GEN 0.6Efnisyfirlit hluta 1 Table of Contents to part 1

GEN 1 INNLENDAR REGLUR OG KRÖFUR NATIONAL REGULATIONS AND REQUIREMENTS

GEN 1.1 Tilnefnd stjórnvöld Designated Authorities

GEN 1.2 Koma, millilending og brottflug loftfara Entry, Transit and Departure of Aircraft

GEN 1.3 Koma, millilending og brottflug farþega og áhafnar Entry, Transit and Departure of Passengers and Crew

GEN 1.4 Koma, millilending og brottflug vegna farms Entry, Transit and Departure of Cargo

GEN 1.5 Mælitæki, búnaður og flugskjöl loftfara
Aircraft instruments, Equipment and Flight Documents

GEN 1.6 Yfirlit yfir innlendar reglugerðir og alþjóðlega samninga / samkomulag Summary of National Regulations and International Agreements / Conventions

GEN 1.7 Frávik frá ICAO stöðlum, ráðlögðum starfsvenjum og verklagi Differences from ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures

GEN 2 TÖFLUR og KÓÐAR TABLES and CODES

GEN 2.1 Mælikerfi, merking loftfara, almennir frídagar Measuring System, Aircraft Markings, Holidays

GEN 2.2 Skammstafanir notaðar í AIS-útgáfu Abbreviations Used in AIS Publications

GEN 2.3 Kortatákn Chart Symbols

GEN 2.4 Staðarauðkenni Location Indicators

GEN 2.5 Listi yfir leiðsöguvirki List of Radio Navigation Aids

GEN 2.6 Umreiknitöflur Conversion Tables

GEN 2.7 Töflur um sólarupprás / sólsetur Sunrise / Sunset Tables

GEN 3 ÞJÓNUSTA SERVICES

GEN 3.1 Upplýsingaþjónusta flugmála Aeronautical Information Services

GEN 3.2 Flugkort Aeronautical Charts

GEN 3.3 Flugumferðarþjónusta Air Traffic Services

GEN 3.4 Fjarskiptaþjónusta Communication Services

GEN 3.5 Veðurþjónusta Meteorological Services

GEN 3.6 Leit og björgun Search and Rescue (SAR)

GEN 4 GJALDSKRÁ FLUGVALLA OG FLUGLEIÐSÖGU- ÞJÓNUSTU CHARGES for AERODROMES and AIR NAVIGATION SERVICES

GEN 4.1 Flugvallagjöld Aerodrome Charges

GEN 4.2 Flugleiðsögugjöld Air Navigation Services Charges