BIKF — KEFLAVÍK / KEFLAVIK  

Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank:

BIKF AD 2.1Staðarauðkenni og heiti flugvallar Aerodrome location indicator and name

BIKF — KEFLAVÍK / KEFLAVIK  

BIKF AD 2.2Landfræðilegar og stjórnunarupplýsingar flugvallar Aerodrome geographical and administrative data

ENGLISH/ ICELANDIC
1ARP coordinates and site at Aerodrome635906N 0223620W Runway Intersection / Brautarmót
Hnattstaða flugvallar
2Direction and distance from (city)250° GEO, 3 KM (1.62 NM) from Keflavík, 258° GEO / 50 KM (27 NM) from Capital City, Reykjavík
Stefna og fjarlægð frá (borg)
3Elevation / Reference temperature169 FT / 14.4°C (July)
Landhæð / viðmiðunarhitastig
4Geoid undulation at AD ELEV PSN217 FT
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
5MAG VAR / Annual change14°W (2016) / 0.3° decreasing / minnkandi
Misvísun / árleg breyting
6AD Administration / Rekstraraðili flugvallar
address / heimilisfangISAVIA OHF. Keflavíkurflugvelli 235 Keflavík, Iceland
telephone / sími:+354 425 6000
email / netfang:kefairport@kefairport.is
AFS:BIKFYDYX AFTN
website / heimasíða:www.kefairport.com
7Types of traffic permitted IFR-VFR
Leyfð flugumferð
8RemarksNIL
Athugasemdir

BIKF AD 2.3Þjónustutímar Operational hours

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD AdministrationDuring Office Hours / Á skrifstofutíma
Rekstraraðili flugvallar
2Customs and immigrationH24
Tollur og útlendingaeftirlit
3Health and sanitationH24 - O/R / Skv. beiðni
Heilsugæsla
4AIS Briefing OfficeH24
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
5ATS Reporting Office (ARO)H24
Flugvarðstofa
6MET Briefing OfficeH24 - IMO telephone / Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6000
Kynningastofa veðurþjónustu
7ATSATC / Flugstjórnarþjónusta: H24
Flugumferðarþjónusta
8FuellingH24
Eldsneyti
9HandlingH24
Afgreiðsla
10SecurityH24
Flugvernd
11De-icingH24
Afísing
12RemarksNIL
Athugasemdir

BIKF AD 2.4Afgreiðsla og tæki Handling services and facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1Cargo handling facilities
Normal at airport (cargo loader, high loader, fork lifts and conveyor belt loader) / Venjuleg á flugvelli (færibandabíll, háir kranar og gaffallyftarar)
Fraktmeðhöndlun
2Fuel / oil types JET A-1/ Turbo oils - AEROSHELL 15 W 50 multigrade
Eldsneytistegundir / olíur
3Fuelling facilities / capacityH24 / Delivery rate up to 3500 litres per minute per fuelling unit from the aviation fuel hydrant system and up to 2000 litres per minute from refuellers. Allan sólarhringinn / Hámarks afköst á hvert tæki: 3500 l/mín úr eldsneytis tengibrunni og 2000 l/mín úr tankbíl.
Eldsneytisbúnaður / magn
4De-icing facilitiesO/R Skv. beiðni
Afísingarbúnaður
5Hangar space for visiting aircraftMost aircraft types on request / Flestar tegundir loftfara skv. beiðni
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
6Repair facilities for visiting aircraftMost aircraft types on request / Flestar tegundir loftfara skv. beiðni
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
7RemarksOxygen or related service on request / Súrefni eða hliðstæð þjónusta skv. beiðni
Athugasemdir
Flugafgreiðsluaðilar á Keflavíkurflugvelli eru: / The authorized handling agents at Keflavík Airport are:Phone / Sími:
Email / Netfang:
SITA:
AFS:
Web / Veffang:
ACE FBO KEFLAVIK
Building 835, 235 Keflavik Airport, Iceland /
Bygging 835, 235 Keflavíkurflugvelli
+354 424 6400KEF64XH
BIKFXHAKPhone / Sími:
Fax:
Email / Netfang:
SITA:
AFS:
Web / Veffang:
Airport Associates
Building 10, 235 Keflavik Airport, Iceland /
Bygging 10, 235 Keflavíkurflugvelli
+354 420 0700
+354 420 0707KEFOOXH
BIKFCLXXPhone / Sími:
Fax:
Email / Netfang:
AFS:
Web / Veffang:
FBO SouthAir Iceland / FBO Suðurflug
Building 810, 235 Keflavik Airport, Iceland
Bygging 810, 235 Keflavíkurflugvelli
+354 425 5520
+354 425 5521BIKFSFKO

Phone / Sími:
Fax:
Email / Netfang:
SITA:
AFS:
Web / Veffang:
IGS Ground Services /
IGS Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf.
Building 11, 235 Keflavik Airport, Iceland
Bygging 11, 235 Keflavíkurflugvelli
IGS Ground Services:
+354 425 0277
+ 354 425 0275KEFKSFI
BIKFXHAX

BIKF AD 2.5Aðstaða farþega Passenger facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1HotelsHotels by the airport, in nearest towns, and in Reykjavik City / Hótel á flugvellinum, í næstu bæjum og í Reykjavík
Hótel
2Airport RestaurantYes / Já
Veitingastaðir á flugvelli
3TransportationTaxis and buses available for near towns and Reykjavik City / Leigubílar og rútur til næstu bæja og til Reykjavíkur
Fólksflutningar
4Medical facilitiesHospital in town / Sjúkrahús í bænum
Hjúkrunaraðstaða
5Bank and Post OfficeBank and Post Box at AD / Banki og póstkassi á flugvelli
Banki og pósthús
6Tourist OfficeYes / Já
Ferðaskrifstofa
7RemarksDuty Free shopping at Leifur Eiríksson Air Terminal at the Airport / Fríhöfn og verslanir í flugstöðinni
Athugasemdir

BIKF AD 2.6Björgun og eldvarnir Rescue and fire fighting services

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD category for fire fightingCAT VIII (CAT-8) from hrs. 05:00-19:00 CAT VII (CAT-7) from hrs. 19:00-05:00
/
Slökkviflokkur VIII (CAT-8) milli kl. 05:00 og 19:00 Slökkviflokkur VII (CAT-7) milli kl. 19:00 og 05:00
Flokkur slökkviþjónustu
2Rescue equipmentYes / Já
Björgunartæki
3Capability for removal of disabled aircraftCrane, up to 40 tons O/R / Krani, allt að 40 tonn samkvæmt beiðni
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
4RemarksFoaming of runways is not available / Eldvarnarfroða á flugbrautir ekki fáanleg
Athugasemdir

BIKF AD 2.7Árstíðarbundnar hreinsanir Seasonal Availability - Clearing

ENGLISH/ ICELANDIC
1Types of clearing equipmentSee snow plan AD 1.2.2 / Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2
Tegund tækja
2Clearance prioritiesSee snow plan AD 1.2.2 / Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2
Forgangsröð hreinsunar
3RemarksAll seasons, winter conditions from Oct. to Apr. / Allt árið, vetrartími frá okt. til apr.
Athugasemdir

BIKF AD 2.8Flughlöð, akbrautir og staðsetning gátstaða Aprons, taxiways and check locations data

