BIVO — VOPNAFJÖRÐUR / VOPNAFJORDUR

Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank: AD-2.20, AD-2.21, AD-2.22, AD-2.23

BIVO AD 2.1Staðarauðkenni og heiti flugvallar Aerodrome location indicator and name

BIVO — VOPNAFJÖRÐUR / VOPNAFJORDUR

BIVO AD 2.2Landfræðilegar og stjórnunarupplýsingar flugvallar Aerodrome geographical and administrative data

ENGLISH/ ICELANDIC
1ARP coordinates and site at Aerodrome654314N 0145102W
Hnattstaða flugvallar
2Direction and distance from (city)220° GEO, 4.6 KM (2.5 NM) from Vopnafjörður
Stefna og fjarlægð frá (borg)
3Elevation / Reference temperature10 FT / 13.7° C (August)
Landhæð / viðmiðunarhitastig
4Geoid undulation at AD ELEV PSN212 FT
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
5MAG VAR / Annual change10°W (2020) / 0.3°
Misvísun / árleg breyting
6AD Administration / Rekstraraðili flugvallarDistrict 4 / Umdæmi 4:
address / heimilisfangISAVIA OHF. Egilsstaðaflugvelli 701 Egilsstöðum, Iceland
telephone / sími:+354 424 5639 District manager / Umdæmisstjóri +354 473 1521 AFIS
telefax / símbréf:
email / netfang:bivo@isavia.is
AFS:
7Types of traffic permitted IFR-VFR
Leyfð flugumferð
8RemarksNIL
Athugasemdir

BIVO AD 2.3Þjónustutímar Operational hours

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD AdministrationDuring Office Hours / Á skrifstofutíma
Rekstraraðili flugvallar
2Customs and immigrationNIL
Tollur og útlendingaeftirlit
3Health and sanitationNIL
Heilsugæsla
4AIS Briefing OfficeNIL
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
5ATS Reporting Office (ARO)NIL
Flugvarðstofa
6MET Briefing OfficeH24 - IMO telephone / Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6000
Kynningastofa veðurþjónustu
7ATSAFIS: Weekdays / Virka daga 0800-1500 No service Christmas Eve and New Year's Eve after 1600 or at New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day. / Ekki þjónusta eftir 1600 aðfangadag og gamlársdag eða á nýársdag, páskadag og jóladag.
Flugumferðarþjónusta
8FuellingNIL
Eldsneyti
9HandlingO/R
Skv. beiðni
Afgreiðsla
10SecurityNIL
Flugvernd
11De-icingNIL
Afísing
12RemarksATS available on request outside operational hours, if personnel is available. Surcharge applies. Request service with a minimum 1 hour's notice during summer and 2 hour's notice during winter, via Tel. +354 473 1521
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges
AthugasemdirFlugumferðarþjónusta er veitt utan þjónustutíma gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá, svo fremi sem starfsmaður sé tiltækur. Óskið þjónustu með að lágmarki 1 klst. fyrirvara að sumri og 2 klst. fyrirvara að vetri, í síma +354 473 1521
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia

BIVO AD 2.4Afgreiðsla og tæki Handling services and facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1Cargo handling facilitiesLimited - PN / Takmörkuð - Með fyrirfram beiðni
Fraktmeðhöndlun
2Fuel / oil types NIL
Eldsneytistegundir / olíur
3Fuelling facilities / capacityNIL
Eldsneytisbúnaður / magn
4De-icing facilitiesNIL
Afísingarbúnaður
5Hangar space for visiting aircraftNIL
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
6Repair facilities for visiting aircraftNIL
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
7RemarksNo oxygen or related service / Ekkert súrefni eða hliðstæð þjónusta
Athugasemdir

BIVO AD 2.5Aðstaða farþega Passenger facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1HotelsAvailable in town Fáanleg í bænum
Hótel
2Airport RestaurantNIL
Veitingastaðir á flugvelli
3TransportationTaxi / bus available on-request Leigubílar / rútur samkvæmt beiðni
Fólksflutningar
4Medical facilitiesNIL
Hjúkrunaraðstaða
5Bank and Post OfficeIn Town / Í bænum
Banki og pósthús
6Tourist OfficeNIL
Ferðaskrifstofa
7RemarksTerminal / Flugstöð
Athugasemdir

BIVO AD 2.6Björgun og eldvarnir Rescue and fire fighting services

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD category for fire fightingARFF CAT III
Flokkur slökkviþjónustu
2Rescue equipmentEquipment for extraction of victims Búnaður til björgunar á fastklemmdu fólki
Björgunartæki
3Capability for removal of disabled aircraftCrane and trailer in town Krani og tengivagn í þorpi
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
4RemarksFor hours of operation, see ATS in AD-2.3 Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD-2.3
Athugasemdir

BIVO AD 2.7Árstíðarbundnar hreinsanir Seasonal Availability - Clearing

ENGLISH/ ICELANDIC
1Types of clearing equipmentSee snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2
Tegund tækja
2Clearance prioritiesSee snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2
Forgangsröð hreinsunar
3RemarksAll seasons, winter conditions from Oct. to Apr. / Allt árið, vetrartími frá okt. til apr
Athugasemdir

