BIIS — ÍSAFJÖRÐUR / ISAFJORDUR

Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank:

BIIS AD 2.1Staðarauðkenni og heiti flugvallar Aerodrome location indicator and name

BIIS — ÍSAFJÖRÐUR / ISAFJORDUR

BIIS AD 2.2Landfræðilegar og stjórnunarupplýsingar flugvallar Aerodrome geographical and administrative data

ENGLISH/ ICELANDIC
1ARP coordinates and site at Aerodrome660329N 0230807W
Hnattstaða flugvallar
2Direction and distance from (city)200° GEO, 4.3 KM (2.3 NM) from Isafjordur / frá Ísafirði
Stefna og fjarlægð frá (borg)
3Elevation / Reference temperature8 FT / 12.3° C (July)
Landhæð / viðmiðunarhitastig
4Geoid undulation at AD ELEV PSN211 FT
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
5MAG VAR / Annual change15°W (2019) / 0.3°
Misvísun / árleg breyting
6AD Administration / Rekstraraðili flugvallarDistrict 2 / Umdæmi 2:
address / heimilisfangISAVIA OHF. Ísafjarðarflugvelli 400 Ísafirði, Iceland
telephone / sími:+354 456 3450 AFIS BIIS
+354 456 3640 District manager / Umdæmisstjóri
+354 456 4151 Emergency tel. / Neyðarnúmer
telefax / símbréf:
email / netfang:biistwr@isavia.is
AFS:
7Types of traffic permitted VFR
Leyfð flugumferð
8RemarksNIL
Athugasemdir

BIIS AD 2.3Þjónustutímar Operational hours

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD AdministrationDuring Office Hours 0900-1600 / Á skrifstofutíma 0900-1600
Rekstraraðili flugvallar
2Customs and immigrationNIL
Tollur og útlendingaeftirlit
3Health and sanitationNIL
Heilsugæsla
4AIS Briefing OfficeNIL
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
5ATS Reporting Office (ARO)NIL
Flugvarðstofa
6MET Briefing OfficeH24 - IMO telephone / Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6000
Kynningastofa veðurþjónustu
7ATSAFIS: Summer I / Sumartími I 1 June to 30 June / 1. júní til 30. júní Mon-fri/Mán-fös 0800-1700 Sat, sun/Lau, sun 0900-1600 Tue/Þri 30 June / 30. júní 0800-2000 Summer II / Sumartími II 1 July to 31 Agust/1. júlí til 31. ágúst Mon, wed, thu, fri/Mán, mið, fim, fös 0800-1700 Tue/Þri 0800-2000 Sat/Lau 0900-1400 Sun/sun 0900-1500 AFIS: Winter I / Vetrartími I 01 Sep. to 30 Sep. / 1. sept. til 30. sept. Mon, Thu, Fri. / Mán, Fim, fös. 0700-1800 Tue/þri. 0700-2030 Wed/Mið. 0800-1600 Sat/Lau. 0900-1800 Sun/sun. 0900-1800 AFIS: Winter II / Vetrartími II 01 Okt. to 31 Mar / 1. okt. til 31. mar. Mon.-Fri./Mán.-fös. 0745-1730 Sat/Lau. 0900-1500 Sun/Sun. 0900-1730 No service, after 1200, Christmas Eve and New Year's Eve. Closed Good Friday, Easter Sunday, Christmas Day and New Year's Day / Engin þjónusta, eftir kl. 1200, á aðfangadag og gamlársdag. Lokað föstudaginn langa, páskadag, jóladag og nýársdag
Flugumferðarþjónusta
8FuellingMán.-fös. / Mon.,- Fri.: 08:00 - 17:30
Lau., sun. / Sat., Sun.: 10:00 - 14:00

(O/R Limited / Þjónusta skv. beiðni takmörkuð)

No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.
Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag.
Eldsneyti
9Handling Mán.-fös. / Mon.,- Fri.: 08:00 - 17:30
Lau., sun. / Sat., Sun.: 10:00 - 14:00

(O/R Limited / Þjónusta skv. beiðni takmörkuð)

No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.
Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag.
Afgreiðsla
10SecurityAll days except Sundays / Alla daga nema sunnudaga: 0700-1800 Sundays / Sunnudaga: 0900-1800
Flugvernd
11De-icing Mán.-fös. / Mon.,- Fri.: 08:00 - 17:30
Lau., sun. / Sat., Sun.: 10:00 - 14:00

(O/R Limited / Þjónusta skv. beiðni takmörkuð)

