BITE — ÞINGEYRI / THINGEYRI

Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank: AD-4.6, AD-4.7, AD-4.20, AD-4.21, AD-4.22, AD-4.23

BITE AD 4.1Staðarauðkenni og heiti flugvallar Aerodrome location indicator and name

BITE — ÞINGEYRI / THINGEYRI

BITE AD 4.2Landfræðilegar og stjórnunarupplýsingar flugvallar Aerodrome geographical and administrative data

ENGLISH/ ICELANDIC
1ARP coordinates and site at Aerodrome655213N 0233335W
Hnattstaða flugvallar
2Direction and distance from (city)270° GEO - 3.3 KM (1.8 NM) from / frá Þingeyri
Stefna og fjarlægð frá (borg)
3Elevation / Reference temperature28 FT / 14.4° C (August)
Landhæð / viðmiðunarhitastig
4Geoid undulation at AD ELEV PSN211 FT
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
5MAG VAR / Annual change15°W (2018) / 0.3°
Misvísun / árleg breyting
6AD Administration / Rekstraraðili flugvallarDistrict 2 / Umdæmi 2:
address / heimilisfangISAVIA OHF. Ísafjarðarflugvelli 400 Ísafirði, Iceland
telephone / sími:+354 456 8282 AFIS
+354 456 3640 District manager / Umdæmisstjóri
+354 456 3450 AFIS BIIS
telefax / símbréf:
email / netfang:
AFS:
7Types of traffic permitted VFR
Leyfð flugumferð
8RemarksNIL
Athugasemdir

BITE AD 4.3Þjónustutímar Operational hours

ENGLISH/ ICELANDIC
1AD AdministrationNIL
Rekstraraðili flugvallar
2Customs and immigrationNIL
Tollur og útlendingaeftirlit
3Health and sanitationNIL
Heilsugæsla
4AIS Briefing OfficeNIL
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
5ATS Reporting Office (ARO)NIL
Flugvarðstofa
6MET Briefing OfficeH24 - IMO telephone / Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6000
Kynningastofa veðurþjónustu
7ATSAFIS Service on request for scheduled flights / Útköll v/áætlunarflugs Daily on request / Daglega skv. beiðni: 0800-1800
Flugumferðarþjónusta
8FuellingNIL
Eldsneyti
9HandlingO/R / Samkvæmt beiðni
Afgreiðsla
10SecurityNIL
Flugvernd
11De-icingNIL
Afísing
12RemarksATS available on request outside operational hours, if personnel is available. Surcharge applies. Request service, with minimum 2 hours’ notice during summer, via tel. +354 456 3450
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges
AthugasemdirFlugumferðarþjónusta veitt gegn gjaldi utan þjónustutíma samkvæmt gjaldskrá, svo fremi sem starfsmaður sé tiltækur. Óskið þjónustu, með að lágmarki 2 klst. fyrirvara að sumri, í síma +354 456 3450
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia
The Aerodrome is closed 15 Oct. - 01 Jun Flugvöllurinn er lokaður 15. okt. til 1. júní

BITE AD 4.4Afgreiðsla og tæki Handling services and facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1Cargo handling facilities:O/R / Samkvæmt beiðni
Fraktmeðhöndlun
2Fuel / oil types NIL
Eldsneytistegundir / olíur
3Fuelling facilities / capacityNIL
Eldsneytisbúnaður / magn
4De-icing facilitiesNIL
Afísingarbúnaður
5Hangar space for visiting aircraftNIL
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
6Repair facilities for visiting aircraftNIL
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
7RemarksNIL
Athugasemdir

BITE AD 4.5Aðstaða farþega Passenger facilities

ENGLISH/ ICELANDIC
1HotelsIn village Í þorpi
Hótel
2Airport RestaurantNIL
Veitingastaðir á flugvelli
3TransportationO/R Samkvæmt beiðni
Fólksflutningar
4Medical facilitiesNIL
Hjúkrunaraðstaða
5Bank and Post OfficeIn village Í þorpi
Banki og pósthús
6Tourist OfficeNIL
Ferðaskrifstofa
7
RemarksTerminal / Flugstöð


