ENR 0.6Efnisyfirlit hluta 2 Table of Contents to Part 2

ENR 0.1 Formáli - á ekki við Preface - not applicable

ENR 0.6 Efnisyfirlit hluta 2 Table of Contents to Part 2

ENR 1 ALMENNAR REGLUR OG STARFSHÆTTIR GENERAL RULES AND PROCEDURES

ENR 1.1 Almennar reglur
General rules

ENR 1.2 Sjónflugsreglur (VFR) Visual Flight Rules (VFR)

ENR 1.3 Blindflugsreglur Instrument Flight Rules

ENR 1.4 Flokkun loftrýmis flugumferðarþjónustu ATS Airspace classification

ENR 1.5 Biðflugs-, aðflugs- og brottflugsstarfshættir Holding, Approach and Departure Procedure

ENR 1.6 Kögunarþjónusta og starfshættir ATS Surveillance Services and Procedures

ENR 1.7 Starfshættir varðandi stillingu hæðarmæla Altimeter Settings Procedures

ENR 1.8 Svæðisbundnir viðaukastarfshættir Regional Supplementary Procedures

ENR 1.9 Flæðisstjórn flugumferðarþjónustu og skipulag loftrýmis Air Traffic Flow Management and airspace management

ENR 1.10 Flugáætlanir
Flight Planning

ENR 1.11 Póstfang vegna skeyta er varða flugáætlanir Addressing of flight plan messages

ENR 1.12 Einelti almennra loftfara Interception of civil aircraft

ENR 1.13 Ólögmæt afskipti Unlawful interference

ENR 1.14 Flugumferðaratvik Air traffic incidents

ENR 2 LOFTRÝMI FLUGUMFERÐARÞJÓNUSTU AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

ENR 2.1 FIR, CTA og TMA FIR, CTA and TMA

ENR 2.2 Önnur stjórnuð loftrými Other Regulated Airspace

ENR 3 FLUGÞJÓNUSTULEIÐIR ATS ROUTES

ENR 3.1 Lægri flugþjónustuleiðir Lower ATS routes

ENR 3.3 Flugleiðir svæðisleiðsögu (RNAV) Area Navigation (RNAV) Routes

ENR 3.4 Þyrluleiðir Helicopter routes

ENR 3.5 Aðrar flugleiðir Other routes

ENR 3.6 Biðflug á flugleiðum En-route holding

ENR 4 FLUGLEIÐSÖGUVIRKI RADIO NAVIGATION AIDS/SYSTEMS

ENR 4.1 Flugleiðsögubúnaður - leiðarflug Radio navigation aids - enroute

ENR 4.2 Sérstök leiðsögukerfi Special navigation systems

ENR 4.3 Gervihnattaleiðsögukerfi (GNSS) /
Global Navigation Satellite System (GNSS)

ENR 4.4 Merkikóði kennimerkja fyrir leiðarmið Name-code designators for significant points

ENR 4.5 Flugvallarljósvitar Aeronautical Ground Lights - EN-Route

ENR 5 FLUGLEIÐSÖGUVIÐVARANIR NAVIGATION WARNINGS

ENR 5.1 Bann-, hafta- og hættusvæði Prohibited, restricted and danger areas

ENR 5.2 Heræfinga- og herþjálfunarsvæði Military Exercise and training Areas

ENR 5.3 Önnur hættuleg starfsemi og aðrar hugsanlegar hættur Other activities of a dangerous nature and other potential hazards

ENR 5.4 Hindranir á flugleiðum Air navigation obstacles - en-route

ENR 5.5 Flugíþrótta- og tómstundastarfsemi Aerial sporting and recreational activities

ENR 5.6 Farfuglar og svæði með viðkvæmu dýralífi Bird migration and areas with sensitive fauna

ENR 6 LISTI YFIR FLUGLEIÐAKORT LIST OF EN-ROUTE CHARTS