GEN 2TÖFLUR og KÓÐAR TABLES and CODES

GEN 2.1Mælikerfi, merking loftfara, almennir frídagar Measuring System, Aircraft Markings, Holidays

GEN 2.1.1 Mælieiningar Units of measurement

Þær mælieiningar sem sýndar eru í töflunni hér fyrir neðan eru notaðar af landstöðvum fyrir flugfjarskipti í lofti og á jörðu í flugupplýsingasvæði Reykjavíkur.The table of units of measurement shown below will be used by aeronautical stations within Reykjavík FIR for air and ground operations.
For the measurement ofUnits used
MælingMælieining
Distances used in navigation, position reporting, etc. – generally in excess of 2 nautical miles Nautical miles and tenths (NM) – 1 NM is 1 852 m
Fjarlægðir í leiðsögu, staðartilkynningum, o.þ.h. – yfirleitt yfir 2 sjómílumSjómílur og tíundu hlutar úr þeim (NM) – 1 sjómíla er 1 852 m
Relatively short distances such as those relating to aerodromes (Runway lengths, etc.)Meters (m)
Tiltölulega stuttar fjarlægðir, t.d. í sambandi við flugvelli (flugbrautarlengdir, o.þ.h.).Metrar (m)
Altitudes, elevations and heightsFeet (ft) – 1 foot is 0,305m
Flughæðir, hæð yfir sjávarmáli og staðarhæðirFet (ft) – 1 fet er 0,305m
Horizontal speed including wind speedKnots (kt) – Nautical miles per Hour
Láréttur hraði, þar með talinn vindhraðiHnútar (kt) – sjómílur á klukkustund
Vertical speedFeet per minute – 1000 feet/min are 5 m/s
Lóðréttur hraðiFet á mínútu – 1000 fet/mín eru 5 m/s
Wind direction for landing and take-offDegrees magnetic (°)
Vindátt fyrir lendingu og flugtakMisvísandi gráður (°)
Wind direction except for landing and take-offDegrees true (°)
Vindátt fyrir annað en lendingu og flugtakRéttvísandi gráður (°)
Visibility including runway visual rangeKilometers (km) or meters (m)
Skyggni, þar með talið flugbrautarskyggniKílómetrar (km) eða metrar (m)
Altimeter setting (QNH)Hectopascal (hPa)
Hæðarmælisstilling (QNH)loftþrýstingurHektópaskal (hPa)Einnig er hægt að fá upplýsingar um hæðarmælistöðu í tommum kvikasilfurs. Ath. að hektópaskal er sama stærð og millibar.
TemperatureDegrees Celsius (°C)
HitastigGráður á Celsíus (°C)
Mach number True mach number
WeightMetric tons (t) or kilograms (kg)
ÞyngdTonn (t) eða kílógramm (kg)
TimeHours (h) and minutes (min), the day of 24 hours beginning at midnight UTC
TímiKlukkustundir (h) and mínútur (min), sólarhringur 24 tímar byrjar á miðnætti miðað við UTC
Eftirfarandi upplýsingar eru fáanlegar samkvæmt beiðni:The following units are available on request:
Altimeter settingInches of mercury
Stilling hæðarmælisTommur kvikasilfurs
VisibilityStatue Miles and Fractions. Keflavík airport only.
SkyggniEnskar mílur og brot af þeim Aðeins á Keflavíkurflugvelli
TemperatureDegrees Fahrenheit. Keflavík airport only
HitastigGráður á Fahrenheit Aðeins á Keflavíkurflugvelli

GEN 2.1.2 Tímakerfi Time system

Í íslensku AIP-bókinni, AIP-viðaukum og flugumferðarþjónustu, samskiptum og við veðurþjónustu er notaður íslenskur staðartími sem er UTC (Co-ordinated Universal Time). Tilkynntur tími uppfærist í næstu heila mínútu. Nákvæmni tímaprófana er upp á næstu 5 sekúndur.The local standard time used in Iceland is UTC which is used in AIP Iceland, AIP Supplements and throughout the Air Traffic Services, Communication and Weather Services in Iceland. The time reported is to the nearest full minute. Time checks are accurate to the nearest 5 seconds.

