ENR 1.7Starfshættir varðandi stillingu hæðarmæla Altimeter Settings Procedures

ENR 1.7.1 Inngangur Introduction

Starfshættir varðandi stillingu hæðarmæla eru í samræmi við reglur ICAO og eru í Doc 8168-OPS/611 og fara hér á eftir. Til tryggingar tilskildum hæðaraðskilnaði loftfara frá jörðu í farflugi er spáð landshæðarmæli (Regional QNH). Landshæðarmælir er lægsti spáði loftþrýstingur hvar sem er yfir Íslandi. Hann er gefinn í heilum hektópaskal.The altimeter settings procedures in use conform to those contained in ICAO Doc 8168-OPS/611 and are detailed below. For terrain clearance purposes during en-route flight a forecast Regional QNH value is made available. This Regional QNH is calculated as the lowest possible value on the ground anywhere in Iceland. QNH values are given in whole hectopascals.

ENR 1.7.2 Grundvallar starfshættir Basic Procedures

ENR 1.7.2.1 Almennt General
ENR 1.7.2.1.1
Skiptihæð á Íslandi er 7 000 fet.The transition altitude for Iceland is 7 000 feet.
ENR 1.7.2.1.2
Lóðrétt staða loftfars á flugi í eða undir skiptihæð er tjáð í flughæðum en fyrir ofan skiptihæð er lóðrétt staða loftfarsins tjáð í fluglögum. Lóðrétt staða loftfars í klifri er tjáð í flughæðum undir skiptihæð en þar fyrir ofan í fluglögum. Lóðrétt staða loftfars í lækkun er tjáð í fluglögum í skiptilagi og þar fyrir ofan en í flughæðum fyrir neðan skiptilag.Vertical positioning of aircraft when at or below the transition altitudes is expressed in terms of altitude whereas such positioning at or above the transition level is expressed in terms of flight levels. Vertical positioning of aircraft during climb is expressed in terms of altitudes until reaching the transition altitude above which vertical positioning is expressed in terms of flight levels. Vertical positioning of aircraft during descent is expressed in terms of flight level until reaching the transition level below which vertical positioning is expressed in terms of altitudes.
ENR 1.7.2.1.3
Fluglag núll miðast við málþrýsting 1013,2 hPa (29.92 tommur). Önnur fluglög skulu aðskilin með þrýstibili er samsvarar að minnsta kosti 500 fetum (152,4 metrum) í staðallofthjúpi.Flight level zero is located at the atmospheric pressure level of 1013.2 hPa (29.92 INS). Consecutive flight levels are separated by pressure interval corresponding to 500 feet (152,4 meters) in the Standard Atmosphere.
Ath. Í eftirfarandi töflu er dæmi um tengsl milli fluglaga og þess sem hæðarmælir sýnir. Jafngildi í metrum er ekki nákvæmt:Note. Examples of the relationship between flight level and altimeter indications are given in the following table, the metric equivalent being approximate:
Flight Level NumberAltimeter Indication
FeetMetres
101 000300
151 500450
202 000600
505 0001 500
10010 0003 050
15015 0004 550
20020 0006 100
ENR 1.7.2.2 Flugtak og klifur Takeoff and climb
Fyrir flugtak fá loftför viðeigandi QNH-hæðarmæli-stillingu.A QNH altimeter setting is made available to aircraft prior to takeoff.
ENR 1.7.2.3 Hæðaraðskilnaður – leiðarflug Vertical Separation – En-Route
Hæðaraðskilnaður í leiðarflugi er í fluglögum í eða ofar skiptilagi en í flughæðum í eða neðan skiptihæðar.Vertical separation during en-route flight shall be expressed in terms of flight levels during an IFR flight, when operating at or above the transition level, but altitudes if operated at or below the transition altitude.
Loftfari skal flogið í flughæðum eða fluglögum tilsvarandi ferli þess og sem er í samræmi við eftirfarandi töflu:When complying with the table of cruising levels an aircraft shall be flown at altitudes or flight levels corresponding to its magnetic track in accordance with the following table:
TRACK
From 000 degrees to 179 degreesFrom 180 degrees to 359 degrees
IFR flightsVFR flightsIFR flightsVFR flights
AltitudeAltitude
Flughæð/Altitude 1 0002 000
3 0003 5004 0004 500
5 0005 5006 0006 500
etc. etc. etc. etc.
ENR 1.7.2.4 Aðflug og lending Approach and Landing
ENR 1.7.2.4.1 .
Loftförum er gefin QNH-hæðarmælistilling í aðflugsheimildum og þegar þeim er gefin heimild til að koma í umferðarhring.A QNH altimeter setting is made available in approach clearances and in clearances to enter the traffic circuit.
ENR 1.7.2.4.2 .
Lóðrétt staða loftfara í aðflugi skal tjáð í fluglögum í eða ofan við skiptilag en þar fyrir neðan í flughæðum.Vertical positioning of aircraft during approach is expressed by reference to flight levels until reaching the transition level below which vertical positioning is expressed by reference to altitudes.
ENR 1.7.2.5 Fráflug Missed approach
ENR 1.7.2.5.1 .
Í fráflugi skal beita viðeigandi hlutum greina ENR 1.7.2.1.2, ENR 1.7.2.2 og ENR 1.7.2.4.The relevant portions of ENR 1.7.2.1.2, ENR 1.7.2.2 and ENR 1.7.2.4 shall be applied in the event of a missed approach.

