BIHK — HÓLMAVÍK / HOLMAVIK

Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank: AD-4.3, AD-4.4, AD-4.6, AD-4.7, AD-4.14, AD-4.19, AD-4.20, AD-4.21, AD-4.22, AD-4.23

BIHK AD 4.1Staðarauðkenni og heiti lendingarstaðar Landing strip location indicator and name

BIHK — HÓLMAVÍK / HOLMAVIK

BIHK AD 4.2Landfræðilegar og stjórnunarupplýsingar lendingarstaðar Landing strip geographical and administrative data

ENGLISH/ ICELANDIC
1ARP coordinates and site at Aerodrome654217N
0214147W
Hnattstaða flugvallar
2Direction and distance from (city)90°GEO - 1.1 KM (0.6 NM) from Hólmavík
Stefna og fjarlægð frá (borg)
3Elevation / Reference temperature90 FT
Landhæð / viðmiðunarhitastig
4Geoid undulation at AD ELEV PSN214 FT
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
5MAG VAR / Annual change15°W (2016) / 0.3°
Misvísun / árleg breyting
6AD Administration / Rekstraraðili flugvallarDistrict 2 / Umdæmi 2:
address / heimilisfangISAVIA OHF. Ísafjarðarflugvelli 400 Ísafirði, Iceland
telephone / sími:+354 456 3640 District manager / Umdæmisstjóri
telefax / símbréf:
email / netfang:
AFS:
7Types of traffic permitted IFR-VFR IFR only for Cloudebreaking
Leyfð flugumferð
8RemarksNIL
Athugasemdir

BIHK AD 4.5Aðstaða farþega Passenger facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1HotelsIn village / Í þorpi
Hótel
2Airport RestaurantNIL
Veitingastaðir á flugvelli
3TransportationNIL
Fólksflutningar
4Medical facilitiesNIL
Hjúkrunaraðstaða
5Bank and Post OfficeIn village / Í þorpi
Banki og pósthús
6Tourist OfficeNIL
Ferðaskrifstofa
7RemarksTerminal - Closed / Flugstöð - Lokuð
Athugasemdir

BIHK AD 4.8Hlað, akbrautir og staðsetning gátstaða Aprons, taxiways and check locations data

ENGLISH/ ICELANDIC
1Apron surface and strengthGravel / Möl
Yfirborð hlaðs og styrkur
2Taxiway width, surface and strength23 M - Gravel / Möl
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
3Altimeter checkpoint location and elevationRWY 90 FT
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
4VOR checkpointsNIL
VOR-gátunarstaðir
5INS checkpointsNIL
INS-gátunarstaðir
6RemarksNIL
Athugasemdir

BIHK AD 4.9Leiðsaga og stjórnkerfi fyrir hreyfingar á jörðu niðri og merkingar Surface movement guidance and control system and markings

ENGLISH/ ICELANDIC
1Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft standsNIL
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
2RWY & TWY markings and LGTEdge markers Yellow / blue
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
3Stop barsNIL
Stöðvunarljós
4RemarksNIL
Athugasemdir

BIHK AD 4.10Flugvallarhindranir Aerodrome Obstacles

OBST ID / DesignationOBST typeOBST positionELEV / HGTMarkings / Type, colourRemarks
abcdef
Fence south of RWY / Girðing við suðurenda brautar

BIHK AD 4.11Veittar veðurupplýsingar Meteorological information provided

ENGLISH/ ICELANDIC
1Associated MET OfficeIcelandic Met Office, see GEN 3.5 / Veðurstofa Íslands, sjá GEN 3.5
Aðalveðurstofa
2Hours of serviceH24 / Allan sólarhringinn
Þjónustutími
3Office responsible for TAF preparationTAF not AVBL
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Periods of validityNIL
Gildistími
4Trend forecast / Interval of issuanceNIL
Leitnispá / Tímalengd milli spáa
5Briefing/consultation providedIcelandic Met Office/ Veðurstofa Íslands Telephone / sími: + 354 522 6000
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
6Flight documentationSIGMET, Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts.
Fluggögn
Language(s) usedEnglish and Icelandic / Enska og íslenska
Tungumál
7Charts and other information available for briefing or consultationRef / Tilv.: GEN 3.1, GEN 3.5 http://en.vedur.is/weather/aviation/ http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
8Supplementary equipment available for providing informationNIL
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
9ATS units provided with informationNIL
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
10Additional information (limitation of service, etc.)NIL
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)

