BITN — ÞÓRSHÖFN / THORSHOFN

Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank: AD-2.20, AD-2.21, AD-2.22, AD-2.23

BITN AD 2.1Staðarauðkenni og heiti flugvallar
Aerodrome location indicator and name

BITN — ÞÓRSHÖFN / THORSHOFN

BITN AD 2.2Landfræðilegar og stjórnunarupplýsingar flugvallar
Aerodrome geographical and administrative data

ENGLISH /
ICELANDIC
1ARP coordinates and site at Aerodrome661306N
0152005W
Hnattstaða flugvallar
2Direction and distance from (city)360° GEO, 3.7 KM (2 NM) from Þórshöfn
Stefna og fjarlægð frá (borg)
3Elevation / Reference temperature64 FT / 13.2° C (August)
Landhæð / viðmiðunarhitastig
4Geoid undulation at AD ELEV PSN209 FT
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
5MAG VAR / Annual change11°W (2018) / 0.27°
Misvísun / árleg breyting
6AD Administration / Rekstraraðili flugvallarDistrict 3 / Umdæmi 3:
address / heimilisfangISAVIA OHF.
Akureyrarflugvelli
600 Akureyri, Iceland
telephone / sími:+354 424 4370
+354 468 1422 AFIS
+354 895 1422 AFIS
telefax / símbréf:+354 468 1353 AFIS
email / netfang:
AFS:
7Types of traffic permitted IFR-VFR
Leyfð flugumferð
8RemarksNIL
Athugasemdir

BITN AD 2.3Þjónustutímar
Operational hours

ENGLISH /
ICELANDIC
1AD AdministrationDuring Office Hours / Á skrifstofutíma
Rekstraraðili flugvallar
2Customs and immigrationNIL
Tollur og útlendingaeftirlit
3Health and sanitationNIL
Heilsugæsla
4AIS Briefing OfficeNIL
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
5ATS Reporting Office (ARO)NIL
Flugvarðstofa
6MET Briefing OfficeH24 - IMO telephone / Sími Veðurstofu Íslands:
+ 354 522 6000
Kynningastofa veðurþjónustu
7ATS AFIS: Sumartími / Summer 1 June to 31 August / 1. júní til 31. ágúst Weekdays / Virka daga: 0800-1200 AFIS: Winter / Vetrartími 01 Sept. to 31 May / 1. sept. til 31. maí Weekdays / Virka daga: 0800-1200 No service Christmas Eve and New Year's Eve after 1600 or at New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day. / Ekki þjónusta eftir 1600 aðfangadag og gamlársdag eða á nýársdag, páskadag og jóladag.
Flugumferðarþjónusta
8FuellingNIL
Eldsneyti
9HandlingO/R
Skv. beiðni
Afgreiðsla
10SecurityNIL
Flugvernd
11De-icingNIL
Afísing
12RemarksATS available on request outside operational hours, if personnel is available. Surcharge applies. Request service with minimum 1 hour´s notice during summer and 2 hour´s notice during winter, via tel. +354 468 1422.
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges
Flugumferðarþjónusta veitt utan þjónustutíma gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá, svo fremi sem starfsmaður sé tiltækur. Óskið þjónustu með að lágmarki 1 klst. fyrirvara að sumri og 2 klst. fyrirvara að vetri, í síma +354 468 1422.
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia
Athugasemdir

BITN AD 2.4Afgreiðsla og tæki
Handling services and facilities

ENGLISH /
ICELANDIC
1Cargo handling facilities:Limited - PN / Takmörkuð - Með fyrirfram beiðni
Fraktmeðhöndlun
2Fuel / oil types NIL
Eldsneytistegundir / olíur
3Fuelling facilities / capacityNIL
Eldsneytisbúnaður / magn
4De-icing facilitiesNIL
Afísingarbúnaður
5Hangar space for visiting aircraftNIL
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
6Repair facilities for visiting aircraftNIL
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
7RemarksNo oxygen or related service / Ekkert súrefni eða hliðstæð þjónusta
Athugasemdir

