BIKR — SAUÐÁRKRÓKUR / SAUDARKROKUR

Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank: AD-2.20, AD-2.21, AD-2.22, AD-2.23

BIKR AD 2.1Staðarauðkenni og heiti flugvallar Aerodrome location indicator and name

BIKR — SAUÐÁRKRÓKUR / SAUDARKROKUR

BIKR AD 2.2Landfræðilegar og stjórnunarupplýsingar flugvallar Aerodrome geographical and administrative data

ENGLISH/ ICELANDIC
1ARP coordinates and site at Aerodrome654354N 0193422W
Hnattstaða flugvallar
2Direction and distance from (city)120° GEO, 4.1 KM (2.2 NM) from Sauðárkrókur
Stefna og fjarlægð frá (borg)
3Elevation / Reference temperature9 FT / 14.3° C (July)
Landhæð / viðmiðunarhitastig
4Geoid undulation at AD ELEV PSN216 FT
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
5MAG VAR / Annual change13°W (2017) / 0.3°
Misvísun / árleg breyting
6AD Administration / Rekstraraðili flugvallarDistrict 3 / Umdæmi 3:
address / heimilisfangISAVIA OHF. Akureyrarflugvelli 600 Akureyri, Iceland
telephone / sími:+354 424 4370 +354 453 5175 AFIS +354 894 9688 AFIS
telefax / símbréf:
email / netfang:biar@isavia.is
AFS:
7Types of traffic permitted IFR-VFR
Leyfð flugumferð
8RemarksNIL
Athugasemdir

BIKR AD 2.3Þjónustutímar Operational hours

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD AdministrationDuring office hours / Á skrifstofutíma
Rekstraraðili flugvallar
2Customs and immigrationNIL
Tollur og útlendingaeftirlit
3Health and sanitationNIL
Heilsugæsla
4AIS Briefing OfficeNIL
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
5ATS Reporting Office (ARO)NIL
Flugvarðstofa
6MET Briefing OfficeH24 - IMO telephone / Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6000
Kynningastofa veðurþjónustu
7ATSAFIS
Available on request / Skv. beiðni
Ambulance and emergency flights / Sjúkra- og neyðarflug
Flugumferðarþjónusta
8FuellingPN / Fyrirfram beiðni
Eldsneyti
9HandlingO/R / Skv. beiðni
Afgreiðsla
10SecurityNIL
Flugvernd
11De-icingNIL
Afísing
12Remarks AFIS available on request, if personnel is available. Surcharge applies. Request service with minimum 1 hour´s notice during summer and 2 hour´s notice during winter, via tel.+354 453 5175 or +354 894 9688 (Sigurður Frostason)
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges/ AFIS þjónusta veitt gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá, svo fremi sem starfsmaður sé tiltækur. Óskið þjónustu, með að lágmarki 1 klst. fyrirvara að sumri og 2 klst. fyrirvara að vetri, í síma +354 453 5175 eða +354 894 9688 (Sigurður Frostason)
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia
Athugasemdir

BIKR AD 2.4Afgreiðsla og tæki Handling services and facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1Cargo handling facilitiesLimited - PN / Takmörkuð - Fyrirfram beiðni
Fraktmeðhöndlun
2Fuel / oil types JET A1 O/R
Eldsneytistegundir / olíur
3Fuelling facilities / capacityDelivery rate 150 liters per minute / Afköst 150 lítrar á mínútu
Eldsneytisbúnaður / magn
4De-icing facilitiesNIL
Afísingarbúnaður
5Hangar space for visiting aircraftNIL
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
6Repair facilities for visiting aircraftNIL
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
7RemarksNo oxygen or related service / Ekkert súrefni eða hliðstæð þjónusta
Athugasemdir

BIKR AD 2.5Aðstaða farþega Passenger facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1HotelsIn town Í bænum
Hótel
2Airport RestaurantNIL
Veitingastaðir á flugvelli
3TransportationTaxi / bus available on-request Leigubílar / rútur samkvæmt beiðni
Fólksflutningar
4Medical facilitiesIn town Í bænum
Hjúkrunaraðstaða
5Bank and Post OfficeIn town Í bænum
Banki og pósthús
6Tourist OfficeNIL
Ferðaskrifstofa
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIKR AD 2.6Björgun og eldvarnir Rescue and fire fighting services

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD category for fire fightingNIL
Flokkur slökkviþjónustu
2Rescue equipmentNIL
Björgunartæki
3Capability for removal of disabled aircraftCrane for smaller aircraft in town / Krani fyrir minni vélar í bænum
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
4RemarksNIL
Athugasemdir

BIKR AD 2.7Árstíðarbundnar hreinsanir Seasonal Availability - Clearing

ENGLISH/ ICELANDIC
1Types of clearing equipmentSee snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2
Tegund tækja
2Clearance prioritiesSee snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2
Forgangsröð hreinsunar
3RemarksAll seasons, winter conditions from Oct. to Apr. / Allt árið, vetrartími frá okt. til apr.
Athugasemdir