ENR 1.7.3 Lýsing svæðis fyrir hæðarmælisstillingar Description of altimeter setting region

Afmörkuð svæði vegna hæðarmælisstillingar hafa ekki verið útgefin í íslenska flugstjórnarsvæðinu. Vél sem flýgur neðan skiptihæðar (7000 fet) skal nota staðar loftþrýsting brottfararstaðar sem fengið er frá viðeigandi flugumferðarþjónustudeild og skipta miðja vegu yfir á staðar loftþrýsting áfangastaðar. QNH setting areas have not been established in BIRD area. Aircraft flying below transition altitude (7000 feet) shall use local QNH received from the appropriate ATS Unit and change midway to the QNH of the destination aerodrome.

ENR 1.7.4 Starfshættir fyrir flugrekendur (þar með taldir flugmenn) Procedures applicable for operators (Including Pilots)

ENR 1.7.4.1 Gerð flugáætlana Flight Planning
ENR 1.7.4.1.1
Tekið skal fram í flugáætlunum hvaða hæðir loftför æskja að nota:The levels at which a flight is to be conducted shall be specified in a flight plan.
  1. í fluglögum varðandi flug ofar skiptihæð og
  2. í flughæðum varðandi flug sem hyggjast fljúga í eða fyrir neðan skiptihæð.
  1. in terms of flight levels if the flight is to be conducted above the transition altitude, and
  2. in terms of altitudes if the flight is to be conducted at or below the transition altitude.
Ath.: Í flugáætlunum eru fluglög gefin upp sem númer en ekki í fetum eða metrum eins og gert er varðandi flughæðir.Note: Flight levels are specified in flight plans by numbers, and not in terms of feet or meters as in the case with altitudes.

ENR 1.7.5 Töflur um farflugshæðir Tables of cruising levels

Farflugshæðir sem tekið skal tillit til eru sem hér segir:The cruising levels to be observed are as follows:
  1. Þúsund feta (300 m) lágmarkshæðaraðskilnaður í FL 410, og neðar, er beitt innan flugstjórnarsvæðis Reykjavíkur.
  1. Within BIRD CTA, a vertical separation minimum of 1 000 ft (300 m) is applied at or below FL 410.
TRACK**
From 000 degrees to 179 degrees***From 180 degrees to 359 degrees***
IFR flightsVFR flightsIFR flightsVFR flights
AltitudeAltitudeAltitudeAltitude
FLMetresFeetFLMetresFeetFLMetersFeetFLMetersFeet
3001 000--6002 000--
9003 0001 0503 5001 2004 0001 3504 500
1 5005 0001 7005 5001 8506 0002 0006 500
2 1507 000752 3007 500802 4508 000852 6008 500
902 7509 000952 9009 5001003 05010 0001053 20010 500
1103 35011 0001153 50011 5001203 65012 0001253 80012 500
1303 95013 0001354 10013 5001404 25014 0001454 40014 500
1504 55015 0001554 70015 5001604 90016 0001655 05016 500
1705 20017 0001755 25017 5001805 50018 0001855 65018 500
1905 80019 0001955 95019 5002006 10020 000
2106 40021 0002206 70022 000
2307 00023 0002407 30023 000
2507 60025 0002607 90026 000
2708 25027 0002808 55028 000
2908 85028 0003009 15030 000
3109 45031 0003209 75032 000
33010 05033 00034010 35034 000
35010 65035 00036010 95036 000
37011 30037 00038011 60038 000
39011 90039 00040012 20040 000
41012 50041 00043013 10043 000
45013 70045 00047014 35047 000
4901495049 00051015 55051 000
etc.etc.etc.etc.etc.etc