ENGLISH/ ICELANDIC
1Apron surface and strengthSee Aircraft Parking/docking Chart, BIKF 2.24.2.1-1, BIKF 2.24.2.2-1 and BIKF AD 2.24.1.3 - 1
Yfirborð hlaðs og styrkur
2Taxiway width, surface and strengthTWY N 1-330 MPCN 60/F/A/W/T
TWY N 423 M PCN 50/F/A/W/T
TWY K 130 MPCN 36/F/B/W/T
TWY K 230 MPCN 32/F/A/W/T
TWY K 3-430 MPCN 43/F/A/X/T
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkurTWY D 115 MPCN 78/F/B/W/T
TWY C 323 MPCN 58/F/A/W/T
TWY S 1-430 MPCN 65/F/A/W/T
TWY E 1-423 MPCN 68/F/B/W/T
TWY G 123 MPCN 50/F/A/W/T
TWY G 223 MPCN 53/R/A/W/T
TWY A 123 MPCN 80/F/A/X/T
TWY B 123 MPCN 80/F/A/X/T
3Altimeter checkpoint location and elevationTerminal apron, elevation 131 FT / Á flughlaði flugstöðvar Leifs Eiríkssonar, landhæð 131 FT
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
4VOR checkpointsNIL
VOR-gátunarstaðir
5INS checkpointsNIL
INS-gátunarstaðir
6Coordinates for aircraft standsSee Aircraft Parking/docking Chart / BIKF 2.24.2.1 - 1 and BIKF 2.24.2.2 - 1
Hnit loftfarastæða
7RemarksUse of release points shall be in accordance with the following instructions.
Any deviations shall be coordinated with ATC /
Notkun á sleppipunktum skal vera í samræmi við eftirfarandi leiðbeiningar.
Allar breytingar á því skulu gerðar í samráði við turn.
Athugasemdir
Stands 1, 3, 5, 7 and 46 / Stæði 1, 3, 5, 7 og 46
- Stands 1, 3, 5, 7 and 46 shall use tug release-point 9. Note! Jet blast hazard at terminal building if aircraft is released before this release-point. If needed due to traffic ATC might request aircraft to push and pull to tug release-point 10. - Stæði 1, 3, 5, 7 og 46 skulu nota sleppi-punkt 9. ATH! Þrýstiloftshætta er til staðar við flugstöðvarbyggingu (FLE) ef flugvélum er sleppt áður en komið að þessum sleppipunkti. Ef þörf krefur vegna umferðar getur ATC krafist þess að loftfar verði ýtt og dregið í sleppi-punkt 10.
Stands 9, 40, 42 and 44 / Stæði 9, 40, 42 og 44
- Stands 9, 40, 42 and 44 shall use tug release-point 10. If needed due to traffic ATC might request aircraft to push further back to tug release-point 9. Furthermore, all aircraft on these stands might be requested to push long to tug release-point 11 on N5. - Stæði 9, 40, 42 og 44 skulu nota sleppi-punkt 10. Ef þörf krefur vegna umferðar getur ATC krafist þess að loftfari sé ýti aftur til sleppi-punkt 9. Enn fremur gæti verið um langa ýtingu á þessum stað að sleppi-punkti 11 á N5.
Stands 11 and 14 / Stæði 11 og 14
- Aircraft on stand 11 and 14 shall use tug release-point 8. Note! Potential hazard behind aircraft in push back from aircraft traffic on TWY Charlie. Aircraft will be instructed to face east or west depending on expected taxi route after pushback. Aircraft can also expect to be pushed long to tug release-point 11 on N5. - Loftfari á stæði 11 og 14 skulu nota sleppi-punkt 8. ATH! Hætta getur skapast fyrir aftan loftfars í ýtingu, vegna umferðar loftfars eftir akbraut Charlie. Loftfari verða beðið um að vísa í austur eða vestur eftir áætlaðri akstursleið. Loftfar geta einnig búist við því að fá langa ýtingu að sleppi-punkti 11 á N5.
Stands 2, 4, 6 and 8 / Stæði 2, 4, 6 og 8
- Aircraft on stand 2, 4, 6, 8 shall use tug release-point 5. Note! Jet blast hazard at terminal building if aircraft is released before this release-point. If needed due to traffic ATC might request aircraft to push and pull to tug release-point 4 to exit via N14. A pushback towards tug release-point 4 can also be expected, aircraft will be instructed to face west and expect exit via N13. Push and pull to tug release-point 6 can also be expected. - Loftfar á stæði 2, 4, 6, 8 skulu nota sleppi-punkt 5. ATH! Þrýstiloftshætta er til staðar við flugstöðvarbyggingu (FLE) ef flugvélum er sleppt áður en komið að þessum sleppipunkti. Ef þörf krefur vegna umferðar getur ATC krafist þess að loftfar verði ýtt eða dregið á sleppi-punkt 4 og aka um útkeyrslu N14. Einnig er hægt að búast við ýtingu í átt að sleppi-punkt 4, flugvél verður beðin um að vísa í vestur og búast við brottför um útkeyrslu N13. Einnig er möguleiki að loftfar fari á sleppipunkt 6.
Stands 62, 63 and 65 / Stæði 62, 63 og 65
- Aircraft on stands 62, 63 and 65 shall use tug release-point 12 or 11. - Loftfar á stæði nr. 62, 63 og 65 skulu nota sleppi-punkt 12 eða 11.
Stands 10 and 79 / Stæði 10og 79
- Aircraft on stand 10 and 79 shall use tug release-point 6. If needed due to traffic ATC might request aircraft to push to tug release-point 5 or 7. - Loftfar á stæðum 10 og 79 skulu nota sleppi-punkt 6. Ef þörf krefur vegna umferðar getur ATC krafist þess að loftfar fari á punkt 5 eða 7.
Stands 12 and 77 / Stæði 12 og 77
- Aircraft on stand 12 and 77 shall use tug release-point 7. If needed due to traffic ATC might request aircraft to push to tug release-point 5 or 6. - Loftfar á stæðum 12 og 77 skulu nota sleppi-punkt 7. Ef þörf krefur vegna umferðar getur ATC krafist þess að loftfar fari á punkt 5 eða 6.
Stands 76 and 78 / Stæði 76 og 78
- Aircraft on stand 78, 76 shall use tug release-point 4. If needed due to traffic ATC might request aircraft to push to tug release-point 3 or 2. - Loftfar á stæði 78, 76 skulu nota sleppi-punkt 4. Ef þörf krefur vegna umferðar getur ATC krafist þess að loftfar fari á punkt 3 eða 2.
Stands 74 / Stæði 74
- Aircraft on stand 74 shall use tug release-point 3. If needed due to traffic ATC might request aircraft to push to tug release-point 2 og 4. - Loftfar á stæði 74 skulu nota sleppi-punkt 3. Ef þörf krefur vegna umferðar getur ATC krafist þess að loftfar ýti á 2 og 4.
Stands 70, 71, 72 and 73 / Stæði 70, 71, 72 og 73
- Aircraft on stand 70, 71, 72, 73 shall use tug release-point 1. If needed due to traffic ATC might request aircraft to push to tug release-point 2 - Loftfar á stæði 70, 71, 72, 73 skulu nota sleppi-punkt 1. Ef þörf er á vegna umferðar er möguleiki á að flugturn óski eftir að loftfar fari á punkt 2.
Stand 75 / Stæði 75
- Aircraft on stand 75 shall use tug release-point 2. If needed due to traffic ATC might request aircraft to push to tug release-point 1. - Loftfar á stæði 75 skulu nota sleppi-punkt 2. Ef þörf er á er vegna umferðar möguleiki á að flugturn óski eftir að loftfar fari á punkt 1.
Stands 55, 57, 59 and 61 / Stæði 55, 57, 59 og 61
Taxiing under own power on stands 55, 57, 59 and 61 is only permitted for direct nose-in parking. Aircraft parked on those stands shall be pushed-back or towed into TWY K-3 to tug release-point 13. Engine start up with caution due to jet blast hazard. / Ekki skal aka loftförum undir eigin afli á loftfarastæði 55, 57, 59 og 61 nema þegar lagt er í beinni stefnu inn á stæðin frá akbrautinni. Ýta skal loftförum af þessum stæðum eða þau toguð inn á akbraut K-3 á sleppipunkt 13. Sérstaka aðgát skal sýna við ræsingu hreyfla vegna hættu af þotublæstri.
Rapid Exit Taxyway / Flýtiafreinar TWY A-1 and TWY B-1 are authorized as Rapid Exit Taxy way / Leyfilegt er að nota Akbrautir A-1 og B-1 sem flýtiafreinar
Taxiway D-1 / Akbraut D-1

