ENR 1.12Einelti almennra loftfara Interception of civil aircraft

Til að útiloka óþarfa einelti almennra loftfara eru flugmenn minntir á grundvallarflugregluna, að halda sig við flugáætlanir og starfsaðferðir flugumferðarstjórnar og jafnframt að hafa hlustvörð á fjarskiptatíðnum viðkomandi flugumferðarstjórna.To eliminate the need for interception of civil aircraft, pilots are reminded of the basic flight rules regarding adherence to flight plans and ATC procedures, as well as the maintenance of listening watch on the appropriate ATC frequency.

ENR 1.12.1 Eineltisaðferðir Interception procedures

ENR 1.12.1.1 .
Þegar um einelti* loftfars er að ræða gilda eftirfarandi starfsaðferðir og sjónmerki í lofthelgi Íslands. Loftfar sem annað loftfar eineltir skal þegar í stað fylgja fyrirmælum eineltisloftfarsins og fara eftir sjáanlegum merkjum samkvæmt reglugerð 770/2010 viðbætir I og II.The following procedures and visual signals apply in the territorial airspace of Iceland in the event of interception* of an aircraft. An aircraft which is intercepted by another aircraft shall immediately follow the instructions given by the intercepting aircraft, interpreting and responding to visual signals in accordance with the specifications in Appendix 1 and 2 to regulation 770/2010.
* Í þessu sambandi á orðið „einelti“ ekki við um að finna og fylgja loftfari í neyð sem beðið hefur um slíka þjónustu, í samræmi við „International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual (ICAO Doc 9731)“.* The word "interception" in this context does not include intercept and escort service provided, on request, to an aircraft in distress, in accordance with the International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (ICAO Doc 9731).
ENR 1.12.1.2 .
Sé talsambandi náð á meðan á einelti stendur, en fjarskipti á tungumáli er báðir skilja ókleif, skal reyna að koma fyrirmælum, staðfestingu á móttöku þeirra og öðrum áríðandi upplýsingum áleiðis með því að nota eftirfarandi orðasambönd og framburð þeirra og tvítaka sérhvert orð og orðasamband.If radio contact is established during interception but communication in a common language is not possible, attempts shall be made to convey instructions, acknowledgement of instructions and essential information by using the phrases and pronunciations in the following table, transmitting each phrase twice:
ISIS1PhrasePronunciation1Meaning
Kallmerki mitt er (kallmerki)KOL-SÆN (kallmerki)CALL SIGN (call sign) KOL SA-IN (call sign)My call sign is (call sign)
Skilið, skal gert VILL-KÓWILCOVlLL-KOUnderstood. Will comply
Get ekkiKANN NOTTCAN NOTKANN NOTTUnable to comply
Endurtakið-PÍTREPEATREE-PEETRepeat your instruction
Staðarákvörðun óþekktÆM-LOSTAM LOSTAM LOSSTPosition unknown
Er nauðuglega staddurMEI-DEIMAYDAYMAYDAYI am in distress
Mér hefur verið ræntHÆ-DJAKKHIJACKHI-JACKI have been hijacked
Ég óska að lenda á (staðarnafn)LAND (nafn staðar)LAND (place name)LAAND (place name)I request to land at (place name)
Ég óska eftir lækkunDÍ-SENDDESCENDDEE-SENDI require descent
1. Áhersluatriði eru feitletruð.1. Syllables to be emphasized are printed in bold letters.
2. Kallmerkið, sem óskað er eftir, er það sem notað er í talviðskiptum við flugumferðarþjónustudeildir og ber saman við kallmerki loftfarsins í flugáætlun.2. The call sign required to be given is that used in radiotelephony communications with air traffic services units and corresponding to the aircraft identification in the flight plan.
3. Ekki er alltaf æskilegt að nota orðið „HIJACK“. 3. Circumstances may not always permit, nor make desirable, the use of the phrase "HIJACK".
ENR 1.12.1.3
Eineltisloftfarið skal nota orðasamböndin sem sýnd eru í töflunni hér að neðan og tvítekið í þeim tilfellum sem greint er frá í greininni hér að ofan.The phrases shown in the table below shall be used by the intercepting aircraft and transmitted twice in the circumstances described in the preceding paragraph.
IS IS1PhrasePronunciation1 Meaning
Kallmerki mitt er (kallmerki) KOL SÆN (call sign)CALL SIGN (call sign) KOL SA-IN (call sign)What is your call sign (call sign)
Fylgið mér FOL-LÓFOLLOW FOL-LOFollow me
Endurtakið RÍ-PÍTREPEAT REE-PEET Repeat your instruction
Lækkaðu DÍ-SENDDESCEND DEE-SENDDescend for landing
Lentu YOU LAANDLAND (place name) YOU LAANDLand at this aerodrome
Haldið áframPRÓ-SÍDPROCEED PRO-SEEDYou may Proceed
1. Áhersluatriði eru feitletruð1. Syllables to be emphasized are printed in bold letters.
