Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 008/2018

Effective from 08 NOV 2018

Published on 08 NOV 2018

Birting heraðflugskorta / Publication of military charts

Efnisleg ábyrgð: Isavia, Flugleiðsögusvið (FLS) og Landhelgsisgæsla Íslands (LHG). Content Responsibility: Isavia, Air Navigation Services Division and the Icelandic Coast Guard.

1. Birting heraðflugskorta í Flugmálahandbók (AIP) /
Publication of military charts in AIP Iceland

1.1 Kynning / Introduction

Ákveðið hefur verið að birta kort, eingöngu fyrir notkun hervéla, í Flugmálahandbók (AIP). It has been decided to publish charts, for use by military aircraft only, in AIP Iceland.
Þetta er einkum gert til að auka stöðuvitund flugmanna og flugumferðarstjóra. This is mainly done to increase pilots and air traffic controller's situational awareness.
Birt eru kort fyrir TACAN aðflug að Keflavíkurflugvelli (BIKF) og Akureyrarflugvelli (BIAR). Published charts are for TACAN approaches to Keflavik (BIKF) and Akureyri (BIAR).
Kortin verða birt í AD 2 kafla viðkomandi flugvallar.The charts will be published in AD-2 section of the AIP under appropriate airport.
Númer kortanna verða AD 2.24.20.x-x.Their numbering will be AD 2.24.20.x-x.
Kort fyrir Keflavík og Akureyri byggjast á ICAO DOC 8168-OPS/611 að viðbættum NATO Standard AATCP-1. Charts for Keflavik and Akureyri are based on ICAO DOC 8168-OPS/611 supplemented by NATO Standard AATCP-1.
Kort fyrir Akureyri eru afrit af kortum gefnum út af US Department of Defence (DOD). Charts for Akureyri are copy of charts published by the US Department of Defence (DOD).
NOTAM þjónusta er veitt af Isavia fyrir hönd Samgöngustofu.NOTAM service is provided by Isavia on behalf of Iceland Transportation Authority.

1.2 Dagsetning gildistöku / Effective Date

Kortin munu taka gildi 8. nóvember 2018. The charts will be effective on 8th of November 2018.

1.3 Frekari upplýsingar / Further information

Fyrir frekari upplýsingar hafið samband við ais@isavia.is eða hns@lhg.is.For any further information contact ais@isavia.is or hns@lhg.is.
Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
Ekkert / NIL
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END