D-1 taxiway onto the "Hot cargo" pad is only 15 m wide. The Taxiway is only authorized for aircraft of category A and B or class C with a wheel base less than 18 meters. Other aircraft up to or equal to class E shall enter the "Hot cargo" pad by taxiway Golf 1 and 2. Aircraft in Class F is not intended to drive onto the "Hot cargo" pad. / D-1 akbrautin inn á ,,Hot-cargo" stæðið er einungis 15 m breið. Akbrautin er einungis heimil loftförum í flokki A og B eða flokki C með bil milli hjóla minna en 18 metrar. Önnur loftför upp að eða í stærðarflokki E eiga að fara inn á ,,Hot-cargo" stæðið um akbraut Golf 1 og Golf 2. Loftförum í flokki F er ekki ætlað að aka inn á „Hot-cargo“ stæðið.
Taxiway D-2 / Akbraut D-2
TWY D-2 not in use and edge lights not working /
Akbraut D-2 er ekki í notkun og akbrautahliðarljós ekki virk
Terminal Remote East Apron / FLE austurhlað
Taxi lane on terminal apron between stands 72 and 78 is limited to code D air craft. Max wing span for the taxilane is 52 meters. / Akstur flugvéla á akbraut á hlaði milli stæða 72 og 78 er takmarkaður við loftför í stærðarflokki D. Hámarks vænghaf fyrir þessa akbraut á hlaði er 52 metrar.

BIKF AD 2.9Leiðsaga og stjórnkerfi fyrir hreyfingar á jörðu niðri og merkingar Surface movement guidance and control system and markings

ENGLISH/ ICELANDIC
1Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands Provided / Til staðar
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
2RWY & TWY markings and LGTRWY Markings: Thresholds, RWY designation, aiming point and TDZ, RWY centrelines and RWY holding positions. RWY Lights: THR, TDZ, RWY centreline, EDGE, END and RWY guard lights
TWY Markings: Centrelines, intermediate holding positions, taxi side stripe markings, apron safety lines and aircraft stands TWY Lights: Edge lights on TWY and apron except reflective markers on TWY A 1 and B 1, center lights on TWY A 1 and B 1 and apron flood lights. /
Brautarmerkingar: Þröskuldarmerkingar, flugbrautanúmeramerkingar, merking miðunarpunkts og snertisvæða, miðlínumerkingar og flugbrautarbiðstaðamerkingar Brautarljós: Þröskuldarljós, Ljós á snertisvæðum, Miðlínuljós flugbrauta, Hliðarljós flugbrauta, Endaljós og Viðvörunarljós við flugbraut. Merkingar akbrauta og hlaða: Akbrautarmiðlínur, millibiðstaðamerkingar, akbrautarhliðarlínur, öryggismerkingar á hlaði og merkingar loftfarastæða
Ljós á akbrautum og hlöðum: Akbrautahliðarljós á akbrautum nema á akbrautum A 1 og B 1 eru endurskinsstikur, miðlínuljós á akbrautum A 1 og B 1 og flóðlýsing á hlöðum.
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
3Stop barsStop bars at all RWY intersection / Stöðvunarslár allar brautir Lead off and lead on lights / Útleiðiljós og innleiðiljós
Further information in AD 2.23.6 / Nánari upplýsingar í AD 2.23.6
Stöðvunarslár
4RemarksNIL
Athugasemdir

BIKF AD 2.10Flugvallarhindranir Aerodrome Obstacles

OBST ID / DesignationOBST typeOBST positionELEV / HGTMarkings / Type, colourRemarks
abcdef
BIKFOB2206Mast 635906.09N 0224354.08W158 / – FTLGTDNIL
BIRDOB1003Antenna 635103.51N 0222706.70W668 / 607 FTLGTDNIL
BIRDOB1002Antenna 635101.32N 0222800.02W1065 / 1028 FTLGTDNIL
BIKFOB2202Antenna 635150.71N
0222620.74W
778 / – FTNILNIL

BIKF AD 2.11Veittar veðurupplýsingar Meteorological information provided

ENGLISH/ ICELANDIC
1Associated MET OfficeIcelandic Met Office, see GEN 3.5 / Veðurstofa Íslands, sjá GEN 3.5
Aðalveðurstofa
2Hours of serviceH24 / Allan sólarhringinn
Þjónustutími
3Office responsible for TAF preparationIcelandic Met Office / Veðurstofa Íslands
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Periods of validitySee GEN 3.5.4.1 / Sjá GEN 3.5.4.1
Gildistími
4Trend forecast / Interval of issuanceNIL
Leitnispá / Tímalengd milli spáa
5Briefing/consultation providedIcelandic Met Office / Veðurstofa Íslands
Telephone / sími: + 354 522 6000
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
6Flight documentation
METAR, TAF, SIGMET,
Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts
Fluggögn
Language(s) usedEnglish - Icelandic / Enska - íslenska
Tungumál
7Charts and other information available for briefing or consultationRef:/Tilv.: GEN 3.1 , GEN 3.5 http://en.vedur.is/weather/aviation/
http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
8Supplementary equipment available for providing informationATIS info tel. 425 6101, frequency: 128.300 MHz or 311.600 MHz. D-ATIS service available for aircraft equipped with ACARS. / Flugvallarútvarp sími 425 6101, 128.300 MHz eða 311.600 MHz. D-ATIS þjónusta tiltæk loftförum með ACARS búnað.
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
9ATS units provided with informationKeflavik TWR - APP / Keflavik turn - Aðflug ACC / Flugstjórnarmiðstöð
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
10Additional information (limitation of service, etc.)NIL
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)

BIKF AD 2.12Sérkenni flugbrauta Runway physical characteristics

Designations RWY NRTRUE BRGDimensions of RWY (M)Strength (PCN) & surface of RWY and SWYTHR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulationTHR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY
123456
01000.023054x60PCN 73 F/A/W/T ASPH635752.12N 0223619.63W — GUND 217 FTTHR 135 FT TDZ 159 FT
19180.023054x60PCN 73 F/A/W/T ASPH635930.76N 0223619.56W — GUND 217 FTTHR 161 FT TDZ 163 FT
10089.973065x60PCN 80 F/A/W/T ASPH635906.14N 0223918.02W — GUND 217 FTTHR 109 FT TDZ 125 FT
28270.023065x60PCN 80 F/A/W/T ASPH635906.15N 0223532.61W — GUND 217 FTTHR 168 FT TDZ 169 FT
Slope of RWY-SWY
7

Designations RWY NRSWY dimensions (M)CWY dimensions (M)Strip dimensions (M)RESA
(M)
ARSTOFZRemarks
1891011121314
01NIL150x1503174x30090x120Arresting gear NR 3 460M from RWY THR. Located approx. 30M from RWY CL.NILArresting gears are avilable
19NIL150x1503174x30090x120Arresting gear NR 1 340M from RWY THR. Located approx. 30M from RWY CL.NILArresting gears are avilable. Slope change on RWY 19 for Radio Altimeter Operating Area is exceeding the slop requirement of 2% per 30 meters. For further details see chart AD 2.24.5.3-1.
10NIL260x1503185x30090x120Arresting gear NR 4 605M from RWY THR. Located approx. 30M from RWY CL.NILArresting gears are avilable
28NIL300x1503185x30090x120Arresting gear NR 2 305M from RWY THR. Located approx. 30M from RWY CL.NILArresting gears are available

BIKF AD 2.13Tilgreindar viðmiðunarvegalengdir Declared distances

RWY DesignatorTORA (M)TODA (M)ASDA (M)LDA (M)Remarks
123456
013054320430543054NIL
193054320430543054NIL
103065332530653065NIL
283065336530653065NIL

