFZ
17891011
02- 0.08%NILNIL1723X150
20+ 0.08%NILNIL1723X150
Designations RWY NRRemarks
112
02NIL
20

BIHU AD 2.13Tilgreindar viðmiðunarvegalengdir Declared distances

RWY DesignatorTORA (M)TODA (M)ASDA (M)LDA (M)Remarks
123456
021603160316031603NIL
201603160316031603

BIHU AD 2.14Aðflugs- og flugbrautarljós Approach and runway lighting

RWY DesignatorAPCH LGT type LEN INTSTTHR LGT colour WBARVASIS (MEHT) PAPITDZ LGT LENRWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTSTRWY edge LGT LEN; spacing, colour, INTSTRWY End LGT colour WBARSWY LGT LEN (M) colourRemarks
12345678910
02NIL LIM GRN WBAR1, 2 PAPI 3.5°NILNIL1125 m, 60 m WHI 480 m, 60 m, Y LIH3 RED4 WBARNIL
20NILLIM GRN WBAR2 PAPI 3.0°NILNIL1125 m, 60 m WHI 480 m, 60 m, Y LIHRED4 WBARNIL
1 Reduced WBAR, 4 ea. LGT on each side of RWY edge / Takmarkaður WBAR, 4 ljós utan hliðarbrúna 2 RWY THR ID LGT / Þröskuldarkenniljós 3 RWY edge LGT, 3 m aside RWY / Hliðarljós, 3 m utan brautar
4 RWY end LGT, 4 ea. LGT on each side of RWY edge / Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna

BIHU AD 2.15Önnur lýsing og vararafmagn Other lighting, secondary power supply

ENGLISH/ ICELANDIC
1ABN/IBN location, characteristics and hours of operationNIL
Flugvallarviti - staðsetning
2WDI location and LGT Anemometer location and LGTWDI: TDZ RWY 02/20 NO LGT / Vindpoki: Við snertipunkta brauta 02/20, ekki lýstur
Anemometer: Centre of RWY, NO LGT / Vindmælir: miðja brautar, ekki lýstur
Vindpoki staðsetning og lýsing Vindmælir staðsetning og lýsing
3TWY edge and centre line lightingEdge / Hliðar: All TWY / Allar akbrautir Centre line / Miðlína: NIL
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
4Secondary power supply / switch-over timeSecondary power, switch-over time 12 seconds / Vararafmagn, skiptitími 12 sekúndur
Vararafmagn / skiptitími
5Remarks:NIL
Athugasemdir

BIHU AD 2.16Lendingarsvæði fyrir þyrlur Helicopter landing area

ENGLISH/ ICELANDIC
1Coordinates TLOF or THR of FATOOn runway / Á braut
Staðsetning lendingarsvæðis
2TLOF and/or FATO elevation M/FT48 FT
Hæð á lendingarstað M/FT
3TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, markingRunway Asphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
4True and MAG BRG of FATONIL
Réttstefna og segulstefna á FATO
5Declared distance availableNIL
Skilgreind lengd
6RemarksNIL
Athugasemdir

BIHU AD 2.17Loftrými flugumferðarþjónustu ATS airspace

ENGLISH/ ICELANDIC
1Designation and lateral limitsUNCONTROLLED AIRSPACE Area of responsibility is the aerodrome and all aircraft flying in the vicinity of an aerodrome. An aircraft is in the vicinity of an aerodrome when it is in, entering or leaving an aerodrome traffic circuit. Óstjórnað loftrými: Ábyrgðarsvæði flugupplýsingaþjónustu er flugvöllurinn og næsta nágrenni hans. Næsta nágrenni flugvallar er skilgreint svæði þar sem flugvél er í umferðarhring, að koma í eða fara úr umferðarhring flugvallar
Heiti og útlínur
2Vertical limitsNIL
Hæðarmörk
3Airspace classificationClass G / Flokkur G
Flokkun loftrýmis
4ATS unit call sign and Language(s)Húsavík Flugradíó - Icelandic/Íslenska
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
5Transition altitude7000 FT MSL
Skiptihæð
6Hours of applicabilityH24
Opnunartími
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIHU AD 2.18ATS fjarskiptabúnaður ATS communication facilities

Service designationCall signFrequencyHours of OperationRemarks
TransmitReceives
12345
AFISHUSAVIK RADIO119.200See BIHU AD 2.3NIL

BIHU AD 2.19Flugleiðsögu- og aðflugsbúnaður Radio navigation and landing aids

Type of aid, CAT of ILS/MLS (For VOR/ILS/MLS, give VAR)IDFrequencyHours of operationSite of transmitting antenna coordinatesElevation of DME transmitting antennaRemarks
1234567
GARDUR
NDB
GA377 KHZH24655240N
0172748W
Range 25 NM approx Monitored during airports opening hours
HUSAVIK
L
HS329 KHZH24655537N
0172620W
Range 15 NM approx Monitored during airports opening hours

BIHU AD 2.20Svæðisbundnar umferðarreglur
Local traffic regulations

2.20.1 Takmarkanir kennslu- og æfingaflugs2.20.1 Training flights restrictions
Til að viðhalda öryggi getur flugleiðsöguþjónusta þurft að draga úr álagi án fyrirvara með því að takmarka þjálfunarflug.Air Naviagation Services may without prior notice need to restrict training flights in order to decrease workload and maintain safety.
2.20.2 Flug fisa2.20.2 Microlight operations
Flug fisa er heimilt.Microlights are accepted.
2.20.3 Umferð á jörðu og stæði2.20.3 Ground manoeuvring and parking
Hafið samband við flugradíó.Contact AFIS for instructions.

BIHU AD 2.21Flugaðferðir til hávaðamildunar
Noise abatement procedures

NILNIL

BIHU AD 2.22Flugaðferðir
Flight procedures

2.22.1 Almennt2.22.1 General
Ekki hefur verið skilgreindur umferðarhringur.Traffic circuit has not been established.

BIHU AD 2.23Viðbótarupplýsingar Additional Information

2.23.1 Fuglar á og við flugvöllinn2.23.2 Birds on and around the airport
Um 100 gæsapör verpa í nágrenni flugvallarins, aðallega vestur og suður af vellinum. Gæsir koma í fyrri hluta apríl og eru fram í miðjan júní, koma svo aftur um miðjan ágúst og fara í lok september. Graylag geese (around 100 pairs) nest around the airfield, they arrive in the beginning of April and stay until mid-June, then return mid-August and leave at the end of September.
Rjúpa verpir einnig á flugvallasvæðinu, oftast um 5 pör. About 5 pairs of ptarmigans nest within the airfield.
Eitthvað er um aðra fugla s.s. álft, spörfugla og máf. Swans, seagulls and passerines have been spotted around the area.

BIHU AD 2.24Kort sem tilheyra flugvelli Charts Related to Aerodrome

Kort / ChartBlaðsíðunúmer / Page Number
BIHU AD 2.2.24.1.1-1Husavik Aerodrome Ground Movement chart
BIHU AD 2.24.7.1-3Husavik SID RWY 20 RETUR 1A - ICAO
BIHU AD 2.24.10.1-1Husavik RNAV (GNSS)RNP RWY 02 Instrument Approach Chart - ICAO
BIHU AD 2.24.10.1-3Husavik NDB RWY 02 Chart updated