BIHK AD 4.12Sérkenni flugbrauta Runway physical characteristics

Designations RWY NRTRUE BRGDimensions of RWY (M)Strength (PCN) & surface of RWY and SWYTHR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulationTHR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY
123456
020051000x30— Gravel / Möl654201N 0214150W — GUND 214 FTTHR 72 FT —
201851000x30— Gravel / Möl654233N 0214143W — GUND 214 FTTHR 90 FT —
Designations RWY NRSlope of RWY-SWYSWY dimensions (M)CWY dimensions (M)Strip dimensions (M)OFZ
17891011
020%NILNIL1120 x 80NIL
200%NILNIL1120 x 80NIL
Designations RWY NRRemarks
112
02NIL
20NIL

BIHK AD 4.13Tilgreindar viðmiðunarvegalengdir Declared distances

RWY DesignatorTORA (M)TODA (M)ASDA (M)LDA (M)Remarks
123456
021000100010001000NIL
201000100010001000

BIHK AD 4.15Önnur lýsing og vararafmagn Other lighting, secondary power supply

ENGLISH/ ICELANDIC
1ABN/IBN location, characteristics and hours of operationABN FLG and W on Terminal / á flugstöð PSN 654205N 0214157W
Flugvallarviti - staðsetning
2WDI location and LGT Anemometer location and LGTNIL
Vindpoki staðsetning og lýsing
Vindmælir staðsetning og lýsing
3TWY edge and centre line lightingNIL
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
4Secondary power supply / switch-over timeNIL
Vararafmagn / skiptitími
5Remarks:NIL
Athugasemdir

BIHK AD 4.16Lendingarsvæði fyrir þyrlur Helicopter landing area

ENGLISH/ ICELANDIC
1Coordinates TLOF or THR of FATORWY in front of Terminal / Flugbraut framan við flugstöð
Staðsetning lendingarsvæðis
2TLOF and/or FATO elevation M/FT90 FT
Hæð á lendingarstað M/FT
3TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, markingNIL
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
4True and MAG BRG of FATONIL
Réttstefna og segulstefna á FATO
5Declared distance availableNIL
Skilgreind lengd
6RemarksNIL
Athugasemdir

BIHK AD 4.17Loftrými flugumferðarþjónustu ATS airspace

ENGLISH/ ICELANDIC
1Designation and lateral limitsUNCONTROLLED AIRSPACE: Area of responsibility is the aerodrome and all aircraft flying in the vicinity of an aerodrome. An aircraft is in the vicinity of an aerodrome when it is in, entering or leaving an aerodrome traffic circuit. Óstjórnað loftrými: Ábyrgðarsvæði flugupplýsingaþjónustu er flugvöllurinn og næsta nágrenni hans. Næsta nágrenni flugvallar er skilgreint svæði þar sem flugvél er í umferðarhring, að koma í eða fara úr umferðarhring flugvallar
Heiti og útlínur
2Vertical limitsNIL
Hæðarmörk
3Airspace classificationClass G / Flokkur G
Flokkun loftrýmis
4ATS unit call sign and language(s)NIL
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
5Transition altitude7000 FT MSL
Skiptihæð
6RemarksNIL
Athugasemdir

BIHK AD 4.18ATS fjarskiptabúnaður ATS communication facilities

Service designationCall signFrequencyHours of OperationRemarks
TransmitReceives
12345
118.600

BIHK AD 4.24Kort sem tilheyra flugvelli Charts Related to Aerodrome

Kort / ChartBlaðsíðunúmer / Page Number
BIHK AD 4.24.1.1-1Holmavik Aerodrome Ground Movement chart