GEN 1.5Mælitæki, búnaður og flugskjöl loftfara
Aircraft instruments, Equipment and Flight Documents

GEN 1.5.1 Almennt
General

Loftför sem starfrækt eru innan Reykjavík FIR skulu fylgja ákvæðum ICAO, viðauka 6, - Rekstur loftfara, DOC 7030 - Regonal Supplementary Procedures, NAT DOC 007 - North Atlantic Operations and Airspace Manual og EASA AIR OPS ESB reglugerð 965/2012.Aircraft operating in Reykjavik FIR shall adhere to the provisions of ICAO Annex 6 "Operations of Aircraft", ICAO Regional Supplementary Procedures Document 7030, NAT DOC 007 - North Atlantic Operations and Airspace Manual and EASA Air Operations Regulation (EU) 965/2012.
Tilmæli ICAO viðauka 10, hluti IV gr. 4.3.5.3.2 í gildi í íslensku loftrými sbr. AUR.ACAS.1005 í reglugerð ESB 1332/2011.ICAO recommendation of Annex 10 volume IV art. 4.3.5.3.2 is applicable within the territory of Iceland as per. AUR.ACAS.1005 in Regulation EU No 1332/2011.
Öll loftför sem starfrækt eru samkvæmt blindflugsreglum skulu hafa búnað til að geta verið í fjarskiptasambandi við flugumferðarþjónustu. All aircraft being operating as IFR flights shall be capable of conducting two-way radio communication with ATC.
Búnaður þessi skal vera að minnsta kosti ein VHF talstöð og eitt langdrægt fjarskiptatæki, HF eða gervihnattatæki (SAT-COM/CPDLC).The radio communication equipment shall consist of at least one VHF and one long range communication facility, which can be an HF transceiver or a SAT-COM/CPDLC.
Ath. Krafa um langdrægt fjarskiptatæki á ekki við fyrir löftför sem starfrækt eru innan VHF drægis.Note: The long range communication equipment is not required if full VHF coverage is available for the leg(s) flown.
Öll loftför sem starfrækt eru samkvæmt blindflugsreglum skulu búin leiðsögubúnaði sem tryggir að hægt sé að fylgja flugheimild flugumferðarstjórnar.All aircraft being operating as IFR flights shall be equipped with navigation equipment that ensures capability to follow ATC´s clearances.
Öll loftför sem starfrækt eru samkvæmt blindflugsreglum skulu búin ratsjársvara sem sendir frá sér hæðarupplýsingar í samræmi við kröfur í ICAO NAT DOC 007.All aircraft operating as IFR flights in the Reykjavik FIR shall be equipped with a pressure-altitude reporting SSR transponder in accordance with the requirements in ICAO NAT DOC 007.
Öll loftför sem fljúga innan FAXI TMA skulu búin ratsjársvara.All flights operating within FAXI TMA, shall be equipped with an SSR transponder.
Öll loftför skulu búin neyðarsendi (ELT) sem sendir samtímis á 121.500 MHZ og 406.000 MHZ.All aircraft shall be equipped with an emergency locator transmitter (ELT) capable of transmiting simultaneously on 121.500 MHZ and 406.000 MHZ.
Ath. Fis eru undanþegin ákvæði um neyðarsendi.Note. Microlights are exempted from the ELT requirement.
Öll loftför skulu búin þeim lífsviðhalds- og merkjabúnaði fyrir alla um borð fyrir það svæði sem áætlað er að fljúga yfir sem krafist er í ICAO Annex 6, hluta II og ESB reglugerð 965/2012.All aircraft shall be equipped with survival and signalling equipment for all occupants of the aircraft taking into account the area planned to be overflown in accordance with Icao Annex 6, part II and EASA Air Operations Regulation (EU) 965/2012.