BIDV — DJÚPIVOGUR / DJUPIVOGUR

Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank: AD-4.3, AD-4.4, AD-4.6, AD-4.7, AD-4.8, AD-4.9, AD-4.11, AD-4.13, AD-4.14, AD-4.15, AD-4.16, AD-4.17, AD-4.19, AD-4.20, AD-4.21, AD-4.22, AD-4.23

BIDV AD 4.1Staðarauðkenni og heiti lendingarstaðar Landing strip location indicator and name

BIDV — DJÚPIVOGUR / DJUPIVOGUR

BIDV AD 4.2Landfræðilegar og stjórnunarupplýsingar lendingarstaðar Landing strip geographical and administrative data

ENGLISH/ ICELANDIC
1ARP coordinates and site at Aerodrome643839N 0141658W
Hnattstaða flugvallar
2Direction and distance from (city)
Stefna og fjarlægð frá (borg)
3Elevation / Reference temperature6 FT
Landhæð / viðmiðunarhitastig
4Geoid undulation at AD ELEV PSN
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
5MAG VAR / Annual change
Misvísun / árleg breyting
6AD Administration / Rekstraraðili flugvallarDistrict 4 / Umdæmi 4:
address / heimilisfangISAVIA OHF. Egilsstaðaflugvelli 701 Egilsstöðum, Iceland
telephone / sími:+354 424 5639 District manager / Umdæmisstjóri +354 424 4020 BIEG AFIS +354 478 8288 Local authority / Skrifstofa sveitastjóra
telefax / símbréf:
email / netfang:biegtwr@isavia.is
AFS:
7Types of traffic permitted VFR
Leyfð flugumferð
8Remarks
Athugasemdir

BIDV AD 4.5Aðstaða farþega Passenger facilities

Hotel in village / Hótel í þorpi

BIDV AD 4.8Hlað, akbrautir og staðsetning gátstaða
Aprons, taxiways and check locations data

Due to no taxiway or apron, the landing strip is restricted to only one aircraft at a time / Þar sem hvorki akbraut né hlað eru fyrir hendi við lendingarstaðinn, er einungis leyfilegt að hafa eina flugvél staðsetta þar hverju sinni

BIDV AD 4.10Flugvallarhindranir Aerodrome Obstacles

OBST ID / DesignationOBST typeOBST positionELEV / HGTMarkings / Type, colourRemarks
abcdef
Hills west of RWY / Hæðótt vestan brautar Mast 1 NM north of airport 230 FT MSL / Mastur 1 NM fyrir norðan völlinn, 230 fet yfir sjó

BIDV AD 4.12Sérkenni flugbrauta Runway physical characteristics

Designations RWY NRTRUE BRGDimensions of RWY (M)Strength (PCN) & surface of RWY and SWYTHR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulationTHR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY
123456
17163.66745x24— Gravel / Möl643844N 0141646W — GUND 212 FT6 FT —
35343.66745x24— Gravel / Möl643821N 0141631W __ GUND 212 FT5 FT —
Surface sometimes loose because of car traffic / Yfirborð stundum laust eftir akstur bifreiða Safety area is smaller than required by regulation / Öryggissvæði eru minni en reglugerð kveður á um

BIDV AD 4.18ATS fjarskiptabúnaður ATS communication facilities

Service designationCall signFrequencyHours of OperationRemarks
TransmitReceives
12345
118.400