ENR 5.5Flugíþrótta- og tómstundastarfsemi Aerial sporting and recreational activities

Auðkenning, nafn og hliðarmörkEfri mörk Neðri mörkAthugasemdir og tími á starfsemi
Identification, Name & Lateral LimitsUpper Limit Lower LimitRemarks and time of ACT
123
Svifflugssvæði / Gliding Areas
Sandskeið Svæðið er innan eftirfarandi punkta: / The area is bounded by: 640137N 0212659W - 635820N 0213814W - 635909N 0214210W - 640433N 0213644W - 640327N 0212906WEfri mörk: / Upper limit: 3 000 fet MSL Neðri mörk: / Lower limit: Jörð / GNDTímabil: 1. maí til 31. október.Sandskeið láti flugturn í Reykjavik vita þegar svifflug er að hefjast og tilgreini hve lengi verði flogið. Fjarskipti: Fjarskipti milli loftfara og hlustvörður skal vera 119.9 MHz. Upplýsingar þegar svæðið er í notkun verða gefnar á Reykjavík ATIS 128.1 MHz og Keflavík ATIS 128.3 MHz. Flugmenn ættu að kalla á 119.9 MHz þegar þeir nálgast svæðið til að láta vita af sér og fá upplýsingar um umferð. Period of activity: 01st May - 31st Oct. Consult Reykjavík Tower. Communication: Air to air and listening watch on 119.9 MHz. Information when the area is active will be on Reykjavik ATIS 128.1 MHz and Keflavik ATIS 128.3 MHz. Pilots should report their position on 119.9 MHz when approaching the area to receive information on other traffic.
Óheimilt að fara inn í svæði Keflavíkuraðflugs Ef svifflugur vilja fljúga inn í Reykjavíkuraðflug skulu þær kalla Aðflug á 119.0 Mhz áður en komið er upp fyrir 3000 fet yfir sjávarmáli, leggja inn flugáætlun og óska eftir leyfi til að koma inn í aðflugsstjórnarsvæðið. Gefa skal staðsetningu með stefnu frá Sandskeiði og fjarlægð í sjómílum ásamt fyrirætlan (áætlaður tími í svæðinu), hæðir skulu gefnar í fetum yfir sjávarmáli og fjarlægð í sjómílum. Aðflug veitir samþykki sitt ef umferð leyfir. Svifflugur skulu halda hlustvörð á 119.0 Mhz meðan þær eru innan aðflugssvæðis, einnig skulu þær láta vita er þær ætla að hefja lækkun og fara út úr Aðflugssvæðinu (hvort heldur sem er niður fyrir neðri mörk eða út fyrir hliðarmörk svæðisins). Flugvélar skulu fljúga umferðarhring við BISS norðan brautar 15/33, í 1300 fetum MSL / 700 fetum AGL. / Flying into Keflavik-approach area is prohibited If Gliders plan to fly into Reykjavik-approach area they shall contact Approach on 119.0 Mhz before climbing above 3000 feet above sea level, file a flight plan and request permission to enter the approach area. Positions shall be given as direction and distance from Sandskeid and other intentions such as estimated time within the approach area. Altitudes shall be given in feet above sea level and distance in NM. Approach controller will approve if able due other traffic in the area. Gliders shall maintain listening watch on 119.0 Mhz while within the approach area, they shall also report when starting descent or departing the approach area (either below the lower limit or outside the lateral limits of the area). Aircraft traffic circuit at BISS shall be flown north of runway 15/33, at 1300 feet MSL / 700 feet AGL.
Melgerðismelar Svæðið er: Tveir samtengdir hálfhringir með 1.0 NM radíus, með miðju á 652747N - 0181135W og 652935N - 0180920W. Umferðarhringur fyrir vélflugbraut er austan vallar, en flugmódel vestan vallar. Lateral limits: An area within lines joining two semicircles with a radius of 1.0 NM centred on 652747N - 0181135W and 652935N - 0180920W. Traffic pattern for aircraft/gliders is east of runway, but models west of runway.Efri mörk: / Upper limit: 2 500 fet MSL Neðri mörk: / Lower limit: Jörð / GNDTímabil: 1. maí til 31. október. Flugmenn skulu hafa samband við Akureyri flugturn á 118.2 MHz áður en komið er í námunda við svæðið, og einnig við Melgerðismela á 119.9 MHz. Period of activity: 01st May - 31st Oct. Pilots shall contact Akureyri TWR on 118.2 MHz approaching the gliding area as well as Melgerðismelar on 119.9 MHz.