BIKF AD 2.14Aðflugs- og flugbrautarljós Approach and runway lighting

RWY DesignatorAPCH LGT type LEN INTSTTHR LGT colour WBARVASIS (MEHT) PAPITDZ LGT LENRWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTSTRWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTSTRWY End LGT colour WBARSWY LGT LEN (M) colourRemarks
12345678910
01LIH W CL 900m LIH W Crossbars 300mGRN —PAPI 3.0°
(59 FT)
color coded 15 m LIH2454 m, 60 m, WHI 600 m, 60 m, Y LIHRED NIL
19LIH W CL 900m LIH R Sidebars 275m LIH W Crossbars 150m
300m Seq. fl.CL
GRN —PAPI 3.0°
(55 FT)
900 Mcolor coded 15 m LIH 2454 m, 60 m, WHI 600 m, 60 m, Y LIHRED NIL
10LIH W CL 900m LIH R Sidebars 275m LIH W Crossbars 150m
300m Seq. fl.CL
GRN —PAPI 3.0°
(55 FT)
900 M color coded 15 m LIH2465 m, 60 m, WHI 600 m, 60 m, Y
LIH
RED NIL
28LIH W CL 900m LIH W Crossbar 300mGRN —PAPI 3.0°
(55 FT)
color coded 15 m LIH2465 m, 60 m, WHI 600 m, 60 m, Y
LIH
RED NIL

BIKF AD 2.15Önnur lýsing og vararafmagn Other lighting, secondary power supply

ENGLISH/ ICELANDIC
1ABN/IBN location, characteristics ABN FLG G and W - on watertank. The beacon will be secured if winds exceed 75 knots. / Flugvallarviti blikkandi grænt og hvítt - á vatnstanki. Vitinn er stöðvaður ef vindhraði fer yfir 75 hnúta.
Flugvallarviti - staðsetning
2WDI location and LGT Anemometer location and LGTYes. LGTD WDI by thresholds and mid runway / Já. Upplýstur vindpoki við þröskulda og við miðja flugbraut
Anemometers with obstacle lights by THR / Vindmælar með hindranaljósi við þröskulda
Vindpoki staðsetning og lýsing Vindmælir staðsetning og lýsing
3TWY edge and centre line lightingEdge / Hliðar: All TWY, except reflective markers on TWY A 1 and B 1 / Allar akbrautir, nema á akbrautum A 1 og B 1 eru endurskinsstikur
Centre line / Miðlína: Center lights on TWY A 1 and B 1 / Miðlínuljós á akbrautum A 1 og B 1
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
4Secondary power supply / switch-over timeSecondary power, switchover time 15 seconds - CAT II, 0.0 sec. / Vararafmagn, skiptitími 15 sekúndur - CAT II, 0.0 sek.
Vararafmagn / skiptitími
5RemarksNIL
Athugasemdir

BIKF AD 2.16Lendingarsvæði fyrir þyrlur Helicopter landing area

ENGLISH/ ICELANDIC
1Coordinates TLOF or THR of FATORunways / Flugbrautir
Staðsetning lendingarsvæðis
2TLOF and/or FATO elevation M/FTElevation / Landhæð: 169 FT / 51.5 M
Hæð á lendingarstað M/FT
3TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, markingNIL
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
4True and MAG BRG of FATONIL
Réttstefna og segulstefna á FATO
5Declared distance availableNIL
Skilgreind lengd
6RemarksTake off and landing only on runways / Flugtök og lendingar fara einungis fram á flugbrautum
Athugasemdir

BIKF AD 2.17Loftrými flugumferðarþjónustu ATS airspace

ENGLISH/ ICELANDIC
1Designation and lateral limits KEFLAVIK CONTROL ZONES CTR Lines joining two semicircles with 10NM radius centered on 635913N 0223652W and 6 NM radius centered on 640748N 0215558W, divided by a line drawn 90° on the line joining the two facilities 11.85 NM from 635913N 0223652W. Keflavík CTR is west of this line. / Keflavík flugstjórnarsvið CTR Tveir samtengdir hálfhringir annar með 10 NM radíus með miðju á 635913N 0223652V og hinn með 6 NM radíusi um miðju á 640748N 0215558V. Þessum hálfhringjum er skipt með línu sem fellur 90°á línuna milli 640748N 0215558W og 635913N 0223652W og er sú lína 11.85 NM frá 635913N 0223652V. KF CTR er vestur af þessari línu.
Heiti og útlínur
2Vertical limitsUpper Limit: 3000 feet MSL Lower Limit: GND
Efri mörk: 3 000 fet MSL Neðri mörk: GND
Hæðarmörk
3Airspace classificationD
Flokkun loftrýmis
4ATS unit call sign and language(s)Keflavik tower - English
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
5Transition altitude7000 FT MSL
Skiptihæð
6Hours of applicabilityH24
Opnunartími
7RemarksFAXI TMA & KEFLAVIK APPROACH Area - for details see / sjá nánar í kafla ENR 2.1
Athugasemdir

BIKF AD 2.18ATS fjarskiptabúnaður ATS communication facilities

Service designationCall signFrequencyHours of OperationRemarks
TransmitReceives
12345
Keflavík APPKeflavik Approach119.300 MHZH24Approach Control
Keflavík APPKeflavik Final119.150 MHZ
When instucted by ATC
Final Controller
Keflavík APP121.500 MHZH24Emergency
Keflavík TWRKeflavík Tower118.300 MHZH24Tower Control
Keflavík GNDKeflavík Ground121.900 MHZH24Ground Control
Keflavík GND121.500 MHZH24Emergency
Keflavík GND243.000 MHZH24Emergency
Keflavik GNDKeflavík Ground126.200 MHZAs Directed by ATC
Keflavík Clearance DeliveryKeflavík Clearance Delivery121.000 MHZH24
Keflavík A/GAirport Associates Operations131.775 MHZH24
Icelandair / IGS Operations131.900 MHZ
South Air Operations132.150 MHZ
Keflavík ATISKeflavík Information128.300 MHZH24ATIS info tel. 425 6101 D-ATIS service available for aircraft equipped with ACARS
311.600 MHZ

BIKF AD 2.19Flugleiðsögu- og aðflugsbúnaður Radio navigation and landing aids

Type of aid, CAT of ILS/MLS (For VOR/ILS/MLS, give VAR)IDFrequencyHours of operationSite of transmitting antenna coordinatesElevation of DME transmitting antennaRemarks
1234567
NDBKF392.00 KHZH24635906.1N 0224353.8WRange 100 NM approx Constantly monitored
VORTAC (14° W 2016)KFV112.800 MHZ
CH 75X
H24635858.4N 0223654.5W200 FTFor ATIS see BIKF AD 2.18 above.
Constantly monitored
ILS 10 (CAT II) LOC (14° W 2016)IKF109.500 MHZH24635906.1N 0223509.1WConstantly monitored
GP 10IKF332.600 MHZ635902.3N 0223856.8WGlide Path 3°
DMEIKF109.500 MHZ CH 32X635902.3N 0223856.8W100 FTFREQ paired with LOC. Co-located with GP. For use only in connection with published procedures.
Constantly monitored
ILS 19(CAT II) LOC (14° W 2016)IKO110.300 MHZH24635747.3N 0223619.6WConstantly monitored
GP 19335.000 MHZ635920.9N 0223608.4WGlide Path 3°
DMEIKO110.300 MHZ CH 40X635920.9N 0223608.4W200 FTFREQ paired with LOC. Co-located with GP. For use only in connection with published procedures.
Constantly monitored
ILS 28 (CAT I) LOC (14° W 2016)IKW108.500 MHZH24635906.1N 0223940.9WConstantly monitored
GP 28329.900 MHZ635902.0N 0223553.9WGlide Path 3°
DMEIKW108.500 MHZ CH 22X635902.0N 0223553.9W200 FTFREQ paired with LOC. Co-located with GP. For use only in connection with published procedures.
Constantly monitored
ILS 01 (CAT I) LOC (14° W 2016)IKN111.300 MHZH24635936.0N 0223619.6WConstantly monitored
GP 01332.300 MHZ635801.5N 0223612.4WGlide Path 3°
DMEIKN111.300 MHZ CH 50X635801.5N 0223612.4W200 FTFREQ paired with LOC. Co-located with GP. For use only in connection with published procedures..
Constantly monitored