BIVO AD 2.8Hlað, akbrautir og staðsetning gátstaða Aprons, taxiways and check locations data

ENGLISH/ ICELANDIC
1Apron surface and strengthAsphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús
Yfirborð hlaðs og styrkur
2Taxiway width, surface and strength20 M - asphalt stabilized gravel / tjörubundin grús
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
3Altimeter checkpoint location and elevationApron 10 FT Flughlað - 10 FT
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
4VOR/INS checkpointsNIL
VOR/INS gátunarstaðir
5RemarksNIL
Athugasemdir

BIVO AD 2.9Leiðsaga og stjórnkerfi fyrir hreyfingar á jörðu niðri og merkingar Surface movement guidance and control system and markings

ENGLISH/ ICELANDIC
1Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft standsNIL
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
2RWY & TWY markings and LGT RWY Markings: Designation, THR point and centreline RWY Lights: THR, END and EDGE TWY Marking: NIL TWY Lights: NIL Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds- og miðlínumerkingar Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós Akbrautarmerkingar: Engar Akbrautarljós: Engar
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
3Stop barsNIL
Stöðvunarljós
4RemarksNIL
Athugasemdir

BIVO AD 2.10Flugvallarhindranir Aerodrome Obstacles

OBST ID / DesignationOBST typeOBST positionELEV / HGTMarkings / Type, colourRemarks
abcdef
BIVOOB0001Terrain654423.35N 0145156.40W677 / - FTNILNIL
BIVOOB0002Terrain654356.64N 0145237.26W615 / - FTNILNIL
BIVOOB0003Terrain654339.59N 0145334.61W556 / - FTNILNIL
BIVOOB0004Terrain654319.94N 0145411.75W503 / - FTNILNIL
BIVOOB0005Terrain654234.66N
0145543.57W
576 / - FTNILNIL
BIVOOB0006Terrain654231.78N 0145542.94W576 / - FTNILNIL
BIVOOB0007Terrain654146.34N 0144923.68W232 / - FTNILNIL
BIVOOB0008Terrain654336.15N 0144643.54W233 / - FTNILNIL

BIVO AD 2.11Veittar veðurupplýsingar Meteorological information provided

ENGLISH/ ICELANDIC
1Associated MET OfficeIcelandic Met Office, see GEN 3.5 / Veðurstofa Íslands, sjá GEN 3.5
Aðalveðurstofa
2Hours of serviceH24 / Allan sólarhringinn
Þjónustutími
3Office responsible for TAF preparationTAF not AVBL
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Periods of validityNIL
Gildistími
4Trend forecast / Interval of issuanceNIL
Leitnispá / Tímalengd milli spáa
5Briefing/consultation providedIcelandic Met Office/ Veðurstofa Íslands Telephone / sími: + 354 522 6000
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
6Flight documentationMETAR, SIGMET Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts.
Fluggögn
Language(s) usedEnglish and Icelandic/ Enska og íslenska
Tungumál
7Charts and other information available for briefing or consultationRef:/Tilv.: GEN 3.1 , GEN 3.5
http://en.vedur.is/weather/aviation/
http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
8Supplementary equipment available for providing informationNIL
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
9ATS units provided with informationVopnafjordur AFIS / Vopnafjörður flugradíó ACC / Flugtjórnamiðstöð
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
10Additional information (limitation of service, etc.)NIL
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)

BIVO AD 2.12Sérkenni flugbrauta Runway physical characteristics

Designations RWY NRTRUE BRGDimensions of RWY (M)Strength (PCN) & surface of RWY and SWYTHR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulationTHR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY
123456
04034.82885x30— Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús654302.51N 0145121.41W — GUND 212 FTTHR 9 FT —
22214.83885x30— Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús654325.95N 0145041.80W — GUND 212 FTTHR 8 FT —
Designations RWY NRSlope of RWY-SWYSWY dimensions (M)CWY dimensions (M)Strip dimensions (M)OFZRemarks
1789101112
040%NILNIL1005x80NILNIL
220%NILNIL1005x80NIL

BIVO AD 2.13Tilgreindar viðmiðunarvegalengdir Declared distances

RWY DesignatorTORA (M)TODA (M)ASDA (M)LDA (M)Remarks
123456
04885885885885
22885885885885

BIVO AD 2.14Aðflugs- og flugbrautarljós Approach and runway lighting

RWY DesignatorAPCH LGT typeLEN INTSTTHR LGT colour WBARVASIS (MEHT) PAPITDZ LGT LENRWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTSTRWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTSTRWY End LGT colour WBARSWY LGT LEN (M) colourRemarks
12345678910
04NIL LIM GRNWBAR 1, 2APAPI 3.0°NILNIL585 m, 60 m, WHI 300 m, 60 m, Y LIHRED 3 WBARNIL
22NIL LIM GRNWBAR 1, 2APAPI 3.0°NILNIL585 m, 60 m, WHI 300 m, 60 m, Y LIHRED 3 WBARNIL
1 Reduced WBAR, 4 ea. LGT on each side of RWY edge / Takmarkaður WBAR, 4 ljós utan hliðarbrúna 2 RWY THR ID LGT / Þröskuldarkenniljós 3 RWY end LGT, 4 ea. LGT on each side of RWY edge / Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna

