Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

ais@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 005/2015

Effective from 27 JAN 2015

Published on 27 JAN 2015

Starfræksla loftfara flugrekstraraðila í öskumenguðu loftrými Volcanic ash - Commercial Air Transport

1. Gildissvið Application

Gildir fyrir handhafa flugrekendaskírteina (AOC) utan Landhelgisgæslu Íslands þegar starfsemin er í samræmi við "Lög um landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006". Tilgangur þessa upplýsingabréfs er að veita flugrekstraraðilum upplýsingar um starfrækslu loftfara í öskumenguðu loftrými.Applicable for all AOC holders excluding the Icelandic Coast Guard when operating according to the Act on the Icelandic Coast Guard No. 52/2006". The purpose of this AIC is to provide operators, owners and maintenance organisations with new guidance on aircraft operations where volcanic ash contamination may be a hazard for flight operations.

2. Meginatriði Key principles

 • Forðast skal flug í loftrými þar sem öskumengun er sýnileg
 • Haftasvæði verður mögulega skilgreint umhverfis eldstöð. Umfang slíks svæðis ræðst af aðstæðum hverju sinni.
 • Flugrekandi er ábyrgur fyrir öryggi starfsemi sinnar undir eftirliti viðkomandi eftirlitsstjórnvalds. Notast skal við öryggisstjórnun, eins og lýst er í ICAO Doc 9974, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 965/2012 og upplýsingabréfi EASA um flug í öskumenguðu loftrými (EASA SIB 2010-17R6).
 • Til að geta meta hvort flogið skuli í loftrými eða til flugvallar þar sem spáð er eða vitað um öskumengun, skal flugrekstraraðili hafa til staðar ferla fyrir áhættumat um flug í öskumenguðu loftrými (e. safety risk assessment) innan síns öryggisstjórnunarkerfis.
 • Til að ákvarða hvort flogið skuli í loftrými eða til flugvallar þar sem spáð er eða vitað um öskumengun, skal flugrekstraraðili hafa fengið samþykki eftirlitsstjórnvalds á áhættumatinu.
 • Leiðbeiningar um framkvæmd áhættumats vegna flugs í öskumenguðu loftrými eins og settar fram í ICAO Doc 9974, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 965/2012 og upplýsingabréfi EASA um flug í öskumenguðu loftrými (SIB) 2010-17R6, eiga að vera nægilega ítarlegar til að hljóta samþykki ríkis sem hvers loftrými er öskumengað. Ríkið á þannig að geta, á grundvelli innleiddra alþjóðlegra krafna um öryggisstjórnun, verið öruggt um getu flugrekstraraðila til starfrækslu loftfara í þeirra loftrými.
 • Operation in visible volcanic ash should be avoided.
 • Restricted area may be declared around the volcanic source. The extent of such an area depends on the prevailing circumstances.
 • The operator is responsible for the safety of its operations under the oversight of their respective State regulatory authority. The guiding principle for such operations is the use of a safety risk management approach, as described in ICAO Doc 9974, Commission Regulation (EU) No 965/2012 and EASA Safety Information Bulletin (SIB) 2010-17R6.
 • In order to consider whether or not to operate into airspace, or aerodromes forecast or known to be, contaminated with volcanic ash, the operator should have in place an identifiable safety risk assessment (SRA) within its Safety Management System (SMS).
 • In order to decide whether or not to operate into airspace or aerodromes where volcanic ash contamination has been forecast or is known to exist, the operator's SRA must be accepted by its State regulatory authority.
 • The safety control measures set out in ICAO Doc 9974, Commission Regulation (EU) No 965/2012 and EASA Safety Information Bulletin (SIB) 2010-17R6 are intended to be sufficiently robust that they facilitate acceptance, without further investigation, by a State whose airspace is forecast to be affected by volcanic ash. The State can - based on the implementation of internationally accepted Safety Management principles - be confident in the ability of operators from other States to undertake operations safely in its airspace.