BIKR AD 2.8Hlað, akbrautir og staðsetning gátstaða Aprons, taxiways and check locations data

ENGLISH/ ICELANDIC
1Apron surface and strengthAsphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús
Yfirborð hlaðs og styrkur
2Taxiway width, surface and strength27 M, Asphalt stabilized gravel / tjörubundin grús
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
3Altimeter checkpoint location and elevationApron elev. / Flughlað hæð: 8 FT
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
4VOR checkpointsNIL
VOR-gátunarstaðir
5INS checkpointsNIL
INS-gátunarstaðir
6RemarksNIL
Athugasemdir

BIKR AD 2.9Leiðsaga og stjórnkerfi fyrir hreyfingar á jörðu niðri og merkingar Surface movement guidance and control system and markings

ENGLISH/ ICELANDIC
1Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft standsNIL
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
2RWY & TWY markings and LGTRWY Markings: Designation, THR and centreline
RWY Lights: THR, END and EDGE
TWY Markings: NIL
TWY Lights: NIL

Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds og miðlínu
Brautarljós: þröskulds-, enda og kantljós
Akbrautarmerkingar: NIL
Akbrautarljós: NIL
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
3Stop barsNIL
Stöðvunarljós
4RemarksNIL
Athugasemdir

BIKR AD 2.10Flugvallarhindranir Aerodrome Obstacles

OBST ID / DesignationOBST typeOBST positionELEV / HGTMarkings / Type, colourRemarks
abcdef
BIKROB0001Mast654447.40N 0193136.15W243 / - FTNILStekkjarborg
BIKROB0002
Terrain654245.21N 0193023.87W249 / - FTNILHegranes 1
BIKROB0003
Terrain654230.68N
0193001.75W
339 / - FTNILHegranes 2
BIKROB0004
Terrain654245.84N 0193016.25W344 / - FTNILHegranes 3
BIKROB0005
Building654210.77N 0193648.07W158 / - FTNILBergstaðir
BIKROB0006
Building654352.76N 0193903.56W236 / - FTNILKvistahlíð 1
BIKROB0007
Terrain654401.51N 0193909.84W225 / - FTNILKvistahlíð 2

BIKR AD 2.11Veittar veðurupplýsingar Meteorological information provided

ENGLISH/ ICELANDIC
1Associated MET OfficeIcelandic Met Office, see GEN 3.5 / Veðurstofa Íslands, sjá GEN 3.5
Aðalveðurstofa
2Hours of serviceH24 / Allan sólarhringinn
Þjónustutími
3Office responsible for TAF preparationNIL
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Periods of validityNIL
Gildistími
4Trend forecast / Interval of issuanceNIL
Leitnispá / Tímalengd milli spáa
5Briefing/consultation providedIcelandic Met Office/ Veðurstofa Íslands Telephone / sími: + 354 522 6000
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
6Flight documentationSIGMET, Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts
Fluggögn
Language(s) usedEnglish and Icelandic/ Enska og íslenska
Tungumál
7Charts and other information available for briefing or consultationRef:/Tilv.: GEN 3.1, GEN 3.5 http://en.vedur.is/weather/aviation/ http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
8Supplementary equipment available for providing informationNIL
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
9ATS units provided with informationNIL
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
10Additional information (limitation of service, etc.)NIL
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)

BIKR AD 2.12Sérkenni flugbrauta Runway physical characteristics

Designations RWY NRTRUE BRGDimensions of RWY (M)Strength (PCN) & surface of RWY and SWYTHR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulationTHR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY
123456
363511887x30— Asphalt Stabilized Gravel 30 m wide / Tjörubundin grús 30 m breið654323.77N 0193410.60W — 216 FTTHR 8 FT —
181711887x30654423.93N 0193433.89W — 216 FTTHR 9 FT —
Designations RWY NRSlope of RWY-SWYSWY dimensions (M)CWY dimensions (M)Strip dimensions (M)OFZ
17891011
360%NILNIL2007x300
180%NILNIL2007x300
Designations RWY NRRemarks
112
36NIL
18

BIKR AD 2.13Tilgreindar viðmiðunarvegalengdir Declared distances

RWY DesignatorTORA (M)TODA (M)ASDA (M)LDA (M)Remarks
123456
361887188718871887NIL
181887188718871887

BIKR AD 2.14Aðflugs- og flugbrautarljós Approach and runway lighting

RWY DesignatorAPCH LGT typeLEN INTSTTHR LGT colourWBARVASIS (MEHT) PAPITDZ LGT LENRWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTSTRWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTSTRWY End LGT colour WBARSWY LGT LEN (M) colourRemarks
12345678910
36NILGRN WBAR 1, 2PAPI 3.1°NILNILWHI 3RED 4 WBARNIL
18NILGRN WBAR 1, 2PAPI 3°NILNILWHI 3RED 4 WBARNIL
1 Reduced WBAR, 3 ea. LGT on each side of RWY edge / Takmarkaður WBAR, 3 ljós utan hliðarbrúna hvoru megin. 2 RWY THR ID LGT / Þröskuldarkenniljós 3 RWY edge LGT, 10m aside RWY / Hliðarljós, 10m utan brautar 4 RWY end LGT, 4 ea. LGT on each side of RWY edge / Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna

BIKR AD 2.15Önnur lýsing og vararafmagn Other lighting, secondary power supply

ENGLISH/ ICELANDIC
1ABN/IBN location, characteristics and hours of operationNIL
Flugvallarviti - staðsetning
2WDI location and LGT Anemometer location and LGTTDZ RWY 36/18 / Snertisvæði brautar 36/18
Vindpoki staðsetning og lýsing
Vindmælir staðsetning og lýsing
3TWY edge and centre line lightingNIL
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
4Secondary power supply / switch-over timeNIL
Vararafmagn / skiptitími
5Remarks:NIL
Athugasemdir

BIKR AD 2.16Lendingarsvæði fyrir þyrlur Helicopter landing area

ENGLISH/ ICELANDIC
1Coordinates TLOF or THR of FATORWY / Flugbraut
Staðsetning lendingarsvæðis
2TLOF and/or FATO elevation M/FT2.5 M / 8 FT
Hæð á lendingarstað M/FT
3TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, markingAsphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
4True and MAG BRG of FATONIL
Réttstefna og segulstefna á FATO
5Declared distance availableNIL
Skilgreind lengd
6RemarksNIL
Athugasemdir

BIKR AD 2.17Loftrými flugumferðarþjónustu ATS airspace

ENGLISH/ ICELANDIC
1Designation and lateral limitsUNCONTROLLED AIRSPACE
Area of responsibility is the aerodrome and all aircraft flying in the vicinity of an aerodrome. An aircraft is in the vicinity of an aerodrome when it is in, entering or leaving an aerodrome traffic circuit. ÓSTJÓRNAÐ LOFTRÝMI: ábyrgðarsvæði flugupplýsingaþjónustu er flugvöllurinn og næsta nágrenni hans. Næsta nágrenni flugvallar er skilgreint svæði þar sem flugvél er í umferðarhring, að koma í eða fara úr umferðarhring flugvallar
Heiti og útlínur
2Vertical limitsNIL
Hæðarmörk
3Airspace classificationClass G Flokkur G
Flokkun loftrýmis
4ATS unit call sign and language(s)Sauðárkrókur Flugradíó - Icelandic / Íslenska
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
5Transition altitude7000 FT MSL
Skiptihæð
6Hours of applicabilityH24
Opnunartími
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIKR AD 2.18ATS fjarskiptabúnaður ATS communication facilities

Service designationCall signFrequencyHours of OperationRemarks
TransmitReceives
12345
AFISSAUDARKROKUR RADIO119.100See BIKR AD 2 - 2REYKJAVIK CONTROL 119.7

BIKR AD 2.19Flugleiðsögu- og aðflugsbúnaður Radio navigation and landing aids

Type of aid, CAT of ILS/MLS (For VOR/ILS/MLS, give VAR)IDFrequencyHours of operationSite of transmitting antenna coordinatesElevation of DME transmitting antennaRemarks
1234567
HEGRANES NDBHE362 KHZH24654503.1N 0193108.6WRange 25 NM approx Not monitored
LANGHOLT NDBLA344 KHZH24653436.3N 0192918.3WRange 25 NM approx Not monitored

BIKR AD 2.20Svæðisbundnar umferðarreglur
Local traffic regulations

2.20.1 Flug fisa2.20.1 Microlight operations
Flug fisa er heimilt.Microlights are accepted
2.20.2 Takmarkanir kennslu- og æfingaflugs2.20.2 Training flights restrictions
NILNIL
2.20.3 Umferð á jörðu og stæði2.20.3 Ground manoeuvring and parking
Hafið samband við flugradíóContact AFIS for instructions

BIKR AD 2.23Viðbótarupplýsingar
Additional information

2.23.1 Fuglar á og við flugvöllinn2.23.2 Birds on and around the airport
Það er talsvert um spörfugla og endur í mýrunum kringum flugvöllinn.
Álftir og gæsir eru á Miklavatni suðvestur af brautinni en verpa lítið við flugvöllinn.
Kríuvarp er vestan við flugvöllinn.
There is a lot of passerine and ducks in the moorland around the airfield.
Swan and graylag goose are on Miklavatn lake southwest of the runway but rarely lay their eggs around the airfield.
Tern lay their eggs west of the airfield.

BIKR AD 2.24Kort sem tilheyra flugvelli Charts Related to Aerodrome

Kort / ChartBlaðsíðunúmer / Page Number
BIKR AD 2.24.1.1-1Saudarkrokur Aerodrome Ground Movement Chart
BIKR AD 2.24.10.1-1Saudarkrokur RNAV (GNSS)RNP RWY 36 Instrument Approach Chart - ICAO