BITN AD 2.5Aðstaða farþega
Passenger facilities

ENGLISH /
ICELANDIC
1HotelsIn town / Í bænum
Hótel
2Airport RestaurantNIL
Veitingastaðir á flugvelli
3TransportationTaxi / bus available on-request
Leigubílar / rútur samkvæmt beiðni
Fólksflutningar
4Medical facilitiesIn town / Í bænum
Hjúkrunaraðstaða
5Bank and Post OfficeIn Town / Í bænum
Banki og pósthús
6Tourist OfficeNIL
Ferðaskrifstofa
7RemarksNIL
Athugasemdir

BITN AD 2.6Björgun og eldvarnir
Rescue and fire fighting services

ENGLISH /
ICELANDIC
1AD category for fire fightingCAT III
Flokkur slökkviþjónustu
2Rescue equipmentYes / Já
Björgunartæki
3Capability for removal of disabled aircraftCrane and trailer in town / Krani og tengivagn í þorpi
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
4RemarksFor hours of operation, see ATS in AD 2.3 / Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD 2.3
Athugasemdir

BITN AD 2.7Árstíðarbundnar hreinsanir
Seasonal Availability - Clearing

ENGLISH /
ICELANDIC
1Types of clearing equipmentSee snow plan AD 1.2.2
Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2
Tegund tækja
2Clearance prioritiesSee snow plan AD 1.2.2
Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2
Forgangsröð hreinsunar
3RemarksAll seasons, winter conditions from Oct. to Apr. / Allt árið, vetrartími frá okt. til apr.
Athugasemdir

BITN AD 2.8Hlað, akbrautir og staðsetning gátstaða
Aprons, taxiways and check locations data

ENGLISH / ICELANDIC
1Apron surface and strengthAsphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús
Yfirborð hlaðs og styrkur
2Taxiway width, surface and strength20 M - Asphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
3Altimeter checkpoint location and elevationNIL
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
4VOR checkpointsNIL
VOR-gátunarstaðir
5INS checkpointsNIL
INS-gátunarstaðir
6Coordinates for aircraft standsNIL
Hnit loftfarastæða
7RemarksNIL
Athugasemdir

BITN AD 2.9Leiðsaga og stjórnkerfi fyrir hreyfingar á jörðu niðri og merkingar
Surface movement guidance and control system and markings

ENGLISH /
ICELANDIC
1Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft standsNIL
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
2RWY & TWY markings and LGT


RWY Markings: Designation, THR and centreline
RWY Lights: THR, END and EDGE TWY Markings: Centreline
TWY Lights: EDGE

Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds og miðlínu
Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós Akbrautarmerkingar: Miðlína
Akbrautarljós: Kantljós
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
3Stop barsNIL
Stöðvunarljós
4RemarksNIL
Athugasemdir

BITN AD 2.10Flugvallarhindranir
Aerodrome Obstacles

OBST ID / DesignationOBST typeOBST positionELEV / HGTMarkings / Type, colourRemarks
abcdef
BITNOB0001Terrain661314.30N
0151537.40W
263 / - FTNILNIL
BITNOB0002Terrain661220.77N
0151623.01W
301 / - FTNILNIL
BITNOB0003Terrain661224.20N
0151724.20W
225 / - FTNILNIL
BITNOB0004Terrain661113.44N
0151835.87W
275 / - FTNILNIL
BITNOB0005Terrain661008.55N
0151854.41W
412 / - FTNILNIL
BITNOB0006Terrain661107.83N
0151400.72W
515 / - FTNILNIL
BITNOB0007Terrain661147.44N
0151341.00W
415 / - FTNILNIL