No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.
Ekki er þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag.
Afísing
12RemarksATS available on request outside operational hours, if personnel is available. Surcharge applies. Request service, with minimum 1 hour´s notice during summer and 2 hour´s notice during winter, via +354 456 3450.
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges
AthugasemdirFlugumferðarþjónusta veitt utan þjónustutíma gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá, svo fremi sem starfsmaður sé tiltækur. Óskið þjónustu, með að lágmarki 1 klst. fyrirvara að sumri og 2 klst. fyrirvara að vetri í síma +354 456 3450
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia

BIIS AD 2.4Afgreiðsla og tæki Handling services and facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1Cargo handling facilities:Normal facilities available O/R / Venjulegur búnaður fyrir hendi skv. beiðni
Fraktmeðhöndlun
2Fuel / oil types AVGAS 100LL, JET A1 / NIL
Eldsneytistegundir / olíur
3Fuelling facilities / capacity170 L pr. min / 170 L á mín
Eldsneytisbúnaður / magn
4De-icing facilitiesO/R / Samkvæmt beiðni
Afísingarbúnaður
5Hangar space for visiting aircraftNIL
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
6Repair facilities for visiting aircraftNIL
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
7RemarksNo oxygen or related service / Ekkert súrefni eða hliðstæð þjónusta
AthugasemdirUmboðsaðili á Ísafjarðarflugvelli er: /The authorized handling agent at Isafjordur Airport is:


BIIS Phone / Sími:
Phone / Sími:
Fax:
Email / Netfang:
Air Iceland Connect
102 Reykjavik Airport, Iceland / 102 Reykjavíkurflugvelli
+354 456 3450 / +354 425 0933 +354 570 3000 / +354 460 7023 / +354 570 3540
+354 570 3555
websales@airicelandconnect.is,
ifjap@airicelandconnect.is, jetcenter@icelandair.is

BIIS AD 2.5Aðstaða farþega Passenger facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1HotelsIn town / Í bænum
Hótel
2Airport RestaurantRestaurants in town / Veitingahús í bænum
Veitingastaðir á flugvelli
3TransportationTaxi/bus available on-request / Leigubílar/rútur samkvæmt beiðni
Fólksflutningar
4Medical facilitiesHospital and ambulances in town / Sjúkrahús og sjúkrabílar í bænum
Hjúkrunaraðstaða
5Bank and Post OfficeIn Town / Í bænum
Banki og pósthús
6Tourist OfficeIn Town / Í bænum
Ferðaskrifstofa
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIIS AD 2.6Björgun og eldvarnir Rescue and fire fighting services

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD category for fire fightingCAT IV
Flokkur slökkviþjónustu
2Rescue equipmentYes / Já
Björgunartæki
3Capability for removal of disabled aircraftCrane, up to 60 tons and trailer / Krani, upp að 60 tonnum og tengivagn.
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
4RemarksFor hours of operation, see ATS in AD 2.3 / Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD 2.3
Athugasemdir

BIIS AD 2.7Árstíðarbundnar hreinsanir Seasonal Availability - Clearing

ENGLISH/ ICELANDIC
1Types of clearing equipmentSee snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2
Tegund tækja
2Clearance prioritiesSee snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2
Forgangsröð hreinsunar
3RemarksAll seasons, winter conditions from Oct. to Apr. / Allt árið, vetrartími frá okt. til apr.
Athugasemdir

BIIS AD 2.8Hlað, akbrautir og staðsetning gátstaða Aprons, taxiways and check locations data

ENGLISH/ ICELANDIC
1Apron surface and strengthAsphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús: 50x70 m
Yfirborð hlaðs og styrkur
2Taxiway width, surface and strengthAsphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús: 60 M
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
3Altimeter checkpoint location and elevationNIL
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
4VOR checkpointsNIL
VOR-gátunarstaðir
5INS checkpointsNIL
INS-gátunarstaðir
6RemarksNIL
Athugasemdir

BIIS AD 2.9Leiðsaga og stjórnkerfi fyrir hreyfingar á jörðu niðri og merkingar Surface movement guidance and control system and markings

ENGLISH/ ICELANDIC
1Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft standsYes / Já
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
2RWY & TWY markings and LGTRWY Markings: Designation, THR and centreline: NIL RWY Lights: THR, END and EDGE TWY Markings: Centreline and taxihold: NIL TWY Lights: EDGE
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljósBrautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds og miðlínumerkingar: NIL
Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós
Akbrautarmerkingar: Miðlína og biðlína: NIL
Akbrautarljós: Kantljós
3Stop barsNIL
Stöðvunarljós
4RemarksNIL
Athugasemdir