BIKF AD 2.20Svæðisbundnar umferðarreglur Local traffic regulations

2.20.1 Stjórnun umferðar - skilyrði

2.20.1 Regulation of traffic - Provisions

Keflavík er flugvöllur með skammtaðan afgreiðslutíma (Level 3). Tilv. IATA SSIM, IATA WSG og reglugerð (EC) 793/2004 frá Evrópuþinginu og Evrópuráðinu frá 21. apríl 2004.Keflavik is a fully Coordinated Level 3 airport. Ref. IATA SSIM, IATA WSG and Regulation (EC) 793/2004 of the European Parliament and of the Council of 21. April 2004.
Beiðni um afgreiðslutíma skal senda á stöðluðu SSIM formi á:Slot request must be sent in standard SSIM format to the following addresses:
Netfang: scr@airportcoordination.com eða SITA KEFACXHEmail: scr@airportcoordination.com or SITA KEFACXH
Skrifstofutími, mánud. til föstud. Vetrartími: 0800 - 1400 UTC Sumartími: 0700 - 1300 UTC Skrifstofan er lokuð laugard., sunnud. og alm. frídagaOffice Hours, Mondays-Fridays
Winter: 0800 - 1400 UTC Summer: 0700 - 1300 UTC
Office is closed Sat/Sun and Public Holidays
Airport Coordination Denmark & Keflavik, Iceland Vilhelm Lauritzens Alle 1 DK - 2770 Kastrup Denmark Airport Coordination Denmark & Keflavik, Iceland Vilhelm Lauritzens Alle 1 DK - 2770 Kastrup Denmark
Sími IS + 354 425 6060 Sími DK + 45 32 31 42 82Phone IS + 354 425 6060 Phone DK + 45 32 31 42 82
Símbréf IS + 354 425 0610 Símbréf DK + 45 32 31 42 81Fax IS + 354 425 0610 Fax DK + 45 32 31 42 81

2.20.2 Kröfur um fjarskiptabúnað

2.20.2 Requirement for communication equipment

Sendir og móttakariTwo way radio

2.20.3 Notkun ratsjársvara á jörðu niðri

2.20.3 Transponder settings on ground

Áhöfn loftfars skal, frá þeim tíma sem að óskað er eftir heimild til að aka eða ýta frá, hvort sem kemur fyrr, eða stanslaust þar til að loftfari er lagt á stæði:Flight crew shall from the request for push back or taxi whichever is earlier, and after landing, continuously until the aircraft is fully parked on stand:
 • Stilla ratsjársvara á AUTO auk úthlutaðs ratsjársvarkóða (Mode A). Ef að AUTO er ekki í boði, skal stilla á XPNDR, eða sambærilega stillingu viðeigandi fyrir þann búnað sem er um borð, auk úthlutaðs ratsjársvarkóða.
 • Stilla auðkenni loftfars ef flugfarið er útbúið Mode S ratsjársvara. Auðkenni loftfars skal vera í samræmi við reit 7 í ICAO flugáætlun.
 • Ekki er heimilt að kveikja á ratsjársvara án þess að hafa fengið úthlutaðan ratsjársvarkóða
 • Select AUTO mode and the assigned Mode A code. If AUTO mode is not available, the pilots shall select XPNDR or the equivalent depending on installed equipment, and the assigned Mode A code.
 • Set the aircraft identification if the aircraft is equipped with Mode S transponder. The aircraft identification to be used is specified in Item 7 of the ICAO ATC Flight plan.
 • Operation of transponder without an assigned Mode A code is not allowed.

2.20.4 Skráning einka- og kennsluflugvéla

2.20.4 Registration of private and trainer aircraft

Allar einka- og kennsluflugvélar sem koma inn á þjónustusvæði Keflavíkurflugvallar skulu skráðar í gagnagrunn flugvallarins (AODB), Airport 2020. All private and trainer aircraft arriving at the service area of Keflavikairport shall be registered into the Airports Operational Database (AODB), Airport 2020.
Flugmaður/flugrekandi skal í samræmi við reglu þessa hafa samráð við afgreiðsluaðila á Keflavíkurflugvelli sem síðan sér um að skrá flugvélina í gagnagrunn flugvallarins (AODB), Airport 2020. The pilot/operator shall in accordance with this rule be in contact with a handling agent at Keflavik Airport who will register the aircraft into the Airports Operational Database (AODB), Airport 2020.
Til að forðast misskilning skal tekið fram að reglur þessar eiga ekki við um einka- og kennsluflugvélar sem æfa snertilendingar eða aðflug og koma ekki inn á ofangreint þjónustusvæði.To avoid misunderstanding please note that these rules do not apply to private and/or trainer aircraft which practice touch and go landings and/or approaches and do not come into the above mentioned service area.

2.20.5 Umferðarhringur

2.20.5 Traffic pattern

Flugvélar í sjónflugi skulu fljúga umferðarhringi Keflavíkurflugvallar í 1200 fetum.VFR flights shall fly the Keflavik traffic circuit at 1200 ft.
Flugvélar sem yfirfljúga flugvöllinn til að staðsetja sig í umferðarhring skulu fljúga í 1700 fetum. VFR overhead / break altitude for all fixed- wing aircraft 1700 feet MSL.

2.20.6 Reglur um ýtingu flugvéla af stæðum við Flugstöð Leifs Eiríkssonar

2.20.6 Pushback procedures for aircraft leaving Leifur Eiríksson Air Terminal

Þegar flugmaður biður flugumferðarstjórn um heimild til ýtingar af stæði við FLE skal hann jafnframt vera tilbúinn til þess að láta ýta flugvélinni tafarlaust.
Flugmaður má einungis biðja um ýtingu af stæði um leið og dráttartæki er tilbúið fyrir ýtinguna.
Á sama tíma skal rautt leifturljós (Anti-collision beacon) tendrað.
When the pilot requests pushback clearance from the ATC, the aircraft shall be ready for immediate departure from the gate.
Permission to push-back or taxi-out from a stand or position must not be requested unless the tractor/ACFT is ready to perform the manoeuvre immediately.
At the same time the anti-collision beacon shall be turn on.
Heimilt er að ræsa hreyfla á meðan verið er að ýta flugvél á viðkomandi línu, enda sé gengið úr skugga um að það valdi ekki hættu.Start up of engines are allowed as soon as pushback has commenced, providing that it has been ensured that it creates no danger.
Flugvélum skal forgangsraðað eftir óskum flugfélaga eða afgreiðsluaðila.Aircraft off block sequence shall be according to requirements from airlines or handling agents.
Mælt er með að APU aflvél flugvélarinnar skuli stöðvuð ekki seinna en 15 mínútum eftir að flugvélin kemur á stæði og ekki ræst fyrr en 15 mínútum áður en flugvélin fer af stæði.It is recommended that the APU (Auxiliary Power Unit) shall be turned off no later than 15 minutes after the aircraft is on block and not started up earlier than 15 minutes before departure.
Ef útihitastig er 0°C eða lægra er heimilt að ræsa APU fyrr til að hita upp farþegarými.If the outside air temperature is 0°C or lower, the use of APU is permitted in order to heat up the cabin.
TÍMABUNDIÐ: APU notkun er leyfð á öllum stæðum við hefðbundna flugafgreiðslu, ef þörf er á til að viðhalda nægu loftstreymi.TEMPORARY: The use of APU is permitted on all stands during an AC turnaround, if needed for maintaining sufficient airflow.
Ennfremur er heimilt að ræsa einn hreyfil við landgöngubrú ef APU er bilað.Furthermore it is permitted to start up one engine at the gate, if the APU is inoperative.
Öllum viðkomandi aðilum á Keflavíkurflugvelli hafa verið kynntar reglur þessar.These pushback procedures have been introduced to all parties concerned at Keflavik Airport.