BIVO AD 2.15Önnur lýsing og vararafmagn Other lighting, secondary power supply

ENGLISH/ ICELANDIC
1ABN/IBN location, characteristics and hours of operationNIL
Flugvallarviti - staðsetning
2WDI location and LGT Anemometer location and LGTClose to midpoint of RWY / Við miðju brautar
Vindpoki staðsetning og lýsing
Vindmælir staðsetning og lýsing
3TWY edge and centre line lighting NIL
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
4Secondary power supply / switch-over timeSwitch-over time 10 seconds / Skiptitími 10 sekúndur
Vararafmagn / skiptitími
5Remarks:NIL
Athugasemdir

BIVO AD 2.16Lendingarsvæði fyrir þyrlur Helicopter landing area

ENGLISH/ ICELANDIC
1Coordinates TLOF or THR of FATOOn RWY / Flugbraut
Staðsetning lendingarsvæðis
2TLOF and/or FATO elevation M/FT10 FT
Hæð á lendingarstað M/FT
3TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, markingRWY: Asphalt Stabilized Gravel Flugbraut: Tjörubundin grús
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
4True and MAG BRG of FATONIL
Réttstefna og segulstefna á FATO
5Declared distance availableNIL
Skilgreind lengd
6RemarksNIL
Athugasemdir

BIVO AD 2.17Loftrými flugumferðarþjónustu ATS airspace

ENGLISH/ ICELANDIC
1Designation and lateral limits UNCONTROLLED AIRSPACE
Area of responsibility is the aerodrome and all aircraft flying in the vicinity of an aerodrome. An aircraft is in the vicinity of an aerodrome when it is in, entering or leaving an aerodrome traffic circuit. Óstjórnað loftrými Ábyrgðarsvæði flugupplýsingaþjónustu er flugvöllurinn og næsta nágrenni hans. Næsta nágrenni flugvallar er skilgreint svæði þar sem flugvél er í umferðarhring, að koma í eða fara úr umferðarhring flugvallar
Heiti og útlínur
2Vertical limitsNIL
Hæðarmörk
3Airspace classificationClass G / Flokkur G
Flokkun loftrýmis
4ATS unit call sign and language(s) Vopnafjörður flugradíó - íslenska / Icelandic
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
5Transition altitude7000 FT MSL
Skiptihæð
6Hours of applicabilityH24
Opnunartími
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIVO AD 2.18ATS fjarskiptabúnaður ATS communication facilities

Service designationCall signFrequencyHours of OperationRemarks
TransmitReceives
12345
AFISVOPNAFJORDUR118.100See AD-2.3NIL

BIVO AD 2.19Flugleiðsögu- og aðflugsbúnaður Radio navigation and landing aids

Type of aid, CAT of ILS/MLS (For VOR/ILS/MLS, give VAR)IDFrequencyHours of operationSite of transmitting antenna coordinatesElevation of DME transmitting antennaRemarks
1234567
LVP393 KHZH24654259N 0145114WRange 15 NM approx Monitored during airports opening hours
HOFSA NDBHA348 KHZH24653746N 0150229WRange 25 NM approx Monitored during airports opening hours

BIVO AD 2.20Svæðisbundnar umferðarreglur
Local traffic regulations

2.20.1 Flug fisa2.20.1 Microlight operations
Flug fisa er heimilt.Microlights are accepted
2.20.2 Takmarkanir kennslu- og æfingaflugs2.20.2 Training flights restrictions
NILNIL
2.20.3 Umferð á jörðu og stæði2.20.3 Ground manoeuvring and parking
Hafið samband við flugradíóContact AFIS for instructions

BIVO AD 2.23Viðbótarupplýsingar
Additional information

2.23.1 Fuglar á og við flugvöllinnMest er af Kríu við flugvöllinn og þá aðallega vestan við flugbrautina, þó mest utan girðingar. Fuglarnir koma í apríl og fara aftur í lok ágúst.Í júlí er mesta hættan af ungfuglinum.2.23.2 Birds on and around the airportThe Artic Tern are the most common bird at the airport, mostly west of the runway, mostly out of the airport fence. They arrive in April and stay until the end of August. Greatest hazard is caused by young birds in July.

BIVO AD 2.24Kort sem tilheyra flugvelli Charts Related to Aerodrome

Kort / ChartBlaðsíðunúmer / Page Number
BIVO AD 2.24.1.1-1Vopnafjordur - Aerodrome Chart
BIVO AD 2.24.10.1-1Vopnafjordur RNAV (GNSS) RWY 04
BIVO AD 2.24.10.1-3Vopnafjordur NDB RWY 04 Chart updated