Auðkenning, nafn og hliðarmörkEfri mörk Neðri mörkAthugasemdir og tími á starfsemi
Identification, Name & Lateral LimitsUpper Limit Lower LimitRemarks and time of ACT
123
Svifdrekaflug / Hang gliding
Úlfarsfell Svæðið er milli Úlfarsfells og Hafrahlíðar og er hringlaga radíus 1.5 NM og miðju á 640918N 0214142V. The area is situated between mount Ulfarsfell and mount Hafrahlid and is 1,5 NM radius centered at 640918N 0214142W. Efri mörk: / Upper limit: 3 000 fet MSL Neðri mörk: / Lower limit: Jörð / GNDTímabil: Hafa samband við flugturninn í Reykjavíkí síma 424 4214 eða á 118.0 Mhz áður en flug hefst og lýkur í svæðinu. Talstöð: Hlustvörð á 118.1 MHz. Period of activity: Consult Reykjavik Tower tel. 424 4214 or frequency 118.0 Mhz before activating/deactivating the area. Communication: Listening watch on 118.1 MHz.
Kambar Svæðið er Kambabrún og er hringlaga með radíus 1.5 NM og miðju á 635859N 0211535V. The area is situated at the edge of Kambar and is 1,5 NM radius centered at 635859N 0211535W. Efri mörk: / Upper limit: 3 000 fet MSL Neðri mörk: / Lower limit: Jörð / GNDTímabil: Hafa samband við flugturninn í Reykjavík eða Reykjavík aðflug. Talstöð: Hlustvörð á 118.1 MHz. Period of activity: Consult Reykjavík Tower or Approach as appropriate Communications: Listening watch on 118.1 MHz.
Auðkenning, nafn og hliðarmörkEfri mörk Neðri mörkAthugasemdir og tími á starfsemi
Identification, Name & Lateral LimitsUpper Limit Lower LimitRemarks and time of ACT
123
Æfingasvæði / Training areas
Austursvæði Æfingasvæði lítilla loftfara. Svæðið er yfir Mosfellsheiði og afmarkast af eftirfarandi punktum: / Training area for light aircraft. The area is situated over Mosfellsheiði and is bounded by: 640948N 0213117W Grímmansfell 641100N 0211318W Svínanes við Þingvallavatn 640137N 0212659W 640327N 0212906W 640433N 0213644W 640700N 0213556W Suðurendi Silungatjarnar 640948N 0213117WEfri mörk: / Upper limit: 3 000 fet MSL Neðri mörk: / Lower limit: Jörð / GNDTímabil: Hafa samband við flugturninn í Reykjavík. Talstöð: Hlustvörð á 119.900 MHz. Period of activity: Consult Reykjavík Tower. Communication: Listening watch and Air to Air: 119.900 MHz.
Sletta Æfingasvæði fyrir fis og afmarkast af efirfarandi punktum: / Training area for Microlights bounded by: Vogsholl (635704N 0222936W) direct to Seltjorn (635649N 0222542W) along Grindavikroad to the intersection of the road to the intersection of Grindavik road and the road to Arnarsetur (635424N 0222512W) Direct to Stapafell (635400N 0223107W) Direct to Vogsholl.Efri mörk: / Upper limit: 700 fet MSL Neðri mörk: / Lower limit: Jörð / GNDTímabil: Upplýsingar hjá flugturninum í Keflavík og/eða ATIS. Period of activity available from Keflavik Tower and/or ATIS
Flugleiðir inn og út frá Sléttu eru;
  1. Grindavíkurvegurinn og síðan norðan eða sunnan fjallgarðs út úr Flugstjórnarsviði.
  2. Grindavíkurvegurinn, beint Vogar, beint Vatnsleysustrandarvegur að Kúagerði, Reykjanesbraut að Straumi beint kvartmílubraut beint Hamranesvöllur og þaðan út úr flugstjónarsviði til suðausturs.
Routes in and out of Sletta;
  1. Grindavik-road and then north or south off the mountain range out of the CTR.
  2. Grindavik-road, direct Vogar, direct Vatnsleysustrond-road to Kuagerdi, Reykjanesbraut to Straumur direct dragstrip, direct micro flying strip south-west of Hafnafjörður and from there out of CTR to the southeast.
Efri mörk:/Upper limit: 700 feet MSL. Virkjun svæðisins:/ Period of activity: Fisflugmenn skulu láta Flugturninn í Keflavík vita þegar svæðið er gert virkt og einnig þegar flugi þar lýkur. Við flug til og frá Sléttu skulu fisflugmenn fá heimild til flugs í gegnum flugstjórnasvið frá Flugturni. Consult Keflavík Tower before activating and deactivating the area. When flying to or from Sletta, pilots shall request a clearance to fly through the CTR from the TWR.