2.20.7 Flug fisa innan flugstjórnarsviðs BIKF

2.20.7 Operation of Microlights within BIKF CTR

Flug fisa í flugstjórnarrými Keflavíkurflugvallar er einungis heimilt á flugíþróttasvæðinu Sletta (sjá ENR 5.5 ) og einnig flug til og frá Slettu til austurs og suðausturs út úr, og innan sama geira inn í flugstjórnarsvið Keflavíkur. Átt er við beint flug til og frá Slettu. Að öðru leyti er flug fisa í flugstjórnarsviði Keflavíkur bannað nema til komi sérstök undanþáguheimild.Operation of Microlights within BIKF CTR are limited to aerial and sporting area Sletta (see ENR 5.5 ) and flights directly from and to Sletta within an area east to southeast from Sletta. Other Microlight operations are prohibited unless an authorization has been granted by the Chief Controller.
Sækja skal skriflega (tölvupóstur) um slíka undanþágu með a.m.k. 24 klst. fyrirvara til yfir-flugumferðarstjóra á skrifstofutíma frá 08:00 til 16:00 virka daga. Yfirflugumferðarstjóri kann að binda heimildina skilyrðumApplications for such an authorization shall be sent in writing (email) to the Chief Controller with at least 24 hour prior notice during office hours 08:00 to 16:00 Mondays to Fridays. The Chief Controller may restrict the operations.
Skylt er að hafa talstöð meðferðis (sbr. BIKF AD 2.20.2) og skal flugmaður hafa hlotið þjálfun í fjarskiptum við flugumferðarstjórn.Carriage of two way radio (see BIKF AD 2.20.2) is mandatory and as well training in communications with ATC.

2.20.8 Takmarkanir kennslu- og æfingaflugs

2.20.8 Training flights restrictions

Til að viðhalda öryggi getur flugumferðarstjórn þurft að draga úr álagi án fyrirvara með því að takmarka þjálfunarflug.
ATC may without prior notice need to restrict training flights in order to decrease workload and maintain safety.

BIKF AD 2.21Flugaðferðir til hávaðamildunar Noise abatement procedures

Eftirfarandi flugaðferðir hafa verið þróaðar til að minnka líkur á að hávaði frá flugi hafi áhrif á íbúa á suðvestur horni landsins. The following noise abatement operating procedures have been developed in order to reduce aircraft noise affecting communities in SW-Iceland.
1. Fljúga skal hægri handar umferðarhring fyrir braut 10 og 19 nema annað hafi verið samþykkt / fyrirskipað af flugumferðarstjórn.1. A right hand traffic pattern shall be flown for RWYs 10 & 19 unless otherwise approved or instructed by ATC.
2. Fylgið hávaðamildunaraðferð 2 fyrir brottflug af brautum 01, 10, 19 og 28.2. Use NADP-2 during climb-out from RWY 01, 10, 19 and 28.
3. Á tímabilinu frá kl. 2300 til 0700 geta flugmenn vænst þess að vera stefnt frá þéttbýlustu svæðum á Suð-vesturlandi.3. During the time from 2300 hours to 0700 hours aircraft may expect to be vectored away from the most dense populated areas in southwest Iceland.
4. Braut 01/19 er skilgreind sem forgangsbraut vegna hávaðamildunar, á öllum tímum sólarhringsins, svo lengi sem hentar vegna öryggis og umhverfisþátta. 4. Runway 01/19 is designated noise preferential runway as far as practicable taking into account safety and environment factors. This is valid for all hours of the day.
Einstaka beiðnir um lendingu á braut 10 gætu verið samþykktar, þó svo 01/19 sé í notkun vegna hávaðamildunar. Beiðnir eru afgreiddar með hliðsjón af umferðarmynstri sem og öðrum aðstæðum á flugvellinum.Landing requests runway 10 may be approved although runway 01/19 is in use due to noise abatement. Request will be approved depending on traffic and other circumstances on the airfield.
Einstaka beiðnir um flugtak á braut 28 gætu verið samþykktar, þó svo 01/19 sé í notkun vegna hávaðamildunar. Beiðnir eru afgreiddar með hliðsjón af umferðarmynstri sem og öðrum aðstæðum á flugvellinum.Departure requests runway 28 may be approved although runway 01/19 is in use due to noise abatement. Request will be approved depending on traffic and other circumstances on the airfield.
5. Hvorki snertilendingar né lág aðflug verða samþykkt fyrir braut 10/28 milli 22:00 og 07:00.5. Touch and go´s or low approaches will not be approved for runways 10/28 between 22:00 and 07:00 hours.
6. Uppkeyrslur á fullu afli munu alla jafna fara fram suðvestur af brautarmótum (sjá BIKF AD 2.24.1.2-1 Aerodrome/Heliport Chart) en verða ekki samþykktar milli klukkan 22:00 og 07:00 mánudaga til sunnudaga og til klukkan 12:00 á sunnudögum nema í undantekningartilfellum. 6. High power run-ups shall normally be made on a designated area SW of intersection (see BIKF AD 2.24.1.2-1 Aerodrome/Heliport Chart). They will not be approved from 22:00 to 07:00 Mondays through Saturdays and to 12:00 on Sundays, unless in unconventional cases.
7. Orrustuflugvélar skulu, eftir flugtaksbrun, klifra með 5 gráðu halla (á HUD) þar til sýndur flughraði er 300 kts. Draga úr afli og halda áfram klifri á 300 kts. með 5 gráðu halla að strandlengju eða 5 DME KFV, hvort sem kemur síðar.7. Military fighter aircraft shall, after rotation, climb with 5 degrees (on HUD) until indicated airspeed is 300 kts. Reduce power and continue climb out with 300 kts. and 5 degrees climb angle until crossing shoreline or DME 5 KFV, whatever comes later.

BIKF AD 2.22Flugaðferðir Flight procedures

2.22.1 Almennt

2.22.1 General

Til að flýta fyrir og viðhalda skipulögðu flæði umferðar eru eftirfarandi leiðbeiningar settar fram: To expedite and maintain an orderly flow of air traffic, pilots are urged to take note of the following:
1. Óskið ekki eftir ýtingu vélar fyrr en vélin er alveg tilbúin.
Flugmaður má einungis biðja um ýtingu af stæði um leið og dráttartæki er tilbúið fyrir ýtinguna.
Á sama tíma skal rautt leifturljós (Anti-collision beacon) tendrað.
1. Do not request push back until fully ready for start up.
Permission to push-back or taxi-out from a stand or position must not be requested unless the tractor/ACFT is ready to perform the manoeuvre immediately.
At the same time the anti-collision beacon shall be turn on.
2. Verið viðbúin til flugtaks þegar komið er að flugbraut, búast má við heimild til flugtaks án tafar.2. Be prepared for takeoff when reaching the runway, expect rolling departure.
3. Þegar umferð til BIKF er mikil er aðflugsstöðu skipt upp, staða "final controller" ber þá ábyrgð á röðun inn til lendingar í Keflavík með notkun hraðahindrana og stefninga. Flugmenn mega búast við að verða sendir á tíðni "final controller" 119.150 MHz.3. During peak hours a final control position will normally be responsible for final sequencing using speed control and vectoring with on demand frequency 119.150 MHz.
4. Við upphafskall á 119.150 MHz skal flugmaður einungis setja kallmerki vélar.4. Initial call on 119.150 MHz state callsign only.
5. Hraðatakmörkun innan aðflugssvæðis Keflavíkurflugvallar er 250 hnútar IAS fyrir neðan F100. Flugmenn skulu fylgja þessari hindrun nema þeir hafi fengið heimild til annars frá Flugumferðarstjórn.5. Keflavik approach has speed limitations of 250 kts IAS below F100. Pilots are to follow that restriction unless otherwise cleared by ATC.
6. Lágmarshraði upp á 160 hnúta IAS þar til um 4 NM, er gefinn út fyrir alla ILS Z og RNAV (GNSS) aðflugsferla BIKF6. Minimum speed, of 160 kts IAS until aprox. 4 NM, is published for all ILS Z and RNAV (GNSS) approaches at BIKF.
7. Eftir lendingu skal hraða akstri út af flugbraut.7. After landing expedite vacating the runway

2.22.2 Verklag í lélegu skyggni

2.22.2 Low visibility procedures

Tilhögun aðflugs í lélegu skyggni á Keflavíkurflugvelli / CAT II OperationsLow Visibility Procedures at Keflavik Airport / CAT II Operations
Þegar RVR skyggni fyrir flugbrautir 10 og 19 mælist minna en 800 metrar og/eða skýjahæð er 200 fet eða minni ganga sérreglur um aðflugstilhögun í gildi fyrir Keflavíkurflugvöll.Low visibility procedures at Keflavík Airport will come into effect when the touchdown RVR for runways 10 and 19 measures less than 800 meters and/or the ceiling is 200 feet or less.
Tilhögun flugtaks í lélegu skyggni á flugbrautum 01, 10, 19 og 28 er fyrir hendi.Low visibility takeoff is available on runways 01, 10, 19 and 28.
Þegar RVR skyggni er minna en 550 metrar, er aðeins einni flugvél heimilt að athafna sig á flugvellinum í einu.When RVR visibility is less than 550 meters, only one aircraft will be allowed to operate on the maneuvering area at a time.

