GEN 4.2Flugleiðsögugjöld Air Navigation Services Charges

Upplýsingar um flugleiðsögugjöld og innheimtu þeirra er að finna á heimasíðu Isavia:Information regarding Air Navigation Services Charges can be found on Isavia´s webpage:
https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isaviahttps://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges