ENR 2LOFTRÝMI FLUGUMFERÐARÞJÓNUSTU AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

ENR 2.1FIR, CTA og TMA FIR, CTA and TMA

(ICAO DOC 1466, ICAO DOC 871, ICAO DOC 1277, ICAO NAT ANP (DOC 9634 VOL I))

Nafn Hliðarmörk Hæðarmörk Flokkur loftrýmis /Hver veitir þjónustuna /Kallmerki Tungumál Notkunarskilyrði Þjónustutími /Tíðni Tilgangur /Athugasemdir /
Name Lateral Limits Vertical Limits Class of airspaceUnit providing ServiceCall Sign Languages Area and Conditions of use Hours of ServiceFrequency PurposeRemarks
FLUGUPPLÝSINGASVÆÐI REYKJAVÍKUR / REYKJAVIK FLIGHT INFORMATION REGION Along 7300N from 02000W to 0000W dct 6100N 00000W along 6100N to 03000W dct 6330N 03900W dct 7000N 02000W dct 7300N 02000W. Efri mörk: Ótakmarkað Neðri mörk: Jörð / Upper Limit: Unlimited Lower Limit: Ground Flugstjórnar-miðstöðin í Reykjavík / OACC ReykjavíkReykjavík flugstjórn / Reykjavík Control Enska / English H24
ÚTHAFSSVÆÐI HLIÐARMÖRK: / OCEANIC AREA: LATERAL LIMITS 610000N 0000000W eftir 610000N að 0300000W beint 633000N 0390000W eftir 633000N að 0554000W beint 650000N 0574500W beint 760000N 0760000W beint 780000N 0750000W beint 820000N 0600000W beint Norður Póllinn beint 820000N 0300000E eftir 820000N að 0000000W eftir 0000000W að 610000N 0000000W utan svæðis innan Nuuk FIR í FL195 og neðar, íslenska innanlandssvæðisins í FL245 og neðar og Vagar TIZ í FL070 og neðar við Færeyjar þegar það er í notkun / 610000N 0000000W along 610000N to 0300000W dct 633000N 0390000W along 633000N to 0554000W dct 650000N 0574500W dct 760000N 0760000W dct 780000N 0750000W dct 820000N 0600000W dct NORTH POLE dct 820000N 0300000E along 820000N to 0000000W along 0000000W to 610000N 0000000W excluding the airspace within Nuuk FIR below FL195, the Icelandic Domestic Area at FL245 and below and Faeroes Vagar TIZ at FL070 and below when active. Efri mörk: Ótakmarkað Neðri mörk: Jörð / Upper Limit: Unlimited. Lower Limit: SFC Flokkur A fyrir ofan FL 55
(Sjá AIP Grænland innan BGGL FIR fyrir flokkun fyrir neðan FL 195 og AIP Færeyjar fyrir flokkun innan Vagar TIZ).
Flokkur G í og fyrir neðan FL 55 /
Class A above FL 55
(See AIP Greenland for classification within BGGL FIR below FL 195 and AIP Faroe Islands for classification within Vagar TIZ). Class G at and below FL 55 .
Flugstjórnar-miðstöðin í Reykjavík /OACC ReykjavíkReykjavík flugstjórn / Reykjavík Control Enska / English H24Úthafssvæði Reykjavíkur er skipt í fjögur eftirfarandi svæði: /
Reykjavík Oceanic Area is divided into four areas as follows:

Austursvæði:
Suðursvæði:
Vestursvæði:
Norðursvæði: /

East area:
South area:
West area:
North area:
UNDIRDEILD ÚTHAFS- OG INNANLANDSSVÆÐISINS - AUSTURSEKTOR AUK RATSU TRIANGLE (sjá ENR 2.2.3) / SUB-DIVISION OF OCEANIC AND DOMESTIC AREA-EAST AREA INCLUDING RATSU TRIANGLE
(see ENR 2.2.3): 610000N 0000000E/W dct 654500N 0000000E/W dct
664500N 0100000W thence along
664500N to 0151036W dct
660000N 0140000W dct 640000N 0120000W dct 610000N 0100000W dct 604000N 0100000W dct 610000N 0070000W thence along 610000N to 0000000E/W. Efri mörk: Ótakmarkað nema RATSU Triangle / Upper limit: Unlimited excluding RATSU Triangle 610000N 0100000W along 610000N to0070000W dct 604000N 0100000W dct 610000N 0100000W. Efri mörk F660. (sjá ENR 2.2.3 RATSU TRIANGLE. / Upper limit F660 (see ENR 2.2.3 RATSU TRIANGLE) Neðri mörk: a) Jörð, að undanskildu Vagar TIZ þegar það er í notkun, sjá einnig ENR 2.2 varðandi hliðarmörk loftrýmis afhent til Aberdeen ATSU (FL85). b) 7500 fet Vagar TIZ. Lower limit: a) GND, excluding Vagar TIZ, when active, see also ENR 2.2 regarding delegation of airspace to Aberdeen ATSU (FL85). b) 7500 feet Vagar TIZ.
Flugstjórnar-miðstöðin í Reykjavík /OACC ReykjavíkReykjavík flugstjórn / Reykjavík Control Enska / English H24Bein flugfjarskipti flug-umferðarstjóra / flug-manna: Direct controller / pilot communication: VHF 126.750 MHz HO 24H, 132.200 MHz, 125.500 MHz & 128.800 MHz On demand. Tíðni fyrir almenn flug-fjarskipti á VHF/HF: / General purpose VHF/HF: 127.850 MHz / primary 129.625 MHz and 126.550 MHz secondary HF family D primary and family B and C secondary.
UNDIRDEILD ÚTHAFS OG INNANLANDSSVÆÐISINS - SUÐURSEKTOR / SUB-DIVISION OF OCEANIC AND DOMESTIC AREA -SOUTH AREA: 610000N 0100000W dct 640000N 0120000W dct 660000N 0140000W dct 664500N 0151036W thence along
664500N to 0300000W 610000N 0300000W thence along 610000N to 0100000W. Efri mörk: Ótakmarkað Neðri mörk: SFC, UPPER LIMIT: Unlimited. LOWER LIMIT: SFC
Flugstjórnar-miðstöðin í Reykjavík / OACC ReykjavikReykjavík flugstjórn / Reykjavík Control Enska / English H24Bein flugfjarskipti flug-umferðarstjóra / flug-manna: Direct controller / pilot communication: VHF 119,700 MHz HO 24H, 125.700 MHz, 128.600 MHz, 132.300 MHz, 123.900 MHz & 129.900 MHz. Tíðni fyrir almenn flug-fjarskipti á VHF/HF: / General purpose VHF/HF: 126.550 MHz / primary 129.625 MHz and 127.850 MHz secondary HF family D primary and family B and C secondary.
UNDIRDEILD ÚTHAFSSVÆÐISINS - VESTURSVÆÐI
SUB-DIVISION OF OCEANIC AREA -WEST AREA: 701500N 0634127W dct 650000N 0574500W dct 633000N 0554000W along 633000N to 0390000W dct 610000N 0300000W dct
664500N 0300000W dct
681500N 0400000W dct
701500N 0500000W thence along
701500N to 0634127W. Efri mörk: Ótakmarkað. Neðri mörk: a) Jörð utan FIR Syðri Straumfjarðar b) FL 195 innan FIR Syðri Straumfjarðar Flokkur A: Fyrir ofan FL 195 í BGGL FIR. Í BIRD FIR fyrir ofan FL 55 / Upper Limit: Unlimited. Lower Limit: a) GND outside Nuuk FIR b) FL 195 within Nuuk FIR Class A: Above FL 195 in BGGL FIR. In BIRD FIR Above FL 55.
Flugstjórnar-miðstöðin í Reykjavík / OACC ReykjavikReykjavík flugstjórn / Reykjavík Control Enska / English H24Bein flugfjarskipti flug-umferðarstjóra / flug-manna:
Direct controller / pilot communication:
VHF124.400 MHz, HO 24H.
On demand 127.500 MHz, 128.200 MHz and 126.900 MHz.
Tíðni fyrir almenn flug-fjarskipti á VHF/HF: /
General purpose VHF/HF:
127.850 MHz.

HF family D primary and family B and C secondary
UNDIRDEILD ÚTHAFSSVÆÐISINS - NORÐURSVÆÐI /
SUB-DIVISION OF OCEANIC AREA -NORTH AREA: 701500N 0634127W dct 760000N 0760000W dct 780000N 0750000W dct 820000N 0600000W dct North Pole dct 820000N 0300000E along 820000N to 0000000E/W dct

654500N 0000000E/W dct
664500N 0100000W thence along
664500N to 0300000W dct
681500N 0400000W dct
701500N 0500000W thence along
701500N to 0634127W Efri mörk: Ótakmarkað. Lægri mörk: Jörð nema yfir BGGL FIR FL 195. Flokkur A: Fyrir ofan FL 195 í BGGL FIR. Í BIRD FIR fyrir ofan FL 55 eða 2000 fet yfir jörðu hvort sem er hærra (Jan Mayen 8347 fet) / Upper Limit: Unlimited. Lower Limit: GND except above BGGL FIR FL 195. Class A: Above FL 195 in BGGL FIR. In BIRD FIR above FL 55 or 2000 feet above GND whichever is higher (Jan Mayen 8347 feet).
Flugstjórnar-miðstöðin í Reykjavík / OACC ReykjavikReykjavík flugstjórn / Reykjavík Control Enska / English H24Bein flugfjarskipti flug-umferðarstjóra / flug-manna:
Direct controller / pilot communication:
VHF 133.100 MHz HO 24H. 134.300 MHz and 135.250 MHz on demand.

