ENR 1.4Flokkun loftrýmis flugumferðarþjónustu ATS Airspace classification

ENR 1.4.1 Flokkun loftrýmis Classification of airspaces

Loftrými flugumferðarþjónustu eru flokkaðir og ákveðnir í samræmi við eftirfarandi:ATS airspaces are classified and designated in accordance with the following:
Flokkur A Aðeins fyrir IFR-flug, öll loftför njóta flugstjórnarþjónustu og eru aðskilin hvert frá öðru.Class A IFR flights only are permitted, all flights are provided with air traffic control service and are separated from each other.
Flokkur B* IFR- og VFR-flug eru leyfð, öll loftför njóta flugstjórnarþjónustu og eru aðskilin hvert frá öðru.Class B* IFR and VFR flights are permitted, all flights are provided with air traffic control service and are separated from each other.
Flokkur C IFR- og VFR-flug eru leyfð, öll loftför njóta flugstjórnarþjónustu og IFR-loftför eru aðskilin frá öðrum IFR- og VFR-loftförum. VFR-loftför eru aðskilin frá IFR-loftförum og fá upplýsingar um önnur VFR-loftför.Class C IFR and VFR flights are permitted, all flights are provided with air traffic control service and IFR flights are separated from other IFR flights and from VFR flights. VFR flights are separated from IFR flights and receive traffic information in respect of other VFR flights.
Flokkur D IFR- og VFR-flug eru leyfð, öll loftför njóta flugstjórnarþjónustu og IFR loftför eru aðskilin frá öðrum IFR-loftförum og fá upplýsingar um VFR-loftför. VFR-loftför fá upplýsingar um aðra flugumferð sem máli skiptir.Class D IFR and VFR flights are permitted and all flights are provided with air traffic control service, IFR flights are separated from other IFR flights and receive traffic information in respect of VFR flights, VFR flights receive traffic information in respect of all other flights.
Flokkur E IFR- og VFR-flug eru leyfð, öll hlutaðeigandi IFR-loftför njóta flugstjórnarþjónustu og eru aðskilin frá öðrum IFR-loftförum. Öll loftför fá flugupplýsingaþjónustu eftir því sem við verður komið.Class E IFR and VFR flights are permitted, IFR flights are provided with air traffic control service and are separated from other IFR flights. All flights receive traffic information as far as practical.
Flokkur F* IFR- og VFR-flug eru leyfð, öll hlutaðeigandi IFR-loftför njóta ráðgjafaþjónustu. Öll loftför fá flugupplýsingaþjónustu sé þess óskað.Class F* IFR and VFR flights are permitted, all participating IFR flights receive an air traffic advisory service and all flights receive flight information service if requested.
Flokkur G IFR- og VFR-flug eru leyfð og er veitt flugupplýsingaþjónusta sé þess óskað.Class G IFR and VFR flights are permitted and receive flight information service if requested.
Skilyrði innan sérhvers flokks loftrýma eru í samræmi við eftirfarandi töflu:The requirements for the flights within each class of airspace are as shown in the following table.
* Flokkar loftrýmis B og F eru ekki í notkun innan BIRD FIR/CTA.* Airspace classes B and F are not used inwithin BIRD FIR/CTA.
FlokkurTegund flugsVeittur aðskilnaðurVeitt þjónustaTakmarkanirá hraðaKröfur um fjarskiptabúnaðÞurfa flugheimild
ClassType of flightSeparation providedService providedSpeed limitation Radio communication requirementSubject to an ATC clearance
AAðeins IFR IFR onlyÖllum loftförum All aircraftFlugstjórnarþjónusta Air traffic control serviceÁ ekki við Not applicableTalstöð Continuous two-way Yes
B* IFRÖllum loftförum All aircraftFlugstjórnarþjónusta Air traffic control serviceÁ ekki við Not applicableTalstöð Continuous two-way Yes
VFRÖllum loftförum All aircraftFlugstjórnarþjónusta Air traffic control serviceÁ ekki við Not applicableTalstöð Continuous two-way Yes
CIFRIFR frá IFR IFR frá VFR IFR from IFR IFR from VFRFlugstjórnarþjónusta Air traffic control service250 kt IAS undir F100 250 kt IAS below F100Talstöð Continuous two-way Yes
VFRVFR frá IFR VFR from IFR
  1. Flugstjórnarþjónusta til aðskilnaðar frá IFR
  2. Upplýsingar um VFR- /VFR-loftför (ráðgjöf til að forðast árekstur að beiðni)
  1. Air traffic control service for separation from IFR;
  2. VFR/VFR traffic information (and traffic avoidance advice on request)
250 kt IAS undir F100 250 kt IAS below F100 Talstöð Continuous two-way Yes
DIFRIFR frá IFR IFR from IFRFlugstjórnarþjónusta,upplýsingar um VFR-loftför (ráðgjöf til að forðast árekstur að beiðni) Air traffic control service including traffic information about VFR flights (and traffic avoidance advice on request)250 kt IAS undir F100 250 kt IAS below F100Talstöð Continuous two-way Yes
VFREngin NilUpplýsingar um umferð milli IFR/VFR- og VFR/VFR-loftfara (ráðgjöf til að forðast árekstur að beiðni) IFR/VFR and VFR/VFR traffic information (and traffic avoidance advice on request)250 kt IAS undir F100 250 kt IAS below F100 Talstöð Continuous two-way Yes
EIFRIFR frá IFR IFR from IFRFlugstjórnarþjónusta og upplýsingar um VFR-loftför eftir því sem við verður komið Air traffic control service and traffic information about VFR flights as far as practical250 kt IAS undir F100 250 kt IAS below F100 Talstöð Continuous two-way Yes
VFREngin NilUpplýsingar um loftför eftir því sem við verður komið Traffic information as far as practical250 kt IAS undir F100 250 kt IAS below F100 Engar NoNei No
F*IFRIFR frá IFR eins og við verður komið IFR from IFR as far as practicalFlugráðgjafaþjónusta Flugupplýsingaþjónusta Air traffic advisory service; flight information service250 kt IAS undir F100 250 kt IAS below F100 Talstöð Continuous two-wayNei No
VFREngin NilFlugupplýsingaþjónusta Flight information service250 kt IAS undir F100 250 kt IAS below F100Engar NoNei No
GIFREngin NilFlugupplýsingaþjónusta Flight information service250 kt IAS undir F100 250 kt IAS below F100Talstöð Continuous two-wayNei No
VFREngin NilFlugupplýsingaþjónusta Flight information service250 kt IAS undir F100 250 kt IAS below F100 Engar NoNei No
* Flokkar loftrýmis B og F eru ekki í notkun innan BIRD FIR/CTA.* Airspace classes B and F are not used inwithin BIRD FIR/CTA.

ENR 1.4.2 Lýsing á loftrýmum flugumferðarþjónustu
ATS airspace description

EkkertNIL