BIMM — MELGERÐISMELAR / MELGERDISMELAR

Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank: AD-4.3, AD-4.4, AD-4.5, AD-4.6, AD-4.7, AD-4.8, AD-4.9, AD-4.10, AD-4.11, AD-4.13, AD-4.14, AD-4.15, AD-4.16, AD-4.17, AD-4.19, AD-4.21, AD-4.22, AD-4.23, AD-4.24

BIMM AD 4.1Staðarauðkenni og heiti lendingarstaðar Landing strip location indicator and name

BIMM — MELGERÐISMELAR / MELGERDISMELAR

BIMM AD 4.2Landfræðilegar og stjórnunarupplýsingar lendingarstaðar Landing strip geographical and administrative data

ENGLISH/ ICELANDIC
1ARP coordinates and site at Aerodrome6529N 01810W
Hnattstaða flugvallar
2Direction and distance from (city)
Stefna og fjarlægð frá (borg)
3Elevation / Reference temperature89 FT
Landhæð / viðmiðunarhitastig
4Geoid undulation at AD ELEV PSN
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
5MAG VAR / Annual change
Misvísun / árleg breyting
6AD Administration / Rekstraraðili flugvallarDistrict 3 / Umdæmi 3:
address / heimilisfangISAVIA OHF. Akureyrarflugvelli 600 Akureyri, Iceland
telephone / sími:+354 424 4370 +354 463 1313
telefax / símbréf:
email / netfang:biar@isavia.is
AFS:
7Types of traffic permitted VFR
Leyfð flugumferð
8RemarksGlider flying / Svifflug
Athugasemdir

BIMM AD 4.12Sérkenni flugbrauta Runway physical characteristics

Designations RWY NRTRUE BRGDimensions of RWY (M)Strength (PCN) & surface of RWY and SWYTHR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulationTHR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY
123456
04671x22— Grass / Gras— — —— —
22671x22— Grass / Gras— — —— —

BIMM AD 4.17Loftrými flugumferðarþjónustu
ATS airspac

ENGLISH/ ICELANDIC
1Designation and lateral limits
Melgerdismelar ATZ, Aerodrome Traffic Zone Circle with 2NM radius centered on BIMM (6529N01810W) /
Melgerðismelar ATZ, Vallarsvið Hringur með 2 NM radius með miðju á BIMM (6529N01810W)
Heiti og útlínur
2Vertical limitsUpper limit 1500 feet MSL Lower limit GND Class G /
Efri mörk 1500 fet MSL Neðri mörk jörð. Flokkur G
Hæðarmörk
3Airspace classificationClass G / Flokkur G
Flokkun loftrýmis
4ATS unit call sign and language(s)NIL
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
5Transition altitude7000 FT MSL
Skiptihæð
6Hours of applicabilityH24
Opnunartími
7RemarksNIL
Athugasemdir

BIMM AD 4.18ATS fjarskiptabúnaður ATS communication facilities

Service designationCall signFrequencyHours of OperationRemarks
TransmitReceives
12345
119.900

BIMM AD 4.20Svæðisbundnar umferðarreglur Local traffic regulations

Svifflug umferðarhringur austur af braut. Gliders traffic pattern east of runway.
Flugmódel umferðarhringur vestur af braut.Aircraft models traffic pattern west of runway.
Vallarsvið, sjá ENR 2.1.Traffic Information Zone, see ENR 2.1.