GEN 2.5Listi yfir leiðsöguvirki List of Radio Navigation Aids

EncodeDecode
IdentStation nameFacilityPurposeStation nameFacilityIdentPurpose
Purpose:
AAerodrome radio navigation aid
EEn-route radio navigation aid
AEDual
AAAASIAATLEAASIAATLAAE
AKIAKUREYRIVOR/DMEAEAKUREYRINDBARA
ARAKUREYRINDBAAKUREYRIVOR/DMEAKIAE
BLBLONDUOSNDBAAKUREYRIDMEIEYA
DAKULUSUKLEAKUREYRILOCIEYA
ELELLIDAVATNNDBAEAKUREYRI DMEIALA
ESEGILSSTADIRNDBAEAKUREYRILOCIALA
GAGARDURNDBAAKUREYRILOCIARA
GHGODTHAABLEAKUREYRIDMEIARA
GJGJOGURNDBABLONDUOSNDBBLA
HAHOFSANDBAEBOTNNDBNBAE
HBHOLSTEINSBORGNDBEEGILSSTADIRDMEIESAE
HEHEGRANESNDBAEEGILSSTADIRNDBESAE
HJHJALTEYRILAEGILSSTADIRLOCIESA
HLVESTMANNAEYJARDMEAEELLIDAVATNNDBELAE
HLVESTMANNAEYJARLAGARDURNDBGAA
HNHORNAFJORDURNDBAEGJOGURNDBGJA
HSHUSAVIKLAGODTHAABLGHE
IALAKUREYRIDMEAHEGRANESNDBHEAE
IALAKUREYRI LOCAHJALTEYRILHJA
IARAKUREYRILOCAHOFSANDBHAAE
IARAKUREYRIDMEAHOLSTEINSBORGNDBHBE
IESEGILSSTADIRLOCAHORNAFJORDURNDBHNAE
IESEGILSSTADIRDMEAEHUSAVIKLHSA
IEYAKUREYRIDMEAILULISSATNDBJVE
IEYAKUREYRILOCAINGOVOR/DMEINGE
IKFKEFLAVIKLOCAINGODMEINGE
IKNKEFLAVIKLOCAISAFJORDURNDBISA
IKOKEFLAVIKLOCAKEFLAVIKVORTACKFVAE
IKWKEFLAVIKLOCAKEFLAVIKNDBKFA
INGINGODMEEKEFLAVIKLOCIKNA
INGINGOVOR/DMEEKEFLAVIKLOCIKFA
OGOGURDMEAKEFLAVIKLOCIKOA
IREREYKJAVIKDMEAEKEFLAVIKLOC IKWA
IREREYKJAVIKLOCAKOOK ISLANDNDBKUE
IRKREYKJAVIKLOCAKRISTNESLKNA
ISISAFJORDURNDBAKULUSUKLDAE
JVILULISSATNDBELANGHOLTNDBLAAE
KFVKEFLAVIKVORTACAEMANIITSOQLMAE
KFKEFLAVIKNDBAMYGGENESNDBMYE
KNKRISTNESLAMYNESLMNA
KUKOOK ISLANDNDBEODDEYRILOEA
LALANGHOLTNDBAEOGURLOGA
MAMANIITSOQLEOGURDMEOGA
MYMYGGENESNDBEQAANAAQLQQE
MNMYNESLAREYKHOLTNDBRHE
NBBOTNNDBAEREYKJANESSKOLINDBREAE
OEODDEYRILAREYKJAVIKNDBRKAE
OGOGURLAREYKJAVIK DMEIREAE
QQQAANAAQLEREYKJAVIKLOCIREA
REREYKJANESSKOLINDBAEREYKJAVIKLOCIRKA
RFRIFNDBARIFNDBRFA
RHREYKHOLTNDBESELARDALURNDBSBA
RKREYKJAVIKNDBAESELFOSSNDBSEA
SBSELARDALURNDBASØNDRE STRØMFJORD NDBSFE
SFSØNDRE STRØMFJORD NDBETHORSHOFNNDBTNAE
SESELFOSSNDBATORFURLTOA
TNTHORSHOFNNDBAEUPERNARVIKNDBUPE
TOTORFURLAVADNDBVAA
UPUPERNARVIKNDBEVESTMANNAEYJARNDBVMAE
VAVADNDBAVESTMANNAEYJARLHLA
VMVESTMANNAEYJARNDBAEVESTMANNAEYJARDMEHLAE
VPVOPNAFJORDURLAVOPNAFJORDURLVPA