Athugasemdir

BITE AD 4.8Hlað, akbrautir og staðsetning gátstaða Aprons, taxiways and check locations data

ENGLISH/ ICELANDIC
1Apron surface and strengthGravel / Möl: 50x60 m
Yfirborð hlaðs og styrkur
2Taxiway width, surface and strength23 M
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
3Altimeter checkpoint location and elevationApron RWY
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
4VOR checkpointsNIL
VOR-gátunarstaðir
5INS checkpointsNIL
INS-gátunarstaðir
6RemarksNIL
Athugasemdir

BITE AD 4.9Leiðsaga og stjórnkerfi fyrir hreyfingar á jörðu niðri og merkingar Surface movement guidance and control system and markings

ENGLISH/ ICELANDIC
1Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft standsNIL
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu
2RWY & TWY markings and LGTRWY Markings: Designation, THR point and centreline RWY Lights: THR, END and EDGE TWY Marking:Centreline and taxihold TWY Lights: EDGE

Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds- og miðlínumerkingar Brautarljós: þröskulds- enda- og kantljós Akbrautarmerkingar: Miðlína og biðlína Akbrautarljós: kantljós
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
3Stop barsNIL
Stöðvunarljós
4RemarksNIL
Athugasemdir

BITE AD 4.10Flugvallarhindranir Aerodrome Obstacles

OBST ID / DesignationOBST typeOBST positionELEV / HGTMarkings / Type, colourRemarks
abcdef
Elect. line 8 m high 1000 m from South-east end of RWY / 8m há háspennulína 1000 m frá suðaustur-enda flugbrautar

BITE AD 4.11Veittar veðurupplýsingar Meteorological information provided

ENGLISH/ ICELANDIC
1Associated MET OfficeIcelandic Met Office, see GEN 3.5 / Veðurstofa Íslands, sjá GEN 3.5
Aðalveðurstofa
2Hours of serviceH24 / Allan sólarhringinn
Þjónustutími
3Office responsible for TAF preparationTAF not AVBL
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Periods of validityNIL
Gildistími
4Trend forecast / Interval of issuanceNIL
Leitnispá / Tímalengd milli spáa
5Briefing/consultation providedIcelandic Met Office / Veðurstofa Íslands Telephone / sími: + 354 522 6000
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
6Flight documentationSIGMET, Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts
Fluggögn
Language(s) usedEnglish and Icelandic/ Enska og íslenska
Tungumál
7Charts and other information available for briefing or consultationRef:/Tilv.: GEN 3.1 , GEN 3.5 http://en.vedur.is/weather/aviation/ http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
8Supplementary equipment available for providing informationNIL
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
9ATS units provided with informationIsafjordur AFIS / Ísafjörður Flugradíó
Thingeyri AFIS / Þingeyri flugradíó
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
10Additional information (limitation of service, etc.)NIL
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)

BITE AD 4.12Sérkenni flugbrauta Runway physical characteristics

Designations RWY NRTRUE BRGDimensions of RWY (M)Strength (PCN) & surface of RWY and SWYTHR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulationTHR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY
123456
141151084x30— Gravel / Möl655220.59N 0233413.63W — GUND 211 FTTHR 32 FT —
322951084x30— Gravel / Möl655205.54N 0233256.43W — GUND 211 FTTHR 32 FT —
Designations RWY NRSlope of RWY-SWYSWY dimensions (M)CWY dimensions (M)Strip dimensions (M)OFZ
17891011
14+0.1%NIL2561204 x 80NIL
32+0.1%NIL2561204 x 80NIL
Designations RWY NRRemarks
112
14NIL
32

BITE AD 4.13Tilgreindar viðmiðunarvegalengdir Declared distances

RWY DesignatorTORA (M)TODA (M)ASDA (M)LDA (M)Remarks
123456
141144140011441084TKOF from paved end inside RESA
321144140011441084TKOF from paved end inside RESA