BIIS AD 2.10Flugvallarhindranir Aerodrome Obstacles

OBST ID / DesignationOBST typeOBST positionELEV / HGTMarkings / Type, colourRemarks
abcdef
The airport is surrounded with mountains/obstacles in all directions up to 2000 ft. except to NA, (see map AD 2.24.1.1-1) Umhverfis flugvöllinn er landslag/hindrun á alla vegu upp í 2000 ft. nema (út fjörðinn) til NA, (sjá kort AD 2.24.1.1–1)

BIIS AD 2.11Veittar veðurupplýsingar Meteorological information provided

ENGLISH/ ICELANDIC
1Associated MET OfficeIcelandic Met Office, see GEN 3.5 / Veðurstofa Íslands, sjá GEN 3.5
Aðalveðurstofa
2Hours of serviceH24 / Allan sólarhringinn
Þjónustutími
3Office responsible for TAF preparationIcelandic Met Office / Veðurstofa Íslands
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Periods of validitySee GEN 3.5.4.1 / Sjá GEN 3.5.4.1
Gildistími
4Trend forecast / Interval of issuanceNIL
Leitnispá / Tímalengd milli spáa
5Briefing/consultation providedIcelandic Met Office / Veðurstofa Íslands Telephone / sími: + 354 522 6000
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
6Flight documentationMETAR, TAF, SIGMET, Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts
Fluggögn
Language(s) usedEnglish and Icelandic / Enska og íslenska
Tungumál
7Charts and other information available for briefing or consultationRef:/Tilv.: GEN 3.1, GEN 3.5 http://en.vedur.is/weather/aviation/ http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
8Supplementary equipment available for providing informationAutomatic WX InfoTel: 456 3122 or 135.000 MHz. Key Trans 3 times to start the WX transmission. Note: Automatic WX Station positioned 4 NM NE of Airport at IS NDB. / Sjálfvirk veðurstöð sími 456 3122.
http://www.isavia.is/c/flugvedur
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
9ATS units provided with informationIsafjordur / Ísafjörður AFIS ACC/Flugstjórnarmiðstöð
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
10Additional information (limitation of service, etc.)Automatic Wx station positioned 4 NM NE of Airport at IS NDB. / Sjálfvirk veðurathugunarstöð er í Arnarnesi um 4 NM norðaustur af flugvellinum við IS NDB.
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)

BIIS AD 2.12Sérkenni flugbrauta Runway physical characteristics

Designations RWY NRTRUE BRGDimensions of RWY (M)Strength (PCN) & surface of RWY and SWYTHR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulationTHR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY
123456
0861.861400x42.5— Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús660318.51N 0230855.77W — GUND 211 FTTHR 8 FT —
26241.88 1400x42.5— Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús660339.81N 0230717.70W — GUND 211 FTTHR 8 FT —
Designations RWY NRSlope of RWY-SWYSWY dimensions (M)CWY dimensions (M)Strip dimensions (M)OFZRemarks
17891011
08 0% NIL NIL 1520 x 80* NIL *Strip dimension is 80 m at end 08 but narrows to 60 m at end 26 / Öryggissvæði er 80 m við enda brautar 08 en þrengist í 60 m við enda brautar 26
26 0% NIL NIL 1520 x 80* NIL

BIIS AD 2.13Tilgreindar viðmiðunarvegalengdir Declared distances

RWY DesignatorTORA (M)TODA (M)ASDA (M)LDA (M)Remarks
123456
081400140014001400NIL
261400140014001400NIL

BIIS AD 2.14Aðflugs- og flugbrautarljós Approach and runway lighting

RWY DesignatorAPCH LGT typeLEN INTSTTHR LGT colourWBARVASIS (MEHT) PAPITDZ LGT LENRWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTSTRWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTSTRWY End LGT colour WBARSWY LGT LEN (M) colourRemarks
12345678910
08NILLIH GRNNILNILNIL980 m, 60 m WHI 420 m, 60 m, Y LIHREDNIL
26NILLIH GRNNILNILNIL980 m, 60 m WHI 420 m, 60 m, Y LIHREDNIL