3. Skilgreiningar öskusvæða Definition of contaminated areas

Eftirfarandi skilgreiningar eiga við um öskumengað loftrými:The following definitions of contamination are applicable regarding operation of aircraft in airspace contaminated with volcanic ash:
 • Svæði með lítilli ösku: Tiltekið loftrými þar sem búast má við öskumengun sem nemur meira en 0,2 x 10-3 g/m3 en jafnt eða minna en 2 x 10-3 g/m3 eða minna (meira en 0,2 milligrömm á hvern rúmmetra en jafnt eða minna en tvö milligrömm á hvern rúmmetra).
 • Svæði með miðlungs ösku: Tiltekið loftrými þar sem búast má við öskumengun sem nemur meira en 2 x 10-3 g/m3 en minna en 4 x 10-3 g/m3 (meira en tvö milligrömm á hvern rúmmetra en minna en fjögur milligrömm á hvern rúmmetra).
 • Svæði með mikilli ösku: Tiltekið loftrými þar sem búast má við öskumengun sem nemur jafnt eða meira en 4 x 10-3 g/m3 (jafnt eða meira en fjögur milligrömm á hvern rúmmetra) eða þar sem ekki liggja fyrir upplýsingar um öskumagn.
 • Area of Low Contamination: Airspace of defined dimensions where volcanic ash may be encountered at concentrations greater than 0.2 x 10-3 grams/m3, but equal to or less than 2 x 10-3 g/m3.
 • Area of Medium Contamination: Airspace of defined dimensions where volcanic ash may be encountered at concentrations greater than 2 x 10-3 g/m3, but less than 4 x 10-3 g/m3.
 • Area of High Contamination: Airspace of defined dimensions where volcanic ash may be encountered at concentrations equal to or greater than 4 x 10-3 g/m3, or areas of contaminated airspace where no ash concentration guidance is available.

4. Flugumferðarþjónusta á Íslandi verður í samræmi við eftirfarandi Air Traffic Services will be provided in accordance with following

4.1 Starfræksla loftfara í öskumenguðu loftrými Operations within areas of ash contamination

Flugrekstraraðilar taka sjálfir ákvörðun um hvort flogið skuli í öskumenguðu loftrými í samræmi við niðurstöður úr áhættumati vegna starfrækslu í öskumenguðu loftrými (SRA).Aircraft Operators make decisions based on their SRA in the forecast areas of low, medium and high ash contamination.

4.2 SIGMET og NOTAM SIGMET and NOTAM

SIGMET verður gefið út fyrir öskumengað loftrými.SIGMET will be issued for volcanic ash cloud.
NOTAM verður gefið út með upplýsingum um mögulegt haftasvæði umhverfis eldstöð eða aðrar upplýsingar varðandi eldgos.NOTAM will be issued with applicable information regarding the volcanic eruption and if restricted area will be declared around the volcanic source.

4.3 Vefslóðir fyrir upplýsingar um öskumengun Websites

Kort og aðrar upplýsingar má nálgast á heimasíðum bresku veðurstofunnar (UK MET office), Evrópustofnun um flugöryggi (Eurocontrol) og Veðurstofu Íslands.Maps and further Information can be accessed on UK MET office, NMOC webpages and the Icelandic Met Office.
http://www.metoffice.gov.uk/aviation/vaac https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html http://en.vedur.is/
Upplýsingabréfi EASA um flug í öskumenguðu loftrými (EASA SIB 2010-17R6) má nálgast á slóð EASAEASA Safety Information Bulletin (SIB) 2010-17R6 can be accessed at EASA homepage
https://ad.easa.europa.eu/sib-docs/page-1

5. Viðbótarupplýsingar Additional information

Frekari upplýsingar gefur Samgöngustofu í síma 480 6000 eða með tölvupósti á netfangið samgongustofa@samgongustofa.is.For additional information, contact The Icelandic Transport Authority, tel. +354 480 6000 or email icetra@icetra.is.
ENDIR / END Upplýsingabréf fellt úr gildi / AIC cancelled: A009 / 2014