BISF — SELFOSS / SELFOSS

Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank: AD-4.3, AD-4.6, AD-4.7, AD-4.8, AD-4.9, AD-4.10, AD-4.11, AD-4.13, AD-4.14, AD-4.15, AD-4.16, AD-4.17, AD-4.22, AD-4.24

BISF AD 4.1Staðarauðkenni og heiti lendingarstaðar Landing strip location indicator and name

BISF — SELFOSS / SELFOSS

BISF AD 4.2Landfræðilegar og stjórnunarupplýsingar lendingarstaðar Landing strip geographical and administrative data

ENGLISH/ ICELANDIC
1ARP coordinates and site at Aerodrome635545N 0210216W
Hnattstaða flugvallar
2Direction and distance from (city)
Stefna og fjarlægð frá (borg)
3Elevation / Reference temperature47 FT
Landhæð / viðmiðunarhitastig
4Geoid undulation at AD ELEV PSN
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
5MAG VAR / Annual change12°W (2020) / 0.3° decreasing / minnkandi
Misvísun / árleg breyting
6AD Administration / Rekstraraðili flugvallarPrivate / Einkavöllur - Flugklúbbur Selfoss
address / heimilisfangSelfossflugvelli, 800 Selfossi, Iceland
telephone / sími:+354 892 3957 Þórir Tryggvason
telefax / símbréf:
email / netfang:flugklubbur@flugklubbur.is
AFS:
7Types of traffic permitted VFR
Leyfð flugumferð
8RemarksSee more information / Sjá ítarlegri upplýsingar:
Athugasemdir

BISF AD 4.4Afgreiðsla og tæki Handling services and facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1Cargo handling facilities:
Fraktmeðhöndlun
2Fuel / oil types AVGAS 100 LL,
MOGAS 98 okt
Eldsneytistegundir / olíur
3Fuelling facilities / capacity
Eldsneytisbúnaður / magn
4De-icing facilities
Afísingarbúnaður
5Hangar space for visiting aircraft
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
6Repair facilities for visiting aircraft
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
7Remarks
Athugasemdir

BISF AD 4.5Aðstaða farþega Passenger facilities

FarþegaskýliPassenger shelter

BISF AD 4.12Sérkenni flugbrauta Runway physical characteristics

Designations RWY NRTRUE BRGDimensions of RWY (M)Strength (PCN) & surface of RWY and SWYTHR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulationTHR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY
123456
05033.9798 x30— Grass / Gras635529.22N 0210240.24W — —41 —
23213.9798 x30— Grass / Gras635550.60N 0210207.55W — —44 —
14130.2794x30— Grass / Gras635558.70N 0210253.00W — —37 —
32310.2794x30— Grass / Gras635542.16N 0210208.51W — —44 —

BISF AD 4.18ATS fjarskiptabúnaður ATS communication facilities

Service designationCall signFrequencyHours of OperationRemarks
TransmitReceives
12345
118.100

BISF AD 4.19

Type of aid, CAT of ILS/MLS (For VOR/ILS/MLS, give VAR)IDFrequencyHours of operationSite of transmitting antenna coordinatesElevation of DME transmitting antennaRemarks
1233567
NDBSE397.000 KHZH24635544N 0210203WRange 40 NM approx Not monitored

BISF AD 4.20Svæðisbundnar umferðarreglur Local traffic regulations

Selfossflugvöllur er opinn öllu flugi sem getur nýtt hann og fer eftir þeim reglum sem um hann gilda. Selfoss Airport is open to all flights which is able to use it provided that pilots adhere to the local rules.
Umferðarhringir:Traffic pattern:
Umferðarhringur í 1000 fetum. Flugumferð innan u.þ.b. 10 NM frá velli, undir 2000 feta hæð, er hvött til að kalla á 118.100 MHZ „Selfoss traffík“ og tilkynna sig.Traffic pattern at 1000 feet altitude. Aircraft flying within ca. 10 NM of the airport, below 2000 feet, should call „Selfoss traffic“ on 118.1 MHZ with relevant information.

BISF AD 4.21Flugaðferðir til hávaðamildunar Noise abatement procedures

Næturtakmarkanir: Á milli 23:00 og 07:00 eru flugtök bönnuð. Heimilt er að víkja frá þessu í neyðartilvikum og skal það skráð sérstaklega. Night restrictions: Between 23:00 and 07:00 - Takeoffs not permitted. Emergency exemptions should be recorded.
Snertilendingar eru einungis leyfðar virka daga frá 07:00 til 18:00. Touch and go landings are only permitted weekdays between 07:00 and 18:00
Braut 05: Vinstri umferðarhringur Flugtak: Klifra á brautarstefnu að hringtorgi norðan Ölfusár eða í 1000 fet hvort sem kemur fyrr, áður en beygt er á þvervind (x-wind). Runway 05: Left hand pattern Take-off: Climb runway heading to a roundabout on the road north of Ölfusá River or until reaching 1000 feet altitude which ever comes first, before turning x-wind.
Flugmenn sem ætla að fljúga til austurs eftir flugtak skulu klifra í 1000 fet áður en flogið er yfir Selfossbæ en alla jafna skal takmarka óþarfa flug yfir byggð og þéttbýliskjarna.Aircraft intending to fly east after take-off, should reach 1000ft before overflying the town of Selfoss, but should limit unnecessary traffic over urban areas.
Lending: Halda skal 1000 fetum þar til þvert af þröskuldi, þá hefja aðflugslækkun og beygja á þverlegg norðan við veg að Sandvík (bær á lokastefnu 05).Landing: Maintain 1000 feet altitude until abeam runway threashold, then start descent, turn to base leg north of the road leading to Sandvík (farm on final 05).
Braut 23: Hægri umferðarhringur Flugtak: Klifra og sneyða framhjá Sandvíkurbænum í 1000 fetum áður en beygt er undan vindi.Runway 23: Right hand pattern Take-off: Climb to 1000 feet to avoid the farm Sandvik, before turn downwind.
Lending: Halda 1000 fetum þar til þvert af hringtorgi norður af Ölfusá, beygja þar á þverlegg og hefja aðflugslækkun.Landing: Maintain 1000 feet altitude until abeam roundabout on the road north of Ölfusá River, then turn base leg and start the descent.
Braut 14: Hægri umferðarhringur Loftför skulu hafa náð 1000 fetum áður en þau beygja undan vindi.Runway 14: Right hand pattern Aircraft shall climb to 1000 feet altitude before turning downwind.
Braut 32: Vinstri umferðarhringur
Loftför skulu hafa náð 1000 fetum áður en þau beygja undan vindi.
Runway 32: Left hand pattern
Aircraft shall climb to 1000 feet altitude before turning downwind.

BISF AD 4.23Viðbótarupplýsingar Additional Information

Ekki eru gefnar út tilkynningar um snjóalög á flugbrautum, en flugmenn eru hvattir til að kynna sér ástand brautanna fyrir notkun.Snowtam not published, pilots are encouraged to check RWY conditions.