BIIS AD 2.15Önnur lýsing og vararafmagn Other lighting, secondary power supply

ENGLISH/ ICELANDIC
1ABN/IBN location, characteristics and hours of operationNIL
Flugvallarviti - staðsetning
2WDI location and LGT Anemometer location and LGTAt TDZ / Við snertisvæði brautar
Vindpoki staðsetning og lýsing Vindmælir staðsetning og lýsing
3TWY edge and centre line lighting NIL
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
4Secondary power supply / switch-over timeSecondary power, switch-over time 15 seconds / Vararafmagn, skiptitími 15 sekúndur
Vararafmagn / skiptitími
5Remarks:NIL
Athugasemdir

BIIS AD 2.16Lendingarsvæði fyrir þyrlur Helicopter landing area

ENGLISH/ ICELANDIC
1Coordinates TLOF or THR of FATO660329N 0230807W
Staðsetning lendingarsvæðis
2TLOF and/or FATO elevation M/FT8 FT
Hæð á lendingarstað M/FT
3TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, markingOn RWY, asphalt stabilized gravel / Á braut, tjörubundin grús
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
4True and MAG BRG of FATONIL
Réttstefna og segulstefna á FATO
5Declared distance availableNIL
Skilgreind lengd
6RemarksNIL
Athugasemdir

BIIS AD 2.17Loftrými flugumferðarþjónustu ATS airspace

ENGLISH/ ICELANDIC
1Designation and lateral limitsUNCONTROLLED AIRSPACE Area of responsibility is the aerodrome and all aircraft flying in the vicinity of an aerodrome. An aircraft is in the vicinity of an aerodrome when it is in, entering or leaving an aerodrome traffic circuit. ÓSTJÓRNAÐ LOFTRÝMI: Ábyrgðarsvæði flugupplýsingaþjónustu er flugvöllurinn og næsta nágrenni hans. Næsta nágrenni flugvallar er skilgreint svæði þar sem flugvél er í umferðarhring, að koma í eða fara úr umferðarhring flugvallar
Heiti og útlínur
2Vertical limitsNIL
Hæðarmörk
3Airspace classificationClass G Flokkur G
Flokkun loftrýmis
4ATS unit call sign and language(s)Isafjordur Information - Icelandic / English Ísafjörður Flugradíó – Íslenska / Enska
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
5Transition altitude7000 FT MSL
Skiptihæð
6Hours of applicabilityH24
Opnunartími
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIIS AD 2.18ATS fjarskiptabúnaður ATS communication facilities

Service designationCall signFrequencyHours of OperationRemarks
TransmitReceives
12345
AFISISAFJORDUR RADIO118.800See BIIS AD 2.3NIL

BIIS AD 2.19Flugleiðsögu- og aðflugsbúnaður Radio navigation and landing aids

Type of aid, CAT of ILS/MLS (For VOR/ILS/MLS, give VAR)IDFrequencyHours of operationSite of transmitting antenna coordinatesElevation of DME transmitting antennaRemarks
1234567
NDBIS385 KHZH24660554.3N 0230220.3WRange 25 NM approx Monitored during airports opening hours
LOG400 KHZH24660238.3N 0224053.2WRange 25 NM approx Monitored during airports opening hours
DMEOGCH 38XH24660237.2N 0224058.4W0 FTMonitored during airports opening hours
NDBRE316 KHZH24655535.4N 0222553.5WRange 50 NM approx Monitored during airports opening hours

BIIS AD 2.20Svæðisbundnar umferðarreglur Local traffic regulations

2.20.1 Flug fisa2.20.1 Microlight operations
Flug fisa er heimilt.Microlights are accepted
2.20.2 Takmarkanir kennslu- og æfingaflugs2.20.2 Training flights restrictions
NILNIL
2.20.3 Umferð á jörðu og stæði2.20.3 Ground manoeuvring and parking
Hafið samband við flugradíóContact AFIS for instructions

BIIS AD 2.21Flugaðferðir til hávaðamildunar Noise abatement procedures

NILNIL

BIIS AD 2.22Flugaðferðir Flight procedures

2.22.1 Almennt2.22.1 General
Vegna þess hversu þröngt er við Ísafjarðarflugvöll hefur ekki verið skilgreindur umferðarhringur.Traffic circuit has not been stablished due to the high mountains close to the aerodrome.