ENR 1.12.1.4
Ef einhver fyrirmæli, sem berast um talstöð, hvaðan sem þau kunna að berast, stangast á við þau sem eineltisloftfarið hefur gefið með sjáanlegum merkjum, skal hið einelta loftfar óska nánari skýringa þegar í stað og á meðan halda áfram að fylgja þeim fyrirmælum sem eineltisloftfarið hefur gefið.If any instructions received by radio from any sources conflict with those given by the intercepting aircraft by visual signals, the intercepted aircraft shall request immediate clarification while continuing to comply with the visual instructions given by the intercepting aircraft.
ENR 1.12.1.5
Ef einhver fyrirmæli, sem berast um talstöð, hvaðan sem þau kunna að berast, stangast á við þau sem eineltisloftfarið hefur gefið um talstöð skal hið einelta loftfar óska nánari skýringa þegar í stað, og á meðan halda áfram að fylgja þeim fyrirmælum sem eineltiloftfarið hefur gefið.If instructions received by radio from any sources conflict with those given by the intercepting aircraft by radio, the intercepted aircraft shall request immediate clarification while continuing to comply with the radio instructions given by the intercepting aircraft.
ENR 1.12.1.6
Ef til eineltis kemur eru hinum sjánlegu merkjum lýst í eftirfarandi töflum:The visual signals for use in the event of interception are detailed in the following tables:
Merki eineltiloftfars og viðbrögð einelts loftfarsSignals initiated by intercepting aircraft and responses by intercepted aircraft
FlokkurMerki eineltisloftfarsMerkingViðbrögð einelts loftfars Merking
SeriesIntercepting Aircraft SignalsMeaningIntercepted Aircraft RespondsMeaning
1AÐ DEGI EÐA NÓTTU: Loftfar skal vagga og kveikja og slökkva óreglulega á siglinga-ljósum (og lendingarljósum á þyrlum) frá stöðu rétt ofan og framan við og venjulega til vinstri við hið einelta loftfar (eða hægri ef einelta loftfarið er þyrla) og eftir að staðfesting er móttekin, beygja hægt í sömu hæð í æskilega stefnu, venjulega til vinstri (eða til hægri ef um þyrlu er að ræða). Ath. 1 - Veðurskilyrði eða landslag geta valdið því að eineltiloftfarið þurfi að vera í annarri afstöðu og beygja í aðra átt en tilgreint er hér að ofan. Ath.2. - Ef einelta loftfarið getur ekki fylgst með eineltiloftfarinu er þess vænst að hið síðarnefnda fljúgi biðflugshringi og vaggi sér í hvert sinn sem það fer fram úr því einelta.Loftfar yðar er einelt. Fylgið mér.AÐ DEGI EÐA NÓTTU: Loftfar skal vagga og kveikja og slökkva óreglulega á siglingaljósum og eineltiloftfarinu fylgt. Ath. - Viðbótaraðgerðir hins einelta loftfars eru tilgreindar í reglugerð 770/2010 í 3. kafla, gr. 3.8.Skilið og mun fylgja fyrir-mælum.
DAY or NIGHT: Rocking aircraft and flashing navigational lights at irregular intervals (and landing lights in the case of a helicopter) from a position slightly above and ahead of, and normally to the left of, the intercepted aircraft (or to the right if the intercepted aircraft is a helicopter) and, after acknowledgement, a slow level turn, normally to the left, (or to the right in the case of a helicopter) on the desired heading. Note 1.- Meteorological conditions or terrain may require the intercepting aircraft to reverse the positions and direction of turn given above in Series I. Note 2.-lf the intercepted aircraft is not able to keep pace with the intercepting aircraft, the latter is expected to fly a series of race-track patterns and to rock the aircraft each time it passes the intercepted aircraftYou have been intercepted. Follow me.DAY and NIGHT: Rocking aircraft, flashing navigational lights at irregular intervals and following. Note.- Additional action required to be taken by intercepted aircraft is prescribed in regulation 770/2010, Chapter 3, 3.8.Understood, will comply.
2AÐ DEGI EÐA NÓTTU: Skyndileg breyting á stöðu í átt frá einelta loftfarinu fólgin í klifurbeygju sem er 90° eða meira án þess að farið sé yfir fluglínu einelta loftfarsins.Loftfar yðar má halda áfram.AÐ DEGI EÐA NÓTTU: Loftfari skal vaggað.Skilið og mun fylgja fyrir-mælum.
DAY or NIGHT: An abrupt break-away manoeuvre from the intercepted aircraft consisting of a climbing turn of 90 degrees or more without crossing the line of flight of the intercepted aircraftYou may proceed.DAY or NIGHT: Rocking the aircraft.Understood, will comply.