GEN 2.1.3 Tilvísanir í landmælingagögn Geodetic Reference Datum

GEN 2.1.3.1 Nafn/merking á viðmiðunarpunktum Name/Designation of Datum
Öll útgefin landmælingahnit, sem vísa á breiddar- og lengdargráður, eru tilgreind samkvæmt World Geodetic System- 1984 (WGS-84) All published geographical coordinates indicating latitude and longitude are expressed in terms of the World Geodetic System- 1984 (WGS-84) geodetic reference datum.
GEN 2.1.3.2 Gildissvið Area of application
Útgefin landmælingarhnit gilda fyrir sömu svæði og flugupplýsingaþjónustan nær til, það er allt landsvæði Íslands og jafnframt loftrýmið yfir úthafinu sem umlykur upplýsingarsvæði Reykjavíkur og er í samræmi við svæðasamninginn um flugleiðsögu.The area of application for the published geographical coordinates coincides with the area of responsibility of the Aeronautical Information Service, i.e. the entire territory of Iceland as well as the airspace over the high seas encompassed by the Reykjavík Flight Information Region in accordance with the regional air navigation agreement.
GEN 2.1.3.3 Notkun stjörnumerkis til að auðkenna útgefin landfræðileg hnit Use of an asterisk to identify published geographical coordinates
Stjörnumerki (*) er notað til að auðkenna útgefin landfræðileg hnit sem hafa verið breytt í WGS-84 hnit en uppfylla jafnframt ekki kröfur um nákvæmni upprunahnita samkvæmt ICAO, Annex 11, kafla 2 og ICAO, Annex 14, bindi I og II, kafla 2. Nákvæm lýsing á ákvörðunum og framsetningu á WGS-84 hnitum eru gefin í ICAO, Annex 11, kafla 2 og í ICAO, Annex 14, bindi I og II.An asterisk (*) will be used to identify those published geographical coordinates which have been transformed into WGS-84 coordinates but whose accuracy of original field work does not meet the requirements in ICAO Annex 11, Chapter 2 and ICAO Annex 14, Volumes I and II, Chapter 2. Specifications for determination and reporting of WGS-84 coordinates are given in ICAO Annex 11, Chapter 2 and in ICAO Annex 14, Volumes I and II.

GEN 2.1.4 Þjóðareinkennisstafir loftfara og skráningarheiti Aircraft Nationality and Registration Marks

Þjóðareinkennisstafir loftfara, sem skráð eru á Íslandi, eru bókstafirnir TF. Þar á eftir er bandstrik og síðan þriggja stafa skráningarheiti, t.d. TF-ABCThe nationality mark for aircraft registered in Iceland consists of the letters TF. The nationality mark is followed by a hyphen and a registration mark consisting of three letters, e.g. TF - ABC.

GEN 2.1.5 Almennir frídagar Public Holidays

Ath.- Opinber þjónusta getur legið niðri og bankar og aðrar stofnanir geta verið lokaðar á þessum dögum:Note.- Some administrative services may not be available and banks and other institutions may not be open on these days:
Nafn frídags / dagsetningName of holiday / Day
Nýársdagur, 1. janúarNew Year's Day 1 January
Skírdagur, fimmtudagur fyrir páskaMaundy Thursday, Thursday before Easter
Föstudagurinn langi, föstudagur fyrir páskaGood Friday, Friday before Easter
PáskadagurEaster Sunday
Annar í páskum, mánudagur eftir páskaEaster Monday, Monday after Easter Sunday
Sumardagurinn fyrsti, fyrsti fimmtudagur eftir 18. aprílFirst day of summer, first Thursday after April 18th
1. maí (frídagur verkalýðsins)1 May (Labour Day)
Uppstigningardagur, 6. fimmtudagur efir páskaAscension Day, 06th Thursday after Easter
HvítasunnudagurWhitsunday
Annar í hvítasunnu, mánudagur eftir hvítasunnudagMonday after Whitsunday
17. júní (Þjóðhátíðardagurinn)17 June (Constitution Day)
Frídagur verslunarmanna, fyrsti mánudagur í ágústTrades Peoples Holiday, first Monday in August
24. desember, frá hádegi (aðfangadagur jóla)24 December from noon (Christmas Eve)
Jóladagur, 25. desemberChristmas Day 25 December
Annar í jólum, 26. desemberBoxing Day 26 December
31. desember, frá hádegi (gamlársdagur)31 December from noon (New Years Eve)

GEN 2.1.6 Stafsetning á staðarnöfnum Spelling of Place Names:

Íslenskt ritmál ræður stafsetningu nafna þeirra staða sem nefndir eru í íslensku AIP-bókinni og AIP-viðaukunum. Þar sem það á við er „d“ og „th“ notað í stað sér íslensku stafanna „ð“ og „þ“.National usage has governed the spelling of place names in AIP Iceland and AIP Supplements. Where appropriate the Icelandic letters “ð” and “þ” have been substituted with “d” and “th” respectively.