BIIS AD 2.23Viðbótarupplýsingar Additional Information

3 rauð hindranaljós eru í Kirkjubólshlíð og auk þess er hvítt leifturljós á Arnarnesi, við IS NDB. Einnig er hvítt leifturljós í Hnífsdal. Eftirfarandi reglur gilda:There are 3 red obstruction lights in the hill east of the runway. There is also a white flashing light at Arnarnes by the IS NDB and a white flashing light at Hnífsdalur. The following rules apply:
Lending og flugtak á brautum 08/26 eru ekki leyfð innan skilgreindra marka næturflugs, þ.e. þegar sól er meira en 6° undir sjóndeildarhring, nema fyrir leitar-, björgunar- og sjúkraflug.Take off and landing on RWY 08/26 are not allowed at night. The only exeptions are search-, rescue and ambulance flights.
Flugtak á braut 08 er undanþegið framangreindum takmörkunum og heimilt, með eftirtöldum skilyrðum:Take off RWY 08 is exempt the above restriction and is allowed, with the following conditions:
1. Skyggni skal vera að minnsta kosti 7 km1. Visibility 7 km or more
2. Skýjahæð skal vera 1500 ft eða hærri2. Ceiling is at least 1500 feet
3. Eftirfarandi vindtakmarkanir gilda:3. The following wind restriction apply:
Vindáttir (segulstefna)HámarksvindhraðiWind direction (magnetic) Maximum wind
20° til 30°20 hnútar20° to 30°20 Kts
30° til 70°30 hnútar30° to 70°30 Kts
70° til 90°20 hnútar70° to 90°20 Kts
90° til 20°10 hnútar90° to 20°10 Kts

Flugmenn gæti sérstakrar varúðar vegna hugsanlegra vindsveipa þegar vindur stendur af Kirkjubólshlíð eða Eyrarfjalli. Caution should be used because of possible gust of wind when the wind direction is from the south east or north west.
4. Ef hindranaljós eru biluð, skip í rennunni eða við Sundabakka við innsiglingu Ísafjarðarhafnar mun flugradíómaður í flugturni gefa upplýsingar þar um. 4. The AFIS at BIIS will give applicable information if the obstruction lights are unserviceable, a ship is in the channel or at Sundabakki at Ísafjörður harbour.
5. Flugtak að næturlagi á braut 08 er takmarkað við leigu- og áætlunarflug og auk þess við loftför í eigu íslenska ríkisins eða rekin af því. Skilyrði er að tveir flugmenn séu í áhöfn.5. Take off at night RWY 08 is restricted to state aircraft, charter- and scheduled flights. Two pilots are required.
6. Flugmenn skulu vera kunnugir staðarháttum. Þeir skulu hafa framkvæmt flugtak af braut 08 að degi til áður en brautin er notuð að nóttu. Skal það staðfest af flugrekanda til Samgöngustofu.6. Pilots must be familiar with local conditions and have departed from runway 08 at daytime before using the runway at night. This shall be confirmed by the operator to the Icelandic Transport Authority.
Æskilegur ferill flugvélar eftir flugtak á braut 08 er sýndur á meðfylgjandi teikningu:
The recommended track after departure RWY 08 is shown on the drawing below:

Fuglar á og við flugvöllinnBirds on and around the airport
Tjörnin fyrir ofan flugbrautina hefur mikið aðdráttarafl fyrir fugla og er þar varpstæði fyrir 15-25 fuglategundir.About 15-25 species of birds nest near the pond located east of the airport.
Einnig er varpstæði sunnan við vestari helming flugbrautar, aðallega er um að ræða æðarfugl og kríu, gæs og aðrar tegundir í mun minna mæli.There is also a nesting ground south of the western part of the runway, mostly eider and tern, also a little bit of Graylag goose and other species.
Eitthvað er af öðrum fugli innan 3 km radíus frá flugvellinum. Within a radius of 3 km around the airport there are some other species.
Tímabil fugla er frá miðjum apríl til loka ágúst, lítið um fugl á öðrum tíma árs.The birds arrive in the beginning of April and stay until the end of August, in other months of the year there are not many birds in the vicinity of the airport.

BIIS AD 2.24Kort sem tilheyra flugvelli Charts Related to Aerodrome

Kort / ChartBlaðsíðunúmer / Page Number
BIIS AD 2.24.1.1-1Isafjordur Aerodrome Chart
BIIS AD 2.24.7.1-1Isafjordur RNP SID RWY 08 - ISACI 1A, RE 1A
BIIS AD 2.24.10.2-1Isafjordur RNP C Instrument Approach Chart - ICAO
BIIS AD 2.24.10.2-3Isafjordur RNP D Instrument Approach Chart - ICAO
BIIS AD 2.24.10.3-1Isafjordur NDB C Instrument Approach Chart - ICAO