BIKF AD 2.23Viðbótarupplýsingar Additional Information

2.23.1 Takmarkanir vegna veðurs

2.23.1 Weather Constraints

Þegar vindhraði er 50 hnútar eða þar yfir, er ekki hægt að nota landgöngubrýr við Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Við þessar aðstæður gæti þurft að leggja loftförum annars staðar á flugvellinum. With wind speed of 50 knots or above, boarding bridges at the Leifur Eiriksson International Air Terminal are not available. During these conditions, aircraft may have to be parked elsewhere at the airport.

2.23.2 Hindrunarlaust klifursvæði

2.23.2 Clearways

Hindrunarlaus klifursvæði við flugbrautir 10/28 og 01/19 eru 150 M breið.Clearways for RWY´s 10/28 and 01/19 are 150 M wide.

2.23.3 Flugvallahindranakort

2.23.3 Aerodrome Obstacle Chart

Flugvallahindranakort - ICAO Flokkur A er ekki gefið út þar sem engar hindranir eru í flugtaksflugferlum. Aerodrome Obstacle Chart - ICAO TYPE A is not published as there are no obstacles in the take-off flight path areas.

2.23.4 Rafrænt landslags- og hindranakort (ICAO)

2.23.4 Aerodrome Terrain and Obstacle Chart - ICAO (Electronic)

Rafrænt landslags- og hindranakort (ICAO) fyrir Keflavík er hægt að nálgast hér.Aerodrome Terrain and Obstacle Chart - ICAO (Electronic) for Keflavik airport can be found here.

2.23.5 Prófunarflug

2.23.5 Test flights

Prófunarflug á Keflavíkurflugvelli er háð leyfi frá Isavia.
Senda skal beiðni fyrir prófunarflugi til Rekstrarstjórnstöðvar á tölvupóstfangið aocc@kefairport.is.
Requests for test flights at Keflavik airport shall be submitted by e-mail to Airport Operation Command Center aocc@kefairport.is.
Á meðan á prófunarflugi stendur við BIKF má búast við eftirfarandi:What to expect during test flights at BIKF:
Mögulegt er að nota hvaða braut sem er til prófunarflugs, þegar prófað er fyrir hliðarvind er flogið hornrétt á braut í notkun.Any runway can be used for the certification flight, if the test is for crosswind component the flight will be flown on runway perpendicular to runway in use.
Prófunarflug skulu fylgja takmörkunum kennslu- og æfingaflugs eins og lýst er í AIP ICELAND BIKF AD 2.20.8.Certification flights shall comply with training flight restrictions ref AIP ICELAND BIKF AD 2.20.8.
Biðflugsvörður fyrir sjónflug hafa verið skilgreindir fyrir prófunarflug, flugvélin getur fengið heimild til að fljúga að biðflugsvörðu og bíða austan, vestan, norðan eða sunnan við vörðuna. Vörðurnar eru:
 • GADDI 640400N 0224600W
 • HEGAB 635400N 0224600W
 • KIZAN 640400N 0222700W
 • NOPMO 635400N 0222700W
VFR holding points have been established for test flights, the aircraft can be instructed to fly to the VFR holding and hold, east, west, north or south of the point. The holding points are:
 • GADDI 640400N 0224600W
 • HEGAB 635400N 0224600W
 • KIZAN 640400N 0222700W
 • NOPMO 635400N 0222700W

2.23.6 Stöðvunarslár

2.23.6 Stop bars

Stöðvunarslár eru notaðar allan sólarhringinn fyrir allar brautir, hvort sem þær eru í notkun eða ekki.
Ekki er leyfilegt að aka yfir lýsta stöðvunarslá.
Einungis má aka áfram þegar heimild frá flugumferðarstjórn liggur fyrir og búið er að slökkva á stöðvunarslá.
Ávallt skal leita staðfestingar ef heimild er gefin yfir upplýsta stöðvunarslá.
Ef stöðvunarslá er biluð verður eftirfarandi verklagi beitt:
Stop bars are used 24/7 for all RWY - active RWY as well as inactive.
Crossing of a lit stop bar is prohibited.
Traffic may proceed only with explicit clearance from ATC and only after the stop bar has been switched off.
Any instructions to cross a lit stop bar should be challenged.
If a stop bar is out of service, the following contingency measures are in force:
Ef ekki er hægt að slökkva á stöðvunarslá:If the stop bar cannot be switched off:
 1. Fyrsta val er að velja aðra akstursleið þar sem stöðvunarslár eru virkar;
 2. ef ekki er hægt að velja aðra akstursleið mun flugumferðarstjórn láta slökkva á eða hylja ljós stöðvunarslár (viðbragðstími allt að 15 mínútur).
 1. An alternative taxi route where the stop bars are functioning will be used primarily;
 2. if an alternative taxi route is not available, ATC will have the lights of the stop bar switched off or covered (reaction time up to 15 minutes).
Ef ekki er hægt að kveikja á stöðvunarslá eða ljós stöðvunarslár hafa verið slökkt eða hulin vegna bilunar:If the stop bar cannot be switched on or the lights of the stop bar has been switched off or covered:
 1. Fyrsta val er að velja aðra akstursleið þar sem stöðvunarslár eru virkar;
 2. ef ekki er hægt að velja aðra akstursleið mun flugumferðarstjórn nota sérstök orðtök sem skýra að stöðvunarslá er ónothæf.
  Eftirfarandi orðtök verða notuð:
  [KALLMERKI] AKTU [Leiðarlýsing] AÐ BIÐSTAÐ [BRAUT(númer)] ATHUGAÐU STÖÐVUNARSLÁ Á [ÖKUBRAUT (nafn)] ER ÓNOTHÆF BÍDDU VIÐ BIÐSTAÐ [BRAUT(númer)] ÉG SEGI AFTUR STÖÐVUNARSLÁ Á [ÖKUBRAUT (nafn)] ER ÓNOTHÆF BÍDDU VIÐ BIÐSTAÐ [BRAUT(númer)].
 1. An alternative taxi route where the stop bars are functioning will be used primarily;
 2. if an alternative taxi route is not available, ATC will use specific RTF with the explanation that the stop bar is out of service.
  The following phraseology will be used:
  [CALLSIGN] TAXI HOLDING POINT RWY [RUNWAY (number)] BE ADVISED STOP BAR AT [TAXIWAY (name) HOLDING POINT] UNSERVICEABLE, HOLD SHORT [RUNWAY (number)], I SAY AGAIN STOP BAR [TAXIWAY (name) HOLDING POINT] UNSERVISABLE.
2.23.7 Fuglar á og við flugvöllinn2.23.7 Birds on and around the airport
Rjúpan er eini fuglinn sem hefur fasta viðveru á flugvallarsvæðinu og telur um 50 fugla. Gæsir eru staðbundnar árið um kring við þéttbýlisstaðina utan svæðis, en gera sér þann dagamun að heimsækja flugvöllinn af og til í litlum hópum. Ptarmigans is the only bird that has a permanent presence in the airport area and counts about 50 birds. Greylag geese are local all year round at the urban area outside the airport, but occasionally visit´s the airport in small groups.
Aðrir fuglar eru farfuglar og er mesta álag af þeim frá apríl til september. Other birds are migratory birds from April to September.
Á Miðnesheiðinni er stórt varp Sílamáfs og kemur hann inn á völlinn í ætisleit. Aðrar algengar fuglategundir á og við flugvöllinn eru lóur, hrossagaukur, spóar og tjaldur en í heildina eru um 15 tegundir fugla viðvarandi á svæðum á og við Keflavíkurflugvöll á tímabilinu frá apríl- september, allflestir þeirra teljast til minni fugla.In Miðnesheiði is a large breed of Lesser Black-backed gull and it enters the airport to feed. Other common bird species at and near the airport are Golden plover, Snipe, Whimbrel and Oystercatcher, there is around 15 bird species presence on and in the surrounding area of Keflavik Airport from the period from April to September, most of them being smaller birds.
Mest yfirflug fugla er milli Stakksfjarðar í norðaustri og Ósabotna í suðvestri.Birds pass the aerodrome in flight, moving between Stakksfjörður in northeast and Ósabotnar, southwest.