BITE AD 4.14Aðflugs- og flugbrautarljós Approach and runway lighting

RWY DesignatorAPCH LGT type LEN INTSTTHR LGT colour WBARVASIS (MEHT) PAPITDZ LGT LENRWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTSTRWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTSTRWY End LGT colour WBARSWY LGT LEN (M) colourRemarks
12345678910
14NILGRN WBAR 1, 2PAPI 3.5° 3NILNIL784 m, 60 m, WHI 300 m, 60 m, Y LIH RED 5 WBARNIL
32NILGRN WBAR 1, 2PAPI 3.5° 4NILNIL784 m, 60 m, WHI 300 m, 60 m, Y LIH RED 5 WBARNIL
1 Reduced WBAR, 4 ea. LGT on each side of RWY edge / Takmarkaður WBAR, 4 ljós utan hliðarbrúna 2 RWY THR ID LGT / Þröskuldarkenniljós 3 Unusable right of centerline. Usable only within 0,6 NM on RWY centerline. / Ónothæft hægra megin við miðlínu. Aðeins nothæf innanvið 0.6 NM á brautarstefnu. 4 Usable only within 1.8 NM on RWY centerline. / Aðeins nothæf innan við 1.8 NM í brautarstefnu. 5 RWY end LGT, 4 ea. LGT on each side of RWY edge / Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna

BITE AD 4.15Önnur lýsing og vararafmagn Other lighting, secondary power supply

ENGLISH/ ICELANDIC
1ABN/IBN location, characteristics and hours of operationNIL
Flugvallarviti - staðsetning
2WDI location and LGT Anemometer location and LGTTDZ RWY 14/32
Vindpoki staðsetning og lýsing
Vindmælir staðsetning og lýsing
3TWY edge and centre line lightingEdge / Hliðar: All TWY / Allar akbrautir
Centre line / Miðlína: NIL
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
4Secondary power supply / switch-over timeNIL
Vararafmagn / skiptitími
5Remarks:NIL
Athugasemdir

BITE AD 4.16Lendingarsvæði fyrir þyrlur Helicopter landing area

ENGLISH/ ICELANDIC
1Coordinates TLOF or THR of FATORWY in front of Terminal / Flugbraut framan við flugstöð
Staðsetning lendingarsvæðis
2TLOF and/or FATO elevation M/FTNIL
Hæð á lendingarstað M/FT
3TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, markingNIL
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
4True and MAG BRG of FATONIL
Réttstefna og segulstefna á FATO
5Declared distance availableNIL
Skilgreind lengd
6RemarksNIL
Athugasemdir

BITE AD 4.17Loftrými flugumferðarþjónustu ATS airspace

ENGLISH/ ICELANDIC
1Designation and lateral limitsUncontrolled airspace Area of responsibility is the aerodrome and all aircraft flying in the vicinity of an aerodrome. An aircraft is in the vicinity of an aerodrome when it is in, entering or leaving an aerodrome traffic circuit. Óstjórnað loftrými Ábyrgðarsvæði flugupplýsingaþjónustu er flugvöllurinn og næsta nágrenni hans. Næsta nágrenni flugvallar er skilgreint svæði þar sem flugvél er í umferðarhring, að koma í eða fara úr umferðarhring flugvallar.
Heiti og útlínur
2Vertical limitsNIL
Hæðarmörk
3Airspace classificationClass G Flokkur G
Flokkun loftrýmis
4ATS unit call sign and language(s)Thingeyri Information - Icelandic / English Þingeyri Flugradíó - Íslenska / Enska
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
5Transition altitude7000 FT MSL
Skiptihæð
6RemarksNIL
Athugasemdir

BITE AD 4.18ATS fjarskiptabúnaður ATS communication facilities

Service designationCall signFrequencyHours of OperationRemarks
TransmitReceives
12345
AFISTHINGEYRI119.100See BITE AD 4.3

BITE AD 4.19Flugleiðsögu- og aðflugsbúnaður Radio navigation and landing aids

Type of aid, CAT of ILS/MLS (For VOR/ILS/MLS, give VAR)IDFrequencyHours of operationSite of transmitting antenna coordinatesElevation of DME transmitting antennaRemarks
1234567
NDB / MKRSB310 KHZH24654718.6N 0235927.1WRange 30 NM approx Monitored during airports opening hours