BITN AD 2.11Veittar veðurupplýsingar
Meteorological information provided

ENGLISH /
ICELANDIC
1Associated MET OfficeIcelandic Met Office, see GEN 3.5 /
Veðurstofa Íslands, sjá GEN 3.5
Aðalveðurstofa
2Hours of serviceH24 / Allan sólahringinn
Þjónustutími
3Office responsible for TAF preparationTAF not AVBL
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Periods of validityNIL
Gildistími
4Trend forecast / Interval of issuanceNIL
Leitnispá / Tímalengd milli spáa
5Briefing/consultation providedIcelandic Met Office / Veðurstofa Íslands
Telephone / sími: + 354 522 6000
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
6Flight documentationMETAR, SIGMET
Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts.
Fluggögn
Language(s) usedEnglish and Icelandic/ Enska og íslenska
Tungumál
7Charts and other information available for briefing or consultationRef:/Tilv.: GEN 3.1, GEN 3.5
http://en.vedur.is/weather/aviation/
http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
8Supplementary equipment available for providing informationNIL
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
9ATS units provided with informationThorshofn AFIS/ Þórshöfn Flugradíó
ACC/Flugstjórnarmiðstöð
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
10Additional information (limitation of service, etc.)NIL
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)

BITN AD 2.12Sérkenni flugbrauta
Runway physical characteristics

Designations
RWY NR
TRUE BRGDimensions of RWY (M)Strength (PCN) & surface of
RWY and SWY
THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation
THR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY
123456
01002.871199x30
Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús
661247.08N
0152007.38W

GUND 209 FT
THR 51 FT
19182.871199x30
Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús
661325.80N
0152002.57W

GUND 209 FT
THR 64 FT
Designations
RWY NR
Slope of
RWY-SWY
SWY dimensions
(M)
CWY dimensions
(M)
Strip dimensions
(M)
OFZ
17891011
01+0.3%NILNIL1319x80NIL
19-0.3%NILNIL1319x80NIL
Designations
RWY NR
Remarks
112
01NIL
19

BITN AD 2.13Tilgreindar viðmiðunarvegalengdir
Declared distances

RWY DesignatorTORA (M)TODA (M)ASDA (M)LDA (M)Remarks
123456
011199119911991199NIL
191199119911991199NIL

BITN AD 2.14Aðflugs- og flugbrautarljós
Approach and runway lighting

RWY DesignatorAPCH LGT
type LEN INTST
THR LGT
colour WBAR
VASIS
(MEHT)
PAPI
TDZ
LGT
LEN
RWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTSTRWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTSTRWY End LGT colour WBARSWY LGT LEN (M) colourRemarks
12345678910
01NILLIH GRN WBAR 1, 2APAPI 3.5°NILNIL1199 m, 60 m, WHI, LIH 3RED 4
WBAR
NIL
19NILLIH GRN WBAR 1, 2APAPI 3.0°NILNIL1199 m, 60 m, WHI, LIH 3RED 4
WBAR
NIL
1
2
3
4
Reduced WBAR, 4 ea. LGT on each side of RWY edge / Takmarkaður WBAR, 4 ljós utan hliðarbrúna
RWY THR ID LGT / Þröskuldarkenniljós
RWY edge LGT, 7.5 m aside RWY / Hliðarljós, 7,5 m utan brautar
RWY end LGT, 4 ea. LGT on each side of RWY edge / Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna

BITN AD 2.15Önnur lýsing og vararafmagn
Other lighting, secondary power supply

ENGLISH /
ICELANDIC
1ABN/IBN location, characteristics and hours of operationNIL
Flugvallarviti - staðsetning
2WDI location and LGT
Anemometer location and LGT
Close to midpoint of RWY / Við miðju brautar
Vindpoki staðsetning og lýsing
Vindmælir staðsetning og lýsing
3TWY edge and centre line lightingEdge / Hliðar: NIL
Centre line / Miðlína: NIL
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
4Secondary power supply / switch-over timeSecondary power, switchover time 10 seconds / Vararafmagn, skiptitími 10 sekúndur
Vararafmagn / skiptitími
5Remarks:NIL
Athugasemdir