3AÐ DEGI EÐA NÓTTU: Setja skal niður hjól (ef þau eru uppi), með lendingarljós á og fljúga yfir braut í notkun eða, ef einelta loftfarið er þyrla, fljúga yfir þyrluvöll. Ef um þyrlu er að ræða gerir eineltiþyrlan aðflug til lendingar og vokir nálægt lendingarsvæðinu.Lendið loft-fari yðar á þessum flug-velli.Að DEGI eða NÓTTU: Setja skal niður hjól (ef þau eru uppi), með lendingarljós á og fylgja eineltiloftfarinu, og ef óhætt er talið að lenda eftir að flogið er yfir braut í notkun eða þyrluflugvöll, skal lenda loftfarinu.Skilið og mun fylgja fyrir-mælum.
DAY or NIGHT: Lowering landing gear (if fitted), showing steady landing lights and overflying runway in use or, if the intercepted aircraft is a helicopter, overflying the helicopter landing area. In the case of helicopters, the intercepting helicopter makes a landing approach, coming to hover near to the landing area.Land at this aerodrome.DAY or NIGHT: Lowering landing gear, (if fitted), showing steady landing lights and following the intercepting aircraft and, if, after overflying the runway in use or helicopter landing area, landing is considered safe, proceeding to land.Understood, will comply.
Merki einelts loftfars og viðbrögð eineltiloftfarsSignals initiated by intercepted aircraft and responses by intercepting aircraft
FlokkurMerki einelts loftfarsMerkingViðbrögð eineltisloftfars Merking
SeriesIntercepted Aircraft SignalsMeaningIntercepting Aircraft RespondsMeaning
4AÐ DEGI EÐA NÓTTU: Draga skal upp hjól (ef búnaður leyfir) og kveikja og slökkva á lendingarljósum meðan flogið er yfir braut í notkun eða þyrluvöll, í meiri hæð en 1 000 fetum (300 m) en minni en 2 000 fetum (600 m), (fyrir þyrlur skal hæðin vera milli 170 fet (50 m) og 330 fet (100 m)), yfir flugvelli og halda áfram að fljúga í hringi umhverfis braut í notkun eða þyrluvöll. Ef ekki er hægt að kveikja og slökkva á lendingarljósum skal nota önnur ljós sem tiltæk eru.Tiltekinn flugvöllur er ófullnægjandiAÐ DEGI EÐA NÓTTU: Ef æskilegt er að einelta loftfarið fylgi eineltiloftfarinu eftir til annars flugvallar þá dregur eineltiloftfarið upp hjól sín (ef búnaður leyfir) og notar merkin sem tilgreind eru í 1. flokki fyrir eineltiloftför. Ef ákveðið er að sleppa einelta loftfarinu þá notar eineltiloftfarið merkin, sem tiltekin eru í 2. flokki, fyrir eineltiloftfar.Skilið, fylgið mér.
DAY or NIGHT: Raising landing gear (if fitted) and flashing landing lights while passing over runway in use or helicopter landing area at a height exceeding 1 000 FT (300 M) but not exceeding 2 000 FT (600 M) (in the case of a helicopter, at a height exceeding 170 FT (50 M) but not exceeding 330 FT (100 M)) above the aerodrome level, and continuing to circle runway in use or helicopter landing area. If unable to flash landing lights, flash any other lights available.Aerodrome you have designated is inadequate.DAY or NIGHT: If it is desired that the intercepted aircraft follow the intercepting aircraft to an alternate aerodrome, the intercepting aircraft raises its landing gear (if fitted) and uses the Series 1 signals prescribed for intercepting aircraft. If it is decided to release the intercepted aircraft, the intercepting aircraft uses the Series 2 signals prescribed for intercepting aircraft.Understood, follow me.
5AÐ DEGI EÐA NÓTTU: Kveikt og slökkt reglulega á öllum tiltækum ljósum en þannig að aðgreint verði frá leiftrandi ljósum.Get ekki fylgt fyrirmælum.AÐ DEGI EÐA NÓTTU: Notið merkin í 2. flokki sem ætluð eru eineltiloftförum.Skilið.
DAY or NIGHT: Regular switching on and off of all available lights but in such a manner as to be distinct from flashing lights.Cannot comply.DAY or NIGHT: Use Series 2 signals prescribed for intercepting aircraft.Understood.
6AÐ DEGI EÐA NÓTTU: Kveikt og slökkt óreglulega á öllum tiltækum ljósum.Er í nauðum.AÐ DEGI EÐA NÓTTU: Notið merkin í 2. flokki sem ætluð eru eineltiloftförum.Skilið.
DAY or NIGHT:Irregular flashing of all available lightsIn distress.DAY or NIGHT: Use Series 2 signals prescribed for intercepting aircraft.Understood.