BIKF AD 2.24Kort sem tilheyra flugvelli Charts Related to Aerodrome

Kort / ChartBlaðsíðunúmer / Page Number
BIKF AD 2.24.1.2-1Keflavik Aerodrome Chart
BIKF AD 2.24.1.3-1Keflavik Aerodrome A380 Ground Movement Chart
BIKF AD 2.24.2.1-1Keflavik Terminal Aprons - Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.2.2-1Keflavik East Apron - Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.5.1-1Keflavik RWY 01 Precision Approach Terrain Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.5.2-1Keflavik RWY 10 Precision Approach Terrain Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.5.3-1Keflavik RWY 19 Precision Approach Terrain Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.5.4-1Keflavik RWY 28 Precision Approach Terrain Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.6.1-1Keflavik RNAV SID RWY 01 - LUTER 2A, OSKUM 3A, PIXUM 1A, RIMUM 1A
BIKF AD 2.24.6.1-3Keflavik RNAV SID RWY 01 - DELES 2A, RALOV 3A, SORIR 3A
BIKF AD 2.24.6.2-1Keflavik RNAV SID RWY 10 - LUTER 2B, OSKUM 1B, PIXUM 3B, RIMUM 1B
BIKF AD 2.24.6.2-3Keflavik RNAV SID RWY 10 - DELES 3B, RALOV 4B, SORIR 3B
BIKF AD 2.24.6.3-1Keflavik RNAV SID RWY 19 - LUTER 3C, OSKUM 3C, PIXUM 2C, RIMUM 1C
BIKF AD 2.24.6.3-3Keflavik RNAV SID RWY 19 - DELES 2C, RALOV 3C, SORIR 2C
BIKF AD 2.24.6.4-1Keflavik RNAV SID RWY 28 - LUTER 3D, OSKUM 3D, PIXUM 2D, RIMUM 1D
BIKF AD 2.24.6.4-3Keflavik RNAV SID RWY 28 - DELES 3D, RALOV 1D, SORIR 2D
BIKF AD 2.24.7.1-1Keflavik OMNI-DIRECTIONAL DEPARTURES
BIKF AD 2.24.8.1-1Keflavik RNAV STAR RWY 01 - DEVUD 4N, NASBU 4N, ASRUN 3N, BASLU 3N
BIKF AD 2.24.8.1-3Keflavik RNAV STAR RWY 01 - BIRNA 2N ELDIS 3N GIRUG 3N INGAN 5N
BIKF AD 2.24.8.2-1Keflavik RNAV STAR RWY 10 - DEVUD 2M, NASBU 2M, ASRUN 3M, BASLU 3M
BIKF AD 2.24.8.2-3Keflavik RNAV STAR RWY 10 - BIRNA 3M, ELDIS 3M, GIRUG 3M, INGAN 4M
BIKF AD 2.24.8.3-1Keflavik RNAV STAR RWY 19 - DEVUD 2K, NASBU 3K, ASRUN 2K, BASLU 2K
BIKF AD 2.24.8.3-3Keflavik RNAV STAR RWY 19 - BIRNA 3K, ELDIS 3K, GIRUG 3K, INGAN 3K
BIKF AD 2.24.8.4-1Keflavik RNAV STAR RWY 28 - DEVUD 1H, NASBU 1H, ASRUN 1H, BASLU 2H
BIKF AD 2.24.8.4-3Keflavik RNAV STAR RWY 28 - BIRNA 2H, ELDIS 3H, GIRUG 2H, INGAN 2H
BIKF AD 2.24.10.1-1Keflavik ILS or LOC Z RWY 01 Instrument Approach Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.10.1-3Keflavik ILS or LOC Y RWY 01 Instrument Approach Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.10.2-1Keflavik ILS or LOC Z RWY 10 Instrument Approach Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.10.2-3Keflavik ILS or LOC Y RWY 10 Instrument Approach Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.10.3-1Keflavik ILS or LOC Z RWY 19 Instrument Approach Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.10.3-3Keflavik ILS or LOC Y RWY 19 Instrument Approach Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.10.4-1Keflavik ILS or LOC Z RWY 28 Instrument Approach Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.10.4-3Keflavik ILS or LOC Y RWY 28 Instrument Approach Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.10.5-1Keflavik RNP RWY 01 Instrument Approach Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.10.5-3Keflavik RNP RWY 10 Instrument Approach Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.10.5-5Keflavik RNP RWY 19 Instrument Approach Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.10.5-7Keflavik RNP RWY 28 Instrument Approach Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.10.6-1Keflavik VOR RWY 01 Instrument Approach Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.10.6-3Keflavik VOR RWY 10 Instrument Approach Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.10.6-5Keflavik VOR RWY 19 Instrument Approach Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.10.6-7Keflavik VOR RWY 28 Instrument Approach Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.10.7-1Keflavik NDB RWY 10 Instrument Approach Chart - ICAO
BIKF AD 2.24.11.1-1Keflavik VFR - ROUTES
BIKF AD 2.24.20.1-1Keflavik MILITARY VORTAC RWY 01 (CAT A-B)
BIKF AD 2.24.20.1-3Keflavik MILITARY VORTAC RWY 01 (CAT C-D)
BIKF AD 2.24.20.1-5Keflavik MILITARY VORTAC RWY 10 (CAT A-B)
BIKF AD 2.24.20.1-7Keflavik MILITARY VORTAC RWY 10 (CAT C-D)
BIKF AD 2.24.20.1-9Keflavik MILITARY VORTAC RWY 19 (CAT A-B)
BIKF AD 2.24.20.1-11Keflavik MILITARY VORTAC RWY 19 (CAT C-D)
BIKF AD 2.24.20.1-13Keflavik MILITARY VORTAC RWY 28 (CAT A-B)
BIKF AD 2.24.20.1-15Keflavik MILITARY VORTAC RWY 28 (CAT C-D)
BIKF AD 2.25.1-1BIKF RNAV SID RWY 01 - Recommended Coding Tables
BIKF AD 2.25.1-3 BIKF RNAV STAR RWY 01 - Recommended Coding Tables
BIKF AD 2.25.2-1BIKF RNAV SID RWY 10 - Recommended Coding Tables
BIKF AD 2.25.2-3 BIKF RNAV STAR RWY 10 - Recommended Coding Tables
BIKF AD 2.25.3-1BIKF RNAV SID RWY 19 - Recommended Coding Tables
BIKF AD 2.25.3-3 BIKF RNAV STAR RWY 19 - Recommended Coding Tables
BIKF AD 2.25.4-1BIKF RNAV SID RWY 28 - Recommended Coding Tables
BIKF AD 2.25.4-3 BIKF RNAV STAR RWY 28 - Recommended Coding Tables
BIKF AD 2.25.5-1KEFLAVIK RNAV SID and STAR - WAYPOINT COORDINATES – ALL RUNWAYS
BIKF AD 2.25.5-3 KEFLAVIK RNAV SID and STAR - WAYPOINT COORDINATES – ALL RUNWAYS