BITN AD 2.16Lendingarsvæði fyrir þyrlur
Helicopter landing area

ENGLISH /
ICELANDIC
1Coordinates TLOF or THR of FATOOn runway / Á braut
Staðsetning lendingarsvæðis
2TLOF and/or FATO elevation M/FT20 m / 64 FT
Hæð á lendingarstað M/FT
3TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, markingRunway Asphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
4True and MAG BRG of FATONIL
Réttstefna og segulstefna á FATO
5Declared distance availableNIL
Skilgreind lengd
6RemarksNIL
Athugasemdir

BITN AD 2.17Loftrými flugumferðarþjónustu
ATS airspace

ENGLISH /
ICELANDIC
1Designation and lateral limitsUncontrolled airspace Area of responsibility is the aerodrome and all aircraft flying in the vicinity of an aerodrome. An aircraft is in the vicinity of an aerodrome when it is in, entering or leaving an aerodrome traffic circuit. Óstjórnað loftrými Ábyrgðarsvæði flugupplýsingaþjónustu er flugvöllurinn og næsta nágrenni hans. Næsta nágrenni flugvallar er skilgreint svæði þar sem flugvél er í umferðarhring, að koma í eða fara úr umferðarhring flugvallar.
Heiti og útlínur
2Vertical limitsNIL
Hæðarmörk
3Airspace classificationClass / Flokkur: G
Flokkun loftrýmis
4ATS unit call sign and language(s)Þórshöfn Flugradíó – Íslenska / Icelandic
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
5Transition altitude7000 FT MSL
Skiptihæð
6Hours of applicabilityH24
Opnunartími
7RemarksNIL
Athugasemdir

BITN AD 2.18ATS fjarskiptabúnaður
ATS communication facilities

Service designationCall signFrequencyHours of OperationRemarks
TransmitReceives
12345
AFISTHORSHOFN RADIO118.100See BITN AD 2.3REYKJAVIK CONTROL 119.700

BITN AD 2.19Flugleiðsögu- og aðflugsbúnaður
Radio navigation and landing aids

Type of aid, CAT of ILS/MLS
(For VOR/ILS/MLS, give VAR)
IDFrequencyHours of operationSite of transmitting antenna coordinatesElevation of DME transmitting antennaRemarks
1234567
THORSHOFN
NDB
TN373 KHZH24661314.9N
0151952.4W
Range 25 NM approx Monitored during airports opening hours

BITN AD 2.20Svæðisbundnar umferðarreglur
Local traffic regulations

2.20.1 Flug fisa2.20.1 Microlight operations
Flug fisa er heimilt.Microlights are accepted
2.20.2 Takmarkanir kennslu- og æfingaflugs2.20.2 Training flights restrictions
NILNIL
2.20.3 Umferð á jörðu og stæði2.20.3 Ground manoeuvring and parking
Hafið samband við flugradíóContact AFIS for instructions

BITN AD 2.23Viðbótarupplýsingar
Additional information

2.23.1 Fuglar á og við flugvöllinn2.23.2 Birds on and around the airport
Gæsir verpa austan við flugvöllinn, þær koma í lok apríl og eru fram eftir júnímánuði. Þær koma aftur í byrjun ágúst og þær síðustu fara í byrjun september.
Æðarvarp er við lónið suðvestan við flugvöllinn.
Graylag goose lay their eggs east of the airfield, they arrive in the end of April and stay until mid-June, then return mid-August and leave at the beginning of September.
Common eider stays in the lagoon southwest of the airfield.

BITN AD 2.24Kort sem tilheyra flugvelli
Charts Related to Aerodrome

Kort / ChartBlaðsíðunúmer / Page Number
BITN AD 2.24.10.1-1Thorshofn RNAV(GNSS)RNP RWY 01 - Instrument Approach Chart - ICAO
BITN AD 2.24.10.2-1Thorshofn NDB RWY 19 Instrument Approach Chart - ICAO