Tíðni fyrir almenn flug-fjarskipti á VHF/HF:
General purpose VHF/HF:
126.550 MHz.
HF family D primary and family B and C secondary.
LANDSTÖÐ FYRIR FLUGFJARSKIPTI UTAN ATC VHF COVERAGE:

AÐAL: Ísland
KALLMERKI: Iceland Radio.
TUNGUMÁL: Enska.

VARA: Gander Radio, Shanwick Radio og Bodo Radio.
TUNGUMÁL: Enska /AERONAUTICAL STATIONS:

PRIMARY: Iceland.
CALL SIGN: Iceland Radio.
LANGUAGE: English.

SECONDARY: Gander Radio, Shanwick Radio and Bodo Radio.
LANGUAGE: English.
INNANLANDSSVÆÐI: HLIÐARMÖRK: / DOMESTIC AREA: LATERAL LIMITS: 673000N 0260000W along 673000N to 0110000W dct 640000N 0110000W dct 630000N 0160000W along 630000N to 0184413W an arc of 120 NM radius from 635913N 0223652W to 652119N 0260000W dct 673000N 0260000W. Efri mörk: F245 Neðri mörk: GND / UPPER LIMIT: F245 LOWER LIMIT: GND Flokkur A fyrir ofan FL 195. Flokkur E í eða fyrir neðan FL 195 í og ofan 3000 fet eða 1000 fet GND hvort sem er hærra. Flokkur G í eða fyrir neðan 3000 fet MSL eða 1000 fet GND hvort sem er hærra / Class A airspace above FL 195. Class E airspace at or below FL 195 at and above 3000 feet MSL or1000 feet GND which ever is higher. (Class G airspace at or below 3000 feet MSL or 1000 feet GND which ever is higher.)Flugstjórnar-miðstöðin í Reykjavík / ACC ReykjavikReykjavík flugstjórn / Reykjavik Control Enska / English Íslenska / Icelandic H24119.700 MHz HO 24H Aircraft will receive Air Traffic Service from South area on 119.700 MHz west of a line from 61N010W 64N012W 66N014W 6645N 0151036W.
Aircraft will receive Oceanic Air Traffic Service from East area on 126.750 MHz east of this line and aircraft north of 6645N will receive Oceanic Air Traffic Service from North area on 133.100 MHz.
AÐFLUGSSTJÓRNARSVÆÐI FAXI / FAXI TERMINAL CONTROL AREA: 643800N 0225800W dct 644709N 0225215W dct 644253N 0222824W dct 644208N 0220853W dct 643951N 0211711W dct 641734N 0205542W dct 635203N 0211739W dct 634325N0211354W dct a circle of 40 NM radius centred at 635913N 0223652W to 643800N 0225800W. Efri mörk: FL 245. Neðri mörk: a) 3000 fet MSL eða 1000 fet jörð, hvort heldur er hærra. b) 1 000 fet MSL innan 5 NM svæðis frá 641338N 0215253W 641829N 0215018W sem umlykur flugstjórnarsvið Keflavíkur og Reykjavíkur að 634720N 0221617W 635118N 0222307W. c) 2000 MSL fet innan 5NM svæðis umhverfis flugstjórnarsvið Keflavíkur og Reykjavíkur frá 635118N 0222307W 634720N 0221617W 635902N 0214058W beint 640118N 0214152W síðan 3 NM hringferill að 640654N 0213532W beint 640803N 0214217W. / UPPER LIMIT: FL 245. LOWER LIMIT: a) 3000 feet MSL or 1000 feet GND whichever is higher. b) 1000 MSL feet within the 5 NM buffer zone from 641338N 0215253W 641829N 0215018W around Reykjavík and Keflavík Control Zones to 634720N 0221617W 635118N 0222307W. c) 2000 MSL feet within 5NM radius around Keflavik and Reykjavik CTR from 635118N 0222307W 634720N 0221617W 635902N 0214058W dct 640118N 0214152W then 3 NM radius to 640654N 0213532W dct 640803N 0214217W. Flugstjórnar-miðstöðin í Reykjavík / ACC ReykjavikKeflavík aðflug / Reykjavík aðflug / Keflavik Approach / Reykjavik Approach Íslenska og enska / Icelandic and English H24VHF:
119.000 MHz (Reykjavik)
119.300 MHz (Keflavik)
119.150 MHz (Keflavík final control. On demand)

