Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 001/2019

Effective from 04 JAN 2019

Published on 04 JAN 2019

Upplýsingabréf (AIC) - gátlisti
AIC - Checklist

Efnisleg ábyrgð: Isavia, Upplýsingadeild flugmála Content Responsibility: Isavia, AIS

1. Gild upplýsingabréf (AIC) í A-röð: /
The following AIC, series A are valid:

A 001/2019Upplýsingabréf (AIC) - gátlisti /
AIC - Checklist
A 009/2018Ratsjársvarmerki - Úthlutun /
Allocated transponder codes
A 008/2018Birting heraðflugskorta vegna loftrýmisgæslu í Flugmálahandbók (AIP) /
Publication of military charts for use during air policing in AIP Iceland
A 007/2018Vöktun flugleiðsögutækja /
Monitoring of navaids
A 006/2018Vetrarviðhald /
Snow plan
A 004/2018Eftirlit með skilgreindu biðtímagildi CPDLC skeyta /
CPDLC Uplink Message Latency Monitor Function
A 002/2018Minnkaður aðskilnaður yfir Norður-Atlantshafi /
Reduced separation minima in the North Atlantic Region
A 018/2017Fjarstýrð loftför (drónar eða flugmódel) /
Remotely piloted aircraft (drone or aircraft model)
A 011/2017Útgáfa flugmálaupplýsinga - Verðlisti /
Aeronautical Information Publications - Price list
A 006/2017Flug við vetraraðstæður /
Winter flying
A 002/2017Sjónaðflug - Sjónflug /
Visual approach - VFR
A 018/2016Keflavik (BIKF) – Runway Occupancy
Time (ROT) / Keflavík (BIKF) – Tími á flugbraut (ROT)
A 014/2016Notkun SID/STAR /
SID/STAR procedures
A 012/2016Staðfesting á heimilaðri flugleið /
Confirm assigned route
A 008/2016Tilhögun sjónflugs í Austursvæði (æfingasvæði) /
VFR procedures in the East exercise area
A 011/2015Breytingar á orðtökum í Norður-Atlantshafssvæðinu (NAT) /
Changes to North Atlantic Regional (NAT) radiotelephony procedure
A 009/2015Notkun AIRINC-424 auðkenningar /
Recommended use of ARINC-424 identifiers
A 005/2015Starfræksla loftfara flugrekstraraðila í öskumenguðu loftrými /
Volcanic ash - Commercial Air Transport
A 007/2012Árekstrar við fugla - tilkynningar /
Bird strike reporting

2. Gild upplýsingabréf (AIC) í B-röð: /
The following AIC, series B are valid:

B 005/2018Lækkun út úr flugstjórnarrými yfir Ísland /
Descend out of controlled airspace over Iceland
B 004/2018Starfræksla skrúfuflugvéla í ísingarskilyrðum /
Operation of propeller aircraft in icing conditions
B 003/2018Vitund flugmanna um eldsneyti og eldsneytiseyðslu /
Pilot's awareness on fuel and fuel consumption
B 001/2018Upphafskall /
Initial Call
B 011/2017Sjónflugsflugáætlanir á Reykjavíkurflugvelli /
VFR Flight Plans at Reykjavik Aerodrome
B 010/2017Lendingar eða flugtök utan flugvalla /
Landings or take-offs outside aerodromes
B 009/2017Sætisbelti við gangveg /
Seat belts on aisle seats
B 008/2017Reynsluflug /
Test flights
B 007/2017Almennt um kvörðun prófunar- og mælibúnaðar /
General aspects of the calibration of test and measuring equipment
B 006/2017Skráning bilana /
Recording of defects and malfunctions
B 005/2017Skoðanir mæli-, fjarskipta og flugleiðsögutækja loftfara /
Inspections of aircraft measurement, communications and navigational instruments
B 004/2017Bensínleki - fyrirflugsskoðun /
Fuel leaks and pre-flight inspection
B 003/2017Að taka við og skila af sér flugvél /
To receive and deliver an aircraft
B 001/2016Sjúkrakassar í litlum flugvélum í einkaflugi /
First-aid kits in non-commercial operation on non-complex aircraft
B 001/2015Einkaflug í öskumenguðu loftrými /
Volcanic ash General Aviation
Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
A 003/2018
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END