Neyð /
Emergency 121.500 MHz
AÐFLUGSSTJÓRNAR SVÆÐI FAXI er skipt í tvö eftirfarandi svæði: /
FAXI TERMINAL CONTROL AREA is divided into two areas as follows:

Aðflugsstjórnarsvæði Reykjavíkurflugvallar:
Aðflugsstjórnarsvæði Keflavíkurflugvallar:/
Reykjavik approach:
Keflavik approach

Carriage of an operational Transponder is mandatory within FAXI TMA. Gliders are exempt from this rule.
AÐFLUGSSTJÓRNARSVÆÐI KEFLAVÍKUR /

KEFLAVÍK APPROACH: Circle of 40 NM radius centered at 635913N 0223652W excluding an area east of straight lines joining successively the following points: 643800N 0225800W dct 643100N 0224400W dct 641900N 0222800W dct 640900N 0223000W dct 640300N 0221600W dct 635700N 0214400W dct 634325N 0211354W. Efri/neðri mörk: Eins og FAXI TMA. Flokkur A fyrir ofan FL 195. Flokkur C í eða fyrir neðan FL 195. Flokkur G fyrir neðan neðri mörk. Upper / Lower Limits as FAXI TMA. Class A airspace above FL 195. Class C airspace at or below FL 195. (Class G airspace at or below lower limit)
Flugstjórnar-miðstöðin í Reykjavík / ACC ReykjavikKeflavík aðflug / Keflavik Approach Íslenska og enska / Icelandic and English H24VHF: 119.300 MHz Neyð / Emergency 121.500 MHz
AÐFLUGSSTJÓRNARSVÆÐI REYKJAVÍKUR /

REYKJAVÍK APPROACH

643800N 0225800W dct 644709N 0225215W dct 644253N 0222824W dct 644208N 0220853W dct 643951N 0211711W dct 641734N 0205542W dct 635203N 0211739W dct 634325N 0211354W dct 635700N 0214400W dct 640300N 0221600W dct 640900N 0223000W dct 641900N 0222800W dct 643100N 0224400W dct 643800N 0225800W. Efri / neðri mörk: Eins og FAXI TMA. Flokkur A fyrir ofan FL 195. Flokkur D í eða fyrir neðan FL 195 Flokkur G í eða fyrir neðan neðri mörk / UPPER / LOWER LIMITS as FAXI TMA. Class A airspace above FL 195. Class D airspace at or below FL 195. (Class G airspace at or below lower limit)
Flugstjórnar-miðstöðin í Reykjavík / ACC ReykjavikReykjavík aðflug / Reykjavík Approach. Íslenska og enska / Icelandic and English.VHF: 119.000 MHz.
AÐFLUGSSTJÓRNARSVÆÐI AKUREYRAR AKUREYRI APPROACH (Akureyri TMA) Tveir hálfhringir með 10 NM radíus með miðju á HJ NDB of NB NDB tengdir með samsíða línum / Two semicircles located on HJ NDB and NB NDB radius of 10NM connected with direct lines Efri mörk 7 000 fet MSL / Upper limit 7 000 feet MSL Neðri mörk 3 000 fet MSL eða 1 000 fet jörð hvort sem er hærra / Lower limit 3 000 feet MSL or 1 000 feet GND whichever is higher. Flokkur: D Flokkur E utan þjónustutíma flugstjórnarþjónustu á BIAR / Class D Class E outside hours of ATC operations at BIAR Flugturninn á Akureyri / Akureyri Tower

Utan þjónustutíma flugstjórnarþjónustu á BIAR er flugstjórnarþjónusta veitt af Flugstjórnar-miðstöðinni í Reykjavík / Outside hours of ATC operations at BIAR ATS is provided by ACC Reykjavik
Akureyri turn / Akureyri Tower Íslenska og enska / Icelandic and English Utan flugstjórnarþjónustu á BIAR Reykjavik Flugstjórn / Outside ATC operations at BIAR Reykjavik Control Sjá AD 2.3 Þjónustutímar / See AD 2.3 Operational hoursVHF: 118.200 MHz.

Neyð / Emergency: 121.500 MHz. Utan þjónustutíma flugstjórnarþjónustu á BIAR 119.700 MHz / Outside hours of ATC operations at BIAR 119.700 MHz